Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо підвищення тарифних ставок і окладів та усунення порушень, виявлених перевірками контролюючих органів на підприємствах Міністерства вугільної промисловості

    КОЛЕГIЯ МIНIСТЕРСТВА ВУГIЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТI УКРАЇНИ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
             12.12.2006 N 8
 
    { Рішення затверджено Наказом Міністерства вугільної
                       промисловості
     N 604 ( v0604644-06 ) від 18.12.2006 }
 
 
   Перше питання
 
   "Про заходи щодо підвищення тарифних ставок і окладів та
усунення порушень, виявлених перевірками контролюючих органів на
підприємствах Міністерства вугільної промисловості"
 
   Незважаючи на те, що у жовтні середня заробітна плата зросла
у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 22% у
гірників очисного вибою та на 20%  - у прохідників, встановлення
тарифних  ставок  у  вугільній промисловості на сьогодні не
відповідає чинному законодавству. Зокрема, на початок листопада
72%  шахтарів працювали за тарифними ставками, розрахованими,
виходячи із мінімальної заробітної плати у розмірі 262 гривні та
менше. Тоді як мінімальна заробітна плата складала: станом на
1 січня 2006 року - 350 грн. на місяць, на 1 липня 2006 року -
375 грн.
 
   Така ситуація склалася через невідповідність розмірів фонду
оплати праці, що нараховується, кінцевим результатам роботи, а
також через порушення у застосуванні діючих галузевих документів з
нормування та оплати праці. У багатьох випадках рівень заробітної
плати формується в значній мірі за рахунок оплати за різними
нарядами та актами. При цьому за так звані "важко контрольовані"
роботи у жовтні 2006 року гірникам очисного вибою і прохідникам
оплачено 10,8 млн. грн., що становить 53% від оплати за видобуте
вугілля та пройдені метри виробок. На окремих шахтах рівень оплати
зазначених робіт значно перевищує середньогалузевий рівень. Серед
них: шахти ім. Стаханова ДП "Красноармійськвугілля" (директор
Клімченко О.М.),  1/3 "Новогродівська"  ДП  "Селидіввугілля"
(Глущенко С.В.),  "Південнодонбаська" N 3 ДП "Донецька вугільна
енергетична компанія" (Мозолєв А.О.).
 
   Наприклад, на шахті 1/3 "Новогродівська" у прохідників сума
оплати за ремонтні та такелажні роботи перевищує суму оплати за
пройдені метри у 8 разів (відповідно 154,9 і 19,4 тис. грн.). При
цьому три прохідницькі бригади чисельністю 182 чол. пройшли всього
40 м виробок з продуктивністю праці менше 2 сантиметрів на вихід,
що значно нижче ніж в середньому по галузі.
 
   Окремими підприємствами  не  проводиться  робота  щодо
здешевлення собівартості видобутку вугілля за рахунок зменшення
невиробничих  витрат,  зокрема - зниження вартості переробки
рядового вугілля на збагачувальних фабриках, а також виявлення
внутрішніх джерел для підвищення заробітної плати відповідно до
законодавчо встановленого рівня. Причиною цього є незадовільна
робота балансових комісій підприємств.
 
   Недоліки в  організації виробництва, праці та її оплаті
компенсуються різного виду доплатами, що не відповідають реальним
обсягам робіт. За 10 місяців 2006 року доплати до середнього
заробітку або тарифної ставки та виплати премій за виконання
особливо важливих завдань по шахтах становили відповідно 17,3 та
7,4 млн. гривень. Таким чином, за 10 місяців 2006 року перевитрати
фонду оплати праці на шахтах галузі склали 31 млн. гривень.
 
   Практично не  застосовуються  моральні фактори підвищення
трудової активності працівників. Окрім  підведення  підсумків
змагання до Дня шахтаря, ніяких інших заохочувальних заходів
протягом  року  на  переважній  більшості  підприємств  не
організовується.
 
   Контролюючими органами з серпня 2006 року було проведено
17 ревізій та перевірок щодо обліку видобутку і  реалізації
вугілля, його переробки, використання бюджетних коштів, придбання
основних засобів, збереження майна,  витрат  виробничого  та
невиробничого  характеру,  собівартості  продукції,  ведення
бухгалтерського обліку відповідно до чинної нормативно-правової
бази.
 
   На 61  підприємстві  встановлені  фінансові порушення на
загальну суму 170,5 млн. грн., з яких 23,4 млн. грн. - це втрати
фінансових і матеріальних ресурсів. Так, в ДП "Львіввугілля" та
ДП "Волиньвугілля" тільки при  збагаченні  вугілля  допустили
перевитрати відповідно на 20 млн. грн. та на 2 млн. гривень.
 
   Це свідчить про низький рівень роботи контрольно-ревізійних
відділів на місцях. Незважаючи на накази Мінвуглепрому,  не
створені КРО в ДП "Торезантрацит", ДП "Сніжнеантрацит" та ДП
"Шахтарськантрацит".
 
   Виходячи з необхідності підвищення  тарифних  ставок  та
посадових окладів працівникам галузі до рівня, гарантованого
державою, а також усунення недоліків у фінансово-господарській
діяльності підприємств галузі, Колегія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Генеральним директорам державних підприємств з видобутку
вугілля, директорам шахт, щодо  яких  Міністерство  здійснює
корпоративне управління:
 
   1.1. Розробити  та надати Мінвуглепрому для затвердження
заходи щодо вишукування коштів для відшкодування  додаткових
витрат, пов'язаних із впровадженням тарифних ставок і посадових
окладів, у т. ч. за рахунок:
   - збільшення очисних вибоїв і ефективного їх використання;
   - зростання обсягів виробництва готової товарної продукції,
робіт та послуг і поліпшення їх якості;
   - економного  використання  трудових,  матеріальних  та
фінансових ресурсів, зниження витрат на виробництво продукції та
непродуктивних витрат.
 
                  термін - до 25 грудня 2006 року
 
   1.2. Розробити та подати на затвердження Міністру графіки
переведення працівників шахт на нові тарифні ставки та посадові
оклади. Передбачити у графіках підвищення тарифних ставок гірникам
очисного вибою та прохідникам, виходячи із мінімальної заробітної
плати у розмірі 400 грн. на місяць, з 1 січня 2007 року. При
наявності коштів впровадити цей рівень тарифних ставок гірникам
очисного вибою та прохідникам з грудня 2006 року. Для інших
працівників ввести цей рівень тарифних ставок у II кварталі
2007 року, за умови виконання запланованих обсягів робіт.
 
   1.3. Вжити  невідкладних  заходів  щодо  удосконалення
організації праці та заробітної плати, для цього:
   - переглянути положення про оплату праці, що діють  на
підприємствах, та виключити з них всі умови оплати праці, що
суперечать нормативним документам, у тому числі доплати не по
основній роботі;
   - ліквідувати зайві ланки управління, удосконалити структуру
чисельності працівників.
 
   1.4. Всю роботу з удосконалення нормування та оплати праці
здійснити із залученням усіх відповідних  служб  за  участю
профспілкових організацій.
 
   1.5. Відновити у повному обсязі роботу балансових комісій та
комісій з розгляду непродуктивних витрат.
 
   1.6. Розробити та запровадити заходи щодо підвищення рівня
використання гірничошахтної техніки.
 
   1.7. Вжити  заходів щодо усунення порушень, виявлених у
фінансово-господарській діяльності, та впровадити систему заходів
по збереженню бюджетних ресурсів та державного майна.
 
   1.8. Розробити та здійснити заходи із суттєвого зменшення
зольності вугілля, що видобувається.
 
                   термін - до 1 січня 2007 року
 
   2. Першому заступнику Міністра Зюкову Ю.Є.,   директору
Фінансово-економічного департаменту Хлапьонову Л.Ю.:
 
   2.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням наданих
підприємствами заходів щодо вишукування коштів для відшкодування
додаткових  витрат, пов'язаних із впровадженням нового рівня
тарифних ставок і посадових окладів.
 
                    термін - протягом 2007 року
 
   2.2. Підготувати наказ щодо затвердження графіків переведення
працівників державних підприємств з видобутку вугілля, у тому
числі шахт, які входять до їх складу, та шахт, які підпорядковані
безпосередньо  Мінвуглепрому,  на  оплату праці за тарифними
ставками, розрахованими, виходячи із мінімальної заробітної плати
у розмірі 400 грн.
 
                   термін - до 1 січня 2007 року
 
   2.3. Розглянути заходи, надані державними підприємствами з
видобутку вугілля та самостійними шахтами, щодо зменшення  у
2007 році непродуктивних витрат та підготувати інформацію з цього
питання.
 
                  термін - до 1 лютого 2007 року
 
   2.4. Розробити нормативні документи:
   - "Типова структура управління, штатних розписів та нормативи
чисельності працівників апарату управління підприємств з видобутку
вугілля",
   - "Єдині  нормативи  чисельності  почасово  оплачуваних
робітників для вугільних шахт",
   - "Норми часу на ремонт гірничо-шахтового обладнання в умовах
вугільних шахт",
   - "Умови оплати праці перших керівників підприємств, з якими
Мінвуглепромом укладаються контракти".
 
                  термін - до 1 вересня 2007 року
 
   3. Першому заступнику Міністра Радченку В.В.,  директору
Департаменту виробничих та наукових програм  Коломійцю В.О.
передбачити  фінансування  розробки  нормативних  документів
відповідно до пункту 2.4 при формуванні плану науково-дослідних
робіт на 2007 рік.
 
                  термін - до 15 лютого 2007 року
 
   4. Першому заступнику Міністра Зюкову Ю.Є.,  начальнику
Управління матеріальних ресурсів та балансів   Непляху Є.Ю.
започаткувати  щомісячний  моніторинг  цін,  за  якими шахти
закуповують лісні та інші матеріали.
 
                         термін - постійно
 
   5. Начальнику    Контрольно-ревізійного    управління
Маяцькому М.I.  впровадити моніторинг за виконанням наказів і
розпоряджень Міністра, доручень Кабінету Міністрів України та
заходів, що здійснюються державними підприємствами галузі по
недопущенню порушень фінансово-господарської діяльності.
 
                  термін - до 1 лютого 2007 року
 
   6. Генеральним директорам ДП "Торезантрацит" (Данилов В.К.),
ДП "Сніжнеантрацит" (Марштупа О.О.)  та ДП "Шахтарськантрацит"
(Рубан В.В.)  створити контрольно-ревізійні відділи, погодивши
кандидатури  на посади їх керівників з Контрольно-ревізійним
управлінням Міністерства.
 
                   термін - до 1 січня 2007 року
 
   7. З метою посилення ринкової позиції галузі вважати за
доцільне створення оптового ринку вугільної продукції України та
визначити оператором цього ринку ДП "Вугілля України".
 
                    термін - грудень 2006 року
 
   8. Запропонувати   Міністру   вугільної   промисловості
Тулубу С.Б.  за невиконання програми підготовки очисних вибоїв,
безконтрольність при збагаченні вугілля  та  заниження  його
вартості, що призвело до значних збитків у фінансово-господарській
діяльності, розірвати  контракти  з  генеральними  директорами
ДП "Львіввугілля"  Гарбузюком  В.Л.  та  ДП  "Волиньвугілля"
Борсуком М.М.
 
   9. Генеральному директору ДП "Донецька вугільна енергетична
компанія" Мельнику С.А.  за несвоєчасну підготовку очисних вибоїв
та допущені порушення в оплаті праці розглянути доцільність
перебування  на  займаній  посаді  директора  ВП  "Шахта
"Південнодонбаська N 3" Мозолєва А.О.
 
                   термін - до 1 січня 2007 року
 
   10. Генеральному  директору  ДП  "Красноарміськвугілля"
Мартем'янову О.П.  за допущені порушення та перевитрати фонду
оплати праці у розмірі 5,0 млн. грн. розглянути доцільність
перебування на займаній посаді директора ВП "Шахта ім. Стаханова"
Клімченка О.М.
 
                   термін - до 1 січня 2007 року
 
   11. Генеральному директору ДП "Селидіввугілля" Пожитьку I.I.
за допущені порушення в оплаті праці, зокрема, за необґрунтовану
оплату робітникам основних  професій  розглянути  доцільність
перебування  на  займаній  посаді  директора  ВП "Шахта 1/3
"Новогродівська" Глущенка С.В.
 
                   термін - до 1 січня 2007 року
 
   Друге питання
 
   "Про програму будівництва нових шахт"
 
   Для реалізації закріпленого в стратегії розвитку вугільної
галузі послідовного динамічного росту видобутку вугілля шляхом
створення надійної сировинної бази і забезпечення енергетичної
безпеки  країни Міністерством вугільної промисловості України
розглянуто питання стосовно можливості будівництва нових шахт на
25 детально розвіданих геологічних ділянках родовищ кам'яного
вугілля.
 
   З метою визначення організаційно-технічних  заходів  щодо
впровадження політики довгострокового інвестування в розвиток
найпривабливіших геологічних ділянок, які потенційно можуть бути
використані для будівництва нових шахт в Донецькій, Луганській,
Дніпропетровській і Львівській областях,  розроблені  основні
критерії оцінки геологічних ділянок.
 
   На підставі цих критеріїв відібрані 7 вугільних ділянок у
Луганській, Донецькій і Львівській областях. На цих ділянках
пропонується будівництво:
   - у Луганській області двох шахт:  "Новосвітлівська"  з
проектною потужністю 6000 тис. тонн енергетичного вугілля на рік і
"Боржиківська" потужністю 1200 тис. тонн дефіцитної марки вугілля
(Т) на рік;
   - у Донецькій області трьох шахт: "Краснолиманська-Глибока" з
проектною потужністю 3000 тис. тонн коксівного і енергетичного
вугілля на рік, "Самарська-Капітальна", з проектною потужністю
2400  тис.  тонн  енергетичного  вугілля  на  рік  і
"Добропільська-Капітальна", з проектною потужністю 2400 тис. тонн
коксівного вугілля на рік;
   - у Львівській області двох шахт: "Червоноградська" N 3, з
проектною потужністю 1200 тис. тонн енергетичного вугілля на рік і
"Тяглівська" N 1, з проектною потужністю 1500 тис. тонн вугілля на
рік, з метою поповнення виробничих потужностей у регіоні замість
вибуваючих.
 
   Виходячи з вищенаведеного, Колегія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Схвалити  пропозиції  галузевих  проектних  інститутів
стосовно доцільності будівництва вугільних шахт на розвіданих
геологічних ділянках Луганської, Донецької і Львівської областей з
виконанням  в  установленому  порядку  техніко-економічного
обґрунтування будівництва трьох вугільних підприємств:  шахта
"Краснолиманська-Глибока",  шахта  "Новосвітлівська"  і  шахта
"Червоноградська" N 3.
 
   2. Керівникам проектних організацій:  ВАТ  "Дондіпрошахт"
(Солдатов В.I.),  ДВАТ "Луганськдіпрошахт"  (Полтавець В.I.),
інститут "УкрНДIпроект" (Сургай М.С.) з січня 2007 року розпочати
роботи з проектування 3 зазначених вугільних шахт.
 
   3. Першому заступнику Міністра Радченку В.В., заступнику
міністра Болотову А.В.  підготувати  пропозиції  щодо  джерел
фінансування виконання проектно-вишукувальних робіт (ТЕО).
 
                  термін - до 10 лютого 2007 року
 
   Третє питання
 
   "Про проект концепції державної цільової програми "Захист
здоров'я шахтарів"
 
   Постановою Верховної Ради України від 17 листопада 2006 року
N 373-V ( 373-16 ) "Про інформацію Кабінету Міністрів України
"Розвиток  вугільної  галузі  України  та  запровадження
енергозберігаючої моделі економіки - шлях до набуття енергетичної
незалежності" рекомендовано Кабінету Міністрів України розробити
та впровадити державну програму "Здоров'я шахтаря", вжити заходів
щодо поліпшення системи охорони здоров'я робітників вугільної
промисловості.
 
   Міністерством вугільної промисловості разом з Міністерством
охорони здоров'я України, з  урахуванням  стратегічної  ролі
вугільної промисловості в енергетичній безпеці держави, розроблено
проект концепції державної цільової програми "Захист здоров'я
шахтарів", який поданий на розгляд Колегії.
 
   Заслухавши і  обговоривши  інформацію заступника Міністра
Гнатцова О.Г.  з питання "Про проект концепції державної цільової
програми "Захист здоров'я шахтарів", Колегія В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Схвалити в цілому проект концепції державної цільової
програми "Захист здоров'я шахтарів".
 
   2. Заступнику Міністра Гнатцову О. Г. забезпечити підготовку
програми відповідно до Закону України "Про державні цільові
програми" та надати до Кабінету Міністрів.
 
                  термін - до 15 лютого 2007 року
 
   Четверте питання
 
   "Про нагородження Почесною  грамотою  Кабінету  Міністрів
України"
 
   За багаторічну і сумлінну працю, значний особистий внесок у
розвиток вугільної промисловості, високу професійну майстерність
та з нагоди 60-річчя від дня народження Колегія В И Р I Ш И Л А:
 
   Порушити клопотання  про  нагородження  Почесною грамотою
Кабінету Міністрів України
 
 Бороти Володимира    - генерального директора державного
 Захаровича         підприємства "Укршахтгідрозахист".
 
   Контроль за виконанням рішень покласти на секретаря Колегії.
 
 Голова колегії - Міністр                 С.Тулуб
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка