Законы Украины

Новости Партнеров
 

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт

Страница 5   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й
нафтопродуктів у морі: повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією інженера з боротьби з аварійними розливами
нафти й нафтопродуктів у морі I категорії не менше 2 років.
   Iнженер з  боротьби  з  аварійними  розливами  нафти  й
нафтопродуктів у морі I категорії: повна вища освіта відповідного
напряму  підготовки  (магістр,  спеціаліст)  та  підвищення
кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з боротьби з
аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі II категорії:
для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.
   Iнженер з  боротьби  з  аварійними  розливами  нафти  й
нафтопродуктів у морі II категорії: повна або базова вища освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера із
боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі: для
спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років.
   Iнженер з  боротьби  з  аварійними  розливами  нафти  й
нафтопродуктів у морі: повна або базова вища освіта відповідного
напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимог до стажу
роботи.
 
       3. IНЖЕНЕР З ПIДВОДНО-ТЕХНIЧНИХ РОБIТ
 
   Завдання та обов'язки. Бере участь у підготовці технічних
завдань  для  розроблення  технології  та методів проведення
підводно-технічних робіт.  Здійснює  контроль  за  своєчасним
укладанням   та   виконанням   договорів,   підготовкою
проектно-кошторисної документації на проведення підводно-технічних
робіт  щодо конкретних об'єктів. Розробляє місячні виробничі
програми та змінно-добові завдання щодо закріпленої ділянки робіт.
Організовує технічне керівництво підводно-технічними роботами.
Контролює виконання графіків, технічних нормативів,  термінів
проведення  підводно-технічних  робіт.  Забезпечує  оптимальне
завантаження плавзасобам  та  водолазним  станціям.  Визначає
необхідність  та  коректує річні заявки на технічні засоби,
обладнання, матеріали та інструменти. Контролює організацію та
дотримання технології робіт на об'єктах підводно-технічних робіт.
Складає та в установлені строки подає звітну  та  технічну
документацію з виробничої діяльності на об'єктах.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, методичні,
нормативні  та  інші керівні матеріали з питань виробничого
планування підводно-технічних робіт; основи планування та обліку
підводно-технічних  робіт;  основи  технології  проведення
підводно-технічних  робіт;  основні  технічні  характеристики
устаткування, спорядження та технічних засобів, що застосовуються
під час проведення підводно-технічних робіт; правила та норми
охорони праці під час виконання підводно-технічних робіт; основи
водолазної справи; основи економіки,  організації  праці  та
управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.
   Провідний інженер з підводно-технічних робіт: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
підводно-технічних робіт I категорії не менше 2 років.
   Iнженер з підводно-технічних робіт I категорії: повна вища
освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера з
підводно-технічних робіт II категорії: для магістра - не менше
1 року, спеціаліста - не менше 2 років.
   Iнженер з підводно-технічних робіт II категорії: повна або
базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або
бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією
інженера з підводно-технічних робіт: для спеціаліста - не менше
1 року, бакалавра - не менше 2 років.
   Iнженер з підводно-технічних робіт: повна або базова вища
освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр)
без вимог до стажу роботи.
 
         4. IНЖЕНЕР-ДИСПЕТЧЕР ГРУПОВИЙ
 
   Завдання та  обов'язки.  Здійснює  оперативне керівництво
роботою групи суден із виконання ними виробничих завдань, планів
перевезень вантажів та фінансових показників. Забезпечує виконання
графіків роботи закріпленої за ним  групи  суден,  здійснює
систематичний контроль за їх рухом та ходом вантажних операцій.
Вживає заходів щодо запобігання та ліквідації простоїв суден під
вантажними операціями у портах та порушення графіків або розкладів
їх руху, а також із раціонального використання вантажопідйомності
та вантажомісткості суден. Бере участь у складанні поточних
графіків роботи закріпленої групи суден, а також графіків їх
виведення із експлуатації для ремонту. Бере участь у забезпеченні
підготовки екіпажів суден до рейсів та виконання ними рейсових
завдань. Iнформує порт, управління флоту, агентства та інші
зацікавлені організації про підхід суден із метою своєчасного
забезпечення їх вантажами, матеріально-технічним та іншими видами
постачання. Здійснює облік та складання встановленої звітності з
виконання  виробничих  завдань плану перевезення вантажів та
встановлених фінансових показників суднами групи.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні
та інші керівні матеріали з питань  експлуатації  морського
транспорту; основи технологічного процесу оброблення суден в
морських портах та правила перевезення вантажів і пасажирів; їх
техніко-експлуатаційні  та  техніко-економічні  характеристики;
комерційну експлуатацію флоту; умови виконання чартерних рейсів,
контрактів  та  договорів;  основи  судноводіння;  основи
обчислювальної техніки й методи її застосування на морському
транспорті; основи економіки, організації праці й управління.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного  напряму  підготовки  (спеціаліст,  бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією диспетчера з
флоту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше
4 років.
 
            5. СУПЕРIНТЕНДАНТ
 
   Завдання та обов'язки. Контролює  знання  та  дотримання
судновими екіпажами чинних правил та нормативних документів, які
регламентують службу на суднах морського флоту, а також чинних
наказів,  положень, інструкцій, правил технічної експлуатації
флоту. Перевіряє технічний стан суднового устаткування та догляд
за ним із боку екіпажів, надає допомогу під час проведення
ремонтних та ремонтно-профілактичних робіт  силами  екіпажів,
працівниками судноремонтних заводів. Складає ремонтні відомості
перед постановкою суден на ремонт із метою визначення обсягів
ремонтних  робіт  і матеріальних витрат. Веде облік обсягів
виконаних робіт під час  судноремонту  й  несе  персональну
відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів,
трудових і фінансових коштів на ремонт. Контролює забезпечення
суден  технічною документацією, запасними частинами та іншим
матеріально-технічним постачанням. Перевіряє правильність ведення
та  зберігання суднової технічної документації, складання та
виконання графіків профілактичних оглядів та ремонту суднового
устаткування.  Перевіряє  усунення раніше виявлених недоліків
технічного стану та технічної  експлуатації  суден.  Виявляє
конструктивні  недоліки  та  причини  відмовлення  суднового
устаткування, розробляє заходи щодо їх  усунення.  Контролює
проведення технічного навчання на суднах. Надає допомогу екіпажам
суден в опануванні новою технікою та засобами малої механізації,
упровадженні передових методів технічної експлуатації, ремонті
суднового  устаткування.  Контролює  налагодження  суднового
устаткування з метою забезпечення найефективнішої його роботи,
зниження витрат пального та мастил,  зменшення  спрацювання,
підвищення  надійності.  Організовує  роботу з підготовки та
своєчасного  пред'явлення  суден  до  огляду  класифікаційним
товариством.  Бере  участь  у  складанні  планів  проведення
інспекторських оглядів та роботі інспекторських комісій на суднах,
розборі аварій, аналізі їх причин та виробленні заходів щодо їх
запобігання, прийманні суден у експлуатацію після будування та
ремонту,  їх  випробуваннях,  налагодженні  та  регулюванні
устаткування, комплектуванні машинних команд.
   Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, положення,
інструкції, нормативні та інші керівні документи з технічної
експлуатації  та  ремонту флоту, суднових технічних засобів;
технічну експлуатацію, обслуговування та ремонт флоту; виробничі
потужності  судноремонтних  підприємств; техніко-експлуатаційні
характеристики, призначення та режими роботи силової енергетичної
установки, суднового устаткування, систем, механізмів; нормативні
документи, які регламентують організацію суднової служби; правила
та нормативні документи Регістру судноплавства України або інших
класифікаційних товариств, які здійснюють технічний нагляд за
суднами, що він обслуговує; положення міжнародних конвенцій та
резолюцій Міжнародної морської організації (IМО) щодо охорони
життя людини на морі ( 995_251 ) (СОЛАС), запобігання забрудненню
з суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ), про підготовку й дипломування
моряків та несення вахти ( 995_053 ) (ПДМНВ) тощо; порядок
проведення дефектації й визначення обсягів і термінів ремонту
суден; методи оцінки технічного стану, надійності корпусу та
довговічності суднової техніки; складання ремонтних відомостей;
основи  економіки,  організації  праці та управління; основи
трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж
роботи за професією в галузі технічної експлуатації та ремонту
суднового устаткування: для магістра - не менше  2  років,
спеціаліста - не менше 4 років.
 
{ Розділ "Керівники" із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 671 ( v0671650-07 ) від
06.08.2007 }
 
 
               ФАХIВЦI
 
            1. АГЕНТ МОРСЬКИЙ
 
   Завдання та обов'язки. Своєчасно виконує всі приписи та дії,
пов'язані з прибуттям, перебуванням і відходом судна з порту.
Iнформує порт та інші зацікавлені організації про прихід судна,
цілі заходу та умови його оброблення. Знайомить капітана судна з
портовими постановами та правилами, допомагає у налагодженні
контактів із службами порту,  місцевими  органами  державної
виконавчої влади, в організації обслуговування судна в порту.
Організовує надання буксирів, причалів, катерів тощо. Виконує
функції супервайзера, бере участь у складанні вантажного плану,
контролює або проводить розрахунок остійності судна. Організовує у
разі необхідності сюрвейерські огляди, виконання ремонтних робіт
на судні. Сприяє швидкому виконанню вантажно-розвантажувальних
робіт на судні. Оформлює митні документи та документи на вантаж,
інкасує суми фрахту та інші суми для оплати вимог судновласника,
що виникають із договору перевезення. Сплачує за розпорядженням
судновласника й капітана судна суми, пов'язані з перебуванням у
порту. Залучає вантажі для морських ліній. Здійснює збір фрахту,
експедиювання вантажу, наймання екіпажів для роботи на суднах.
Забезпечує захист прав і майнових інтересів судновласника або
іншого довірителя. Виступає від імені вантажовласника, а також
договірною стороною учасників перевезення вантажів у прямому
змішаному сполученні. Організовує забезпечення  судна  водою,
пальним та іншим постачанням. Організовує надання своєчасної
медичної допомоги членам суднового екіпажу та пасажирам. Виконує
доручення судновласника або капітана, у тому числі бере участь в
оформленні заяв про морський протест та інші документи. Веде
встановлену  документацію  відповідно  до  звичайної практики
морського агентування.
   Повинен знати:  постанови, розпорядження, накази та інші
керівні документи, що стосуються морського агентування суден;
положення Кодексу   торговельного   мореплавства   України
( 176/95-ВР ); основи морського права; умови виконання чартерних
рейсів; Міжнародні  правила  тлумачення  термінів  "Инкотермс"
( 988_007 ); "Мінімальні норми ЮНКТАД для суднових агентів";
положення Митного кодексу України ( 1970-12 ); нормативні акти, що
стосуються діяльності, комерційної експлуатації та обслуговування
флоту; обов'язкову постанову порту, звід звичаїв порту, правила
перевезення вантажів на суднах; будову судна; англійську мову
(морську специфіку) в обсязі, необхідному для ведення листування,
ділового і побутового спілкування та оформлення документів; основи
економіки; організацію праці та управління; основи трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення  кваліфікації. Стаж роботи за професією в галузі
комерційної експлуатації морського транспорту: для спеціаліста -
не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років.
 
        2. АДМIНIСТРАТОР ПАСАЖИРСЬКОЇ СЛУЖБИ
 
   Завдання та  обов'язки.  Забезпечує інформаційно-довідкову
роботу на пасажирському судні та ведення документації, пов'язаної
із перебуванням на борту пасажирів та їх обслуговуванням. Бере
участь в організації посадки й висадки пасажирів, а  також
розміщення їх на судні. Створює для них комфортні умови. Здійснює
контроль за збереженням матеріальних цінностей. Виконує обходи
пасажирських  приміщень,  контролює  роботу  бортпровідників.
Забезпечує чистоту й порядок у пасажирських приміщеннях і на
прилеглих до них територіях. Стежить за протипожежною безпекою в
пасажирських приміщеннях. Несе вахту в бюро інформації згідно із
затвердженим графіком. Консультує пасажирів із питань наявних
послуг. Вживає заходів щодо запобігання й ліквідації конфліктних
ситуацій.  Розглядає  претензії,  пов'язані  з  незадовільним
обслуговуванням   пасажирів,   і   вживає   відповідних
організаційно-технічних заходів. Iнформує пасажирів за допомогою
суднової радіомережі про основні відомості  щодо  судна  та
культурно-масові заходи, що проводяться на ньому, про визначні
місця, які проходить судно, а також про наявність кореспонденції
на  ім'я  пасажирів та інші повідомлення. Виконує обов'язки
помічника капітана з пасажирської частини в разі його відсутності.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, нормативні
та  інші  керівні  матеріали,  які  стосуються  організації
обслуговування  пасажирів  на  пасажирських  суднах;  вимоги
Міжнародної конвенції про підготовку й дипломування моряків та
несення вахти ( 995_053 ) (ПДМНВ) щодо персоналу пасажирських
суден; асортимент послуг, що пропонуються на судні; основні знання
про будову, обладнання, розташування приміщень і пасажирського
судна; місця розташування рятувальних засобів; основні дії в
надзвичайних ситуаціях, інструкції на випадок аварії відносно
керування евакуацією пасажирів; обов'язки бортпровідників та режим
їх роботи; англійську мову на рівні вільного володіння побутовою
та спеціальною тематикою, а також мову, що відповідає основному
контингенту  пасажирів  у конкретному рейсі; основи етики й
психології; основи економіки, організації праці та управління;
основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги.  Повна  або  базова  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та
підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без вимог до стажу
роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з
адмініструванням, не менше 1 року.
 
             3. БАГЕРМЕЙСТЕР
 
   Завдання та обов'язки. Керує днопоглиблювальними роботами,
під час виконання яких йому оперативно підпорядковуються судна, що
входять до складу землечерпального каравану. Керує операціями під
час озброєння та роззброєння земснаряда, установлення та знімання
його на робочій дільниці під час проведення днопоглиблювальних
робіт. Одержує зі служби шляху план проведення робіт на даному
об'єкті.  Перевіряє  готовність  дільниці  до  виконання
днопоглиблювальних  робіт та вводить відповідну інформацію в
комп'ютер. Керує підготовкою до роботи земснаряда, грунтовідвізних
шаланд та допоміжних суден. Забезпечує готовність до роботи
суднових та палубних механізмів, наявність необхідної кількості
ланцюгів, тросів та допоміжних скоб. Забезпечує наявність запасних
частин, такелажу, інструментів, пристроїв, достатньої кількості
якорів.  Стежить  за  правильним  опусканням рами земснаряда
відповідно до заданих глибин та габаритів, змінами горизонту води,
за чистотою виробки та проведенням контрольних промірів після
роботи кожної вахти. Веде нагляд  за  станом  спецпристроїв
земснаряда та вживає заходів для своєчасного запобігання аваріям
та простоям. Розробляє оптимальний режим роботи  земснаряда.
Узгоджує  пропускання суден із роботою земснаряда, своєчасно
перекладаючи та заводячи якір з урахуванням метеорологічних умов.
Веде нагляд за глибинами виробки та вживає заходів для досягнення
мінімального випадання грунту. Стежить за точним  виконанням
графіка  руху шаланд, передбаченого планом проведення робіт.
Регулює підхід та відхід шаланд, контролює розвантаження шаланд у
встановлених  місцях  звалища.  Контролює  роботу рефулерного
пристрою, стежить за з'єднанням і  правильним  розташуванням
трубопроводів та укладанням рефульованого грунту. Керує процесом
видобування, вивезення грунту й організацією роботи під час
стоянок. Веде повахтове планування, контролює виконання робіт.
Складає щодобові рапорти та інструктує помічників.
   Повинен знати:  постанови, накази, розпорядження та інші
керівні документи з питань технічного стану та обладнання суден
днопоглиблювального  флоту;  технічні інструкції з проведення
морських днопоглиблювальних робіт; Правила технічної експлуатації
морських  суден.  Робочі  пристрої  днопоглиблювальні; основи
економіки, управління та організації праці; основи трудового
законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги. Базова або  неповна  вища  освіта
відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст)
та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за  професією:  для
бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше
3 років.
 
          4. БАГЕРМЕЙСТЕР-НАСТАВНИК
 
   Завдання та обов'язки. Iнструктує капітанів суден із питань,
пов'язаних із плаванням та роботою суден днопоглиблювального
флоту. Здійснює перевірку знань судноводійського складу суден,
судноводіїв, які щойно прийняті на роботу. Подає пропозиції щодо
висування на вищі посади, заохочення та покарання судноводіїв.
Веде роботи щодо підвищення кваліфікації спеціалістів командного
та рядового складу, із проведення професійного й технічного
навчання та підвищення загальної культури судноводіння. Проводить
інспекторські огляди суден. Здійснює контроль за  виконанням
нормативних вимог щодо штурманської частини, аварійно-рятувального
та протипожежного постачання суден. Здійснює контроль за справною
дією  радіолокаційного  устаткування,  якірного, рульового та
швартовного обладнання. Контролює виконання вимог з  охорони
природного навколишнього середовища. Перевіряє необхідність та
забезпеченість суден навігаційними посібниками  й  приладами,
навігаційним  інструментом, гідрометеорологічними приладами та
іншим  штурманським  постачанням.   Контролює   дотримання
судноводійським складом суден наказів, інструкцій та постанов із
питань судноводіння. Розроблює та впроваджує заходи з усунення
недоліків в організації служби судноводіння на суднах. Контролює
технічний санітарний стан суден. Проводить розслідування, аналіз
та робить висновки щодо аварій та морських подій на флоті. Бере
участь у реалізації заходів щодо запобігання аварійності на
технічних  дільницях  та  земкараванах.  Перевіряє на суднах
правильність прокладення курсу, обчислення та контролю шляху
судна. Контролює організацію гідрометеоспостереження на суднах.
Виконує девіаційні та радіодевіаційні роботи на суднах. Регулярно
ознайомлюється із сучасними досягненнями в галузі судноводіння та
сприяє широкому розповсюдженню цих знань серед судноводійського
складу. Здійснює контроль та надає допомогу в організації роботи з
охорони праці на суднах закріпленої групи.
   Повинен знати: постанови, накази, розпорядження, інструкції
та інші керівні документи, що визначають перспективний розвиток
днопоглиблювального  флоту,  безпеку  мореплавання;  положення
міжнародних  конвенцій  та  резолюцій  Міжнародної  морської
організації (IМО) щодо охорони життя людини на морі ( 995_251 )
(СОЛАС), запобігання забрудненню із суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ),
запобігання зіткненню суден ( 995_137 ) (МППСС), з міжнародного
авіаційного й морського пошуку та  рятування  (МАМПС),  про
підготовку й дипломування моряків та несення вахти ( 995_053 )
(ПДМНВ) тощо; статути, правила та положення, що регламентують
роботу земснарядів; судноводіння; правила технічної експлуатації
днопоглиблювального флоту; організацію рятувальних операцій та
порядок оформлення документів про рятувальні події на морі;
основні матеріали, які регламентують  міжнародну  організацію
радіозв'язку на морі; морське право; економіку, організацію праці
та управління; основи трудового законодавства.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму
підготовки (спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за
професією капітана на морських суднах не менше 5 років (у тому
числі за професією багермейстера - не менше 2 років).
 
          5. ДРУГИЙ МЕХАНIК (СУДНОВИЙ)
 
   Завдання та обов'язки. Забезпечує правильну експлуатацію та
безпечне  технічне обслуговування таких груп устаткування та
обладнання: головної енергетичної установки, аварійних двигунів та
допоміжних систем; валопроводів, дейдвудного обладнання, рушіїв,
механічної частини рульового обладнання; вантажного устаткування
та палубних механізмів; суднових технічних засобів пожежогасіння,
протипожежного та аварійно-рятувального  устаткування  силової
енергетичної  установки; баластних, водовідливних та масляних
систем  із  технічними  засобами;  засобів  автоматизації,
контрольно-вимірювальних приладів та інших технічних засобів у
встановлених  межах  свого  відання.  Здійснює  безпосереднє
керівництво пуском і зупинкою головної енергетичної установки та
допоміжних механізмів, враховуючи пов'язані з ними  системи.
Проводить випробування вантажних приміщень та систем. Здійснює
керування паливними та  баластними  операціями,  забезпечуючи
безаварійну  експлуатацію  механізмів,  систем,  насосів  та
трубопроводів. Забезпечує надійну експлуатацію рятувальних засобів
та устаткування судна. Планує виконання робіт та веде встановлену
технічну документацію. Керує ремонтно-профілактичними роботами
механічної  частини.  Забезпечує  експлуатацію  та  технічне
обслуговування  електричного  устаткування  та  електронного
обладнання, враховуючи діагностику несправностей. З'ясовує причини
несправностей у роботі суднових механізмів та усуває виявлені
дефекти із залученням суднових спеціалістів. Особисто стежить за
закриттям циліндрів головних двигунів, корпусів турбін та інших
головних механізмів, а також за їх прокручуванням та пробними
пусками. Складає заявки та ремонтні відомості в межах свого
відання.  Контролює  якість  ремонту технічних засобів, який
виконується береговими та судновими працівниками.  Забезпечує
прийняття та облік змінних запасних частин, інвентарю, матеріалів,
мастил та води для потреб силової  енергетичної  установки.
Перевіряє готовність технічних засобів у межах свого відання до
виконання рейсу. Керує аварійною групою в  надзвичайних  та
аварійних  ситуаціях.  Забезпечує  технічне  обслуговування
рефрижераторної установки та кондиціонерів у разі відсутності в
штаті рефрижераторного механіка. Несе стоянкові та ходові вахти,
замінює в разі необхідності старшого механіка.
   Повинен знати: постанови, розпорядження, правила, інструкції
та інші керівні документи з безпечної експлуатації суднових
технічних засобів та систем; будову суднових двигунів внутрішнього
згоряння, суднових паросилових установок, суднових газових турбін
та рефрижераторних установок, інструкції з їх експлуатації та
ремонту; правила та нормативні документи Регістру судноплавства
України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює
технічний  нагляд  за  судном;  нормативні  документи,  які
регламентують організацію суднової служби; положення міжнародних
конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (IМО) щодо
охорони життя людини на морі ( 995_251 ) (СОЛАС), запобігання
забрудненню із суден ( 896_009 ) (МАРПОЛ), про підготовку й
дипломування моряків та несення вахти ( 995_053 ) (ПДМНВ), про
вантажну марку тощо; будову та дію суднових технічних засобів
пожежогасіння; теорію суднових машин та механізмів і забезпечення
живучості судна; заходи для збереження осадки та остійності судна;
методи боротьби із затопленням відсіків; правила та інструкції
судновласника; умови контракту; аварійно-рятувальну справу; основи
економіки, організації праці та управління; трудове законодавство.
   Кваліфікаційні вимоги. Повна, базова або неповна вища освіта
відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр або
молодший спеціаліст).  Стаж  роботи  за  професією  механіка
(суднового)  або  стажиста-механіка (суднового) для отримання
диплома другого механіка  суден:  із  головною  енергетичною
установкою  (ГЕУ)  потужністю  3000  кВт  і  більше  (з
освітньо-кваліфікаційним рівнем  -  магістр,  спеціаліст),  з
ГЕУ потужністю від 750 до 3000 кВт (з освітньо-кваліфікаційним
рівнем - бакалавр), з ГЕУ потужністю  менше  750  кВт  (зПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка