Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 55 від 09.08.93 р.         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   30 вересня 1993 р.
 vd930809 vn55            за N 142
 
    ( Наказ втрачає чинність з 1 січня 1996 року, 
     крім пункту 1.5, на підставі Наказу Мінфіну
     N 139 ( z0321-95 ) від 18.08.95 ) 
 
         Про затвердження обсягу і форм
         річного бухгалтерського звіту
         підприємства та Iнструкції про
           порядок їх заповнення
 
  ( Iз змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну 
   N 65 ( z0183-94 ) від 26.07.94 )
 
   Відповідно до Положення про  організацію  бухгалтерського
обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 1993 року N 250 ( 250-93-п ),
надалі Положення, НАКАЗУЮ:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Обсяг типових форм річного бухгалтерського звіту, які
складаються підприємствами й організаціями, що перебувають на
господарському розрахунку і є юридичними особами /крім банків/, а
також  організаціями,що  не  перебувають  на  господарському
розрахунку, але одержують доходи від господарської або іншої
комерційної діяльності, незалежно від видів діяльності та форм
власності (додаток N 1 );
 
   1.2. ( Втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну N 65
( z0183-94 ) від 26.07.94 ).
 Типові форми річної бухгалтерської звітності (додаток N 2 );
 
   1.3. Перелік видів діяльності, щодо яких органи, у віданні
яких перебувають підприємства й організації, складають зведений
бухгалтерський звіт ( додаток N 3 );
 
   1.4. Iнструкцію про порядок  заповнення  форм  річного
бухгалтерського звіту підприємства (додаток N 4) ( z0143-93 ); 
 
   1.5. Доповнення до Вказівок щодо організації бухгалтерського
обліку в Україні, затверджених наказом Міністерства фінансів від 7
травня 1993 р. N 25 (додаток N 5) ( z0052-93 ), ( z0144-93 ).
 
   2. Встановити, що підприємства, які одержують з бюджету кошти
на державне регулювання цін, покриття збитків та інше фінансування
витрат за рахунок асигнувань з бюджету, річний бухгалтерський
звіт подають, крім органів, зазначених у пункті 76 Положення,
відповідному фінансовому органу.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність з 1 січня 1994 р.
листи Міністерства фінансів України від:
 
   8 липня 1992 р. N 18-482 "Про Iнструкцію про  порядок
заповнення  форм  річного  бухгалтерського звіту підприємств,
об'єднань і організацій";
 
   3 лютого 1993 р. N 18-408 ( z0003-93 ) "Про обсяг, форми і
порядок  складання  квартальної  бухгалтерської  звітності
підприємствами й організаціями" в частині пункту 7;
 
   3 червня 1993 р. N 18-463 ( z0072-93 ) "Про внесення змін до
Iнструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського
звіту".
 
 
   В.о. Міністра                 П.К. Германчук
 
 
                       Додаток N 1
                    до наказу Міністерства
                    фінансів України
                    від 9 серпня 1993 р. N 55
 
               Обсяг
      типових форм річного бухгалтерського звіту,
     які складаються підприємствами й організаціями,
     що перебувають на господарському розрахунку і є
   юридичними особами (крім банків), а також організаціями
     що не перебувають на господарському розрахунку,
     але одержують доходи від господарської або іншої
      комерційної діяльності, незалежно від видів
          діяльності та форм власності
 
 
   1. Баланс підприємства - форма N 1.
 
   2. Звіт про фінансові результати та їх використання - форма
N 2.
 
   3. Звіт про фінансово-майновий стан підприємства - форма N 3.
 
                     Додаток N 2
                до наказу Міністерства фінансів
                України від 9 серпня 1993 р. N 55
 
              Затверджено Міністерством фінансів
              України за погодженням з Мінстатом
              України для річної звітності за 1993 р.
 
 
            БАЛАНС ПIДПРИЄМСТВА
             на 1_____199__р.
 
                            _________
                            :  КОДИ :
                            :_________:
            Форма N 1 за ЗКУД        :_________:
            Дата /рік, місяць, число/    :_:___:01_:
   Підприємство.......................за ЗКПО    :_________:
   Територія..........................за СПАТО    :_________:
   Орган державного управління........за ЗКФВ    :_________:
   Орган державного управління........за СПОДУ    :_________:
   Галузь /вид діяльності/............за ЗКГНГ    :_________:
 
   Одиниця виміру: тис.грошових од.  Контрольна сума:_________:
 
   Адреса :.....................................................
                            _________
                    Дата висилання :_________:
                    Дата одержання :_________:
                    Строк подання :_________:
 
                      Додаток N 3
                 до наказу Міністерства фінансів
                України від 9 серпня 1993 р. N 55
 
 
               ПЕРЕЛIК
     видів діяльності, щодо яких органи, у віданні
     яких перебувають підприємства й організації,
       складають зведений бухгалтерський звіт
 
   основна діяльність підприємств промисловості;
 
   основна    діяльність,    будівельних,   монтажних,
ремонтно-будівельних і бурових організацій;
   основна діяльність проектних та пошукових організацій;
   капітальне будівництво;
   основна    діяльність   геологічних    організацій і
топографогеодезичних підприємств (експедицій );
   основна діяльність наукових організацій;
   основна діяльність постачальницько-збутових організацій;
   основна діяльність підприємств і організацій торгівлі
та громадського харчування;
   основна   діяльність   підприємств  по  виробництву
сільськогосподарської продукції;
   основна діяльність підприємств системи хлібопродуктів;
   основна діяльність  обчислювальних  організацій  та інших
організацій , що надають інформаційно-обчислювальні послуги;
   основна діяльність підприємств побутового обслуговування;
   основна діяльність підприємств транспорту;
   основна діяльність підприємств зв'язку;
   основна діяльність організацій по  ремонту  і  утриманню
автомобільних шляхів ;
   основна діяльність   підприємств   житлово-комунального
господарства;
   основна діяльність зовнішньоекономічних організацій;
   основна діяльність заготівельних організацій;
   основна діяльність видавництв;
   основна діяльність правлінь громадських організацій та їх
підрозділів;
   інші види діяльності
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка