Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про стягнення коштів та розірвання договору

         ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
             IМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 11.12.2006                     Справа N 8/58
 
     (ухвалою Судової палати у господарських справах
       Верховного Суду України від 15.02.2007
     відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
   Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:
   Карабаня В.Я. - головуючого,
   Ковтонюк Л.В., Чабана В.В.,
   розглянувши у  відкритому  судовому  засіданні  матеріали
касаційної скарги Суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи Щ.С.Г., м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області
   на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського
суду від 31.07.2006.
   у справі господарського суду Дніпропетровської області N 8/58
   за позовом Комунального  підприємства  "Кривбасводоканал",
м. Кривий Ріг
   до
   суб'єкта підприємницької діяльності Щ.С.Г.
   про стягнення 65 334,94 грн. та розірвання договору.
   за участю представників сторін:
   від позивача - Iскрук О.В., Аршинова Г.I.;
   від відповідача - Козлов Р.А., Щ.С.Г.
   У С Т А Н О В И В:
 
   18.01.2001 р. між СПД  -  ФО  Щ.С.Г.  (виконавець)  та
КП "Кривбасводоканал" (замовник) було укладено договір про надання
послуг  друкарні,  відповідно  до  умов  якого  виконавець
зобов'язувався надати послуги по розробці оригіналу-макету книги
"Iсторія комунального підприємства "Кривбасводоканал" у три етапи
з установленням строків виконання: 1 - підготовка текстового та
графічно-ілюстративного матеріалу, 2 - розробка оригінал-макету
книги, 3 - тираж книги в об'ємі 1000 примірників з кінцевим
терміном виконання грудень 2002 р. Вартість послуг становила
70000 грн. Після закінчення виконавцем кожного із етапів сторони
повинні складати протокол спільного засідання.  Пунктом  2.4
договору передбачено, що виконавець зобов'язувався надати послуги
з належною якістю, яка зумовлюється стандартами поліграфічного
виробництва.
 
   КП "Кривбасводоканал" перерахували СПД - ФО Щ.С.Г. протягом
лютого-грудня 2001 р. грошові кошти у розмірі 70000 грн., а
виконавець  в  свою  чергу 24.12.2002 р. направив замовнику
виготовлену продукцію, яка останнім прийнята не була у зв'язку з
порушення умов договору та суттєвих недоліків книги.
 
   13.03.2003 р. КП "Кривбасводоканал" направили відповідачу
вимогу-повідомлення, якою просили відшкодувати їм збитки у сумі
70000,00 грн.   У   подальшому   направлялись   претензії
(від 23.06.2003 р. та 02.08.2005 р.) про відшкодування збитків та
розірвання договору, укладеного між сторонами.
 
   У січні 2006 р., у зв'язку з тим, що зазначені вимоги
виконавцем були залишені без задоволення, КП "Кривбасводоканал"
звернулися до господарського суду Дніпропетровської області з
позовною заявою, якою просили розірвати договір на надання послуг
друкарні від 18.01.2001 р. та стягнути з СПД - ФО Щ.С.Г. на їх
користь 48440,00 грн. збитків, 13 224,12 грн. втрат від інфляції,
3670,82 грн. 3% річних та судові витрати.
 
   Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від
22.05.2006 р. (суддя Дубінін I.Ю.), залишеним без змін постановою
Дніпропетровського апеляційного   господарського   суду  від
31.07.2006 р. (судді: Науменко I.М. - головуючий, Білецька Л.М.,
Голяшкін О.В.) позов задоволено, обґрунтовуючи тим, що відповідач
не надав доказів належного виконання своїх зобов'язань за спірним
договором.
 
   У касаційній  скарзі  СПД - ФО Щ.С.Г. просив скасувати
зазначені рішення та постанову, посилаючись на неправильну правову
оцінку  судами обставин справи та відсутність своєї вини у
порушенні договірних зобов'язань.
 
   У відзиві на касаційну скаргу КП "Кривбасводоканал" просили
оскаржувані судові рішення, ухвалені відповідно до вимог діючого
законодавства, залишити без змін.
 
   Заслухавши представників сторін та проаналізувавши касаційну
скаргу на предмет її обґрунтованості у сукупності з іншими
матеріалами справи, колегія суддів визнає касаційну скаргу такою,
що підлягає частковому задоволенню.
 
   Згідно постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судове
рішення" від 29.12.76 N 11 ( v0011700-76  )  обґрунтованим
визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають
значення для даної справи, висновки суду стосовно встановлених
обставин і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і
підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому
засіданні.
 
   Судові рішення  обох  інстанцій  зазначеним  вимогам  не
відповідають.
 
   Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції виходив з
того, що між сторонами склались договірно-правові відносини, які
підпадають під ознаки договору підряду. У той же час, погоджуючись
із ухваленим рішенням, апеляційна інстанція, всупереч вимогам
ст. 43 Господарського процесуального кодексу України ( 1798-12 ),
без перевірки доводів, викладених у апеляційній скарзі, аналізу
характеру договірно-правових  відносин  та  відповідних  норм
матеріального права, дійшли висновку про існування між сторонами
договору про надання послуг, що свідчить про фактичне усунення від
розгляду в судову засіданні апеляційної скарги, у зв'язку з чим,
ухвалена постанова від 31.07.2006 р. не може бути визнана законною
та обґрунтованою.
 
   Аналізуючи зміст  рішення  суду  першої  інстанції,  яке
ґрунтується на положеннях глави 28 Цивільного  кодексу  УРСР
( 1540-06 ) та параграфу 1 глави 61 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), колегія суддів визнає, що судом не надано належної
оцінки, з урахуванням вимог ст. 342 ЦК УРСР, відповідно до якої
замовник зобов'язаний прийняти роботу,  виконану  підрядчиком
відповідно до договору, оглянути її і в разі виявлення допущених у
роботі відступів від договору або інших недоліків заявити про них
підрядчикові без зволікання, тій обставині, що у спірному договорі
передбачено три етапи виконання робіт, після закінчення кожного з
яких сторони повинні були складати протоколи спільного засідання,
які в матеріалах справи відсутні. Не звернуто увагу на те, що
виходячи зі змісту прав і обов'язків сторін, які випливають із
спірного договору, окрім договору підряду, мають місце ознаки
авторського змісту до яких повинні застосовуватись норми права, що
регулюють авторське право.
 
   Крім того, обома судовими інстанціями залишено поза увагою
твердження відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву від
07.02.2006 р., поясненнях від 27.03.2006 р. та апеляційній скарзі
від 31.05.2006 р., зокрема, щодо відсутності технічних умов
(специфікацій) до книги, відповідно  до  яких  повинен  був
проводитися огляд результатів його роботи, виходячи з того, що
оцінка якості проведених робіт повинна проводитись лише за пп.4.3,
5.1-5.8, 6.1-6.6 ГСТУ 29.5-2001 "Видання книжкові. Поліграфічне
видання. Загальні технічні вимоги";
 
   стосовно навмисного характеру дій позивача щодо неприймання
результатів роботи, оскільки текст та загальна композиція, виданої
ним книги, використано іншим видавцем, у книзі "Кривбасводоканал:
вчора, сьогодні і завжди";
 
   щодо залишення без обговорення, усупереч вимогам п.3 ст. 267
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), про відмову у задоволенні
позовних вимог через сплив строків позовної давності.
 
   Зважаючи на  вимоги  ч.2  статті  111-7  Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), відповідно до яких
касаційна  інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази, оскаржувані судові рішення підлягають  скасуванню  з
направленням справи для нового розгляду.
 
   При новому розгляді справи необхідно врахувати наведене,
всебічно, повно та об'єктивно з'ясувати усі обставини справи,
надавши оцінку доказам, які мають юридичне значення для її
розгляду, правильно застосувати норми матеріального права, які
регулюють спірні відносини та вирішити спір відповідно до вимог
закону.
 
   Керуючись ст.ст. 111-5, 111-7, 111-9 - 111-12, Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ), Вищий господарський
суд України П О С Т А Н О В И В:
 
   Касаційну скаргу Суб'єкта  підприємницької  діяльності  -
фізичної особи Щ.С.Г. задовольнити частково.
 
   Постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду
від 31.07.2006 р. та рішення господарського суду Дніпропетровської
області від 22.05.2006 р. у справі N 8/58 скасувати, а справу
передати господарському суду Дніпропетровської області для нового
розгляду.
 
 Головуючий суддя                   В.Я.Карабань
 
 Суддя                        Л.В.Ковтонюк
 
 Суддя                          В.В.Чаба
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка