Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про заснування представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та про його привілеї та імунітети

               Угода
      між Урядом України і Комісією Європейських
    Співтовариств про заснування представництва Комісії
     Європейських Співтовариств в Україні та про його
           привілеї та імунітети
 
 
   Дата підписання:    17.09.1993 
   Дата набуття чинності: 09.12.1993 
 
   Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств  (далі
Комісія),
 
   прагнучи і надалі зміцнювати і розвивати дружні відносини та
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами,
 
   бажаючи визначити умови заснування представництва Комісії на
території України і надання цьому представництву привілеїв та
імунітетів,
 
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Уряд України погоджується  на  заснування  представництва
Комісії на території України.
 
               Стаття 2
 
   1. Кожне  з  Європейських  Співтовариств  -  Європейське
Співтовариство вугілля  і  сталі,  Європейське  Економічне
Співтовариство і Європейське Співтовариство з атомної енергії -
має на території України статус юридичної особи.
 
   2. Співтовариства мають право укладати контракти, набувати та
розпоряджатися нерухомим і рухомим майном, як це необхідно для
ефективного виконання покладених на них функцій та у відповідності
з процедурними і адміністративними вимогами чинного законодавства
України, і виступати стороною в судових процедурах,  будучи
представленими для таких цілей Комісією.
 
               Стаття 3
 
   1. Представництво Комісії, його голова і співробітники, а
також члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються на
території України такими правами, привілеями та імунітетами і є
суб'єктами  таких  зобов'язань,  які  передбачені  Віденською
конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року ( 995_048 ) і,
відповідно надані і прийняті дипломатичними представництвами,
акредитованими в Україні, їх головами і співробітниками, а також
членами їх сімей, які проживають разом з ними. Привілеї та
імунітети, які зазначені в цьому пункті, не поширюються на осіб,
що є громадянами України.
 
   2. Iнші  положення Віденської конвенції про дипломатичні
зносини 1961 року ( 995_048 ) застосовуються mutatis mutandis.
 
               Стаття 4
 
   Уряд України цим визнає паспорти,  видані  Європейськими
Співтовариствами посадовим особам та іншим службовцям їх установ,
як дійсні подорожні документи.
 
               Стаття 5
 
   Будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуватиметься  шляхом  консультацій між Сторонами з метою
досягнення порозуміння.
 
               Стаття 6
 
   Кожна з договірних Сторін повідомить іншу про виконання усіх
внутрішніх процедур, необхідних для участі в цій Угоді, яка набере
чинності в день одержання другого повідомлення.
 
   На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином на це
уповноважені, підписали цю Угоду.
 
   Вчинено у Брюсселі 17 вересня 1993 року у двох примірниках
українською і англійською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд                За Комісію
 України                Європейських Співтовариств
 
 (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка