Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про торговельно-економічні зв'язки та науково-технічне співробітництво

               Угода
  між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки
  і Урядом Чеської і Словацької Федеративної Республіки про
    торговельно-економічні зв'язки та науково-технічне
             співробітництво
 
   Дата підписання: 30 липня 1991 р.
   Набуття чинності: 30 липня 1991 р.
 
       ( Доповнення до Угоди див. в Документі
        ( 203_022 ) від 25.05.92 )
 
  { Про втрату чинності Угоди додатково див.( 203_439 )
   від 17.03.94 } 
 
 
 
   Уряд Української Радянської Соціалістичної Республіки і Уряд
Чеської і Словацької  Федеративної  Республіки,  які  надалі
іменуються Договірними Сторонами,
   усвідомлюючи важливе      значення      традиційних
торговельно-економічних зв'язків,
   намагаючись поглибити  добросусідські   відносини   між
Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Чеською і
Словацькою Федеративною Республікою,
   враховуючи глибокі зміни, що відбуваються в економічному
житті обох республік,
   а також  керуючись  у  торговельно-економічних відносинах
принципами рівноправності, взаємної вигоди і міжнародного права,
   домовилися про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Учасники зовнішньоекономічних  зв'язків Договірних Сторін,
надалі іменуються суб'єктами, проводять розрахунки та платежі у
вільно конвертованій валюті по поточних світових цінах і на
принципах, що застосовуються в світовій торговельній і фінансовій
практиці, по всьому комплексу торговельно-економічних зв'язків між
Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Чеською і
Словацькою Федеративною Республікою.
 
               Стаття 2
 
   З метою  здійснення торговельних та економічних зв'язків
необхідні для обох Договірних Сторін обсяги й асортимент товарів і
послуг, що надаються, в їх основній частині будуть визначатися
індикативними списками погоджених поставок, як правило, на кожний
рік.
   Договірні Сторони створять необхідні умови для укладання та
реалізації  контрактів на поставки товарів і надання послуг
відповідно до індикативних списків.
   Номенклатура й обсяг товарів і послуг, що надаються, на
кожний наступний рік будуть погоджуватися і уточнюватися  в
індикативних списках не пізніше 30 вересня поточного року.
   Закупка товарів і надання послуг по індикативних списках
будуть  здійснюватись  суб'єктами  однієї  Договірної Сторони
покриттям їх вартості за рахунок виручки від експорту товарів і
надання послуг суб'єктам другої Договірної Сторони згідно з
Платіжною угодою.
 
               Стаття 3
 
   Поставки товарів і надання послуг понад номенклатури  і
обсягу,  що передбачені індикативними списками, можуть також
здійснюватися суб'єктами на основі відповідних  домовленостей
згідно з законодавством обох країн.
 
               Стаття 4
 
   Національний банк України і Чехословацький торговельний банк
А. О. не пізніше двох місяців з дня підписання цієї Угоди укладуть
Міжбанківську угоду про порядок здійснення зазначених розрахунків.
 
               Стаття 5
 
   Розрахунки та платежі за поставки товарів і надання послуг,
що будуть здійснюватись на основі індикативних списків, зазначених
у статті 2 цієї Угоди, будуть виконуватись з використанням
спеціальних банківських рахунків, відкритих у Національному банку
України і Чехословацькому торговельному банку А. О.
 
               Стаття 6
 
   Національний банк України і Чехословацький торговельний банк
А. О. не менш двох разів на рік (перше півріччя, кінець року)
затверджують  сальдо  платежів,  що  визначається  у  вільно
конвертованій валюті, яка утворюється в рахунках, передбачених
статтею 5 цієї Угоди, і сплачується згідно з Міжбанківською
угодою.
 
               Стаття 7
 
   Суб'єкти Договірних Сторін за згодою між  собою  будуть
укладати контракти, в тому числі довгострокові, особливо на
поставки товарів з тривалим циклом виготовлення, при досягненні
домовленості по цінах та інших комерційних умовах на основі
положень цієї Угоди.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони сприятимуть поглибленню економічного  і
науково-технічного співробітництва. Напрям такого співробітництва,
крім взаємної торгівлі,  включатиме  розширення  кооперування
виробництва,  створення  спільних  підприємств,  об'єднань та
організацій, а також розвиток і впровадження інших прогресивних
форм співробітництва, прийнятих у світовій економіці.
 
               Стаття 9
 
   Товари, що поставляються відповідно до цієї Угоди, можуть
реекспортуватися до третіх країн лише за  письмовою  згодою
експортера.
 
              Стаття 10
 
   Результати науково-технічних  розробок,  одержані  спільно
українськими і чехословацькими суб'єктами, не можуть передаватися
третім особам і не публікуватимуться без схвалення цих суб'єктів.
 
              Стаття 11
 
   Для розгляду  ходу  виконання  цієї  Угоди  уповноважені
представники Договірних Сторін будуть зустрічатися по черзі в
Празі та Києві і при необхідності прийматимуть відповідні рішення.
 
              Стаття 12
 
   До цієї Угоди можуть бути внесені зміни або доповнення за
погодженням Договірних Сторін.
 
              Стаття 13
 
   Ця Угода укладається на невизначений строк, причому її можна
розірвати шляхом нотифікації кожної з Договірних Сторін. У такому
разі Угода втрачає чинність після закінчення шести місяців з дня
оголошення про розірвання.
 
              Стаття 14
 
   Ця Угода набирає чинності з дати її підписання.
 
   СКЛАДЕНО у  м. Києві 30 липня 1991 р. у двох дійсних
примірниках, кожний українською і чеською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
 
 За уповноваженням Уряду          За уповноваженням Уряду
 Української Радянської          Чеської і Словацької
 Соціалістичної Республіки         Федеративної Республіки
 
    (підпис)                  (підпис
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка