Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації та Урядом Словацької Республіки про співробітництво у галузі транспортування ядерного палива між Словацькою Республікою та Російською Федерацією через територію України (укр/рос)

               Угода
     між Урядом України, Урядом Російської Федерації
    та Урядом Словацької Республіки про співробітництво
       у галузі транспортування ядерного палива
       між Словацькою Республікою та Російською
        Федерацією через територію України
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання:    18.11.1993 
   Дата набуття чинності: 18.11.1993 
 
   Уряд України, Уряд Російської Федерації та Уряд Словацької
Республіки, які надалі іменуються Сторонами,
 
   виходячи з дружніх відносин між ними,
 
   прагнучи до  розвитку  співробітництва  в галузі мирного
використання атомної енергії,
 
   беручи до уваги "Угоду про основні принципи співробітництва у
галузі  мирного  використання атомної енергії", укладену між
країнами СНД у Мінську 26 червня 1992 р. ( 997_599 ),
 
   беручи до уваги також регламентуючі документи МАГАТЕ та діючі
на залізницях Російської Федерації та України нормативні документи
щодо перевезень спеціальних вантажів,
 
   визнаючи необхідність безперешкодної доставки  залізничним
транспортом у сполученні між Словацькою Республікою та Російською
Федерацією транзитом  через  територію  України  свіжого  та
відпрацьованого ядерного палива,
 
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони співробітничають  у галузі правового регулювання,
організації та забезпечення безпечного транспортування свіжого та
відпрацьованого ядерного палива у залізничному сполученні між
Словацькою Республікою та Російською  Федерацією  залізницями
України.
 
               Стаття 2
 
   Українська Сторона забезпечує пропуск спеціальних поїздів з
відпрацьованим ядерним паливом та транспортів із свіжим ядерним
паливом залізницями України відповідно до вимог діючих міжнародних
документів,  що  регламентують  спеціальні  перевезення  та
забезпечують дотримання Конвенції про фізичний захист ядерного
палива від 3 березня 1980 року ( 995_024 ).
 
               Стаття 3
 
   Транспортування ядерного палива здійснюється з дотриманням
Правил безпечного перевезення радіоактивних речовин МАГАТЕ та
Правил безпечного перевезення відпрацьованого ядерного палива від
атомних електростанцій країн - членів РЕВ (частина 1. Перевезення
залізничним транспортом).
 
   Супровід транспортів із свіжим ядерним паливом на території
Російської Федерації та України здійснюється персоналом Російської
Сторони.
 
   Супровід спеціальних  поїздів,  сформованих  з  порожніх
вагонів-контейнерів  або  завантажених  відпрацьованим ядерним
паливом, здійснюється персоналом Російської Сторони по всьому
маршруту руху.
 
               Стаття 4
 
   Сторони домовились, що пунктами передачі ядерного палива та
відповідальності за його збереження і фізичний захист:
 
   із Словаччини в Україну та з України у  Словаччину  -
залізнична станція Чоп;
 
   з Російської Федерації в Україну та з України у Російську
Федерацію залізничні станції Зерново та Тополі.
 
               Стаття 5
 
   У разі радіаційної аварії, що трапилась при перевезенні
ядерного палива на території Словаччини - Словацька Сторона несе
відповідальність за відшкодування збитків на своїй території, у
разі аварії на території Російської Федерації - Російська Сторона
несе відповідальність за відшкодування збитків на своїй території.
У разі радіаційної аварії, що сталась на території України,
відповідальність за відшкодування збитків несе Російська Сторона у
випадках, коли радіаційна аварія сталась не з вини фізичних або
юридичних осіб, які знаходяться під юрисдикцією України.
 
   Для вирішення питань, що виникли у зв'язку з радіаційною
аварією (в тому числі з відшкодуванням збитків), а також у випадку
залізничної аварії, що трапилась при перевезенні ядерного палива
по території України, Сторони створюватимуть за домовленістю
спеціальні тристоронні комісії, в тому числі міжурядові.
 
   У випадку аварії з ядерним паливом під час його перевезення
через територію України, Російська Сторона зобов'язується негайно
направити аварійну бригаду для надання допомоги по усуненню
наслідків такої аварії.
 
   У свою чергу Українська Сторона також зобов'язується вжити
всіх необхідних заходів по усуненню наслідків такої аварії.
 
               Стаття 6
 
   Iнформації про перевезення ведуться  у  відповідності  з
"Правилами безпечного перевезення радіоактивних речовин (IAEA
Safety Standards - Safety Series N 6 1990).
 
   Відправник повідомляє компетентні органи не пізніше, ніж за
21 день до відправлення.
 
               Стаття 7
 
   Компетентними органами і пунктами зв'язку з питань виконання
положень цієї Угоди є:
 
   З питань ядерної безпеки та фізичного захисту:
 
   - Управління ядерного нагляду Словацької Республіки,
 
   - Міністерство економіки Словацької Республіки,
 
   - Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки,
 
   - Міністерство Російської Федерації з атомної енергії,
 
   - Федеральний нагляд Росії з ядерної та радіаційної безпеки.
 
   По погодженню питань транспортування:
 
   - Міністерство транспорту, зв'язку та  суспільних  справ
Словацької Республіки,
 
   - Залізничний транспорт Словацької Республіки,
 
   - Міністерство транспорту України,
 
   - Міністерство шляхів сполучення Російської Федерації.
 
               Стаття 8
 
   Окремі питання реалізації цієї Угоди приведені у Додатку 1,
який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
   Ця Угода застосовується також для співробітництва у галузі
транспортування інших ядерних матеріалів (урановий концентрат,
гексафторид урану та продукти переробки ядерного палива) згідно з
Протоколом, що підписується Сторонами та Додатком до цієї Угоди.
 
               Стаття 9
 
   В цю Угоду можуть бути внесені зміни або доповнення за згодою
всіх трьох Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Ця Угода набуває чинності з дня підписання. Угода укладається
на невизначений термін і діятиме до тих пір, поки одна з Сторін не
сповістить у письмовій формі інші Сторони не пізніше, ніж за 6
місяців, про свій намір припинити дію цієї Угоди.
 
   Вчинено в місті Братислава 18 листопада 1993 р. у трьох
оригінальних примірниках, кожний українською,  російською  та
словацькою мовами, причому всі тексти є автентичними.
 
 За Уряд України           За Уряд Словацької Республіки
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд Російської Федерації
 
   (підпис)
 
                   ДОДАТОК 1
                   до Угоди між Урядом України,
                   Урядом Російської Федерації
                   та Урядом Словацької
                   Республіки про
                   співробітництво у галузі
                   транспортування ядерного
                   палива між Словацькою
                   Республікою та Російською
                   Федерацією через територію
                   України
                   від 18 листопада 1993 р.
 
         ОКРЕМI ПИТАННЯ РЕАЛIЗАЦIЇ УГОДИ
 
   1. При реалізації цієї Угоди Сторони братимуть до уваги
контракти  1860348/20006-09Д  від  17  січня  1992  р.,
1860348/10158-09Д від 17 січня 1992 р., 85-042/31800 від 6 вересня
1983 р., та його доповнення 12 від 6 березня 1992 р., укладені між
В/О  Техснабекспорт,  Москва та Г. П. Словацьке Енергетичне
підприємство,  Братіслава,  між  Шкодаекспорт,  Прага  та
Атоменергоекспорт,  Москва  та  між  Шкодаекспорт,  Прага та
Техснабекспорт Москва.
 
   2. Для  перевезень  відпрацьованого  ядерного  палива
використовуватимуться залізничні вагони, спеціально для цього
обладнані,  типу  TK-6,   сертифікат   SU/О42/B(M)F(Rev.1)
-SU/О42/B(M)FT(Rev.1) та SK-001-B(U)F-85T. Для транспортування
свіжого ядерного палива будуть  використовуватись  залізничні
вагони, спеціально обладнані для цієї мети, типу B-60 CK та
контейнер типу TK-C4, сертифікат RU/118/B(U)F-85T.
 
   3. У пункті передачі відпрацьованого ядерного палива згідно
зі Статтею 4 цієї Угоди Російська Сторона зобов'язана подати
Українській Стороні всю  необхідну  супровідну  документацію,
зазначену  в  Технічних  умовах  (Збірки  тепловиділяючі, що
відпрацювали  в  активній  зоні  реактора  ВВЕР-440  атомних
електростанцій  країн-членів РЕВ,  частина  1,  "Перевезення
залізничним транспортом").
 
   4. Під регламентуючими документами МАГАТЕ, згаданими в цій
Угоді, слід розуміти рекомендації, що видані МАГАТЕ у 1989 р. в
документі INFCIRC/225 (Rev.2), а також Конвенцію про оперативне
сповіщення про ядерну аварію від 26 вересня 1986 р. ( 995_026 ),
Конвенцію про допомогу у випадку ядерної аварії або радіаційної
аварійної ситуації від 26 вересня 1986 р. ( 995_027 ).
 
              Соглашение
   между Правительством Украины, Правительством Российской
    Федерации и Правительством Словацкой Республики о
    сотрудничестве в области транспортирования ядерного
     топлива между Российской Федерацией и Словацкой
        Республикой через территорию Украины
 
 
   Правительство Украины, Правительство Российской Федерации и
Правительство Словацкой Республики,  в  дальнейшем  именуемые
Сторонами,
   исходя из дружественных отношений между ними,
   стремясь к  развитию  сотрудничества  в  области мирного
использования атомной энергии,
   принимая во  внимание  Соглашение  об основных принципах
сотрудничества в области мирного использования атомной энергии,
заключенное государствами-участниками СНГ в Минске 26 июня 1992
года ( 997_599 ),
   принимая во внимание регламентирующие документы МАГАТЭ и
действующие на железных дорогах Украины, Российской Федерации и
Словацкой Республики нормативные документы по транспортированию
специальных грузов,
   признавая необходимость    беспрепятственной   доставки
железнодорожным  транспортом  в  сообщении  между  Российской
Федерацией и Словацкой Республикой транзитом через территорию
Украины свежего и отработавшего ядерного топлива,
   договорились о нижеследующем:
 
               Статья 1
 
   Стороны сотрудничают  в  области  правового регулирования
организации и обеспечения безопасного транспортирования свежего и
отработавшего ядерного топлива в железнодорожном сообщении между
Российской Федерацией и Словацкой Республикой по железным дорогам
Украины.
 
               Статья 2
 
   Украинская Сторона обеспечит пропуск специальных поездов с
отработавшим ядерным топливом и транспортов со свежим ядерным
топливом по железным дорогам Украины в соответствии с требованиями
действующих международных документов, регламентирующих специальные
перевозки и обеспечивающих соблюдение Конвенции о физической
защите ядерного топлива от 3 марта 1980 года ( 995_024 ).
 
               Статья 3
 
   Транспортирование ядерного  топлива  осуществляется   с
соблюдением Правил безопасной перевозки радиоактивных веществ
МАГАТЭ и Правил безопасной перевозки отработавшего  ядерного
топлива от атомных электростанций стран-членов СЭВ (Часть 1.
Перевозка железнодорожным транспортом).
   Сопровождение транспортов  со свежим ядерным топливом на
территории  Российской  Федерации  и  Украины  осуществляется
персоналом Российской Стороны.
   Сопровождение специальных поездов, сформированных из порожних
вагонов-контейнеров или загруженных отработавшим ядерным топливом,
осуществляется персоналом Российской Стороны на всем маршруте
следования.
 
               Статья 4
 
   Стороны договорились, что пунктами передачи ядерного топлива
и ответственности за его сохранность и физическую защиту являются:
   из Словакии  в  Украину  и  из  Украины  в Словакию -
железнодорожная станция Чоп;
   из Российской Федерации в Украину и из Украины в Российскую
Федерацию - железнодорожные станции Зерново и Тополи.
 
               Статья 5
 
   В случае радиационной аварии, происшедшей при транспортировке
ядерного топлива на территории Российской Федерации - Российская
Сторона несет ответственность за возмещение ущерба на своей
территории. В случае аварии на территории Словацкой Республики -
Словацкая Сторона несет ответственность за возмещение ущерба на
своей территории. В случае радиационной аварии, происшедшей на
территории Украины, ответственность за возмещение ущерба несет
Российская Сторона в случаях, когда радиационная авария произошла
не по вине физических или юридических лиц, находящихся под
юрисдикцией Украины.
   Для решения вопросов, возникших в связи с  радиационной
аварией (в том числе с возмещением ущерба), а также в случае
железнодорожной аварии, происшедшей при транспортировании ядерного
топлива  по  территории Украины, Стороны будут создавать по
договоренности специальные трехсторонние комиссии, в том числе
межправительственные. В случае аварии с ядерным топливом во время,
его транспортирования через территорию Украины, Российская Сторона
обязуется незамедлительно направить аварийную бригаду для оказания
помощи по устранению последствий такой аварии.
   В свою очередь Украинская Сторона также обязуется предпринять
все необходимые меры по устранению последствий такой аварии.
 
               Статья 6
 
   Информации о перевозках ведутся в соответствии с "Правилами
по  безопасной перевозке радиоактивных веществ" (IAEA Safety
Standards - Safety Series No. 6 1985, 90).
   Отправитель уведомляет компетентные органы не позже, чем за
21 день до отправки.
 
               Статья 7
 
   Компетентными органами  и  пунктами  связи  по  вопросам
выполнения настоящего Соглашения являются:
   По вопросам ядерной безопасности и физической защиты:
   - Управление ядерного надзора Словацкой Республики,
   - Министерство экономики Словацкой Республики,
   - Государственный комитет Украины по ядерной и радиационной
безопасности,
   - Министерство Российской Федерации по атомной энергии,
   - Федеральный надзор России по ядерной  и  радиационной
безопасности.
   По согласованию вопросов транспортирования:
   - Министерство транспорта, связи и общественных дел Словацкой
Республики,
   - Железнодорожный транспорт Словацкой Республики,
   - Министерство транспорта Украины,
   - Министерство путей сообщения Российской Федерации.
 
               Статья 8
 
   Отдельные вопросы реализации настоящего Соглашения приведены
в Приложении I, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
   Настоящее Соглашение применимо также для сотрудничества в
области транспортирования других ядерных материалов (урановый
концентрат, гексафторид урана и продукты переработки ядерного
топлива) в соответствии с Протоколом, подписываемым Сторонами и
являющимся Приложением к данному Соглашению.
 
               Статья 9
 
   В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения или
дополнения с согласия всех трех Сторон.
 
              Статья 10
 
   Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Соглашение заключается на неопределенный срок и будет действовать
до тех пор, пока одна из Сторон не уведомит в письменной форме
другие Стороны, не менее, чем за шесть месяцев, о своем намерении
прекратить действие настоящего Соглашения.
 
   Совершено в городе Братиславе 18 ноября 1993 года в трех
подлинных  экземплярах, каждый на украинском, русском и словацком
языках, причем все тексты являются аутентичными.
 
              Приложение I
  к Соглашению между Правительством Украины, Правительством
  Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики
   о сотрудничестве в области транспортирования ядерного
     топлива между Российской Федерацией и Словацкой
        Республикой через территорию Украины
           от 18 ноября 1993 года
 
       Отдельные вопросы реализации Соглашения
 
   1. При реализации настоящего  Соглашения  Стороны  будут
принимать во внимание контракты N 1860348/20006-09 Д от 17 января
1992 года, N 1860348/10158-09 Д от 17 января 1992 года, N
85-042/31800 от 6 сентября 1983 года и его дополнения 12 от 6
марта 1992 года, заключенные между В/О "Техснабэкспорт", Москва и
Г.П.  Словацкое энергетическое предприятие, Братислава, между
"Шкодаэкспорт" Прага и В/О "Атомэнергоэкспорт" Москва и между
"Шкодаэкспорт" Прага и В/О "Техснабэкспорт" Москва.
   2. Для транспортирования отработавшего ядерного топлива будут
использоваться железнодорожные вагоны, специально оборудованные
для этой цели, типа ТК-6, сертификат SU/042/B(M) F (Rev 1) -
SU/042/B(M) FT (Rev. 1) и CK-010-B(U)F-85 (Rev.3)
   Для транспортирования  свежего  ядерного  топлива  будут
использоваться железнодорожные вагоны, специально оборудованные
для  этой цели, типа В-60 СК и контейнеры типа ТК-С4, сертификат
RU/118/B(U)F-85T.
   3. В пункте передачи отработавшего ядерного  топлива  в
соответствии со Статьей 4 настоящего Соглашения Российская Сторона
обязана  предъявить  Украинской  Стороне  всю  необходимую
сопроводительную документацию, указанную в Технических Условиях
("Сборки тепловыделяющие, отработавшие в активной зоне реактора
ВВЭР-440  атомных  электростанций стран-членов СЭВ", Часть I
"Перевозка железнодорожным транспортом").
   4. Под регламентирующими документами МАГАТЭ, упомянутыми в
настоящем Соглашении, понимаются рекомендации, изданные МАГАТЭ в
1989 году в документе INFCIRC/225 (Rev. 2), а также Конвенция об
оперативном оповещении о ядерной аварии от 26 сентября 1986 года,
( 995_026 ) Конвенция о помощи в случае ядерной аварии или
радиационной  аварийной  ситуации  от  26  сентября 1986 года
( 995_027 ).
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка