Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про науково-технічну інформацію

    МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
          МIНIСТЕРСТВО ПРАЦI УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 
N 84/41/13-306 від 25.06.93      Зареєстровано в Міністерстві
      м. Київ          юстиції України
                   7 липня 1993 р.
                   за N 82
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
      призначення і виплати щомісячної цільової
      грошової допомоги на прожиття непрацездатним
        громадянам з мінімальними доходами
    
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
     соціального захисту населення 
     N 135/04-3426/13-306/14 ( z0167-93 ) від 10.09.93 
     N 185/04-4505/13-306  ( z0001-94 ) від 10.12.93 
     N 190/60/13-306     ( z0275-94 ) від 28.10.94  
     N 225/69/13-306     ( z0008-95 ) від 29.12.94 
     N 13/7/13-306      ( z0048-95 ) від 24.01.95 
     N 83/36/13-306     ( z0213-95 ) від 20.06.95 ) 
 
 
   Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
від 2 червня 1993 р. N 394 ( 394-93-п ) "Про цільову грошову
допомогу громадянам з мінімальними доходами" н а к а з у є м о:
 
   1. Затвердити Положення про порядок призначення і виплати
щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним
громадянам з мінімальними доходами (додається).
 
   2. Зареєструвати Положення у Міністерстві юстиції України.
 
 Заступник Міністра соціального
 захисту населення України               Б.Г.Алейник
 
 Заступник Міністра праці України            Н.М.Малиш
 
 Заступник Міністра 
 фінансів України                  П.В.Сліпченко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   соціального захисту
                   населення України,
                   Міністерства праці України,
                   Міністерства фінансів
                   України
                   25.06.93 N 84/41/13-306
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 липня 1993 р.
                   за N 82
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
   про порядок призначення і виплати щомісячної цільової
   грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам
           з мінімальними доходами
 
   Це Положення розроблене відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 2 червня 1993 р. N 394 ( 394-93-п ) "Про
цільову грошовудопомогу громадянам з мінімальними доходами" і
визначає порядок призначення та виплати щомісячної  грошової
допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними
доходами.
 
   1. Щомісячна цільова грошова  допомога  на  прожиття
призначається і виплачується з 1 червня 1993 р. непрацездатним
громадянам (пенсіонерам, інвалідам, членам сімей, крім дітей, які
одержують пенсію в разі втрати годувальника, а також особам, які
мають право на пенсію, але не звернулись за її призначенням).
   Вказана допомога не виплачується громадянам, які перебувають
на повному державному утриманні, а також дітям, допомога яким
передбачена Законом України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ).
 
   2. Щомісячна цільова грошова  допомога  на  прожиття
призначається  непрацездатним  громадянам  в  сім'ях,  де
середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї за три
попередні місяці перед місяцем звернення за допомогою не досягав
розміру межі малозабезпеченості, яка визначається і періодично
переглядається Кабінетом Міністрів України.
   Постановою від 2 червня 1993 р. N 396 ( 396-93-п ) "Про
розмір межі малозабезпеченості на 1993 рік" Кабінет Міністрів
затвердив межу малозабезпеченості на 1993 рік у розмірі 2210 крб.
на душу населення (без урахування витрат на житлово-комунальні
послуги).
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу в червні-серпні 1993 р. фактичний  середньомісячний
сукупний доход на одного члена сім'ї, обчислений за попередні три
місяці, коригується за такими коефіцієнтами:
 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
               ¦ Місяць звернення за допомогою
 Подані довідки про до-    ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 ходи сім'ї за місяці     ¦ червень ¦ липень ¦ серпень
               ¦ 1993 р. ¦ 1993 р. ¦ 1993 р.
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
березень, квітень, травень,    3,0    3,0    3,0
квітень, травень, червень,     Д     1,8    1,8
травень, червень, липень      Д     Д     1,286
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
   Коефіцієнт коригування середньомісячного сукупного доходу на
члена сім'ї  обчислюється як частка від ділення мінімального
розміру пенсії, що діє у місяці звернення за допомогою, на
середньомісячний розмір  мінімальної  пенсії за три попередні
місяці. У подальшому до зміни  мінімального  розміру  пенсії
застосовується коефіцієнт коригування, рівний 1,0.
   Необхідність коригування   фактичного   середньомісячного
сукупного доходу  зумовлена  тим, що межа малозабезпеченості,
граничний розмір середньомісячного сукупного доходу на одного
члена сім'ї та максимальний розмір допомоги визначені для рівня
споживчих цін після 1 червня 1993 року.
 
   Постановою від 30 серпня 1993 року N 675 ( 675-93-п ) "Про
межу малозабезпеченості та підвищення розмірів цільової грошової
допомоги  непрацездатним  громадянам з мінімальними доходами"
Кабінет Міністрів України затвердив межу малозабезпеченості з 1
вересня 1993 року у розмірі 69700 крб. на душу населення (без
урахування витрат на житлово-комунальні послуги). ( Пункт 2
доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства соціального
захисту  населення N 135/04-3426/13-306/14 ( z0167-93 ) від
10.09.93 )
 
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу у вересні - листопаді 1993 р. фактичний середньомісячний
сукупний доход на одного члена сім'ї, обчислений за попередні три
місяці, коригується за такими коефіцієнтами:
 
   -------------------------------------------------------------
   Подані довідки про доходи:  Місяць звернення за допомогою
   сім'ї за місяці     :-----------------------------------
               : вересень : жовтень : листопад
               :  1993р.  :  1993р. :  1993р.
   -------------------------------------------------------------
   червень, липень, серпень   2,9     2,9     2,9
 
   липень, серпень, вересень         1,78    1,78
 
   серпень, вересень, жовтень              1,28
   -------------------------------------------------------------
( Пункт 2 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства
соціального захисту населення N 135/04-3426/13-306/14 ( z0167-93 )
від 10.09.93 )
 
   Постановою від 2 грудня 1993 р. N 976 ( 976-93-п ) "Про межу
малозабезпеченості та підвищення розмірів цільової
грошової допомоги непрацездатним  громадянам  з  мінімальними
доходами"  Кабінет  Міністрів  України  затвердив   межу
малозабезпеченості з 1 грудня 1993р. у розмірі 197 тис.крб. на
душу населення. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства соціального захисту населення N 185/04-4505/13-306
( z0001-94 ) від 10.12.93 )
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу у грудні 1993 р. та січні - лютому 1994 р. фактичний
середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї, обчислений
за попередні три місяці, коригується за такими коефіцієнтами:
 
   -------------------------------------------------------------
   Подані довідки про : Місяць звернення за допомогою
   доходи сім'ї за  :_________________________________________
   місяці       :  грудень    січень    лютий
            :  1993 р.    1994 р.    1994 р.
   -------------------------------------------------------------
   вересень, жовтень,
   листопад         3       3       3
 
   жовтень, листопад,
   грудень         -      1,8      1,8
 
   листопад, грудень,
   січень          -       -       1,2857
   -------------------------------------------------------------
(  Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
соціального захисту населення N 185/04-4505/13-306 ( z0001-94 )
від 10.12.93 )
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 1994 р.
N 724 ( 724-94-п ) "Про величину середнього душового доходу та
розміри цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з
мінімальними доходами" встановлено, що цільова грошова допомога на
прожиття призначається непрацездатним громадянам і сім'ям, за
середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї за попередні
три місяці з урахуванням індексу зростання цін не перевищує 780
тис. карбованців. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з наказом
Мінсоцзахисту N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від 28.10.94 )
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу  у жовтні-грудні 1994 р. фактичний середньомісячний
сукупний доход на одного члена сім'ї без врахування щомісячних
додаткових грошових виплат у розмірі 44 тис.крб та компенсаційних
виплат у розмірі 170 тис.крб, обчислений за три попередні місяці,
коригується за такими коефіцієнтами:
 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Подані довідки про доходи   ¦  Місяць звернення за допомогою ¦
сім'ї за місяці        ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
                ¦ жовтень ¦ листопад ¦     ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
липень, серпень, вересень      2      2     
серпень, вересень, жовтень           1,5    
                
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з наказом Мінсоцзахисту
N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від 28.10.94; змінено згідно з
наказом Мінсоцзахисту N 225/69/13-306 ( z0008-95 ) від 29.12.94 )
 
   Відкоригований середньомісячний сукупний доход на одного
члена сім'ї збільшується на суму щомісячної компенсаційної виплати
170 тис. карбованців. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з наказом
Мінсоцзахисту N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від 28.10.94 )
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1994 р.
N 868 ( 868-94-п ) "Про величину середнього душового доходу та
розміри цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з
мінімальними доходами" встановлено, що з 1 грудня 1994 р. цільова
грошова допомога  на  прожиття  призначається  непрацездатним
громадянам в сім'ях, де середньомісячний сукупний доход на одного
члена сім'ї за три попередні місяці (з урахуванням середнього
коефіцієнта його збільшення у зв'язку із підвищенням розміру
заробітної плати, пенсій та допомог з 1 жовтня 1994 р.) не
перевищує 940 тис. карбованців. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно
з  наказом  Мінсоцзахисту N 225/69/13-306 ( z0008-95 ) від
29.12.94 )
 
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу у грудні 1994 р. фактичний середньомісячний сукупний
доход на одного члена сім'ї, без урахування щомісячних додаткових
грошових виплат у розмірі 44 тис.крб. та компенсаційних виплат у
розмірі 170 тис. крб., обчислений за три попередні місяці,
коригується за такими коефіцієнтами:
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
 Подані довідки про доходи     ¦ Місяць звернення за допомогою
 сім'ї за місяці          ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
                  ¦ грудень ¦     ¦
                  ¦ДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДД+ДДДДДДДД
                  ¦ 1994 р. ¦     ¦ 
 ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДД+ДДДДДДДД
 вересень, жовтень, листопад    ¦ 1,44  ¦     ¦
                  ¦     ¦     ¦
                  ¦     ¦     ¦ 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
( Пункт 2 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з наказом
Мінсоцзахисту N 225/69/13-306 ( z0008-95 ) від 29.12.94, змінено
згідно з наказом Мінсоцзахисту N 13/7/13-306 ( z0048-95 ) від
24.01.95 )
 
   Відкоригований середньомісячний сукупний доход на одного
члена сім'ї збільшується на суму щомісячної компенсаційної виплати
204 тис. карбованців. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з наказом
Мінсоцзахисту N 225/69/13-306 ( z0008-95 ) від 29.12.94 )
 
   Постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1995 р.
N 42 ( 42-95-п ) "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з  питань  соціального  захисту  населення"
встановлено, що з 1 січня 1995 р. цільова грошова допомога на
прожиття призначається непрацездатним громадянам у сім'ях, де
середньомісячний сукупний доход на одного члена сім'ї за три
попередні місяці (з урахуванням середнього  коефіцієнта  його
збільшення у зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати,
пенсій  та   допомог з 1 жовтня 1994 р.)  не  перевищує
1100 тисяч карбованців. ( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з
наказом Мінсоцзахисту N 13/7/13-306 ( z0048-95 ) від 24.01.95 )
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу у  січні-березні  1995 р. фактичний середньомісячний
сукупний доход на одного члена сім'ї, обчислений за три попередні
місяці, коригується за такими коефіцієнтами: ( Пункт 2 доповнено
абзацом згідно з наказом Мінсоцзахисту N 13/7/13-306 ( z0048-95 )
від 24.01.95 )
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
¦               ¦  Місяць звернення за допомогою ¦
¦ Подані довідки про доходи ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
¦    сім'ї за місяці    ¦ січень ¦  лютий  ¦ березень ¦
¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДД+ДДДДДДДДДДД¦
¦жовтень, листопад, грудень  ¦ 1,316  ¦      ¦      ¦
¦листопад, грудень, січень  ¦     ¦  3,0  ¦      ¦
¦грудень, січень, лютий    ¦     ¦      ¦  1,7  ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
( Пункт 2 доповнено абзацом згідно з наказом Мінсоцзахисту
N 13/7/13-306 ( z0048-95 ) від 24.01.95 )
 
   Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  20.06.95
N 436 ( 436-95-п ) "Про величину середнього душового доходу та
розміри цільової грошової допомоги непрацездатним  громадянам
з мінімальними доходами" встановлено, що з 1 червня 1995 року
цільова грошова допомога на прожиття призначається непрацездатним
громадянам, які отримують пенсію, в сім'ях, де середньомісячний
сукупний доход на одного члена сім'ї за три попередні місяці (з
урахуванням середнього коефіцієнта його збільшення у зв'язку з
підвищенням розміру заробітної плати,  пенсій,  допомог)  не
перевищує 2100 тис. карбованців. ( Пункт 2 доповнено абзацом
згідно з наказом Мінсоцзахисту N 83/36/13-306 ( z0213-95 ) від
20.06.95 )
   Для визначення права громадян на щомісячну цільову грошову
допомогу у червні-серпні 1995 р.:
   а) фактичний середньомісячний сукупний доход на одного члена
сім'ї, обчислений за три попередні місяці, одержувачів соціальних
пенсій за віком та пенсій, що перевищують мінімальні розміри,
коригуються за такими коефіцієнтами:
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Подані довідки про доходи   ¦ Місяць звернення за допомогою  ¦
сім'ї за місяці        ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
               ¦ червень ¦  липень ¦ серпень  ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
березень, квітень, травень     1,27
квітень, травень, червень          1,17
травень, червень, липень                1,08
   б) фактичний середньомісячний сукупний доход на одного члена
сім'ї обчислений за три попередні місяці, одержувачів пенсій, в
мінімальних розмірах коригується за такими коефіцієнтами:
 
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
Подані довідки про доходи   ¦ Місяць звернення за допомогою  ¦
сім'ї за місяці        ¦ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД¦
                ¦ червень ¦ липень ¦ серпень  ¦
ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
березень, квітень, травень    1,3
квітень, травень, червень          1,18
травень, червень, липень                1,08
( Пункт 2 доповнено абзацом  двадцятим  згідно  з  наказом
Мінсоцзахисту N 83/36/13-306 ( z0213-95 ) від 20.06.95 )
 
   3. У разі, коли середньомісячний доход кожного з членів сім'ї
не досягає встановленої межі малозабезпеченності, грошова допомога
на прожиття  визначається  як  різниця  між  розміром  межі
малозабезпеченості і розміром середньомісячного доходу кожного
члена сім'ї за три попередні місяці, зкоригованого відповідно до
пункту 2.
 
 
          Приклад для червня 1993 р.
 
   Сім'я складається з двох пенсіонерів.
   Дружина одержала пенсію (соціальну)
   за 3 місяці (березень, квітень, травень)      6900 крб.
       (2300 х 3)
   Її чоловік мав доходи за цей період      21000 крб.
       (7000 х 3)
   середньомісячний сукупний доход сім'ї      4650 крб.
   складає (6900 + 21000 : 3 : 2)
   Коефіцієнт коригування             3,0
   Зкоригований середньогмісячний доход
   на одного члена сім'ї (4650 х 3)         13950 крб.
   Допомога призначається:
   Дружині (22100 - 6900 = 15200)           8300 крб.
   Чоловікові (22100 - 21000 = 1100)        1100 крб.
 
   У випадках, коли у одного із членів сім'ї середньомісячний
доход перевищує межу малозабезпеченості, то допомога на прожиття
призначається на члена сім'ї, у якого середньомісячний доход ниже
межі малозабезпеченості, і визначається як різниця між розміром
межі малозабезпеченості і розміром середньомісячного сукупного
доходу на одного члена сім'ї.
 
          Приклад для вересня 1993 р.
   Сім'я складається із двох пенсіонерів.
   Дружина однржала пенсію за 3 місяці
   (червень, липень, серпень )
      (4140 х 3) 12420 крб.
   Чоловік одержав пенсію за 3 місяці
   (червень, липень, серпень )
      (35000 х 3) 105000 крб.
   Середньомісячний сукупний доход сім'ї
   (12420 + 105000 : 3 : 2) 19570 крб.
   Межа малозабезпеченості 22100 крб.
   Розмір допомоги дружині
      (22100 - 19570) 2530 крб.
 
   Розмір цільової грошової допомоги разом з пенсією та іншими
доходами ( виходячи із середньомісячного доходу за три попередні
місяці) не  може  перевищувати  встановленого  розміру  межі
забезпеченості.
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена сім'ї
не може перевишувати 8300 крб. на місяць.
 
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена
сім'ї з 1 вересня 1993 р. не може перевищувати 29700 крб. на
місяць. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
соціального захисту населення N 135/04-3426/13-306/14 ( z0167-93 )
від 10.09.93 )
 
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена сім'ї
з 1 грудня 1993 р. не може перевищувати 77 тис. карбованців на
місяць. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства
соціального захисту населення N 185/04-4505/13-306 ( z0001-94 )
від 10.12.93 )
 
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена сім'ї
з 1 жовтня 1994 р. не може перевищувати 370 тис. карбованців на
місяць. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з наказом Мінсоцзахисту
N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від 28.10.94 )
 
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена сім'ї
з 1 грудня 1994 р. не може перевищувати 448 тис. карбованців на
місяць. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з наказом Мінсоцзахисту
N 225/69/13-306 ( z0008-95 ) від 29.12.94 )
 
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена сім'ї
з 1 січня 1995 р. не може перевищувати 525 тисяч карбованців на
місяць. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з наказом Мінсоцзахисту
N 13/7/13-306 ( z0048-95 ) від 24.01.95 )
 
   Максимальний розмір виплат на прожиття на кожного члена сім'ї
з 1 червня 1995 року не може перевищувати 195 тис.карбованців на
місяць. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Наказом Мінсоцзахисту
N 83/36/13-306 ( z0213-95 ) від 20.06.95 )
 
   4. Щомісячна  цільова  грошова  допомога  на  прожиття
призначається органами,  що  призначають  пенсію, на підставі
звернення громадян і списків, що складаються місцевими органами
влади та самоврядування, територіальними центрами обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян,  відділеннями
соціальної допомоги на дому, до яких додаються заяви цих громадян.
   Орган, що  призначає допомогу,  проводить  індивідуальне
визначення ступеня  нужди  пенсіонерів і приймає рішення про
призначення цієї допомоги.
 
   5. Щомісячна  цільова  грошова  допомога  на  прожиття
призначається з місяця звернення за нею на три місяці, але не
раніше ніж з 1 червня 1993 року. При зверненні за допомогою по
закінчені трьох місяців після виникнення права на неї допомога
призначається і виплачується за минулий час,але не більше ніж за
три місяці до місяця, в якому подано заяву про призначення
допомоги з усіма необхідними для цього документами. При цьому для
визначення права на  допомогу  за  минулий  час  обчислення
середньомісячного сукупного доходу провадиться додатково за три
місяці, які передують місяцю виникнення права на неї.
 
   Приклад для серпня 1993 р.
 
   За призначенням  цільової грошової допомоги на прожиття
звернувся пенсіонер в серпні 1993 р. Для визначення права на цю
допомогу враховуються доходи за період з травня по липень із
застосуванням коефіцієнту 1,286. Визначення права на допомогу за
минулий час  (червень-липень)  провадиться  з  урахуванням
середньомісячного сукупного доходу за період з березня по травень
із застосуванням коефіцієнта 3,0.
 
   У разі відсутності права на допомогу в червні провадиться
розрахунок для перевірки права на неї в липні.  При  цьому
середньомісячний сукупний доход обчислюється за період з квітня по
червень із застосуванням коефіцієнта 1,8.
 
   Виплату цільових грошових допомог на прожиття, призначених за
зверненнями у липні, серпні, підвищити з 1 вересня 1993 року за
коефіцієнтом 3,5783. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства соціального захисту населення N 135/04-3426/13-306/14
( z0167-93 ) від 10.09.93 )
 
   Виплату цільової грошової допомоги на прожиття, призначеної
за зверненням у жовтні, листопаді, підвищити з 1 грудня 1993 р. за
коефіцієнтом 2,59259. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом
Міністерства соціального захисту населення N 185/04-4505/13-306
( z0001-94 ) від 10.12.93 )
 
   Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття, призначена за
зверненнями у серпні і вересні 1994 р., підвищується з 1 жовтня
1994 р. за коефіцієнтом 4,81.( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з
наказом Мінсоцзахисту N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від 28.10.94 )
 
   Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття, призначена за
зверненнями в жовтні і листопаді 1994 р., підвищується з 1 грудня
1994 р. за коефіцієнтом 1,211. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно
з  наказом  Мінсоцзахисту N 225/69/13-306 ( z0008-95 ) від
29.12.94 )
 
   Щомісячна цільова грошова допомога на прожиття, призначена за
зверненнями у листопаді-грудні 1994 р., підвищується з 1 січня
1995 р. за коефіцієнтом 1,1719. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно
з наказом Мінсоцзахисту N 13/7/13-306 ( z0048-95 ) від 24.01.95 )
   6. Виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття
провадяться за рахунок коштів Пенсійного фонду, крім допомоги на
життя громадянам, що одержують пенсії відповідно до Закону України
"Про  пенсійне  запезпечення  військовослужбовців  та  осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" 
( 2262-12 ) або соціальні пенсії які здійснюються за рахунок
коштів місцевих бюджетів.
 
   7. Щомісячна цільова грошова допомога пенсіонерам, інвалідам,
членам сімей, крім дітей, які одержують пенсію у разі втрати
годувальника, а також особам, які мають право на пенсію, але не
звернулись за її призначенням виплачується одночасно з виплатою
пенсії.
 
   8. Щомісячна  цільова  грошова  допомога  на  прожиття,
призначена непрацездатним громадянам і не одержана ними у зв'язку
зі смертю, виплачується у порядку, передбаченому ст.91 Закону
України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) для виплати
недоодержаної пенсії".( Положення доповнено пунктом згідно з
наказом Мінсоцзахисту N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від 28.10.94 )
 
   9. При визначенні середньомісячного сукупного доходу для
пенсіонерів, інвалідів, членів сімей, крім дітей, які одержують
пенсії у разі втрати годувальника, а також осіб, які мають право
на пенсію, але не звернулись за її призначенням, у складі сім'ї
враховуються:
 
   чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні,
віком до 18 років і старше цього віку, якщо вони одержують
соціальну пенсію як інваліди з дитинства I та II групи;
 
   студенти вищих ( в тому числі технікумів (училищ), а також
учні професійно-технічних навчальних закладів віком до 18 років (у
тому числі ті, які одержують стипендію) та віком до 23 років (якщо
вони одержують пенсію в разі втрати годувальника), незалежно від
того, де вони проживають (разом з батьками чи перебувають на
навчанні в інших місцевостях).
 
   10. У сукупному доході сім'ї не враховується цільова грошова
допомога, що надається сім'ї відповідно до цого Положення, а також
грошові  виплати, передбачені Законом України "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), в тому числі і додаткова
пенсія та інші одноразові грошові виплати.( Пункт доповнено згідно
з  наказом  Мінсоцзахисту N 190/60/13-306 ( z0275-94 ) від
28.10.94 )
 
   11. Для одержання цільової грошової допомоги подаються такі
документи:
 
   заява;
   довідка про склад сім'ї (подається один раз до наступної
зміни в складі сім'ї, про що зобов'язаний повідомити заявник) із
зазначенням утриманців;
   довідка про доходи кожного з членів сім'ї за три попередні
місяці.
 
   За висновком органу,що призначає щомісячну цільову грошову
допомогу, про необхідність проведення обстеження умов проживання
заявника проводиться таке обстеження і складається акт.
 
   Не складається акт обстеження умов проживання на осіб, які
обслуговуються територіальними центрами обслуговування пенсіонерів
та одиноких  непрацездатних  громадян, відділеннями соціальної
допомоги на дому.
 
   12. Положення про порядок призначення і виплати цільової
грошової допомоги громадянам з мінімальними доходами на 1 кв.
1993 р. від 18 січня 1993 р., затверджене Міністерством праці за
N 04-141, Міністерством фінансів за N 13-306 і Міністерством
соціального захисту населення за N 02-01, вважати таким, що
втратило чинність.
 
   13. Контроль  за  правильністю  призначення  та  виплати
щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним
громадянам з  мінімальними  доходами  здійснюється  органами
соціального захисту населення і фінансовими органами.
 
   14. Відшкодування видатків, пов'язаних з виплатами щомісячної
цільової грошової допомоги на прожиття громадянам, які одержують
пенсії відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення
військовослужбовців та  осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" або соціальні  пенсії,  провадиться
аналогічно порядку  відшкодування  витрат  на  оплату  житла,
комунальних послуг, електроенергії та придбання і доставку палива.
 
   15. Розмір допомоги на оплату житла, комунальних послуг,
електроенергії, придбання і доставку палива та порядок її надання
визначається окремим положенням
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка