Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт

Страница 2рятувальних  кругів  та  жилетів,  пластмасових  контейнерів,
контрольно-вимірювальних приладів; устаткування дільниці станції
та правила його технічної експлуатації; технологію ремонтних
робіт; основи економіки, організації праці та управління; основи
трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта  в  галузі управління. Стаж роботи за
професією, пов'язаною з експлуатацією або ремонтом  надувних
рятувальних засобів:  для  спеціаліста  -  не менше 1 року,
бакалавра - не менше 2 років.
 
     9. НАЧАЛЬНИК ВIДДIЛУ З ЛIКВIДАЦIЇ РОЗЛИВIВ НАФТИ
           ТА НАФТОПРОДУКТIВ У МОРI
 
   Завдання та  обов'язки.  Керує роботами з планування та
реалізації підготовки морських спеціальних підрозділів, проведення
навчання з ліквідації розливів нафти. Забезпечує розроблення
нормативно-технічної  документації  для  морських  спеціальних
підрозділів  із  проблеми  ліквідації  розливів  нафти  та
нафтопродуктів у морі. Відпрацьовує задачі щодо проведення робіт
із ліквідації розливів нафти з усіма взаємодіючими організаціями
та підприємствами. Бере участь у розгляданні арбітражних та
підсудних справ, що пов'язані з виконанням робіт із ліквідації
розливів нафти та нафтопродуктів у морі. Проводить аналіз та
систематизацію операцій із ліквідації розливів нафти, узагальнює
досвід та розповсюджує його  у  всіх  морських  спеціальних
підрозділах. Керує розробленням заходів та рекомендацій щодо
проведення операцій з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів
у морі. Організовує та проводить семінари щодо розбору операцій з
ліквідації розливів нафти для підвищення професійної кваліфікації
особового складу морських спеціальних підрозділів. Бере участь у
доборі та розставленні кадрів морських спеціальних підрозділів, у
розгляді проектів спеціальних суден, устаткування та технічних
засобів для ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі.
Забезпечує впровадження нової високоефективної техніки, технології
та заходів щодо поліпшення умов праці,  механізації  робіт,
узагальнення передового досвіду з ліквідації розливів нафти.
Забезпечує  контроль  за  грамотною  технічною  експлуатацією
устаткування та технічних засобів для ліквідації розливів нафти,
проводить періодичні перевірки їх технічного стану. Бере участь у
розслідуванні  аварійних  випадків  у  морських  спеціальних
підрозділах.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні документи з питань охорони морського
середовища від забруднення нафтою та нафтопродуктами; положення
Міжнародної конвенції із  запобігання  забрудненню  із  суден
( 896_009 ) (МАРПОЛ), резолюцій Міжнародної морської організації
(IМО) із запобігання забрудненню морського середовища та інші;
організацію роботи з охорони водного навколишнього середовища;
правила та нормативні  акти  в  галузі  охорони  природного
навколишнього середовища; основи економіки, організації праці та
управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст  або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією в морських спеціальних підрозділах: для магістра або
спеціаліста - не менше З років, бакалавра - не менше 5 років.
 
        10. НАЧАЛЬНИК ГРУПИ (ТЕРИТОРIАЛЬНОЇ)
 
   Завдання та  обов'язки.  Керує  роботами  з  планування
організації аварійно-рятувальної підготовки групи,  проведення
тренувальних аварійно-рятувальних навчань у взаємодії із загоном,
пароплавствами  та  портами.  Організовує  та  проводить
аварійно-рятувальні роботи суднами групи, веде аналіз аварійних
обставин та надає необхідні рекомендації. Оформлює документацію з
рятування суден та готує матеріали для ведення справ у відповідних
судових органах. Бере участь у розробленні заходів, настанов та
рекомендацій   щодо   безпеки   мореплавання,   проведення
аварійно-рятувальних операцій, забезпечення морських буксирувань,
ліквідації  аварійних  розливів нафти. Організовує підготовку
буксирувальних експедицій суднами групи, готує інструкції із
забезпечення їх безпеки. Упроваджує на суднах групи прогресивні
заходи та технічні засоби судноводіння. Організовує навчання
судноводіїв  та рятувальників щодо забезпечення безаварійного
плавання, роботу аварійно-рятувальних операцій, що проводяться.
Бере участь у розслідуванні аварійних випадків та підготовці за
ними проектів наказів, у здійсненні контролю за проведенням
щорічних  перевірок  знань  судноводіїв  на суднах групи, в
інспекторських оглядах суден групи, у підборі та розстановці
командного складу групи суден. Організовує контроль за дотриманням
планів  завантаження  суден  буксирно-рятувального  флоту  за
максимально ефективного їх використання. Розроблює разом з іншими
відділами та групами загону заходи щодо підвищення якості та
ефективності роботи флоту, зниження невиробничих простоїв суден.
   Повинен знати: накази, розпорядження, інструкції та інші
керівні  документи з питань, що регулюють діяльність групи;
міжнародні  конвенції  та   нормативні   акти   відносно
аварійно-рятувальних  та  буксирно-перегінних робіт; положення
Конвенції щодо запобігання забрудненню із суден ( 896_009 )
(МАРПОЛ); нормативні вимоги щодо охорони водного навколишнього
середовища; технологію безпечного проведення аварійно-рятувальних
та буксирно-перегінних робіт; технічну експлуатацію флоту та
спеціального спорядження; основи економіки, організації праці,
виробництва та управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст  або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи
за професією капітана-наставника не менше 3 років.
 
       11. НАЧАЛЬНИК ЗМIНИ ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ
 
   Завдання та  обов'язки. Здійснює керівництво роботами із
забезпечення безаварійного судноплавства в акваторії порту та
прилеглих до порту водах, а також безпеки стояння суден у порту.
Регламентує переміщення суден в акваторії порту, підхідних каналах
та фарватерах. Здійснює контроль за роботою портової служби
регулювання руху суден, яка забезпечує судноплавство у порту та
прилеглих до порту водах. Здійснює контроль за виконанням усіма
суднами й організаціями, що знаходяться на території порту,
законів,  правил,  інструкцій та розпоряджень, пов'язаних із
правильним використанням  суднами  гідротехнічних  споруд  та
рейдового  обладнання.  Дає  дозвіл та здійснює контроль за
оформленням приходу суден до порту та виходу суден у море в
суворій відповідності до вимог міжнародних конвенцій з охорони
людського життя на морі ( 995_251 ), інструкцій капітанів портів
та інших положень і приписів офіційних органів. Контролює чергову
зміну портового нагляду стосовно своєчасного оповіщення капітанів
суден, що стоять у порту й на рейді, про метеорологічні та
навігаційні умови. Контролює знання особового складу зміни щодо
глибин біля причалів порту, на підхідних каналах та фарватерах, у
гаванях та зовнішніх рейдах. Здійснює контроль за справною дією
засобів навігаційного огородження в порту та на підходах до нього.
Контролює особисто або через зміну портового нагляду виконання
суднами  нормативних вимог щодо запобігання забрудненню моря
нафтопродуктами та вживає заходів до порушників згідно з чинними
положеннями. Контролює проведення очищення поверхні акваторії
порту та рейду від забруднення нафтопродуктами та сміттям. Бере
участь у складанні плану швартовних операцій. Веде постійну
профілактичну  роботу  щодо  запобігання  порушенням  чинного
законодавства,  загальних  правил  морських  портів  України,
спрямованих на забезпечення  безаварійної  роботи  флоту  та
підтримання належного порядку в порту та прилеглих до порту водах.
Контролює робочий стан закріплених за портовим наглядом суден
(плавзасобів), забезпечення їх документами Регістру судноплавства
України, відповідність укомплектованості екіпажів суден до вимог
чинного законодавства. Стягує встановлені збори за оформлення
документів та огляди. Вживає заходів щодо забезпечення допомоги
потерпаючим від лиха суднам у порту та на підхідних шляхах із
залученням засобів, що знаходяться в його розпорядженні, в тому
числі суден, що стоять у порту та на рейді. Контролює правильне
ведення зміною портового нагляду журналів змінних  донесень,
добових зведень, контролю приходу й відходу суден та іншої
встановленої документації. Проводить технічне навчання з особовим
складом зміни портового нагляду.
   Повинен знати: закони, постанови, розпорядження,  накази,
правила,  нормативні та інші керівні документи, пов'язані з
безпекою судноплавства та підтриманням належного порядку у порту й
прилеглих до порту водах; загальні правила морських торговельних
портів України; обов'язкові постанови порту; Кодекс торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ); правила й нормативні документи
класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за
суднами; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної
морської організації (IМО) щодо запобігання  зіткненню  суден
( 995_137 ) (МППСС), охорони  життя людини на морі ( 995_251 )
(СОЛАС), запобігання забрудненню із суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ),
про вантажну марку тощо; Положення про Iнспекцію державного
портового нагляду ( z0775-00 ); Положення про капітана морського
торговельного порту ( z0774-00 ); структуру та функції Iнспекції
державного портового нагляду як підрозділу служби капітана порту;
організацію  роботи  порту  й флоту; організацію та систему
оперативного регулювання судноплавством у порту та прилеглих до
порту водах; інструкції з виходу суден у море; навігаційні та
гідрографічні умови в порту та в прилеглих до порту водах;
методику та правильне використання сучасних засобів портової
навігації  та  зв'язку;  конструктивні  особливості  портових
гідротехнічних споруд; прохідні глибини на підхідних каналах,
фарватерах, на рейдах, в порту та біля  причалів;  правила
проведення морських операцій; правила перевезення вантажів та
пасажирів морем; технічні засоби рятувальної  служби  порту,
методику проведення рятувальних робіт в акваторії порту та на
підходах до порту; види  та  правила  оформлення  службової
документації; основи економіки, організації праці та управління;
основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна  освіта в галузі управління. Наявність диплома
капітана суден валовою місткістю від 500 до 3000 (або капітана
малого плавання) або старшого помічника капітана суден валовою
місткістю 3000 й більше (або штурмана далекого плавання). Стаж
роботи за професією капітана суден малого плавання (або штурмана
далекого плавання): для спеціаліста -  не  менше  3  років,
бакалавра - не менше 4 років.
 
    12. НАЧАЛЬНИК IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ
         (СЛУЖБИ РЕГУЛЮВАННЯ РУХУ СУДЕН)
 
   Завдання та обов'язки. Керує  й  організовує  роботу  з
проектування та виробничої експлуатації прикладного програмного
забезпечення з постановкою завдань для служби регулювання руху
суден і лоцманської служби, а також інших завдань для порту.
Здійснює  контроль  за  належним  станом  комплексу  засобів
обчислювальної  техніки  служби  регулювання  руху  суден:
багатотермінальних обчислювальних  комплексів  і  персональних
комп'ютерів, зовнішніх пристроїв обчислювальної техніки, апаратури
передавання  даних,  систем  безперебійного  електроживлення,
кондиціювання та вентиляції повітря. Забезпечує безпечну технічну
експлуатацію й безперервну роботу інформаційно-обчислювального
центру, установлення та монтаж і обладнання й апаратури, що заново
впроваджуються. Бере участь  у  перевірці  технічного  стану
інформаційно-обчислювального  центру, проведенні профілактичних
оглядів та поточного ремонту. Здійснює контроль за проведенням
своєчасного ремонту та випробування обладнання центру. Вивчає
існуючі та перспективні системи керування суднами та автоматизації
судноводіння.  Забезпечує  вибір  та  постановку завдань, що
проектуються,  щодо  автоматизації  технологічних  процесів.
Організовує та забезпечує процеси проектування та впровадження
нового програмного забезпечення. Бере участь як представник у
розробках  нового  програмного  забезпечення,  що виконуються
сторонніми організаціями. Забезпечує супроводження операційних
систем та резервне копіювання інформації баз даних. Здійснює
обгрунтування та бере участь у замовленнях на придбання нової
комп'ютерної  техніки,  комплектуючих та готового програмного
забезпечення.  Організовує  технічне  навчання  працівників
інформаційно-обчислювального  центру щодо видів обладнання та
програмного забезпечення. Стежить за виконанням графіка складання
іспитів щодо перевірки знань з електробезпеки. Вживає заходів щодо
забезпечення у виробничих приміщеннях інформаційно-обчислювального
центру  належного  стану  повітряного середовища, освітлення,
температурного режиму, рівня шуму та вібрації у відповідності до
санітарних норм. Організовує проведення інструктажів, забезпечує
робочі місця інструкціями з охорони праці, знаками безпеки,
огородженнями та попереджувальними надписами. Веде встановлену
документацію.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні та інші керівні документи, що стосуються обчислювальної
техніки,   її   технічного   обслуговування  й  ремонту;
техніко-експлуатаційні характеристики, конструкційні особливості,
призначення    й    режими    роботи    обладнання
інформаційно-обчислювального центру; правила його експлуатації;
сучасні та перспективні берегові системи забезпечення безпеки та
регулювання руху суден на підходах і акваторіях морських портів;
сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації, сучасні
системи програмування та  системи  керування  базами  даних;
операційні  системи,  задачі  та  прикладні  програми,  що
експлуатуються  на  інформаційно-обчислювальному  центрі  та
комп'ютерах служби регулювання руху суден; організацію та керівні
документи, що регламентують розроблення програмного забезпечення;
правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; основи
економіки, організації праці й управління; основи  трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст  або
бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в
галузі  проектування  або експлуатації автоматизованих систем
керування об'єктами морського транспорту за  професією:  для
магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше
3 років.
 
      13. НАЧАЛЬНИК ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ
 
   Завдання та обов'язки.  Здійснює  адміністративно-технічне
керівництво виробничою діяльністю усіх ланок перевантажувального
комплексу щодо основних функціональних  напрямків.  Контролює
оперативну діяльність механізації, складської частини та бригад,
що зайняті на допоміжних та господарських роботах. Забезпечує
оброблення  всіх  транспортних засобів згідно з нормативними
строками планів, графіків. Здійснює контроль за правильністю
складування й виконання змінно-добового плану комплексу. Контролює
дотримання технології перевантажувальних робіт. Здійснює контроль
за роботою стивідорської групи, своєчасним здаванням документів до
розрахункової групи головної диспетчерської порту. Веде перевірку
актів обліку стоянкового часу суден. Організовує й контролює
роботу диспетчерської служби комплексу. Особисто керує роботами
під час перероблення особливо небезпечних вантажів. Забезпечує
підготовку причалів, складської площі, устаткування та інструменту
до перевантаження небезпечних і шкідливих для здоров'я людей
вантажів. Організовує й забезпечує безпечне виконання робіт на
всіх ділянках і робочих місцях комплексу. Керує розробленням і
забезпечує впровадження заходів,  спрямованих  на  дострокове
виконання  перевантажувальних  робіт.  Постійно  веде  аналіз
оброблення транспортних засобів із виявленням конкретних причин
простоювання, вживає заходів щодо їх усунення, а також усунення
причин, що можуть привести до нещасних випадків і професійних
захворювань.  Забезпечує  робочі  місця й виробничі дільниці
інструкціями з охорони праці, знаками безпеки, огородженнями та
попереджувальними надписами. Стежить за своєчасним видаванням
працівникам спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту
згідно з діючими нормами. Забезпечує розроблення маршрутів руху
технологічних засобів і автотранспорту відповідно до затвердженої
схеми руху внутрішнього транспорту. Організовує розслідування
нещасних випадків, аварій, пошкодження транспортних  засобів.
Вживає заходів щодо захисту природного навколишнього середовища.
Організовує  роботу  з  розвитку  господарського  розрахунку,
поліпшення нормування праці, правильного застосування форм і
систем  заробітної  плати  та  матеріального  стимулювання,
узагальнення та поширення передових прийомів і методів праці.
Організовує планування, облік і складання встановленої звітності
господарської  та  виробничої  діяльності  перевантажувального
комплексу. Здійснює підбір робітників і службовців, їх розстановку
та  доцільне  використання. Контролює дотримання працівниками
технологічної та трудової дисципліни, правил охорони праці і
протипожежного захисту.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, положення,
нормативні  та  інші  керівні  документи з господарської та
виробничо-технічної діяльності  перевантажувального  комплексу;
структуру порту й основні його функції з обслуговування суден;
систему управління портом; технологію виконання перевантажувальних
робіт; технічні характеристики, конструктивні особливості та режим
роботи перевантажувальної техніки; методи розрахунку стоянкового
часу  суден;  діючі  положення  про  порядок  перевалки  й
транспортно-експедиторського оброблення експортних та імпортних
вантажів; правила технічної експлуатації перевантажувальних машин
морських портів; Правила  морського  перевезення  небезпечних
вантажів (МОПОГ); правила охорони праці в морських портах; діючі
нормативні документи щодо  охорони  природного  навколишнього
середовища;  техніко-економічне й виробниче планування; діючі
положення з оплати праці та форми матеріального стимулювання;
економіку;  організацію праці й управління; основи трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки  (спеціаліст  або  бакалавр).
Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією
старшого диспетчера або старшого  стивідора  терміналу:  для
спеціаліста - не менше 4 років, бакалавра - не менше 5 років.
 
         14. НАЧАЛЬНИК ПОРТУ (МОРСЬКОГО)
 
   Завдання та обов'язки. Визначає, формулює, планує, здійснює й
координує всі види діяльності порту відповідно до його статусу, у
тому   числі  надання  портом  послуг,  пов'язаних  із
перевантажувальними   роботами,   лоцманським   проведенням,
буксируванням суден, якірною стоянкою й наданням суднам місць біля
причалів, із навантаженням і вивантаженням вантажів, посадкою й
висадкою пасажирів і будь-яких інших портових послуг. Визначає
напрями розвитку порту  у  формуванні  фінансової,  цінової,
кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної
та зовнішньоекономічної діяльності. Організовує роботу й ефективну
взаємодію структурних підрозділів порту, направляє їх діяльність
на  досягнення  високих  темпів  розвитку  й  удосконалення
обслуговування суден, пасажирів і вантажів на відведених порту
території й акваторії, а також перевезення вантажів і пасажирів на
суднах, що належать порту. Забезпечує впровадження нової техніки й
прогресивної технології, організації праці під час навантаження,
розвантаження  й  обслуговування  суден. Спрямовує діяльність
персоналу на досягнення високих  економічних  та  фінансових
результатів.  Забезпечує  виконання  портом зобов'язань перед
державним бюджетом. Організовує господарську діяльність порту на
основі застосування методів обгрунтованого планування нормативних
матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження
передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів
виробництва  шляхом  досягнення  високих  техніко-економічних
показників,  підвищення  технічного  рівня  оброблення суден,
раціонального й економного витрачання всіх видів ресурсів. Видає
обов'язкові постанови, що регулюють питання безпеки руху, охорони
вантажів, майна порту  й  громадського  порядку,  проведення
санітарних і протипожежних заходів у порту, охорони навколишнього
природного середовища, порядку заходу суден у порт і виходу з
нього, а також розпорядження про затримку суден і вантажів,
забезпечення безпечної стоянки й оброблення суден. Видає звід
звичаїв порту. Встановлює порядок руху суден в порту і на підходах
до нього за погодженням із начальниками підприємств, що мають
акваторії, суміжні з акваторією порту. Забезпечує утримання в
справному стані гідротехнічних  споруд,  засобів  зв'язку  й
електрорадіонавігації, що перебувають у володінні порту, засобів
навігаційного устаткування на підхідних каналах і акваторії порту.
Контролює підтримання оголошених глибин і визначення районів
обов'язкового використання буксирів із метою забезпечення безпеки
мореплавання. Забезпечує вживання ефективних заходів для прийняття
із суден забруднених і стічних вод (для нафтоперевантажувальних
портів також вод, що містять нафту), сміття та інших речовин,
шкідливих для навколишнього природного середовища й здоров'я
людини, а також зменшення обсягів утворення та знешкодження,
переробки, безпечного складування або захоронення виробничих,
побутових та інших відходів. Вимагає надання плавучих та інших
технічних засобів, які знаходяться на території порту,  для
рятування людей і суден, що зазнають лиха. Вживає заходів щодо
забезпечення  порту  кваліфікованими  кадрами,  найкращого
використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і
сприятливих умов праці. Розглядає справи про адміністративні
правопорушення й накладає адміністративні стягнення відповідно до
чинного законодавства України. Вживає заходів щодо соціального
розвитку колективу порту, забезпечує розроблення, укладання й
виконання  колективного  договору;  сприяє  розвитку  творчої
ініціативи й трудової активності працівників. Забезпечує поєднання
економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і
моральних  стимулів  підвищення  ефективності  роботи кожного
працівника. Вирішує питання в межах наданих йому прав, доручає
виконання  окремих  організаційно-господарських  функцій іншим
посадовим особам: заступникам директора, керівникам підрозділів
порту. Забезпечує додержання законності, активне використання
правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної
дисципліни й обліку, господарського розрахунку. Вживає заходів
щодо соціального захисту  колективу  порту,  забезпечення  й
збереження зайнятості працівників.
   Повинен знати: закони, постанови, накази,  розпорядження,
рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади й
місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності порту;
профіль, спеціалізацію й особливості структури порту; перспективи,
вітчизняні й світові  тенденції  технологічного,  технічного,
економічного й соціального розвитку водного транспорту й портів;
можливості ефективного  використання  виробничих  потужностей,
наявних технологічних процесів, їх удосконалення або заміни;
порядок укладання й виконання договорів; вітчизняні й зарубіжні
досягнення науки й технології в галузі транспорту й досвід
завоювання позицій на світових і регіональних ринках; передовий
вітчизняний та зарубіжний досвід з організації роботи портів;
правила перевезення вантажів, пасажирів,  багажу  й  тарифні
керівництва; організацію перевезень вантажів у прямому змішаному
залізнично-водному та в іншому  сполученні;  організацію  та
технологію  перевантажувальних  робіт;  умови  оброблення  й
обслуговування суден у портах; положення про взаємовідносини й
взаємну відповідальність портів, пароплавств щодо виконання плану
перевезення та перевалювання вантажів; економіку, організацію
виробництва, праці й управління; напрями та принципи розвитку
менеджменту, маркетингу,  комерційної  діяльності,  податкової
справи; етику ділового спілкування та ведення переговорів.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі
управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в
галузі управління морським транспортом не менше 5 років.
 
         15. НАЧАЛЬНИК ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ
 
   Завдання та обов'язки. Керує службою Iнспекції державного
портового  нагляду  морського  торговельного  порту  України.
Забезпечує нагляд за дотриманням вимог законодавства й міжнародних
договорів України щодо торговельного  судноплавства,  наказів
Держфлотінспекції України, Міністерства транспорту України та
вказівок і розпоряджень капітана порту  стосовно  безпечного
морського  перевезення  пасажирів та вантажів. Контролює або
особисто проводить перевірку суднових документів, дипломів і
кваліфікаційних свідоцтв (сертифікатів) плавскладу суден, а також
облік документів, що містять інформацію про вантаж, із метою його
безпечного морського перевезення суднами, які завантажуються в
порту. Веде облік та бере участь у розслідуванні в установленому
порядку аварійних морських подій та порушень обов'язкових постанов
порту та загальних правил морських торговельних портів України за
заявами капітанів суден, судновласника або консула держави прапора
судна за дорученням капітана порту. Бере участь у розгляді
проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту за
дорученням капітана порту. Розробляє доповнення до обов'язкових
постанов порту з питань, які належать до його компетенції.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інструкції,Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка