Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку визначення обсягів доходів від основної діяльності у порівняних цінах на підприємствах авіаційного транспорту

         МIНIСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         МIНIСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 160/193 від 22.07.93 р.      Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   11 жовтня 1993 р.
 vd930722 vn160/193          за N 150
 
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінстатистики
    N 232 ( z0349-95 ) від 20.09.95 )
 
      Про затвердження Порядку визначення обсягів
      доходів від основної діяльності у порівняних
      цінах на підприємствах авіаційного транспорту
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23
червня 1993 року N 471 ( 471-93-п ) "Про внесення змін і доповнень
до  Положення про регулювання фондів споживання підприємств,
установ і організацій у 1993 році"
 
             НАКАЗУЄМО:
 
   1. Затвердити Порядок визначення обсягів доходів від основної
діяльності у порівняльних цінах на підприємствах авіаційного
транспорту, що додається.
 
   2. Довести цей порядок до відома і керівництва підприємств
авіаційного транспорту, а також управління статистики Республіки
Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь
статистики.
 
 
Заступник Міністра            Перший заступник Міністра
статистики України            транспорту України
 
   В. П. Арендар                О. М. Артеменко
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                    наказом Мінстату України
                    і Мінтрансу України від
                    22.07.93 N 160/193
 
 
               ПОРЯДОК
       визначення обсягів доходів від основної
       діяльності у порівняльних цінах на
       підприємствах авіаційного транспорту
 
 
   1. Порядок розроблений згідно з Положенням про регулювання
фондів споживання підприємств, установ і організацій у 1993 році,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня
1993 р. N 471 ( 471-93-п ).
 
   2. Указаний  порядок  поширюються  на  всі  підприємства
авіаційного транспорту. Розрахунки проводяться окремо по таких
видах основної діяльності:
   2.1. Транспортна  робота  власного  парку  на авіалініях
внутрішніх, країн СНД і міжнародних.
   На регулярних  рейсах обсяг доходів у порівняних  цінах
визначається у відповідному періоді 1992 р. шляхом множення
обсягів  відправлення  вантажі, багажу, пошти (т), пасажирів
(тис. чол.) за цей період на середню вартість одиниці роботи
(відправлення  однієї  тонни  вантажу, пошти, багажу, одного
пасажира) у звітному періоді 1993 року.
   На нерегулярних рейсах (чартерних, замовлених, додаткових)
обсяг доходів у порівняних цінах визначається у  відповідному
періоді 1992 р. шляхом множення фактичного нальоту годин за цей
період по кожному типу літаків на вартість льотної години по
кожному типу літаків у звітному періоді 1993 року,
   2.2. Обслуговування  літаків  інших  авіапідприємств  та
іноземних авіакомпаній.
   Обсяг доходів цих робіт у відповідному періоді 1992 р. в
порівняних  цінах  визначається  шляхом  множення  кількості
відправлених за цей період вантажів, пошти, багажу, пасажирів на
ціни, наведені у додатку N 2 до наказу Українського об`єднання
цивільної авіації "Авіалінії України" від 29.12.92 N 151 "Про
перехід  на  взаєморозрахунки  за  виручкою на підприємствах
об'єднання "Авіалінії України" з 01.01.93 р."
   2.3. Забезпечення  літако-вильотів  повітряних  суден  на
транспортні  роботі  та  застосуванні  авіації  у  народному
господарстві.
   Обсяг доходів по цьому виду діяльності у відповідному періоді
1992 року у порівняних цінах визначається шляхом  множення
кількості літако-вильотів по типах суден за цей період на ціни, що
наведені в додатку N 3 вищезгаданого наказу.
   2.4. Застосування авіації у народному господарстві.
   Обсяг доходів від цих робіт у відповідному періоді 1992 р. в
порівняних цінах визначається шляхом множення фактичного нальоту
годин по кожному типу літаків за цей період на вартість однієї
 
льотної години по кожному типу літаків у звітному періоді 1993 р.
Обсяг доходів за надання послуг при тимчасовому базуванні в
аеропорту  повітряних суден інших підприємств у відповідному
періоді 1992 р. у порівняних цінах визначається шляхом множення
кількості наданих за цей період послуг на договірні ціни звітного
періоду 1993 року.
   2.5. Iнші роботи та послуги, що пов'язані  з  основною
   діяльністю.
   Обсяг доходів у відповідному періоді 1992 р. у порівняних
цінах визначається шляхом множення кількості наданих послуг, робіт
за цей період на середню вартість послуги, роботи за звітний
період 1993 року.
   2.6. Звітні валютні доходи.
   Обсяг доходів від надання послуг за звітний період 1993 р. та
відповідний  період  1992  р.  перераховується  по курсу до
українського карбованця, який діяв за станом на останній день
звітного періоду 1993 р.
   3. Загальний обсяг доходів за відповідний період 1992 р. у
порівняних цінах складається з доходів від усіх видів  робіт,
послуг (групи послуг), які виконуються підприємствами авіаційного
транспорту.
 
 
                    Листок погодження    до
                    наказу Мінстату України і
                    Мінтрансу  України  від
                    22.07.93 N 160/193
 
 
 
   РОЗРОБЛЕНО:               ПОГОДЖЕНО:
   Начальник Управління       Начальник відділу правових
   статистики транспорту       і загальних питань Мінстату
   і зв'язку Мінстату        України
   України
       О. В. Голуб              О. Х. Демерташ
 
   Начальник Управління       Начальник Управління норма-
   економічної політики,       тивних актів та правової
   прогнозування та інвес-      роботи Мінтрансу України
   тицій Мінтрансу України
 
      Г. Д. Ейтутіс             М. Р. Наапетя
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка