Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заяву Комунального підприємства Регіональної радіотелестудії "Веста", м. Фастів Київської обл., щодо переоформлення ліцензії (НР N 0854 від 23.04.2003)

        НАЦIОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
          ТЕЛЕБАЧЕННЯ I РАДIОМОВЛЕННЯ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            13.12.2006 N 1098
 
 
        Про заяву Комунального підприємства
       Регіональної радіотелестудії "Веста",
     м. Фастів Київської обл., щодо переоформлення
        ліцензії (НР N 0854 від 23.04.2003)
 
 
   Комунальне підприємство Регіональна радіотелестудія "Веста",
м. Фастів
   Директор Шумченко Наталія Василівна
   Адреса: 08500, Київська обл., м. Фастів, вул. Радянська, 5
 
   Розглянувши заяву  Комунального  підприємства Регіональної
радіотелестудії "Веста", м.  Фастів  Київської  області,  про
переоформлення ліцензії (НР N 0854 від 23.04.2003) у зв'язку зі
зміною назви організації, зменшенням обсягу мовлення на першому
каналі проводового мовлення (УР-1) та зміною програмної концепції
мовлення, керуючись статтями 35 Закону України "Про телебачення і
радіомовлення" ( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Переоформити ліцензію НР N 0854 від 23.04.2003 Фастівської
регіональної радіотелестудії "Веста", м. Фастів Київської області,
у зв'язку зі зміною назви організації, зменшенням обсягу мовлення
на першому каналі проводового мовлення (УР-1) та зміною програмної
концепції мовлення  згідно з додатком (підписаним заступником
начальника управління контролю та моніторингу), зазначивши  в
ліцензії Комунального підприємства Регіональної радіотелестудії
"Веста", м. Фастів Київської області:
   - обсяг мовлення: 7 годин 26 хвилин на тиждень.
 
   2. Фінансово-економічному управлінню на підставі Положення
про порядок розрахунку та сплати телерадіоорганізаціями грошового
(ліцензійного) збору за видачу ліцензії (дубліката ліцензії), за
внесення змін до ліцензії на мовлення ( v1124295-02 ) провести
розрахунок, видати  Комунальному  підприємству  Регіональній
радіотелестудії "Веста", м. Фастів Київської області, направлення
та рахунок  на  сплату  ліцензійного  збору  за зміну назви
організації, зменшення  обсягу  мовлення  на  першому  каналі
проводового мовлення  (УР-1)  та  зміну  програмної концепції
мовлення, визначивши   ліцензійний   збір   у   розмірі
5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   3. Ліцензійно-реєстраційному  управлінню  після  сплати
ліцензійного збору та враховуючи внесені зміни видати Комунальному
підприємству Регіональній  радіотелестудії  "Веста", м. Фастів
Київської області, ліцензію на мовлення, термін  дії  -  до
23.04.2013, затвердивши сітку мовлення:
 понеділок-п'ятниця      06.30-06.44 (крім вівторка)
                11.40-11.59*
                14.00-14.59 (крім п'ятниці)
 субота            14.00-14.59
 
---------------
   * Час мовлення не використовується під  час  трансляції
пленарних засідань Верховної Ради України.
 
   4. Вилучити ліцензію НР N 0854 від 23.04.2003 Фастівської
регіональної радіотелестудії "Веста", м. Фастів Київської області,
та вважати її недійсною.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цього  рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління: контролю та моніторингу,
юридичне.
 
 Голова Національної ради                В.Шевченко
 
 Відповідальний секретар               В.Лясовський
 
 
                   Додаток
                   до рішення Національної ради
                   13.12.2006 N 1098
 
 
            ПРОГРАМНА КОНЦЕПЦIЯ
     мовлення Комунального підприємства Регіональної
   радіотелестудії "Веста", м. Фастів Київської області,
     на першому каналі проводового мовлення (УР-1)
 
 
   I. Мова(и), якою(ими) вестимуться передачі (у відсотковому
співвідношенні): українська;
 
   II. Частка програм власного виробництва: 7 год. 26 хв. на
тиждень, 100 %;
 
   III. Мінімальна  частка  національного  аудіовізуального
продукту (в тому числі власного виробництва): 7 год. 26 хв. на
тиждень, 100 %;
 
   IV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного
виробництва: -
 
   V. Максимальні обсяги ретрансляції: -
 
   VI. Жанровий розподіл програмного наповнення:
 
------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Розподіл ¦Загаль- ¦ Обсяг ¦ Обсяг ¦ Обсяг ¦ Обсяг  ¦
¦з/п¦програмного¦ ний  ¦власного¦ націона-¦інозем- ¦програм та ¦
¦  ¦ наповнення¦ обсяг ¦продукту¦ льного ¦ ного ¦ передач, ¦
¦  ¦      ¦на добу ¦ (год. ¦ продукту¦продукту¦  які   ¦
¦  ¦      ¦ (год. ¦ хв./ ¦ (год. ¦ (год. ¦ передба- ¦
¦  ¦      ¦ хв./ ¦ добу) ¦хв./добу)¦ хв./ ¦ чається  ¦
¦  ¦      ¦ добу) ¦    ¦     ¦ добу) ¦ ретра-  ¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ нслювати ¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦ (год.  ¦
¦  ¦      ¦    ¦    ¦     ¦    ¦хв./добу) ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 1 ¦   2   ¦  3  ¦  4  ¦  5  ¦  6  ¦   7   ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 1 ¦Iнформа-  ¦2 год. ¦2 год. ¦2 год.  ¦  -  ¦   -   ¦
¦  ¦ційно-   ¦34 хв./ ¦34 хв./ ¦34 хв./ ¦    ¦      ¦
¦  ¦аналітичні ¦тиждень ¦тиждень ¦тиждень ¦    ¦      ¦
¦  ¦і     ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦публіцис- ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦тичні   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 2 ¦Культурно- ¦19 хв./ ¦19 хв./ ¦19 хв./ ¦  -  ¦   -   ¦
¦  ¦мистецькі ¦тиждень ¦тиждень ¦тиждень ¦    ¦      ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 3 ¦Науково-  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦
¦  ¦просвіт-  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦ницькі   ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 4 ¦Розважальні¦3 год. ¦3 год. ¦3 год.  ¦  -  ¦   -   ¦
¦  ¦і музичні ¦07 хв./ ¦07 хв./ ¦07 хв./ ¦    ¦      ¦
¦  ¦передачі  ¦тиждень ¦тиждень ¦тиждень ¦    ¦      ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 5 ¦Дитячі   ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦  -  ¦   -   ¦
¦  ¦передачі  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦---+-----------+--------+--------+---------+--------+-----------¦
¦ 6 ¦Iнше    ¦1 год. ¦1 год. ¦1 год.  ¦  -  ¦   -   ¦
¦  ¦(передачі, ¦26 хв./ ¦26 хв./ ¦26 хв./ ¦    ¦      ¦
¦  ¦реклама,  ¦тиждень ¦тиждень ¦тиждень ¦    ¦      ¦
¦  ¦анонси,  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦елементи  ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦оформлення ¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
¦  ¦ефіру тощо)¦    ¦    ¦     ¦    ¦      ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Заступник начальника
 управління контролю
 та моніторингу                      Ю.Лелюх
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка