Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет про економічне та науково-технічне співробітництво


               Угода
   між Урядом України та Урядом Арабської Республіки Єгипет
    про економічне та науково-технічне співробітництво
 
 
 
   Дата підписання:    22.12.1992
   Дата набуття чинності: 12.11.1993  
 
   Уряд України і Уряд Арабської Республіки Єгипет (які надалі
іменуються "Сторонами"),
   прагнучи до подальшого зміцнення дружніх відносин між двома
країнами,
   прагнучи до   сприяння   розвиткові  економічного  та
науково-технічного співробітництва між двома країнами,
   погодились з нижчевикладеним:
 
               Стаття 1
 
   Сторони в  межах їх законів і правил заохочуватимуть і
сприятимуть  розвиткові  їх  взаємного  економічного  та
науково-технічного  співробітництва  між  їх  зацікавленими
установами, організаціями та громадянами на території кожної
Сторони.
 
               Стаття 2
 
   Форми, моделі та умови співробітництва в межах цієї Угоди
будуть предметом переговорів і узгоджуватимуться  установами,
організаціями, підприємствами та іншими зацікавленими учасниками у
відповідності до законів і правил відповідних країн.
 
               Стаття 3
 
   Сторони сприятимуть  полегшенню,  в  межах  можливого,
формальностей, пов'язаних з підготовкою, укладанням контрактів та
реалізацією співробітництва в межах цієї Угоди.
 
               Стаття 4
 
   Буде створено Міжурядову Спільну Комісію по економічному та
науково-технічному  співробітництву  між Україною і Арабською
Республікою Єгипет.
   До складу  Спільної  Комісії можуть входити представники
установ, організацій, підприємств та інші учасники від обох країн.
   Сторони погодились,   що   питання   економічного  та
науково-технічного   співробітництва   між   їх   країнами
вирішуватимуться шляхом переговорів, або розглядатимуться Спільною
Комісією.
 
               Стаття 5
 
   Спільна Комісія аналізуватиме економічні та науково-технічні
відносини між Україною і Арабською Республікою Єгипет. З метою
розвитку цих відносин вона визначатиме сфери, що становлять
взаємний інтерес і можуть охоплювати промисловість, сільське
господарство, спільне виробництво, електричну  та  інші  види
енергії, гірничу справу, охорону здоров'я, металургію, транспорт,
навчання, будівництво, екологію, зв'язок, наукові дослідження,
підготовку кадрів та інші сфери взаємного інтересу.
 
               Стаття 6
 
   Сторони заохочуватимуть   інвестиційне  і  технологічне
співробітництво  між ними, зокрема шляхом створення спільних
підприємств на їх територіях для потреб як внутрішніх ринків, так
і ринків третіх країн.
 
               Стаття 7
 
   Спільна Комісія служитиме засобом для обміну інформацією і
консультацій  з  питань,  що  входять  до її компетенції і
заохочуватиме та полегшуватиме контакти між підприємствами обох
країн.
 
               Стаття 8
 
   Спільна Комісія збиратиметься раз на рік почергово в Україні
і Єгипті і очолюватиметься Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків України  і Міністерством міжнародного співробітництва
Арабської Республіки Єгипет.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода набирає чинності на невизначений строк від дати,
коли Сторони поінформують одна одну про виконання відповідних
юридичних процедур їх країн.
   Її дія може бути припинена за пропозицією однієї зі Сторін,
висловленою шляхом нотифікації, і в такому випадку вона втрачає
силу за сплином шести місяців після дати нотифікації.
 
   Здійснено в м.Каїрі 22 грудня 1992 р. в двох примірниках
українською та англійською мовами, причому всі тексти мають
однакову силу. В разі розбіжностей щодо тлумачення перевага
надаватиметься текстові англійською мовою.
 
 За Уряд                     За Уряд Арабської
 України                     Республіки Єгипет
 
 (підпис)                       (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка