Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для радіотехнології "широкосмуговий радіодоступ" у діапазоні радіочастот 5590-5670 МГц

   НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            21.12.2006 N 511
 
 
      Про проведення тендера на отримання ліцензій
     на користування радіочастотним ресурсом України
     для радіотехнології "широкосмуговий радіодоступ"
       у діапазоні радіочастот 5590-5670 МГц
 
   { Iз змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
            комісії з питань регулювання зв'язку
    N 639 ( v0639634-07 ) від 23.03.2007 }
 
 
 
   Заслухавши доповідь  начальника  Управління реєстрації та
ліцензування Смоляра В.Г. про результати підготовки проведення
тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним
ресурсом України для радіотехнології "широкосмуговий радіодоступ"
у діапазоні радіочастот 5590-5670 МГц, Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Провести відкритий тендер на отримання  ліцензій  на
користування радіочастотним ресурсом України для радіотехнології
"широкосмуговий радіодоступ" у діапазоні радіочастот 5590-5670 МГц
в окремих регіонах.
 
   2. Затвердити  Умови  тендера  на отримання ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом України для радіотехнології
"широкосмуговий радіодоступ" у діапазоні радіочастот 5590-5670 МГц
та Регламент тендерної комісії НКРЗ.
 
   3. Створити тендерну комісію у такому складі:
 Голова тендерної комісії:
   Звєрєв В.П. - Голова НКРЗ.
 Члени тендерної комісії:
   Апасов С.I. - член НКРЗ,
   Єжова Л.М. - член НКРЗ,
   Мазур В.О. - член НКРЗ,
   Олійник В.Ф. - член НКРЗ,
   Семерей П.I. - член НКРЗ,
   Скляров О.I. - член НКРЗ,
   Філіпова О.I. - член НКРЗ,
   Слободянюк П.В. - начальник УДЦР,
   Мандрікіна А.В. -  директор  Департаменту  економіки  та
фінансів,
   Дацюк Т.Л. - начальник Юридичного управління,
   Покутний П.Г. - начальник Адміністративного управління,
   Сарапулов С.В. - начальник Управління радіочастот,
   Смоляр В.Г.  -  начальник  Управління  реєстрації  та
ліцензування,
   Мартиненко А.Г. - заступник начальника Управління реєстрації
та ліцензування - начальник відділу реєстрації та ліцензування
користування РЧР.
   Секретар тендерної комісії:
   Спєльніков С.М. - начальник відділу конкурсних впроваджень
Управління реєстрації та ліцензування.
{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку N 639 ( v0639634-07 ) від
23.03.2007 }
 
   4. Призначити особу, відповідальну за прийняття та зберігання
заяв претендентів про участь у тендері та тендерних документів:
   Здорову О.О. - головного спеціаліста відділу  конкурсних
впроваджень Управління реєстрації та ліцензування.
 
   5. Встановити, що заяви від суб'єктів господарювання про
участь у тендері приймаються  з  09.00  10 січня  до 18.00
8 лютого 2007 року.
   Попередня дата  процедури  розпечатування  конвертів  із
тендерними пропозиціями - 12 березня 2007 року.
 
   6. Адміністративному  управлінню  до 10 січня 2007 року
опублікувати на веб-сайті НКРЗ, в офіційному бюлетені НКРЗ та в
газеті "Урядовий кур'єр" інформаційне повідомлення про проведення
тендера. Умови тендера, Регламент тендерної комісії та склад
тендерної комісії оприлюднити на веб-сайті НКРЗ.
 
 В. о. Голови                      О.Філіпова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення НКРЗ
                   21.12.2006 N 511
 
 
             УМОВИ ТЕНДЕРА
           на отримання ліцензій
     на користування радіочастотним ресурсом України
     для радіотехнології "Широкосмуговий радіодоступ"
       у діапазоні радіочастот 5590-5670 МГц
 
 
   1. Загальні положення
 
   Правовою основою проведення тендера на отримання ліцензій на
користування вільними радіочастотами у діапазоні 5590-5670 МГц є
Закон України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ),
Закон України  "Про  телекомунікації" ( 1280-15 ), Постанова
Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 N 200 ( 200-2006-п )
"Про  розміри  плати  за  видачу,  продовження  строку дії,
переоформлення, видачу дублікатів  ліцензій  на  користування
радіочастотним  ресурсом  України",  Положення про проведення
конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України, затверджено рішенням Національної
комісії з питань регулювання зв'язку України (НКРЗ) від 24.11.2005
N 131 ( z1550-05 ), Ліцензійні умови користування радіочастотним
ресурсом України, затверджені рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53
( z1237-05 ), та інші нормативно-правові акти.
 
   Метою проведення тендера є відкрите визначення суб'єктів
господарювання,  які  отримають  ліцензії  на  користування
радіочастотним ресурсом у діапазоні 5590-5670 МГц на тендерних
засадах за ринковими цінами.
 
   Об'єктом проведення тендера є смуги радіочастот  шириною
40 МГц  в  діапазоні  5590-5670  МГц  для  радіотехнології
"Широкосмуговий радіодоступ" стандарту IEEE 802.16.
   На тендер  виставляються  18  регіональних  ліцензій  на
користування радіочастотним ресурсом України, кожна на смугу
радіочастот 40  МГц  та  на  окремий  регіон  відповідно до
лотів 1-18 таблиці "Початкова вартість смуг радіочастот". Термін
дії ліцензії - 10 років.
   Суб'єкт господарювання може отримати за результатами тендера
не  більше чотирьох регіональних ліцензій у чотирьох різних
регіонах. Якщо суб'єкт господарювання уже має ліцензії у деяких
регіонах у смузі радіочастот 5590-5670 МГц, то загальна кількість
раніше отриманих та нових ліцензій не повинна  перевищувати
чотирьох.
 
   Початкова вартість  смуги  радіочастот  визначається  з
урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006
N 200 ( 200-2006-п ) "Про розміри плати за видачу, продовження
строку дії, переоформлення, видачу  дублікатів  ліцензій  на
користування радіочастотним ресурсом України" і відповідно до смуг
радіочастот (лотів), виставлених на тендер, складає:
 
        Початкова вартість смуг радіочастот:
 
------------------------------------------------------------------
¦Номер ¦   Смуга   ¦ Регіон користування  ¦  Початкова  ¦
¦ лота ¦ радіочастот, ¦            ¦ вартість смуги ¦
¦   ¦   МГц   ¦            ¦ радіочастот, ¦
¦   ¦        ¦            ¦   грн.   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 1  ¦ 5590 - 5630 ¦Луганська область    ¦   54400   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 2  ¦ 5630 - 5670 ¦Луганська область    ¦   54400   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 3  ¦ 5590 - 5630 ¦Житомирська область   ¦   40800   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 4  ¦ 5630 - 5670 ¦Житомирська область   ¦   40800   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 5  ¦ 5630 - 5670 ¦Миколаївська область  ¦   40800   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 6  ¦ 5630 - 5670 ¦Сумська область     ¦   40800   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 7  ¦ 5630 - 5670 ¦Херсонська область   ¦   40800   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 8  ¦ 5630 - 5670 ¦м. Севастополь     ¦   40800   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 9  ¦ 5630 - 5670 ¦Волинська область    ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 10 ¦ 5630 - 5670 ¦Закарпатська область  ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 11 ¦ 5630 - 5670 ¦Iвано-Франківська    ¦   27200   ¦
¦   ¦        ¦область         ¦        ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 12 ¦ 5630 - 5670 ¦Кіровоградська область ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 13 ¦ 5630 - 5670 ¦Тернопільська область  ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 14 ¦ 5590 - 5630 ¦Черкаська область    ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 15 ¦ 5630 - 5670 ¦Черкаська область    ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 16 ¦ 5630 - 5670 ¦Чернівецька область   ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 17 ¦ 5630 - 5670 ¦Чернігівська область  ¦   27200   ¦
¦------+---------------+------------------------+----------------¦
¦ 18 ¦ 5630 - 5670 ¦Львівська область    ¦   40800   ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Надання ліцензій на користування смугами радіочастот НКРЗ
здійснює  на  підставі  результатів відкритого тендера, який
проводиться в порядку, передбаченому Положенням про проведення
конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України, затвердженим рішенням НКРЗ від
24.11.2005 N 131 ( z1550-05 ).
   Після оприлюднення оголошення про початок проведення тендеру
НКРЗ  протягом  30  календарних  днів приймає від суб'єктів
господарювання заяви на участь в цьому тендері.
   По закінченні прийняття заяв протягом трьох робочих днів
Комісія із залученням апарату НКРЗ розглядає заяви та комплекти
документів і оформлює протокол про підсумки прийняття заяв. На
цьому етапі конверти з тендерними пропозиціями не розпечатуються.
В протоколі зазначаються суб'єкти господарювання, які надали заяви
про участь в тендері, визнані претендентами на участь в цьому
тендері, а також суб'єкти господарювання, яким за результатами
попереднього розгляду документів відмовлено  у  визнанні  їх
претендентами на участь в тендері. Всім заявникам протягом тижня
після  оформлення  протоколу  Комісія  направляє  відповідні
повідомлення зі своїм рішенням. Суб'єктам господарювання, які
визнані претендентами на участь у тендері, одночасно надається
рахунок на сплату тендерної гарантії. Претендент на участь у
тендері повинен сплатити рахунок протягом 10 банківських днів
після його отримання.
   У разі  відмови  від  сплати  тендерної  гарантії  або
ненадходження сплати тендерної гарантії до початку процедури
розпечатування конвертів з тендерними пропозиціями учасник до
наступних етапів тендеру не допускається.
   Після закінчення терміну сплати тендерних гарантій Комісія
розглядає реєстр претендентів, заслуховує інформацію про сплату
учасниками тендерних гарантій та визначає учасників процедури
розпечатування конвертів. Комісія призначає місце, дату, час
проведення процедури розпечатування конвертів та оприлюднює цю
інформацію на веб-сайті НКРЗ не пізніше ніж за 10 робочих днів до
початку процедури.
   У призначений час та у призначеному місці Комісія на своєму
засіданні розпечатує конверти з тендерними пропозиціями. На це
засідання  запрошуються учасники тендера. Головуючий оголошує
цінові пропозиції учасників, а секретар заносить пропозицій до
протоколу. Протокол складається по кожному учаснику цього етапу
тендера. Після розпечатування всіх конвертів учасників цього етапу
тендера Комісія оцінює тендерні пропозиції та визначає учасників
торгів "з голосу".
   Торги "з голосу" проводяться протягом робочого дня в час і
місці визначеному Комісією. Якщо процедури торгів не закінчені
протягом робочого дня Комісія приймає рішення про перенос торгів
на інший робочий день, але не більше як на 5 робочих днів. Це
рішення головуючий оголошує учасникам торгів.
   На початку торгів "з голосу" головуючий оголошує початкову
ціну торгів, якою є максимальна ціна за відповідну смугу частот
(лот), яка запропонована у тендерних пропозиціях. Будь-хто з
присутніх уповноважених осіб учасників торгів може запропонувати
ціну за відповідну смугу радіочастот більшу, ніж наведена в
тендерній пропозиції. Крок збільшення ціни при проведенні торгів
складає не менш ніж 5 % від початкової ціни торгів. Запропонована
вповноваженою особою учасника торгів ціна заноситься до протоколу
(додаток 8 до Положення про проведення конкурсів або тендерів на
отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України
( z1550-05 ).
   За підсумками торгів "з голосу" Комісія визначає переможця
тендера, яким має бути учасник тендера, що запропонував найбільшу
ціну за відповідну смугу радіочастот (лот). Результати тендера
оформлюються протоколом (додаток 8 до Положення про проведення
конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України ( z1550-05 ).
   За результатами тендера рішення щодо надання ліцензій на
користування радіочастотним ресурсом приймається НКРЗ на протязі
5 робочих днів від дати завершення тендера і публікується на
офіційному сайті НКРЗ, бюлетені НКРЗ та в газеті "Урядовий
кур'єр".
   Тендерна гарантія повертається учасникам, які не визнані
переможцями, протягом 10 днів після закінчення торгів.
   За дорученням НКРЗ всім  учасникам  торгів  надсилається
повідомлення, а переможцям, крім того, надається рахунок на сплату
ціни за відповідну смугу радіочастот. Переможець повинен сплатити
рахунок протягом 30 календарних днів після його отримання.
   Після надання до НКРЗ документу, який підтверджує сплату
рахунку, переможцю протягом 3 робочих днів оформлюється ліцензія.
   В разі несплати рахунку протягом 30 календарних днів НКРЗ
скасовує рішення про переможця тендеру та приймає рішення про
проведення повторного тендеру.
 
   2. Вимоги до претендентів та учасників тендеру
 
   2.1. Для участі в тендері необхідно подати заяву установленої
форми та  представити  необхідний  пакет  документів.  Форми
відповідних документів наведені в додатках до Положення про
проведення  конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на
користування радіочастотним  ресурсом  України,  затвердженого
рішенням НКРЗ від 24.11.2005 N 131 ( z1550-05 ) та в Ліцензійних
умовах користування радіочастотним ресурсом України, затверджених
рішенням НКРЗ від 19.08.2005 N 53 ( z1237-05 ).
   До заяви про участь у тендері додаються:
   1) комплект документів, визначених статтею 32 Закону України
"Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), для отримання
ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
   2) засвідчена в установленому порядку копія рішення (наказу)
органу управління суб'єкта господарювання про участь у тендері;
   3) засвідчена в установленому порядку копія рішення (наказу)
органу управління суб'єкта господарювання про призначення особи,
уповноваженої брати участь у тендері.
   Крім того, в опечатаному претендентом конверті з Тендерною
пропозицією повинні бути надані такі документи:
   1) запропонована ціна за смугу радіочастот;
   2) відомості  про  тип  радіообладнання,  що   буде
 
використовуватися;
   3) запропонований бізнес-план на період терміну освоєння
радіочастотного ресурсу в заявлених регіонах;
   4) інформація про ефективність користування радіочастотним
ресурсом за раніше отриманими ліцензіями (за наявності).
   2.1.1. Форма заяви про видачу ліцензії на  користування
радіочастотним ресурсом України встановлена НКРЗ у додатку 1
Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом  України
( z1237-05 ).
   Заява повинна містити відомості про  смуги  радіочастот,
необхідні для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, а
також про терміни початку та повного освоєння замовлених смуг
радіочастот.
   До заяви про видачу ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України заявник додає:
   1) копію  свідоцтва  про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької діяльності або копію довідки про внесення до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчену нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
   2) копії установчих  документів  (для  юридичних  осіб),
засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа;
   3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують  право  власності  суб'єкта  господарювання або
користування ним виробничими приміщеннями, оформлені відповідно до
ст. 793 Цивільного кодексу ( 435-15 );
   Документами, що підтверджують право власності на виробничі
приміщення є:
   - нотаріально засвідчений договір купівлі-продажу, дарування
тощо виробничого приміщення.
   - виписка з реєстру, в якій має бути зазначено, що це
приміщення є виробничим та належить саме цьому суб'єкту.
   Документами, що підтверджують право користування виробничим
приміщенням є:
   - засвідчена в установленому порядку копія договору оренди
виробничого приміщення. Оригінал договору має бути засвідчений
нотаріально у випадку коли він укладений строком на рік і більше.
Ця вимога   не   поширюється   на   договори   укладені
до 1 січня 2004 року.
   У випадку,  коли  в  документах, що підтверджують право
власності суб'єкта господарювання або користування ним виробничими
приміщеннями вказана квартира (житлове приміщення), претендент має
надати документ (рішення місцевої  ради),  що  підтверджують
переведення зазначеного приміщення із житлового фонду у нежитловий
(виробничий).
   4) План освоєння радіочастотного ресурсу України ( z1237-05 )
за встановленою НКРЗ формою.
   Форми Плану освоєння радіочастотного ресурсу України для
фіксованої та рухомої радіослужб наведені в додатку 2 і 3
Ліцензійних умов  користування радіочастотним ресурсом України
( z1237-05 ) відповідно. Вимоги до Плану освоєння радіочастотного
ресурсу  України  викладені  у  додатку  4 Ліцензійних умов
користування радіочастотним ресурсом України.
   5) документи,  що  підтверджують  фінансове  та  кадрове
забезпечення спроможності користування радіочастотним ресурсом
України.
   До документів, які підтверджують  фінансове  забезпечення
спроможності  користування  радіочастотним  ресурсом  України
відносяться документи згідно додатку 5 до Ліцензійних  умов
користування радіочастотним ресурсом України ( z1237-05 ):
   - засвідчена в установленому порядку копія аудиторського
висновку  про  результати  фінансово-господарської  діяльності
суб'єкта господарювання за попередній звітний фінансовий рік.
   - засвідчена в установленому порядку копія балансу суб'єкта
господарювання за попередній звітний фінансовий рік (за формою
N 1, код за ДКУД відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ) "Про затвердження Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку".
   - засвідчена в установленому порядку  копія  банківської
гарантії,  наданої суб'єкту господарювання, або засвідчена в
установленому  порядку  копія  інвестиційного  договору  (за
наявності).
 
   2.2. До  участі  в  тендері  допускаються  всі суб'єкти
господарювання, що є резидентами України.
 
   2.3. До  участі  в  тендері  не  допускаються  суб'єкти
господарювання, які:
   визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про
банкрутство;
   ліквідуються.
 
   2.4. Під час  вивчення  документів,  наданих  суб'єктами
господарювання, та визначенні учасників тендеру Комісія перевіряє:
   2.4.1. Наявність заяв та комплектів документів визначених
статтею 32 Закону України "Про радіочастотний ресурс України"
( 1770-14 ) для отримання ліцензії на користування радіочастотним
ресурсом України та п.3.6 Положення про проведення конкурсів або
тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним
ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗ від 24.11.2005 N 131
( z1550-05 ).
   2.4.2. Правильність   оформлення   наданих  документів,
правильність їх засвідчення, повноту  наданої  в  документах
інформації.
   2.4.3. Установчий документ суб'єкта господарювання повинен
передбачати вид діяльності у сфері телекомунікацій, який має намір
здійснювати ліцензіат.
   2.4.4. Кваліфікація  працівників  суб'єкта  господарювання
повинна відповідати кваліфікаційним вимогам до ліцензіата, які
визначені в Ліцензійних умовах ( z1237-05 ): штат суб'єкта
господарювання, який безпосередньо виконує функції з надання
телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу
України, повинен налічувати не менше 30 відсотків працівників, які
мають базову або повну вищу освіту в галузі зв'язку та досвід
роботи не менше одного року в сфері, пов'язаній з користуванням
радіочастотним ресурсом України.
   2.4.5. Строки освоєння радіочастотного ресурсу, які визначені
в Плані освоєння радіочастотного ресурсу ( z1237-05 ), наданого
суб'єктом господарювання, повинні відповідати Ліцензійним умовам:
термін початку користування радіочастотним ресурсом за ліцензією -
6 місяців з дати оформлення ліцензії. У разі, якщо ліцензія
передбачає  користування  радіочастотним ресурсом у декількох
регіонах, початок користування радіочастотним ресурсом для першого
регіону - 6 місяців з дати оформлення ліцензії, для другого - 8 і
так далі з інтервалом 2 місяці.
   2.4.6. Підтвердження фінансового забезпечення спроможності
розгортання мережі зв'язку згідно Плану освоєння радіочастотного
ресурсу ( z1237-05 ).
 
   2.5. Під  час  вивчення  тендерних  пропозицій  після
розпечатування конвертів Комісія перевіряє наявність додержання
наступних вимог:
   2.5.1. Запропонована ціна за смугу радіочастот не повинна
бути менш ніж початкова вартість, яка визначена Умовами тендера.
   2.5.2. Терміни освоєння радіочастотного ресурсу в заявлених
регіонах у бізнес-плані повинні відповідати термінам, визначеним
Планом освоєння радіочастотного ресурсу ( z1237-05 ).
   2.5.3. Радіообладнання, що буде використовуватися, повинно
відповідати стандарту IEEE 802.16.
 
   2.6. Комісія має право уточнювати (перевіряти):
   інформацію, яка   надана   суб'єктом   господарювання,
шляхом залучення до вивчення документів працівників апарату НКРЗ,
УДЦР, ДIЗ;
   оформляти запити в інші державні органи.
 
   3. Оскарження рішень Комісії
 
   Рішення Комісії про результати тендеру може бути оскаржено у
суді.
 
 В.о. Голови                      О.Філіпова
 
 
                   Затверждено Рішенням
                   НКРЗ
                   21.12.2006 N 511
 
 
              РЕГЛАМЕНТ
            Тендерної комісії
      національної комісії з питань регулювання
             зв'язку України
           на проведення тендера
           щодо отримання ліцензій
       на користування раціочастотним ресурсом
           у діапазоні радіочастот
             5590-5670 МГц
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Тендерна  комісія  (далі  -  Комісія)  створюється
Національною комісією з питань регулювання зв'язку України (далі -
НКРЗ) для проведення кожного окремого тендера та виконує свої
функції відповідно до Положення про проведення конкурсів або
тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним
ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗ від 24.11.2005 N 131
( z1550-05 ) (далі - Положення) та Ліцензійних умов користування
радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від
19.08.2005 N 53 ( z1237-05 ) (далі - Ліцензійні умови).
 
   1.2. Регламент Комісії визначає:
   а) порядок роботи Комісії та порядок проведення тендера з
моменту прийняття рішення НКРЗ про проведення тендера до моменту
визначення переможців тендера або визнання тендера таким, що не
відбувся;
   б) порядок прийняття та оприлюднення рішень Комісією;
   в) порядок підготовки матеріалів до розгляду на засіданнях
Комісії;
   г) порядок проведення засідань та порядок розгляду питань на
засідання Комісії.
 
   1.3. Комісія  у  своїй  діяльності керується Положенням
( z1550-05 ), Ліцензійними умовами ( z1237-05) та Умовами тендера,
які  затверджені    відповідним  рішенням  НКРЗ та  цим
Регламентом.
 
   2. Порядок проведення тендера
 
   2.1. Протягом трьох робочих дні після закінчення приймання
заяв про участь у тендері Комісія складає Протокол про підсумки
приймання заяв та реєстр претендентів на участь у тендері.
 
   2.2. У тижневий термін з дати складання протоколу  про
підсумки приймання та реєстрації заяв з комплектами документів
Комісія розглядає реєстр претендентів на участь у тендері та
повідомляє їх про визнання претендентами, виставляє рахунки на
сплату  тендерних  гарантій,  направляє  мотивовану  відмову
претендентам, яким відмовлено в участі у тендері.
 
   2.3. Сплата  тендерної гарантії здійснюється претендентом
шляхом безготівкового перерахування коштів на  рахунок  НКРЗ
протягом  10  банківських  днів  від дня отримання рахунку.
Претендент, який до початку тендера не перерахував кошти, до
тендера не допускається.
 
   2.4. Не менш як за 15 робочих днів до початку торгів з
"голосу" Комісія оцінює відповідність суб'єкта господарювання
встановленим  вимогам  до учасника тендера, контролює сплату
рахунків за тендерну гарантію та приймає рішення щодо визнання
претендентів учасниками тендера або про відмову. Повідомлення про
визнання претендентів учасниками тендера або про відмову Комісія
відправляє протягом трьох робочих днів.
 
   2.5. Не менш як за 10 робочих днів до початку торгів з
"голосу" НКРЗ публікує на своєму офіційному веб-сайті уточнену
інформацію про місце, дату, час процедури розпечатування конвертів
та початку торгів "з голосу".
 
   2.6.Порядок проведення процедури розпечатування конвертів:
   2.6.1. У призначений час та призначеному місці головуючий у
присутності  членів  Комісії  та  учасників тендера здійснює
розпечатування конвертів з тендерними  пропозиціями.  На  це
засідання запрошуються учасники тендера.
   Після розпечатування кожного конверта головуючий оголошує
найменування суб'єкта господарювання, заявлені ним для придбання
смуги радіочастот та запропоновану за них ціну. Секретар заносить
тендерні пропозиції до протоколу. Протокол складається по кожному
учаснику цього етапу тендера.
 
   2.7. Порядок проведення торгів "з голосу":
   2.7.1. Після розпечатування всіх конвертів та оформлення
відповідних  протоколів Комісія визначає учасників торгів "з
голосу" та час початку торгів. Кожному учаснику торгів Комісія
видає картку з номером, під яким учасник бере участь у торгах.
   2.7.2. У призначений час головуючий оголошує по черзі про
смуги радіочастот та регіони (лоти), що виставлені на торги,
максимальну запропоновану  ціну за відповідні смуги у тендерних
пропозиціях та оголошує початок проведення торгів.
   Максимальна запропонована ціна за смугу радіочастот (лот) у
тендерних пропозиціях є початковою ціною торгів за відповідний
лот.
   По кожній ліцензії (лоту) після оголошення початкової ціни
головуючий запитує учасників пропозиції щодо нової ціни по цьому
лоту. Учасник торгів пропонує нову ціну за лот шляхом підняття
своєї картки з номером та оголошення своєї цінової пропозиції.
Кожна наступна ціна, запропонована учасником на торгах, повинна
перевищувати попередню не менш ніж на 5 відсотків від початкової
ціни торгів за  відповідний  лот  (крок  збільшення  ціни).
Запропонована учасником торгів ціна заноситься до протоколу. Якщо
після двох запитів щодо збільшення  ціни  пропозицій  немає
головуючий оголошує номер учасника, який запропонував найбільшу
ціну за визначений лот.
   2.7.3. Учасник,  який  запропонував  найбільшу  ціну  за
відповідну смугу радіочастот (лот), визначається переможцем торгів
та тендера.
   2.7.4. Якщо всі смуги радіочастот (лоти), що виставлені на
торги, не розглянуті протягом одного робочого дня, Комісія приймає
рішення про перенесення торгів на інший робочий день, але не
більше як на 5 робочих днів. Це рішення Комісії головуючий
оголошує учасникам торгів.
   2.7.5. При істотних порушеннях умов проведення торгів Комісія
має право перенести торги на інший робочий день, але не більше як
на 5 робочих днів.
   2.7.6. Рішення щодо  надання  ліцензій  на  користування
радіочастотним ресурсом за результатами тендера не пізніше ніж
через п'ять робочих днів від дати завершення тендера публікується
на веб-сайті НКРЗ.
   2.7.7. У триденний термін після підписання протоколу про
підсумки тендера НКРЗ направляє повідомлення всім учасникам про
підсумки тендера. Переможцям тендера НКРЗ направляє повідомлення
про визнання їх переможцями та рахунок для сплати запропонованої
ними ціни за смугу радіочастот.
   Учасникам тендера, які не визнані переможцями,  тендерна
гарантія повертається в десятиденний термін після прийняття НКРЗ
рішення за результатами тендера.
   2.7.8. У разі, якщо до торгів "з голосу" допущений тільки
один учасник тендера, за рішенням Комісії ліцензія надається цьому
учаснику на запропонованих ним умовах з дотриманням пункту 2.6
цього Регламенту.
   2.7.9. Тендер вважається таким, що не відбувся, у разі:
   відсутності учасників тендера;
   несплати переможцями тендера запропонованої ними ціни за
жодну з виставлених на конкурс смугу радіочастот.
   2.7.10. Якщо тендер не відбувся, НКРЗ призначає нові терміни
його проведення. Повторний тендер проводиться в такому самому
порядку як визначено в Положенні ( z1550-05 ).
 
   3. Порядок розгляду питань на засіданнях Комісії
 
   3.1. Розгляд питань та прийняття рішень проводяться Комісією
колегіально.
 
   3.2. Засідання Комісії з розгляду тендерних пропозицій є
правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від її
складу.
 
   3.3. Рішення Комісії приймаються виключно на засіданнях.
   Виключно на відкритих засіданнях проводиться розгляд питань
щодо процедури відкриття конвертів з тендерними пропозиціями та
при проведенні торгів.
 
   3.4. В засіданнях Комісії приймає участь особа, відповідальна
за збереження тендерних документів.
   За пропозицією членів Комісії для участі у засіданнях можуть
бути запрошені експерти та учасники тендера.
 
   3.5. Пропозиція члена Комісії виноситься на голосування і
вважається прийнятою, якщо за неї проголосувала більшість від
загального складу Комісії.
 
   3.6. Під час засідань Комісії ведеться протокол.
 
   3.7. Рішення вважається прийнятим, якщо "ЗА" проголосувало
більше половини присутніх на засіданні членів Комісії.
 
   3.8. Член Комісії, не згодний з прийнятим рішенням, може
викласти свою окрему думку, яка долучається до протокола засідання
Комісії.
 
   3.9. Рішення приймаються тільки тими членами Комісії, які
брали участь у засіданні.
 
   3.10. Усі члени Комісії мають рівні права під час розгляду
питань та прийняття рішень на засіданні Комісії.
 
   3.11. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів
Комісії у можливості ставити запитання учасникам засідань, знімати
поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлювання та
запитання членів Комісії.
 
   3.12. Члени Комісії під час засідань повинні утримуватися від
коментарів, реплік та втручання у дії головуючого.
 
   4. Порядок проведення засідань Комісії
 
   4.1. Голова уточнює час  і  місце  проведення  засіданя
відповідно до плану роботи Комісії.
 
   4.2. Головуючим на засіданнях є Голова Комісії.
 
   4.3. У визначений час головуючий на засіданні, за наявності
кворуму, відкриває засідання Комісії і оголошує порядок денний
засідання. Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності,
у якій їх включено до  порядку  денного  засідання.  Зміна
послідовності розгляду питань порядку денного відбувається за
рішенням Комісії.
 
   4.4. При наявності обставин, за яких рішення Комісії з
питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте на
даному засіданні, розгляд питання за рішенням Комісії може бути
відкладений в термінах, визначених Положенням про проведення
конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування
радіочастотним ресурсом України ( z1550-05 ) та Умовами тендера.
 
 
   4.5. У випадках перешкоджання проведенню засідання головуючий
може оголосити перерву або закрити засідання.
 
   5. Склад Комісії
 
   5.1. Комісія складається з Голови, секретаря (які є членами
Комісії) та інших членів Комісії.
 
   5.2. Відповідно до  підпункту  3  пункту  2  Положення
( z1150-05 ) Головою Комісії є Голова НКРЗ.
 
   6. Порядок голосування
 
   6.1. Після закінчення обговорення головуючий оголошує про
закінчення розгляду питання й перехід до голосування.
 
   6.2. Рішення Комісії приймаються таємним голосуванням.
 
   7. Протокол засідання Комісії
 
   7.1. Протоколи засідання Комісії повинні бути оформлені і
підписані у день закінчення засідання.
 
   7.2. Протокол засідання Комісії підписують усі члени Комісії,
які брали участь у засіданні.
 
 В.о. Голови                      О.Філіпо
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка