Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Естонської Республіки про торговельно-економічне співробітництво

               Угода
    між Урядом України та Урядом Естонської Республіки
      про торговельно-економічне співробітництво
 
 
   Дата підписання:    26.05.1992
   Дата набуття чинності: 10.12.1993 
 
   Уряд України і Уряд Естонської Республіки,  які  надалі
іменуються Договірними Сторонами,
 
   відповідно до положень Статті 10 Договору про дружбу і
співробітництво між Україною і Естонською Республікою, від 26
травня 1992 року ( 233_008 ),
 
   керуючись принципами  рівноправності,  взаємної вигоди та
нормами міжнародного права,
 
   прагнучи до інтегрування економік країн Договірних Сторін у
світові господарські відносини, і перш за все в європейські
економічні структури,
 
   домовились про нижчевикладене:
 
               Стаття 1
 
   Договірні Сторони висловлюють свою  готовність  розвивати
тривалі,  всебічні  та  взаємовигідні  торговельно-економічні
відносини та співробітництво, приймаючи з цією метою в межах своєї
компетенції положення, які сприятимуть реалізації вищеозначеного.
 
               Стаття 2
 
   Договірні Сторони відповідно до чинних на територіях їх країн
законодавств  надають  одна  одній  у  взаємній торгівлі та
економічному співробітництві режим найбільшого сприяння з питань,
що стосуються мита, податків та інших сплат, а також митних
формальностей (митних процедур, тарифів, декларування товарів).
 
   Вищезазначене положення не поширюється на переваги та пільги,
які Договірні Сторони надають або будуть надавати:
 
   в прикордонній торгівлі з сусідніми країнами;
 
   країнам, разом з якими країни Договірних Сторін беруть участь
в  регіональних або субрегіональних економічних організаціях,
митних союзах, вільних економічних зонах, включаючи зони вільної
торгівлі, які вже створені або можуть створюватися в майбутньому.
 
               Стаття 3
 
   Конкретні умови поставок товарів і надання послуг будуть
встановлюватися в контрактах, що їх укладатимуть між собою фізичні
та юридичні особи обох країн відповідно до їх законів і правил та
з додержанням міжнародних торговельних норм та практики.
 
   Жодна з Договірних Сторін не нестиме відповідальності по
зобов'язаннях  фізичних  і  юридичних осіб своєї країни, що
випливають з таких контрактів.
 
                 Стаття 4
 
   З урахуванням законів і правил, що діють в кожній з країн,
Договірні Сторони утримуватимуться від дій, які можуть завдати
шкоди їх торговельно-економічному співробітництву, зокрема:
 
   нав'язування прямо або побічно цін або інших несправедливих
умов контракту;
 
   обмеження технічного розвитку, виробництва, збуту товарів та
продукції;
 
   застосування до  торгових  партнерів  нерівних  умов при
рівноцінних поставках;
 
   примушення до прийняття партнером додаткових умов, які за
своїм характером або в силу торговельної практики не пов'язані з
обсягом контракту.
 
               Стаття 5
 
   Всі розрахунки та платежі за поставки товарів та надання
послуг здійснюватимуться відповідно до умов платіжної угоди, яку
буде укладено між відповідними уповноваженими банками Сторін, не
пізніше одного місяця від дня набрання чинності цією Угодою.
 
               Стаття 6
 
   Договірні Сторони погодились,  що  в  разі  впровадження
будь-якою зі Сторін національної валюти порядок розрахунків та
платежів визначатиметься окремою додатковою угодою, яку укладають
між собою уповноважені банки Сторін.
 
               Стаття 7
 
   Порядок транспортування і транзиту вантажів та пасажирів
через території країн Договірних Сторін буде визначений окремою
угодою між відповідними відомствами Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Договірні Сторони заохочуватимуть участь фізичних і юридичних
осіб  обох  країн  у  міжнародних  виставках  і  ярмарках,
співробітництво   торговельно-промислових  палат,   контакти
бізнесменів, обмін інформацією.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода не зачіпає прав та зобов'язань Договірних Сторін, що
випливають з двосторонніх і багатосторонніх угод, у яких вони
беруть участь, а також з їх членства в міжнародних економічних
організаціях.
 
              Стаття 10
 
   В разі виникнення спорів щодо тлумачення та застосування
положень цієї Угоди Договірні Сторони вирішуватимуть їх шляхом
переговорів.
 
              Стаття 11
 
   За обопільною згодою Договірних Сторін до цієї Угоди можуть
бути внесені зміни або доповнення.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода набирає чинності відповідно до законодавства кожної
з  країн,  що  буде підтверджено шляхом обміну відповідними
повідомленнями. При цьому датою набрання Угодою чинності буде
вважатися день обміну такими повідомленнями.
 
   Ця Угода укладається на невизначений термін. Вона може бути
розірвана за письмовою заявою будь-якої з Договірних Сторін і
втрачає чинність через шість місяців від дня отримання такої
заяви.
 
   Після припинення  дії  цієї  Угоди   її   положення
застосовуватимуться до всіх контрактів, зобов'язання по яких
виникли в період дії і не виконані на момент припинення дії Угоди.
 
   Здійснено в м. Таллінні 26 травня 1992 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською та естонською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                   За Уряд
 України                   Естонської Республіки
 
 (підпис)                    (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка