Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт

Страница 12розливами нафти та нафтопродуктів у морі; призначення, будову та
режим роботи спеціальних систем; будову та принцип роботи двигунів
внутрішнього згоряння; прийоми та способи усунення течі корпусів
та перегородок аварійного судна; будову, конструктивні особливості
та технічні умови для ремонту деталей, вузлів двигунів  та
обладнання спеціальних систем; електромонтажні схеми з'єднання
деталей та вузлів спеціальних систем; принцип роботи суднових
вантажопідіймальних засобів; правила поводження зі шкідливими та
отруйними  речовинами;  правила  користування  переносними
радіостанціями, піротехнічними засобами; будову та призначення
засобів індивідуального захисту органів дихання  та  правила
користування  ними; загальні знання про виникнення статичної
електрики.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта або спеціальна підготовка за
встановленою програмою. Без вимог до стажу роботи.
 
                             1-й клас
 
   Завдання та  обов'язки.  Організовує й виконує роботи з
ліквідації аварійних розливів нафти та нафтопродуктів у морі.
Налагоджує  та ремонтує прилади автоматичного регулювання та
дистанційного контролю спеціальних систем, які обслуговує, що
призначаються  для  локалізації  розливу,  зменшення вилиття,
механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування. Виявляє
та усуває несправності найскладнішого устаткування спеціальних
систем, які обслуговує. Виконує роботи з ремонту, відновлювання,
заміни,  монтажу  та  випробування особливо складних вузлів,
механізмів та деталей спеціальних систем. Усуває пошкодження
корпусу аварійного судна із застосуванням електрогазозварювальної
апаратури. Виконує вантажні операції в морі із застосуванням
суднових вантажних пристроїв. Визначає товщини плівки нафти, яку
розлито на поверхні моря. Здійснює зв'язок за допомогою переносної
радіостанції та піротехнічних засобів. Здійснює керування силовою
установкою з двигуном  внутрішнього  згоряння  потужністю  до
146,1 кВт (200 к. с.) та гідропривідним заглибним насосом із
подаванням (продуктивністю) до 500 куб. м / год.; судновими
лебідками під час виконання робіт спареними стрілами.
   Повинен знати: вплив нафти та хімічних речовин на життя моря;
основні  способи  ліквідації  забруднення  моря  нафтою  та
нафтопродуктами; будову та взаємодію складних вузлів механізмів та
устаткування  систем  локалізації розливу, зменшення вилиття,
механічного збору нафти та нафтопродуктів і диспергування; методи
виявлення несправностей у роботі двигунів та способи їх усунення;
види палива та мастил для двигунів внутрішнього згоряння та
гідросистем;  прийоми  та способи усунення течі корпусів та
перегородок судна; схеми та принцип роботи систем дистанційного й
автоматичного контролю та кінематичні схеми складного устаткування
спецсистем, що ремонтуються; способи відновлення складних та
відповідальних  деталей та вузлів спеціальних систем; умовні
сигнали; способи виконання такелажних робіт в умовах відкритого
моря; призначення електроприладів; електромонтажні схеми деталей
та вузлів спеціальних систем; будову легководолазного спорядження
та правила користування ним; правила та методику визначення
товщини плівки  нафти,  що  розлилась;  правила  запобігання
накопиченню  зарядів  статичної електрики; правила заземлення
устаткування, що ним обслуговується; будову піротехнічних засобів
та пристроїв випускання сигнальних ракет, правила користування
ними; будову, призначення й  способи  усунення  найпростіших
несправностей індивідуальних засобів захисту органів дихання, які
знаходяться на озброєнні спецформування.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією ліквідатора розливів нафти та нафтопродуктів у
морі 2 класу не менше 1 року. Наявність посвідчення про присвоєння
професії електрогазозварника 3 розряду.
 
              17. МАТРОС
 
                             2-й клас
 
   Завдання та обов'язки. Бере участь у несенні ходової вахти на
містку й несе стоянкову вахту біля трапу згідно із судновим
розкладом. Прибирає палуби та суднові приміщення. Бере участь у
суднових роботах, роботах із технічного обслуговування корпусної
частини, у підготовці вантажних приміщень, вантажних засобів та
інвентарю до навантаження,  вивантаження  та  прибирання  їх
по-похідному, у відкриванні й закриванні люків трюмів. Бере участь
у швартовних роботах згідно із судновим розкладом. Виконує роботи,
які пов'язано з вантажними операціями: перед їх проведенням
стежить за тим, щоб люкові кришки було надійно закріплено,
горловини цистерн задраєно, трубопроводи й трюмні трапи справні,
лляла, стічні колодязі, приймальні сітки були чисті, лляльні
кришки щільно зачинено; під час вантажних операцій стежить за
розміщенням вантажу (за вказівкою другого помічника капітана),
контролює сепарування вантажу й у разі необхідності здійснює облік
вантажу; стежить за збереженістю вантажу в трюмі й не допускає до
навантаження вантажні місця, які мають несправну тару або неясне
маркування, що не відповідає документації; забезпечує порядок і
чистоту в трюмі; негайно доповідає про порушення або ушкодження,
які було знайдено, про припинення вантажних операцій.
   Повинен знати:  основи  будови  судна  і  його корпусу,
призначення й розташування суднових відсіків, приміщень і систем;
будову вантажних і швартовних механізмів та правила роботи на них;
принцип будови і правила користування механізованими люковими
закриттями; терміни, визначення команд, які застосовуються на
судні; правила користування відповідним внутрішнім зв'язком та
системами  аварійно-попереджувальної  сигналізації;  процедури
несення   безпечної   вахти;   розташування   на   судні
аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю
та його використання за призначенням; дії під час аварій та
сигналів тривоги; правила приймання й передавання повідомлень за
допомогою світлових та прапорових сигналів, у тому числі сигналів
про лиха; правила користування судновими рятувальними засобами й
рятувальними шлюпками з ручним механічним приводом; принцип будови
й  правила  користування засобами малої механізації під час
виконання такелажних, парусних, малярних та інших суднових робіт,
англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для
розуміння команд.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта.  Первинна  професійна
підготовка. Стаж роботи на суднах у складі палубної команди не
менше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним із
функціями несення ходової навігаційної вахти під керівництвом
капітана, вахтового помічника капітана або особи рядового складу
вищої кваліфікації. Екзаменаційні випробування за вимогами щодо
компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування
моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про
кваліфікацію та інших документів.
 
                      1-й клас (able seaman)
 
   Завдання та обов'язки. Несе ходову навігаційну вахту на
містку й стоянкову вахту біля трапу згідно із судновим розкладом
(матрос із кваліфікацією "able seaman" несе ходову навігаційну
вахту  у  вузькостях,  районах  інтенсивного  руху, складних
метеорологічних умовах). Керує стерном та виконує команди, що
подаються  на  стерно,  включаючи команди англійською мовою.
Проводить належні візуальні та слухові спостереження. Бере участь
у суднових роботах, роботах з технічного обслуговування корпусної
частини (включаючи роботи на висоті й за бортом), підготовці
вантажних пристроїв і приміщень до вантажних операцій. Відкриває й
закриває вантажні трюми, які обладнано механізованими люковими
закриттями.  Облаштовує  вантажний пристрій і здійснює огляд
такелажу. Бере участь у швартовних роботах згідно із судновим
розкладом, керує палубними механізмами. Вимірює рівень води в
цистернах, ллялах, танках, вміє маніпулювати основними приводами
клінкетів на палубах. Керує спусканням та підняттям рятувальних та
робочих шлюпок, рятувальними шлюпками на веслах, під парусами, із
мотором, ручним механічним приводом. Обслуговує ходові, рейдові та
сигнальні вогні судна. Веде переговори за допомогою світлових та
прапорових сигналів. Стежить за справним станом протипожежних,
аварійних і рятувальних засобів. Виконує розбиття лотліній та
вимірює глибину ручним лотом. Виконує такелажні, парусні, малярні
та інші суднові роботи з використанням засобів малої механізації.
Забезпечує чистоту й порядок в штурманській та рульовій рубках,
належне утримання й зберігання сигнальних прапорів і знаків,
ручних лотів і ручного туманного горну.
   Повинен знати: принцип дії та правила використання основних
типів магнітного та гірокомпасів; правила керування стерном судна
в різноманітних умовах, перехід з автоматичного керування стерном
на ручне й навпаки; процедури несення безпечної вахти; правила
подавання та приймання сигналів, розташування місць збереження
аварійно-рятувального майна, засобів пожежогасіння, сигнальних
ракет та їх використання; правила експлуатації шлюпок і плотів,
трапів і сходень, люкових закриттів, вантажних і якірно-швартовних
пристроїв; види, призначення й правила експлуатації обладнання,
яке використовується для виконання суднових робіт; найменування,
призначення, терміни випробувань і правила експлуатації простого й
складного  такелажного,  слюсарського й малярного (ручного й
механізованого)  інструменту,   пристроїв   та   оснастки;
граничнодопустимі концентрації шкідливих речовин, які виділяють
основні види  вантажів,  палива,  гази;  способи  визначення
вантажності та допустиме навантаження такелажних пристроїв; будову
й призначення рухомого, стоячого такелажу суден і  оснастку
суднових  вантажопідйомних  пристроїв;  способи  запобігання
деформації вантажу; підготовку тросів до прийому негабаритних
вантажів; правила складання вантажів і встановлення підкладок під
вантаж та стропи; способи в'язання морських вузлів, плетіння матів
і доріжок, виготовлення й встановлення кранців, штормтрапів,
пластирів; способи ручного й механізованого обчищення поверхонь і
нанесення лакофарбових матеріалів; систему сигналів під час роботи
в приміщеннях і танках, що погано вентилюються; розташування
баластних танків і танків прісної води, їх мірильних повітряних
труб і мірильних труб вантажних приміщень; основні дії щодо
захисту  природного навколишнього середовища; англійську мову
(морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння команд.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи на суднах за професією матроса 2 класу не менше 9 місяців
(для матроса з кваліфікацією "able seaman" протягом останніх
3 років).  Екзаменаційні  випробування  за  вимогами  щодо
компетентності згідно з Кодексом про підготовку й дипломування
моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва про
кваліфікацію та інших документів.
 
            18. МАТРОС ПОЖЕЖНИЙ
 
   Завдання та  обов'язки.  Стежить  за  справним  станом
протипожежного устаткування, майна та інвентарю на судні, вміє
користуватися ним. Регулярно перевіряє засоби пожежогасіння та
протипожежний  інвентар. Перевіряє протипожежний стан трюмів.
Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки під час виконання
вантажних операцій та проведення на судні ремонтних робіт і робіт
із використанням відкритого вогню. На наливних суднах виконує
переключання основних клінкетів на палубі. Несе пожежну вахту.
Виконує суднові роботи за вказівкою старшого помічника капітана.
   Повинен знати:  основи  будови  судна  і  його корпусу,
призначення й розташування суднових відсіків  та  приміщень;
розташування  на судні протипожежного устаткування, майна та
інвентарю, його правильне застосування; будову та дію переносного
й мобільного устаткування для гасіння пожежі, враховуючи пристрої,
насоси та устаткування щодо рятування людей та майна; системи
виявлення пожежі та стаціонарні системи пожежогасіння; заходи
протипожежної безпеки та небезпеки, які пов'язано зі зберіганням
та використанням пально-мастильних матеріалів; дії в боротьбі з
пожежею в морі та в порту; способи виконання простих малярних,
такелажних та інших суднових робіт.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта. Підвищення кваліфікації.
Підготовка на спеціальних курсах. Стаж роботи за професією матроса
не менше 1 року.
 
         19. МАШИНIСТ КОТЕЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
 
                             2-й клас
 
   Завдання та  обов'язки.  Бере участь у несенні вахти в
котельному відділенні згідно із судновим розкладом. Обслуговує
технічні засоби котельної установки: котли, системи, механізми,
засоби  автоматизації  та  контрольно-вимірювальні  прилади.
Забезпечує безперервну роботу механізмів на заданих режимах і
вживає заходів з усунення недоліків у їх роботі. Бере участь у
ремонті котельної установки. Підтримує в котельному відділенні
чистоту й порядок. Вживає заходів у разі  загрози  аварії,
надходження забортної води, пожежі або іншої небезпеки для життя
людей у котельному відділенні. Проводить  підготовку  систем
пожежогасіння до дії. Бере участь у виконанні робіт із технічного
обслуговування та  ремонту  суднових  технічних  засобів  за
розпорядженням старшого механіка.
   Повинен знати: основи будови судна; призначення, будову й дію
котельної установки та технічних засобів, які забезпечують її
роботу;  інструкції  з  експлуатації,  правила  технічного
обслуговування й ремонту суднових технічних засобів; термінологію,
яку застосовують в машинно-котельному відділенні; дії під час
аварій  та  шляхи  евакуації із машинно-котельних відділень;
англійську мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для
розуміння команд; основи електротехніки та електроустаткування
суден;  призначення  суднової  сигналізації,  яка  зв'язує
машинно-котельне відділення з містком судна; розташування на судні
аварійно-рятувального, протипожежного обладнання, майна, інвентарю
та його використання за призначенням.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта.  Первинна  професійна
підготовка. Підтвердження компетентності згідно з вимогами до
професії машиніста котельної установки. Стаж роботи на суднах у
складі машинної команди не менше 2 місяців. Стаж роботи на судні
повинен бути пов'язаним з функціями несення ходової машинної вахти
під керівництвом кваліфікованого механіка (суднового) або особи
рядового складу вищої кваліфікації.
 
                             1-й клас
 
   Завдання та обов'язки. Несе вахту в котельному відділенні
згідно із судновим розкладом. Обслуговує котельну установку й
технічні  засоби,  які  забезпечують її роботу, керує ними.
Забезпечує безпечну експлуатацію котлів, підтримання правильного
рівня води та тиску пари в котлах. Бере участь у ремонті котельної
установки та технічних засобів, які забезпечують її роботу.
Виконує слюсарно-монтажні роботи з ремонту котлів, механізмів,
систем та інших технічних засобів котельної установки. Бере участь
у технічному обслуговуванні й ремонті суднових технічних засобів
та інших роботах за розпорядженням старшого механіка.
   Повинен знати:  будову котельних установок і правила їх
експлуатації; основні  несправності  котельних  установок  та
технічних  засобів,  які забезпечують їх роботу, способи їх
виявлення та усунення; процедури несення вахти в котельному
відділенні;  основи  електроустаткування  суден  і  суднової
автоматики; слюсарну справу й технологічну послідовність під час
ремонту  котельної  установки;  розташування  протипожежного
обладнання в машинно-котельному відділенні та його правильне
використання; системи аварійно-попереджувальних сигналів; основи
такелажних і малярних робіт; основні дії щодо захисту природного
навколишнього середовища; англійську мову (морську специфіку).
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта.  Професійно-технічна  освіта. Підвищення кваліфікації.
Підтвердження компетентності згідно з вимогами  до  професії
машиніста котельної установки. Стаж роботи на суднах за професією
машиніста котельної установки 2 класу не менше 6 місяців.
 
        20. МАШИНIСТ ПОМПОВИЙ (ДОНКЕРМАН)
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує надійну роботу та правильну
технічну експлуатацію вантажних та зачисних насосів, вантажних та
зачисних трубопроводів, баластної системи з насосами, системи
замірювання  вантажу,  газовідводу,  дистанційного  керування
клінкетами та роботу інших технічних засобів свого відання. Керує
ними та використовує за призначенням. Проводить вантажні, мийні та
баластні операції. Усуває особисто або із залученням суднових
працівників  дефекти та відмови, які було виявлено під час
експлуатації в роботі технічних засобів свого відання. Контролює
якість ремонтних робіт, що виконуються береговими й судновими
працівниками. Складає план робіт із технічного обслуговування та
ремонту технічних засобів. Бере участь у вахтовому обслуговуванні
головної енергетичної установки та виконанні робіт із технічного
обслуговування  й  ремонту  суднових  технічних  засобів  за
розпорядженням старшого механіка.
   Повинен знати: будову, розташування на судні та принцип дії
технічних засобів свого відання; інструкції та правила технічної
експлуатації суднових технічних засобів; будову суднових двигунів
внутрішнього згоряння й  правила  їх  експлуатації;  основні
несправності суднових двигунів внутрішнього згоряння та допоміжних
механізмів, суднових  пристроїв  і  систем;  призначення  та
розташування трубопроводів, вентилів і клапанів суднових систем;
правила виконання  слюсарно-монтажних  робіт  і  технологічну
послідовність  під час ремонту суднових двигунів, допоміжних
механізмів і котлів, суднових пристроїв, суднових систем та їх
арматури; правила технічного обслуговування й ремонту суднових
технічних засобів; розташування на судні аварійно-рятувального,
протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання
за призначенням; дії під час аварій та сигнали тривоги; основні
дії щодо захисту природного навколишнього середовища; англійську
мову (морську специфіку) в обсязі, необхідному для розуміння
термінів та команд.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи на суднах за професією моториста (машиніста) 2 класу не
менше 1 року.
 
     21. МЕХАНIЗАТОР (ДОКЕР-МЕХАНIЗАТОР) КОМПЛЕКСНОЇ
    БРИГАДИ НА НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 
                             4-й клас
 
   Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження,
перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів
вантажів, окрім великовагових, довгомірних, металоконструкцій,
контейнерів і ролтрейлерів, у трюмах і на палубах суден, у
залізничних вагонах, на автомобілях і складських площах  із
застосуванням: кранів однієї групи; електронавантажувачів; лебідок
(тельферів); транспортерів (конвеєрів, шнеків, норій); трюмних,
вагонних,  складських  та  інших  спеціалізованих  машин  з
електроприводом; вантажних ліфтів; однієї з машин (механізмів)
технологічного   обладнання   (вібратора,  вібророзпушувача,
вагоноперекидача,  люкопідйомника,  магнітного   сепаратора,
пересипної    станції    тощо).   Здійснює   керування
підйомно-транспортними   і   перевантажувальними   машинами
(механізмами),  які застосовуються. Виконує щозмінне технічне
обслуговування,  бере  участь  в  інших  видах  технічного
обслуговування  й  ремонту  машин (механізмів), технологічної
оснастки. Бере участь у перемиканні кранів. Закріплює та вкриває
вантажі на складах і транспортних засобах. Вибирає необхідні
стропи відповідно до ваги й розміру вантажу, що переміщується,
визначає   придатність  стропів.  Встановлює  й  замінює
вантажозахоплювальні пристрої. Переносить щити й трапи. Виконує
підкатку (відкатку) вагонів у процесі роботи. Відкриває й закриває
люки, борти, двері рухомого  складу,  прибирає  його  після
проведеного вивантаження вантажу. Виконує роботи, які пов'язано зі
швартуванням судна. Проводить стропування та ув'язування вантажів.
Бере участь у застропуванні й відстропуванні великовагових і
довгомірних вантажів, металоконструкцій, контейнерів, ролтрейлерів
під керівництвом докер-механізатора вищої кваліфікації.
   Повинен знати: призначення, основні знання  про  будову,
граничні норми навантаження застосовуваних підйомно-транспортних,
перевантажувальних машин (механізмів) і пристроїв; знання про
рухомий склад; найменування вантажів; візуальне визначення ваги
вантажу, який переміщується; правила й способи навантаження,
вивантаження,  перевантаження  й стропування вантажів; будову
вантажних приміщень; види тари, упаковки й маркування вантажів;
допустимі габарити під час навантаження вантажів на відкритий
залізничний рухомий склад, автомашини та під час розвантаження
вантажів  із залізничних вагонів і складанні їх у штабель;
розташування складів і місць навантаження й вивантаження вантажів;
виробниче завдання й технологічну послідовність виконання операцій
на дільниці, яку він обслуговує; правила й порядок дій, які
пов'язано  зі швартуванням суден; правила виконання робіт з
технічного обслуговування й ремонту перевантажувальних  машин
(механізмів);   умовні   сигнали   під   час  проведення
вантажно-розвантажувальних робіт.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна  освіта  або  одержання  професії
безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.
 
                             3-й клас
 
   Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження,
перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів
вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на
автомобілях і складських площах із застосуванням: кранів однієї
групи й суднового крана (суднової лебідки); автонавантажувачів
вантажопідйомністю до 10 т; тягачів (тракторів), бульдозерів
(дизельних  тягачів  вагонів);  тракторних  навантажувачів
(бульдозерів); екскаваторів однієї групи; стакерів, реклаймерів;
спеціальних  суднонавантажувальних  (розвантажувальних)  машин;
трюмних, вагонних, складських спеціальних машин із приводом від
двигуна внутрішнього згоряння; портальних пневмоперевантажувачів;
контейнерних   перевантажувачів.    Здійснює    керування
підйомно-транспортними   й   перевантажувальними   машинами
(механізмами), що застосовуються. Проводить щозмінне технічне
обслуговування машин (механізмів), вантажозахоплювальних та інших
пристроїв, бере участь в інших видах технічного обслуговування й
ремонту. Виявляє несправності в роботі машин (механізмів) і
пристроїв, усуває несправності, які було виявлено (якщо  не
потрібне залучення більш кваліфікованих працівників). Забезпечує
раціональне використання вантажопідйомності й місткості рухомого
складу й складських площ. Підбирає й комплектує вантажі, що
перевозяться дрібними партіями, розміщує їх за місцями подавання й
розстановки рухомого складу. Вибирає способи для швидкого й
безпечного стропування й переміщення вантажів у різноманітних
умовах. Виконує стропування та ув'язування вантажів, сточування й
зв'язування стропів різними вузлами. Виконує функції сигнальника.
   Повинен знати:  призначення,  принцип  дії  і  будову
підйомно-транспортних, перевантажувальних  машин  (механізмів),
вантажозахватних  та  інших  пристроїв,  які  застосовуються;
інструкції з їх експлуатації, технічного обслуговування й ремонту;
технологію перероблення вантажів на дільниці; технічні умови
навантаження, вивантаження й кріплення усіх видів вантажів, до
яких  належать  великовагові,  довгомірні,  металоконструкції,
контейнери та інші спеціальні вантажі; візуальне визначення ваги й
центра ваги переміщуваних вантажів; норми бракування канатів;
правила стропування: найбільш зручні місця стропування, строки
експлуатації стропів, їх вантажопідйомність, методи й терміни
випробувань, способи сточування й зв'язування стропів  тощо;
елементарні знання з механіки, електротехніки, матеріалознавства й
слюсарної справи; правила руху під час переїзду залізничної колії
й  залізничну  сигналізацію;  основні  вимоги  виконання
вантажно-розвантажувальних робіт.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова загальна середня
освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією механізатора (докер-механізатора) комплексної
бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах 4 класу не
менше 500 годин.
 
                             2-й клас
 
   Завдання та обов'язки. Виконує навантаження, вивантаження,
перевантаження, переміщення, складання та кріплення всіх видів
вантажів у трюмах і на палубах суден, у залізничних вагонах, на
автомобілях і складських площах із застосуванням кранів або
екскаваторів двох різних груп; кранів або екскаваторів однієї
групи в поєднанні з одним із видів підйомно-транспортних машин
(механізмів): автонавантажувачами вантажопідйомністю до 10 т,
тягачами (тракторами)  і  бульдозерами  (дизельними  тягачами
вагонів),   тракторними   навантажувачами   (бульдозерами),
контейнерними перевантажувачами, трюмними, вагонними й складськимиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка