Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Міжгалузевої програми "Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та забезпечення медико-соціальною допомогою ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей" на 2006-2008 роки

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
        МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
       МIНIСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СIМ'Ї,
             МОЛОДI ТА СПОРТУ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
        30.11.2006 N 786/796/4074/299/231
 
 
       Про затвердження Міжгалузевої програми
     "Профілактика передачі ВIЛ-інфекції від матері
   до дитини та забезпечення медико-соціальною допомогою
       ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД дітей"
            на 2006-2008 роки
 
 
   Відповідно до підпункту 2 пункту 38 Програми діяльності
Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" ( n0001120-05 ),
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2005
N 324 ( 324-2005-п ), доручень Кабінету Міністрів України від
26.10.2004 N  41108/2/1-04,  27.04.2005 N 10/1082, 22.07.2005
N 10/2205, 01.08.2005 N 10/2344 та 26.08.2005 N 10/2642, з метою
втілення стратегії  Всесвітньої  організації  охорони здоров'я
(далі - ВООЗ) щодо вирішення проблем вертикальної трансмісії
ВIЛ-інфекції, а також з метою зниження ризику ВIЛ-інфікування
новонароджених  та  забезпечення  системи  медико-соціального
супроводу ВIЛ-інфікованих жінок, народжених ними дітей та їх
сімей, Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Міжгалузеву програму "Профілактика передачі
ВIЛ-інфекції  від  матері  до  дитини  та  забезпечення
медико-соціальною допомогою ВIЛ-інфікованих і хворих на СНIД
дітей" на 2006-2008 роки (далі - Програма, додається).
 
   2. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти
і науки України, Міністерству України у справах сім'ї, молоді та
спорту, Державній соціальній службі для сім'ї, дітей та молоді,
Державному комітету  телебачення  та  радіомовлення  України,
Державному  департаменту України з питань виконання покарань
забезпечити виконання Програми.
 
   3. Міністерству у справах молоді,  сім'ї  та  тендерної
політики, Міністерству охорони здоров'я, Міністерству освіти і
науки Автономної Республіки Крим, управлінням у справах сім'ї,
молоді та спорту, управлінням освіти і науки, управлінням охорони
здоров'я  обласних  державних  адміністрацій,  Київської  та
Севастопольської  міських  державних адміністрацій забезпечити
контроль за виконанням Програми та щорічно до 1 лютого інформувати
відповідно міністерства про хід її виконання.
 
   4. Визначити  координатором дій щодо реалізації Програми
Міністерство охорони здоров'я України.
 
   5. Міністерству освіти і науки України, Міністерству України
у справах сім'ї, молоді та спорту, Державному комітету телебачення
та радіомовлення України, Державному департаменту України з питань
виконання покарань щорічно до 20 лютого інформувати Міністерство
охорони здоров'я України про стан виконання Програми.
 
   6. Міністерству охорони здоров'я України щорічно до 1 березня
подавати Кабінетові Міністрів України зведену аналітичну довідку
про стан виконання Програми.
 
 Міністр охорони
 здоров'я України                  Ю.В.Поляченко
 
 Міністр освіти
 та науки України                  С.М.Ніколаєнко
 
 Міністр України
 у справах сім'ї,
 молоді та спорту                   Ю.О.Павленко
 
 Голова Державного
 комітету телебачення
 та радіомовлення України               Е.А.Прутнік
 
 В. о. Голови Державного
 департаменту України
 з питань виконання покарань             А.Е.Оленцевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України,
                   Міністерства освіти
                   і науки України,
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї,
                   молоді та спорту,
                   Державного комітету
                   телебачення та радіомовлення
                   України,
                   Державного департаменту
                   України з питань виконання
                   покарань
                   30.11.2006
                   N 786/796/4074/299/231
 
 
            МIЖГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА
        "Профілактика передачі ВIЛ-інфекції
        від матері до дитини та забезпечення
      медико-соціальною допомогою ВIЛ-інфікованих
      і хворих на СНIД дітей" на 2006-2008 роки
 
 
   В Україні на сьогодні наявна реальна загроза для суспільства,
для соціально-економічного потенціалу, а значить для національної
безпеки у зв'язку з високими темпами поширення ВIЛ-інфекції/СНIДу.
   Надзвичайність ситуації  пояснюється  високими  темпами
поширення ВIЛ-інфекції в Україні: станом на 01.01.2006 офіційно
зареєстровано  88567  ВIЛ-позитивних  громадян.  На обліку в
Українському центрі профілактики та  боротьби  з  ВIЛ/СНIДом
знаходиться 5492 дітей, серед яких 5272 народжені ВIЛ-позитивними
матерями (в Україні діти, народжені ВIЛ-інфікованими матерями
віком до 18 місяців вважаються ВIЛ-інфікованими, після чого
встановлюється остаточний діагноз). Кількість дітей станом на
01.01.2006 року з підтвердженим діагнозом ВIЛ-інфекції становить
1097.
   Вихід ВIЛ-інфекції  за межі груп ризику серед населення
спричинює збільшення  кількості  ВIЛ-позитивних  вагітних  та
виникнення нових численних медико-соціальних проблем, пов'язаних
із життям дітей. В Україні більшість ВIЛ-інфікованих дітей - це
діти,  народжені  ВIЛ-позитивними  матерями,  кількість  яких
збільшується щорічно близько на 20%: у 1997  р.  народилось
196 дітей від ВIЛ-інфікованих матерів, 1998 - 379, 1999 - 545,
2000 - 730, 2001 - 957, 2002 - 1287, 2003 - 1529, 2004 - 2115,
2005 р. - 2498 дітей. Така негативна динаміка спонукає до розробки
та впровадження нових заходів попередження передачі ВIЛ-інфекції
від матері до дитини.
   Основою стратегії  подолання  епідемії  ВIЛ-інфекції/СНIДу
в Україні є комплексний підхід до вирішення проблеми, закладений
у Національній програмі забезпечення профілактики ВIЛ-інфекції,
допомоги та  лікування  ВIЛ-інфікованих  і  хворих  на  СНIД
на 2004-2008 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів
України від 04.03.2004 N 264 ( 264-2004-п ). Проте окремі заходи
зазначеної  Програми  (забезпечення  доступу  вагітних  до
добровільного тестування на ВIЛ-інфекцію, проведення заходів з
профілактики передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини  та
впровадження сучасних методів діагностики ВIЛ-інфекції у дітей,
народжених ВIЛ-інфікованими матерями) не можуть вирішити проблему
призупинення  поширення  ВIЛ-інфекції серед дітей, народжених
ВIЛ-позитивними матерями.
   Позитивний досвід   інтеграції   заходів   профілактики
ВIЛ-інфекції у новонароджених в систему охорони здоров'я матерів
та дітей в рамках галузевої програми "Попередження передачі
ВIЛ-інфекції від матері до дитини в Україні на 2001-2003 роки"
( v0488282-01 ), а саме зниження рівня вертикальної трансмісії
ВIЛ-інфекції у 3 рази, є підґрунтям для поглибленого активного
втручання у вирішення проблем ВIЛ-інфікованих дітей.
   За період впровадження цієї Програми відпрацьовано чіткі
організаційно-структурні заходи попередження передачі ВIЛ-інфекції
від матері до дитини. На сьогодні створені нормативно-правові,
клінічні та навчальні засади діяльності закладів охорони здоров'я
з питань попередження передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини.
   Проте, не дивлячись на певні досягнення у такому важливому
компоненті подолання розповсюдження ВIЛ-інфекції як профілактика
передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини, в Україні залишається
низка  невирішених  проблем.  Кількість  дітей,  народжених
ВIЛ-інфікованими  матерями,  продовжує  суттєво  збільшуватись
відповідно до збільшення ВIЛ-інфікованої частки населення країни.
ВIЛ-інфіковані діти  потребують  значних  зусиль щодо догляду
як в економічному, так і в соціальному аспекті.
   Науково доведено, що за умови дотримання оптимальних вимог
щорічна вартість догляду за однією  ВIЛ-інфікованою  дитиною
(включаючи лікування відповідно до Протоколу профілактики та
лікування СНIДу,  рекомендованого  ВООЗ)  складає  близько
54 тис. грн. Значною проблемою для українського суспільства є те,
що близько 11% дітей, народжених  ВIЛ-інфікованими  матерями,
позбавляються батьківського піклування.
   Сьогодні наявні високоефективні науково  обґрунтовані  та
визнані міжнародною спільнотою засоби попередження ВIЛ-інфекції
у новонароджених, основна частина яких впроваджена в медичну
практику.   Досягнути   зниження  рівня  ВIЛ-інфікованості
новонароджених до 10% протягом 2001-2003 років вдалося завдяки
цілеспрямованим  чітко  визначеним заходам та їх фінансовому
забезпеченню.
   Для збереження подальшого зниження ризику ВIЛ-інфікування
новонароджених, як основного шляху передачі ВIЛ-інфекції дітям
в Україні, вирішення питань медико-соціального забезпечення таких
сімей є нагальна  потреба  продовжити  впровадження  заходів
попередження ВIЛ-інфекції у дітей та розробки нових підходів до
вирішення питань планування сім'ї ВIЛ-інфікованою жінкою, проблем
ВIЛ-інфікованих вагітних, народжених ними дітей та їх сімей.
   До внесення змін в існуючі в Україні принципи профілактики
вертикальної  трансмісії ВIЛ-інфекції спонукає також сучасний
широкомасштабний підхід ВООЗ  до  стратегічного  підходу  до
профілактики ВIЛ-інфекції у дітей, заснований на аналізі світового
досвіду. ВООЗ вважає, що ефективність  програм  попередження
передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини може бути за умови
включення 4 компонентів, а саме:
   - первинна профілактика ВIЛ-інфекції серед жінок;
   - профілактика небажаних вагітностей серед ВIЛ-позитивних
жінок;
   - профілактика передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини;
   - лікування і підтримка ВIЛ-інфікованої жінки та її сім'ї.
   У відповідності до Гліонського заклику дій щодо планування
сім'ї та подолання ВIЛ-інфекції/СНIДу у жінок та дітей (3-5 травня
2004, ВООЗ) для досягнення встановлених на міжнародному рівні
цілей розвитку, є життєво необхідним забезпечити зв'язки між
питаннями репродуктивного здоров'я та ВIЛ-інфекції/СНIДу.
   Ефективність зазначених  сучасних  підходів полягає у їх
комплексному  міжгалузевому  характері,  оскільки  задоволення
соціальних та медичних потреб ВIЛ-позитивних жінок та їх дітей
виходить за межі діяльності медичної галузі і залежить від
консолідованих зусиль широкого загалу фахівців.
 
         Метою Програми є зниження ризику
     ВIЛ-інфікування новонароджених та забезпечення
        системи медико-соціального супроводу
        ВIЛ-інфікованих жінок, народжених
           ними дітей та їх сімей.
 
          Основні завдання Програми:
 
   1. Зменшення  темпів  зростання кількості ВIЛ-інфікованих
жінок.
 
   2. Зниження кількості небажаних вагітностей у ВIЛ-інфікованих
жінок.
 
   3. Удосконалення системи медичної допомоги ВIЛ-інфікованим
вагітним, роділлям та народженим ними дітям.
 
   4. Створення системи соціального супроводу ВIЛ-інфікованих
жінок, дітей та їх сімей.
 
          Стратеги досягнення мети:
 
   У правовій та соціально-економічній сфері:
   - забезпечення правової та соціально-економічної допомоги
ВIЛ-інфікованим жінкам, їх дітям та сім'ям;
   - забезпечення дітей віком до одного  року,  народжених
ВIЛ-інфікованими жінками, адаптованими молочними сумішами;
   - забезпечення дієвого функціонування системи соціального
супроводу ВIЛ-інфікованих жінок, їх дітей та сімей;
   - удосконалення  стандартів  надання  медичної  допомоги
ВIЛ-інфікованим  вагітним,  роділлям  та  породіллям  та  їх
новонародженим дітям, відповідно до міжнародних стандартів.
 
   У сфері підготовки кадрів:
   - підготовка кадрів на додипломному та післядипломному рівні
з числа медичних та немедичних фахівців, що працюють у сфері
попередження передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини, та
соціального супроводу ВIЛ-інфікованих вагітних жінок, народжених
ними дітей та їх сімей;
   - приведення до відповідності кваліфікаційних  вимог  до
фахівців  у системі атестації з питань запобігання передачі
ВIЛ-інфекції від матері до дитини.
 
   У сфері освіти та підвищення обізнаності населення:
   - введення  викладання  питань в навчальних закладах як
загальноосвітніх,  так  і  різних  рівнів  акредитації  щодо
попередження ВIЛ-інфекції та запобігання передачі інфекції від
матері до дитини;
   - підвищення обізнаності населення з питань ВIЛ-інфікування
та вертикальної передачі;
   - підвищення рівня інформованої з питань ВIЛ-інфікування та
вертикальної трансмісії, зокрема, щодо формування відповідної
репродуктивної поведінки та відповідального батьківства серед
молоді.
 
   У сфері медичної допомоги:
   - забезпечення доступу до консультування та тестування на
ВIЛ-інфекцію жінок під час вагітності та в пологах;
   - забезпечення  доступу  ВIЛ-інфікованих  вагітних  до
профілактики передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини під час
вагітності та пологів;
   - формування прихильності до АРВ-терапії під час вагітності
та в пологах;
   - забезпечення доступу всіх закладів охорони здоров'я, що
надають  допомогу  в  пологах, необхідними антиретровірусними
препаратами для надання невідкладного профілактичного лікування
ВIЛ-інфікованих вагітних, роділь, породіль та їх новонароджених
дітей;
   - забезпечення  доступу медпрацівників для постконтактної
профілактики ВIЛ-інфікування;
   - запровадження доступу до тестування новонароджених шляхом
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) для раннього визначення їх
статусу.
 
   У сфері міжсекторального та міжнародного співробітництва:
   - залучення міжнародної спільноти, громадськості, людей, які
живуть з ВIЛ/СНIДом (ЛЖВС), до вирішення проблем попередження
передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини та догляду за дітьми з
ВIЛ-інфекцією/СНIДом;
   - вивчення та впровадження сучасного міжнародного досвіду з
питань попередження вертикальної трансмісії, а також з проблем
соціального супроводу ВIЛ-інфікованих жінок, їх дітей та сімей.
 
   У сфері контролю за виконанням Програми:
   - забезпечення моніторингу та оцінки вертикальної трансмісії
за умов впровадження Програми.
 
   Строки реалізації Програми - 2006-2008 роки.
 
           Очікувані результати:
 
   Зниження рівня передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини
до 5%,  нормативно-правове  врегулювання соціального супроводу
ВIЛ-інфікованих жінок, народжених ними дітей та їх сімей.
 
            ОРГАНIЗАЦIЙНI ЗАХОДИ
 
      Підвищення інформованості жіночого населення
       щодо профілактики передачі ВIЛ-інфекції
            від матері до дитини
 
   Розробити та розповсюдити інформаційні друковані матеріали
для різних категорій населення з питань запобігання передачі
ВIЛ-інфекції від матері до дитини
 
                   МОЗ, Мінсім'їмолодьспорту,
                   МОН, Міністерство у справах
                   молоді, сім'ї та тендерної
                   політики, Міністерство
                   охорони здоров'я,
                   Міністерство освіти і науки
                   Автономної Республіки Крим,
                   управління у справах сім'ї,
                   молоді та спорту, управління
                   освіти і науки, управління
                   охорони здоров'я обласних
                   державних адміністрацій,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
                   2007-2006
 
   Запровадити з  урахуванням  міжнародного досвіду постійну
соціальну рекламу, спеціальні рубрики у теле- і радіопрограмах
з питань профілактики передачі ВIЛ-інфекції від матері до дитини
 
                   МОЗ, Держкомтелерадіо
                   2007-2008
 
     Зниження кількості незапланованих вагітностей
           у ВIЛ-інфікованих жінок
 
   Розглянути питання  про  внесення  змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 р. N 1303
( 1303-98-п ) "Про впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за  рецептами  лікарів  у  разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними
категоріями захворювань" щодо безоплатного забезпечення ліками
ВIЛ-інфікованих,  у  тому  числі  засобами  контрацепції
ВIЛ-інфікованих та хворих на СНIД жінок
 
                   МОЗ
                   2007
 
   Забезпечити сучасними засобами контрацепції ВIЛ-інфікованих
жінок репродуктивного віку
 
                   МОЗ, Міністерство охорони
                   здоров'я Автономної
                   Республіки Крим, управління
                   охорони здоров'я обласних
                   державних адміністрацій,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
                   2007-2008
 
        Профілактика передачі ВIЛ-інфекції
            від матері до дитини
 
   Внести зміни до нормативно-правових актів щодо удосконалення
надання медичної допомоги ВIЛ-інфікованим вагітним, роділлям та
породіллям, а також народженим ними дітям
 
                   МОЗ
                   2006-2007
 
   Розробити навчальний курс з питань запобігання  передачі
інфекції від матері до дитини та внести його до навчальних програм
вищих медичних навчальних закладів III-IV ступеня акредитації
 
                   МОЗ, МОН
                   2006-2007
 
   Розробити та  впровадити  протоколи  ведення  пологів та
післяпологового періоду у ВIЛ-позитивних жінок
 
                   МОЗ
                   2006-2007
 
   Забезпечити обстеження ВIЛ-позитивних вагітних жінок методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) для визначення вірусного
навантаження
 
                   МОЗ, Міністерство охорони
                   здоров'я Автономної
                   Республіки Крим, управління
                   охорони здоров'я обласних
                   державних адміністрацій,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
                   2007-2008
 
   Забезпечити обстеження  дітей, народжених ВIЛ-інфікованими
матерями, методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)  для
визначення статусу дитини та необхідності відповідного лікування
 
                   МОЗ, Державний департамент
                   України з питань виконання
                   покарань
                   2007-2008
 
   Забезпечити ВIЛ-інфікованих вагітних антиретровірусними (АРВ)
препаратами
 
                   МОЗ, Міністерство охорони
                   здоров'я Автономної
                   Республіки Крим, управління
                   охорони здоров'я обласних
                   державних адміністрацій,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
                   2007-2008
 
     Лікування та соціальна підтримка ВIЛ-позитивних
        та хворих на СНIД дітей та їх сімей
 
   Забезпечити ВIЛ-інфікованих дітей лікарськими засобами для
профілактики опортуністичних інфекцій
 
                   МОЗ, Міністерство охорони
                   здоров'я Автономної
                   Республіки Крим, управління
                   охорони здоров'я обласних
                   державних адміністрацій,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій
                   2007-2008
 
   Запровадити підготовку соціальних працівників для здійснення
соціального супроводу ВIЛ-інфікованих жінок, народжених ними дітей
та їх сімей
 
                   Мінсім'їмолодьспорту,
                   Держсоцслужба, МОЗ
                   2007-2008
 
   Сприяти розвитку мережі центрів для ВIЛ-інфікованих дітей та
молоді
 
                   Мінсім'їмолодьспорту,
                   Держсоцслужба, МОЗ
                   2007-2008
 
   Розробити і впровадити порядок взаємодії центрів соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді, закладів освіти та охорони
здоров'я, установ виконання покарань щодо соціального супроводу
ВIЛ-інфікованих вагітних жінок, народжених ними дітей та їх сімей
 
                   Мінсім'їмолодьспорту,
                   Держсоцслужба, МОЗ, МОН,
                   Державний департамент
                   України з питань виконання
                   покарань
                   2007-2008
 
   Розробити просвітницькі матеріали  для  працівників,  які
забезпечують соціальний супровід ВIЛ-інфікованих вагітних жінок,
народжених ними дітей та їх сімей
 
                   Мінсім'їмолодьспорту, МОЗ
                   2007-2008
 
   Розробити та  впровадити  систему  соціального  супроводу
ВIЛ-інфікованих вагітних жінок, народжених ними дітей та їх сімей
 
                   Мінсім'їмолодьспорту, МОЗ,
                   Державний департамент
                   України з питань виконання
                   покарань
                   2007-2008
 
   Розглянути питання про внесення змін до законодавства щодо
підвищення  розміру  щомісячної  державної  допомоги  дітям,
інфікованим ВIЛ або хворим на СНIД, до розміру прожиткового
мінімуму
 
                   МОЗ
                   2007
 
   Забезпечити дітей  віком  до  одного  року,  народжених
ВIЛ-інфікованими жінками, адаптованими молочними сумішами
 
                   МОЗ, Міністерство охорони
                   здоров'я Автономної
                   Республіки Крим, управління
                   охорони здоров'я обласних
                   державних адміністрацій,
                   Київської
                   та Севастопольської міських
                   державних адміністрацій,
                   Державний департамент
                   України з питань виконання
                   покарань
                   2007-2008
 
   Створити Центр надання медичної допомоги ВIЛ-інфікованим та
хворим на СНIД дітям
 
                   МОЗ
                   2007-2008.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка