Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями фінансового лізингу

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 10 грудня 2003 р. N 1904
                Київ
 
      Про порядок використання коштів державного
       бюджету, що спрямовуються на придбання
        вітчизняної техніки і обладнання для
        агропромислового комплексу на умовах
         фінансового лізингу та заходи за
         операціями фінансового лізингу
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 571 ( 571-2004-п ) від 29.04.2004
      N 1532 ( 1532-2004-п ) від 17.11.2004
      N 535 ( 535-2005-п ) від 30.06.2005
      N 285 ( 285-2007-п ) від 21.02.2007
      N 1186 ( 1186-2007-п ) від 03.10.2007 }
 
 
   { У назві і тексті Постанови та Порядку слова "заходи
    по операціях фінансового лізингу" замінено словами
    "заходи за операціями фінансового лізингу" згідно з
    Постановою КМ N 285 ( 285-2007-п ) від 21.02.2007 }
 
 
 
   З метою ефективного використання коштів державного бюджету на
придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового
комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями
фінансового лізингу    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету,
що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для
агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи
за операціями фінансового лізингу (додається).
 
   2. Міністерству аграрної політики, Міністерству фінансів і
Міністерству економіки разом з Національною акціонерною компанією
"Украгролізинг" передбачати щороку під час складання проектів
Державного бюджету України та Державної програми економічного і
соціального  розвитку України на відповідні роки видатки на
придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового
комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи за операціями
фінансового лізингу.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1532
( 1532-2004-п ) від 17.11.2004, N 535 ( 535-2005-п ) від
30.06.2005 )
 
   2-1. Визначити техніку і обладнання для агропромислового
комплексу вітчизняного виробництва, що закуповуються для подальшої
передачі у фінансовий лізинг за рахунок коштів державного бюджету,
а також послуги з ремонту такої техніки і обладнання, що вилучені
з фінансового лізингу у лізингоотримувачів, визнаних банкрутами
або таких, що порушили договір лізингу, як специфічні товари і
послуги, які закуповуються відповідно до Порядку, затвердженого
зазначеною постановою. 
( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1532
( 1532-2004-п ) від 17.11.2004 )
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 22
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 грудня 2003 р. N 1904
 
               ПОРЯДОК
      використання коштів державного бюджету, що
     спрямовуються на придбання вітчизняної техніки
     і обладнання для агропромислового комплексу на
       умовах фінансового лізингу та заходи за
         операціями фінансового лізингу
 
 
   1.  Цей  Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених Мінагрополітики у загальному та спеціальному фондах
державного  бюджету  для  забезпечення  сільськогосподарських
підприємств  та  інших  суб'єктів  підприємницької діяльності
агропромислового комплексу (далі - лізингоодержувачі) технікою і
обладнанням вітчизняного виробництва (далі - техніка) на умовах
фінансового  лізингу, що здійснюється на підставі договорів,
укладених  між  НАК  "Украгролізинг"  (далі  -  Компанія) і
лізингоодержувачами.
{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 535
( 535-2005-п ) від 30.06.2005; в редакції Постанови КМ згідно з
Постановою КМ N 285 ( 285-2007-п ) від 21.02.2007 }
 
   2. Перелік і граничні ціни на техніку, що закуповується
Компанією у заводів-виробників та/або дилерів з продажу (далі -
постачальники) за рахунок коштів державного бюджету для подальшої
передачі у фінансовий лізинг, погоджується Міжвідомчою експертною
радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки
та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників. { Пункт
2  із  змінами,  внесеними згідно з Постановами КМ N 1532
( 1532-2004-п ) від 17.11.2004, N 535 ( 535-2005-п ) від
30.06.2005; в редакції Постанови КМ N 1186 ( 1186-2007-п ) від
03.10.2007 }
 
   3. Джерелом фінансування закупівлі техніки для її передачі у
користування  на  умовах  фінансового лізингу та заходів за
операціями фінансового лізингу є передбачені у державному бюджеті
на цю мету кошти, які використовуються на умовах поворотності
згідно з укладеними договорами.
 
 
   (  Пункт  4 виключено на підставі Постанови КМ N 535
( 535-2005-п ) від 30.06.2005 )
 
 
   5. Мінагрополітики надає із джерел фінансування, визначених
пунктом  3  цього Порядку, кредит на підставі угоди шляхом
перерахування  із свого реєстраційного рахунка, відкритого у
Державному казначействі, на рахунок 3712 "Рахунки інших клієнтів
Державного  казначейства",  відкритий  Компанією у Державному
казначействі.
 
   Компанія використовує кредит для проведення розрахунків з
постачальниками  на підставі договорів поставки та договорів
фінансового лізингу.
 
   Примірні договори  поставки  та  фінансового  лізингу
затверджуються Компанією за погодженням з Мінагрополітики.
{ Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 535 ( 535-2005-п ) від
30.06.2005, N 285 ( 285-2007-п ) від 21.02.2007 }
 
   6. За користування технікою лізингоодержувачі вносять плату
(лізингові платежі). Ця плата складається із суми на відшкодування
частини вартості техніки, та суми, що виплачується як винагорода
лізингодавцю за передану у лізинг техніку за договором фінансового
лізингу, яка становить 7 відсотків річних її невідшкодованої
вартості. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 1532 ( 1532-2004-п ) від 17.11.2004, N 285
( 285-2007-п ) від 21.02.2007 }
 
   Лізингові платежі у частині відшкодування вартості техніки
вносяться лізингоодержувачами на рахунок Компанії, яка перераховує
їх протягом трьох робочих днів на рахунки, відкриті в органах
Державного казначейства. Розмір зазначених платежів може бути
зменшено  на  суму  помилково  та/або  надміру  сплачених
лізингоодержувачами платежів за договорами лізингу, зокрема у
зв'язку з припиненням дії таких договорів або зміною їх умов в
установленому  порядку. { Абзац другий пункту 6 в редакції
Постанов  КМ N 535 ( 535-2005-п ) від 30.06.2005, N 1186
( 1186-2007-п ) від 03.10.2007 }
 
   Кошти, що надходять як винагорода за передану в лізинг
техніку,  використовуються  Компанією  згідно із затвердженим
фінансовим планом. ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1532 ( 1532-2004-п ) від 17.11.2004,
N 535 ( 535-2005-п ) від 30.06.2005 )
 
   Взаєморозрахунки   за  лізинговими  платежами  можуть
здійснюватися  відповідно  до  умов договору із спрямуванням
виручених коштів за напрямами, визначеними абзацами другим і
третім цього пункту. ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 571 ( 571-2004-п ) від
29.04.2004 )
 
   Техніка надається у фінансовий лізинг за умови внесення
лізингоодержувачем попереднього платежу, що становить не менш як
15 відсотків вартості техніки, на який не нараховується лізинговий
платіж у частині винагороди лізингодавцю. { Пункт 6 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 285 ( 285-2007-п ) від
21.02.2007 }
 
 
   (  Пункт  7 виключено на підставі Постанови КМ N 535
( 535-2005-п ) від 30.06.2005 )
 
 
   (  Пункт  8 виключено на підставі Постанови КМ N 535
( 535-2005-п ) від 30.06.2005 )
 
 
   9. Компанія щокварталу до 10 числа наступного місяця подає
Мінагрополітики інформацію про кількість закупленої та переданої
на умовах фінансового лізингу техніки.
 
   Мінагрополітики в установлений для фінансової звітності строк
подає Мінфіну звіт про використання бюджетних коштів для придбання
техніки на умовах фінансового лізингу.
{ Пункт 9 в редакції Постанов КМ N 1532 ( 1532-2004-п ) від
17.11.2004, N 285 ( 285-2007-п ) від 21.02.2007 }
 
   10. Контроль за використанням коштів державного бюджету, що
спрямовуються на придбання техніки на умовах фінансового лізингу
та  заходи  за  операціями фінансового лізингу, здійснюється
уповноваженими на це органами відповідно до законодавства.
 
   11. Компанія забезпечує контроль за поверненням лізингових
платежів у частині відшкодування вартості техніки, що надходять на
рахунки, відкриті в органах Державного казначейства. { Порядок
доповнено пунктом 11 згідно з Постановою КМ N 1186 ( 1186-2007-п )
від 03.10.2007}
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 10 грудня 2003 р. N 1904
 
               ПЕРЕЛIК
        постанов Кабінету Міністрів України,
            що втратили чинність
 
 
   1. Постанова Кабінету Міністрів України від 18  вересня
1997 р. N 1031 ( 1031-97-п ) "Про створення державною лізингового
фонду для технічного переоснащення сільського господарства".
 
   2. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р.
N 1352 ( 1352-99-п ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
державного лізингового підприємства "Украгролізинг" (Офіційний
вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1537).
 
   3. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1999 р.
N 2195 ( 2195-99-п ) "Про внесення доповнень  до  порядку
використання коштів Державного бюджету України, що спрямовуються
на фінансування державного лізингового фонду для  технічного
переоснащення  агропромислового  комплексу"  (Офіційний вісник
України, 1999 р., N 48, ст. 2375).
 
   4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р.
N 982 ( 982-2000-п ) "Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1352" (Офіційний
вісник України, 2000 р., N 25, ст. 1050).
 
   5. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.
N 418 ( 418-2001-п ) "Про поширення дії постанови Кабінету
Міністрів України від 26 липня 1999 р. N 1352 на відкрите
акціонерне товариство "Лізингова  компанія  "Украгромашінвест"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 838
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка