Законы Украины

Новости Партнеров
 

Торговельна угода між Урядом України і Урядом Арабської Республіки Єгипет


            Торговельна угода
            між Урядом України і
        Урядом Арабської Республіки Єгипет
 
 
   Дата підписання:    22.12.1992
   Дата набуття чинності: 17.12.1993 
 
   Уряд України і Уряд Арабської Республіки Єгипет (які надалі
іменуються "Сторони"),
   з метою розвитку традиційної дружби між народами обох країн,
   бажаючи подальшого зміцнення торговельних відносин між їхніми
країнами на основі рівності та взаємної вигоди,
   погодились з нижчевикладеним:
 
               Стаття 1
 
   Сторони відповідно до їх законів і  правил  сприятимуть
торгівлі між двома країнами на основі рівності та взаємної вигоди.
 
               Стаття 2
 
   Кожна із Сторін надасть іншій Стороні режим найбільшого
сприяння в таких питаннях:
   а) мита,  що справляється стосовно імпорту та експорту,
включаючи методи стягнення такого мита;
   б) систем  та  процедур, які стосуються митної очистки,
транзиту, складування та перевантаження.
   Кожна зі Сторін застосовуватиме недискримінаційну систему по
відношенню до товарів, що експортуються на територію іншої Сторони
так само як обмежень стосовно вартісної або кількісної квоти та
імпортних і експортних ліцензій.
   Положення цієї Статті, однак не застосовуватимуться до:
   а) переваг та полегшень, що випливають з членства будь-якої
із Сторін в митному союзі або зоні вільної торгівлі;
   б) переваг та полегшень, які надалі або можуть бути надані в
майбутньому  будь-якою  із  Сторін сусіднім країнам з метою
полегшення прикордонної торгівлі;
   в) переваг та полегшень, які надалі або можуть бути надані
будь-якою із Сторін країнам, що розвиваються, відповідно до
Генеральної  Угоди  по Тарифах і Торгівлі (ГУТТ), та інших
міжнародних угод, так само як двосторонніх і регіональних угод,
які укладені або можуть бути укладені Арабською Республікою Єгипет
з арабськими, африканськими та ісламськими країнами і Генеральною
Угодою по Тарифах і Торгівлі.
 
               Стаття 3
 
   Сторони заохочуватимуть і полегшуватимуть контакти між їх
фізичними та юридичними особами шляхом обміну візитами делегацій і
бізнесменів, участі у ярмарках та виставках.
   Вони заохочуватимуть     відкриття     представництв
зовнішньо-торговельних організацій, компаній, фірм, банків, інш.
на території одна одної відповідно до їх національних законів і
правил.
 
               Стаття 4
 
   Сторони докладатимуть зусиль по сприянню торгівлі між двома
країнами, включаючи спільні організації, комерційні центри та інші
різноманітні шляхи та засоби співробітництва.
 
               Стаття 5
 
   Сторони дозволятимуть транзит через свої території відповідно
до національних законів, правил та міжнародної практики.
 
               Стаття 6
 
   Iмпорт та експерт товарів і послуг здійснюватиметься на
основі контрактів, укладених між фізичними та юридичними особами
двох країн за світовими цінами відповідно до їх законів і правил
та міжнародної торговельної практики. Жодна із Сторін не нестиме
відповідальності по зобов'язаннях фізичних та юридичних осіб, що
випливають з таких комерційних контрактів.
 
               Стаття 7
 
   Всі платежі  між  двома  країнами  в  межах цієї Угоди
здійснюватимуться у вільно конвертованих валютах.
 
               Стаття 8
 
   Сторони укладених комерційних контрактів можуть узгоджувати
методи платежів у вільно конвертованих валютах або місцевих
валютах, включаючи бартерні операції та інші операції, погоджені
між сторонами контракту відповідно до правил, що діють у їх
відповідних країнах. Відповідні органи двох країн здійснюватимуть
заходів по полегшенню обміну товарами та послугами, які фізичні та
юридичні особи прагнуть імпортувати та експортувати.
 
               Стаття 9
 
   З метою належного виконання цієї Угоди і визначення шляхів
для подальшого розвитку торговельних відносини Сторони створять
Українсько-Єгипетську міжурядову спільну комісію по торгівлі, яка
складається  з  Української  та  Єгипетської частин. Комісія
збиратиметься регулярно щонайменше раз на рік, почергово в Києві
та Каїрі.
 
              Стаття 10
 
   Положення та умови цієї Угоди застосовуватимуться до всіх
контрактів, укладених в період чинності Угоди, після припинення
її чинності до повного використання контрактів.
 
              Стаття 11
 
   Спори стосовно тлумачення, перекладу та застосування цієї
Угоди  вирішуватимуться  шляхом  переговорів  або  визнаними
міжнародно-правовими засобами.
 
              Стаття 12
 
   Ця Угода  набере  чинності  в  день обміну нотами, які
підтверджують, що її ратифіковано відповідно до юридичних процедур
обох країн.
 
   Ця Угода залишатиметься чинною протягом одного року від дня
набрання нею чинності і після цього автоматично продовжуватиметься
на  подальші однорічні періоди, якщо будь-яка із Сторін не
сповістить письмово іншу Сторону про припинення дії цієї Угоди
щонайменше за три місяці до сплину строку її дії.
 
   Здійснено в м.Каїрі 22 грудня 1992 р. у двох примірниках
українською, арабською та англійською мовами, причому всі тексти
мають однакову силу.
 
   В разі розбіжностей у тлумаченні перевага надаватиметься
текстові англійською мовою.
 
 За Уряд                     За Уряд Арабської
 України                     Республіки Єгипет
 
 (підпис)                       (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка