Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про відкриття експортно-кредитної лінії на загальну суму 150 мільярдів італійських лір (у формі обміну листами)

               Угода
       про відкриття експортно-кредитної лінії
     на загальну суму 150 мільярдів італійських лір
           (у формі обміну листами)
 
 
   Дата підписання:    29.06.1993 
   Дата набуття чинності: 15.11.1993 
 
   Посольство Iталії в Україні
   м. Київ, 29 червня 1993 р.
 
                       Його Високоповажності
                       Віце-прем'єр міністру
                       України
                       Валентину Iвановичу
                       Ландику
 
   Ваша Високоповажність,
 
   В продовження дискусій, що мали місце між делегацією Уряду
Iталійської  Республіки і делегацією Уряду України, в яких,
зокрема, в зв'язку з важливістю малих і середніх підприємств в
Iталії і в Україні, була приділена увага фінансовим аспектам
розвитку торгівлі між двома країнами і, зокрема, збільшенню
італійського експорту засобів виробництва, промислових підприємств
та інших товарів українським імпортерам, включаючи малі та середні
підприємства, я маю честь підтвердити, що:
 
   1. Повноважні органи Iталійської Республіки згодні сприяти
такій італійській середньостроковій  кредитній  установі  або
установам  ("Кредитори"),  які  того  побажають,  щоб надати
українському банку, що вважається SACE як такий, що має державний
характер ("Український банк"), строкові позики на загальну суму до
150000000000 лір (сто п'ятдесят мільярдів італійських лір) або
еквівалентну  суму  в  екю,  доларах США, німецьких марках,
швейцарських франках, австрійських шилінгах ("інші валюти") для
закупівлі підприємств, обладнання, устаткування та інших засобів
виробництва, зроблених в Iталії, разом з запасними частинами та
всім відповідним обслуговуванням (технологія виробництва, ноу-хау,
ліцензії, технічні  консультації),  товарів  широкого  вжитку
довгострокового користування, хімікалій, текстильних та металевих
виробів відповідно до італійського закону N 227 від 24 травня 1977
року з поправками.
 
   Сторони цим  визнають  можливість  використання  частини
строкових позик для фінансування контрактів на покриття товарів і
послуг,  постачаємих  малими  та  середніми  італійськими
підприємствами.
 
   Еквівалент в італійських лірах щодо інших валют визначається
на основі відповідних курсів обміну валют, діючих в Iталії, за два
дні до укладення угод про кредити між українськими банками та
кредиторами ("Угоди про кредити") або в разі контрактів "під
ключ", за два дні до укладення таких контрактів.
 
   2. Вищеназвана загальна сума 150 мільярдів лір (або її
еквівалент в інших валютах) буде забезпечена згідно з умовами угод
про кредити. Обумовлені кредитні лінії відносно контрактів "під
ключ" ("Обумовлені кредитні лінії") здійснюються до 30 червня 1994
року для контрактів, підписаних до 31 грудня 1993 року. Відкриті
кредитні лінії відносно контрактів на постачання інших товарів та
послуг ("відкриті кредитні лінії") можуть бути здійснені до 31
грудня 1994 року для контрактів, підписаних до 30 червня 1994
року.
 
   Прохання українських банків до кредиторів  про  будь-яке
продовження вищезазначених строків будуть передаватись кредиторами
повноважним італійським органам для ухвали. Такі прохання можуть
прийматися без Угоди.
 
   3. Угоди про кредити:
 
   a) не є меншими, ніж на суму 2,5 мільярда лір чи її
еквівалента в одній з інших валют в випадку відкритих кредитних
ліній та 3 мільярдів лір в випадку обумовлених кредитних ліній.
 
   b) забезпечують фінансування не більше 85% вартості кожного
контракту при домовленості, що решту український імпортер сплачує
готівкою в період між датою замовлення (не менш ніж 5%) і
постачанням, і що вартість будь-яких неіталійських товарів та
послуг, поставлених відповідно до умов будь-якого контракту з
технічних причин, не перевищує суми готівкою, що повинна бути
сплачена українським імпортером. Стосовно хімікалій, текстильних
та металевих виробів і товарів широкого вжитку довгострокового
користування,  угоди про кредити могли б забезпечувати 100%
фінансування вартості кожного контракту.
 
   c) передбачають сплату процентів по курсу, що відповідає
італійським  зобов'язанням  згідно  з міжнародною Угодою про
Консенсус, що діє на день укладення відповідного контракту.
 
   Вищезазначений курс буде застосовуватись:
 
   (i) в разі обумовлених кредитних ліній, при умові,  що
відповідна кредитна угода була підписана не пізніше ніж через
шість місяців після укладення контракту;
 
   (ii) в разі відкритих кредитних ліній при умові, що запит на
включення  будь-якого  контракту до фінансування був поданий
кредиторам не пізніше, ніж через три місяці після укладення
контракту. В разі якщо будь-який запит на включення подається
пізніше зазначеного строку, застосовується курс, що діє на день
отримання запиту.
 
   Проценти на заборгованість сплачуються піврічними платежами,
починаючи з дати кожної виплати італійським експортерам, крім
випадків, передбачених пунктом f) і v) цього документа;
 
   d) при згоді між кредиторами та українським банком, угоди про
кредити можуть замість консенсусного курсу передбачати проценти по
звичайним ринковим курсам, що є визнаними для італійської ліри
(або інших валют залежно від випадку);
 
   e) встановлюють витрати по страхуванню кредитів, що мають
бути сплачені українським банком.
 
   Кредитний страховий внесок визначається SACE по найкращій
ставці для фінансування, яка  надається  згідно  з  умовами
міжурядових угод, які застосовуються для України, що є діючими на
день забезпечення обсягу страхової відповідальності по кожній
кредитній угоді і сплачується в тій валюті, в якій визначена
відповідна кредитна лінія.
 
   f) забезпечує такі мінімальні контрактні вартості товарів і
строки виплат:
 
   (i) промислові підприємства: 3 мільярди лір або еквівалент в
одній з інших валют, в 10 рівних послідовних внесках щопівроку,
перший з яких має бути через шість місяців після поставки
підприємства, як зазначено, в контракт і на постачання; будь-яке
продовження строку кредиту, максимально до 8,5 років, підлягає
міжнародній консультації;
 
   (ii) машинне устаткування та інші засоби виробництва: 500
мільйонів лір або еквівалент в одній з інших валют, максимально до
10 рівних послідовних внесків щопівроку, перший з яких має бути до
30 вересня з оплатою рахунків, виставлених в першому півріччі
поточного року і до 31 березня з оплатою рахунків, виставлених в
другому півріччі переднього року;
 
   (iii) запасні частини, компоненти та промислове приладдя: 200
мільйонів лір, в шести рівних послідовних внесках щопівроку,
перший  з яких має бути через шість місяців після кожного
виставленого рахунку;
 
   (iv) хімікалії, текстильні, металеві вироби, товари широкого
вжитку  довгострокового користування: 100 мільйонів лір, або
еквівалент в одній з інших валют в строки, передбачені Бернським
Союзом, тобто в 4 рівних послідовних внесках щопівроку, перший з
яких мав бути через 6 місяців після кожного виставленого рахунку.
Проте, виплата всієї суми контракту може бути здійснена одноразово
на протязі 24 місяців після кожного виставленого рахунку.
 
   4. Всі технічні та фінансові питання кредитних угод будуть
погоджені між українським банком і кредиторами.
 
   5. Iталійські експортери та українські імпортери укладають
контракти між собою і погоджують всі технічні та комерційні
питання щодо них.
 
   Цими документами український банк та кредитори погоджуються,
що контракти (визначені в лірах або одній з інших валют) не
передбачають будь-якого попереднього встановлення курсу обміну і
включаються в Угоду про кредити для фінансування, визначену в тій
самій валюті, як того вимагав пункт 2 цього документа.
 
   Контракти, підписані в період між датою цієї Угоди і датою,
позначеною в статті 2, можуть підлягати фінансуванню згідно з
умовами кредитних ліній, як позначено в пункті 2 цього документа.
 
   Український банк надає окремий запит кредиторам для включення
контрактів до фінансування згідно з умовами цієї Угоди,  і
кредитори  можуть  тоді  самі  включити  такі  контракти до
фінансування, за умовою переконання, що їх умови узгоджуються з
цією Угодою і за умовою забезпечення - при необхідності -
будь-яких ліцензій, що потребуються для окремих категорій товарів.
 
   Iталійська та Українська делегації регулярно зустрічаються
для визначення стану щодо балансу кредиту, що випливає з цієї
Угоди.
 
   Ця Угода набуває чинності при умові і після повідомлення
кожною Стороною іншої Сторони про закінчення відповідних процедур
згідно з законодавством і нормами кожної країни, і залишається в
силі до закінчення основних і додаткових виплат і виплат по
процентам згідно з умовами кредитних угод.
 
   Я був би вдячним, Вашій Високоповажності,  якщо  б  Ви
підтвердили, що Ваш Уряд згоден з вищезазначеним.
 
   Щиро Ваш,            ВIТТОРIО СУРДО
                   Надзвичайний і Повноважний
                   Посол Iталійської Республіки
                   в Україні
 
                      (підпис)
 
          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
   м. Київ, 29 червня 1993 р.
   N. 40-1381/7
 
                      Його Високоповажності
                      ВIТТОРIО СУРДО
                      Надзвичайному і
                      Повноважному Послу
                      Iталійської Республіки
                      в Україні
 
   Ваша Високоповажність,
 
   Я маю честь підтвердити отримання Вашого листа від 29 червня
1993 р. наступного змісту:
 
   "В продовження дискусій, що мали місце між делегацією Уряду
Iталійської Республіки і делегацією Уряду України, в  яких,
зокрема, в зв'язку з важливістю малих і середніх підприємств в
Iталії і в Україні, була приділена увага фінансовим аспектам
розвитку торгівлі між двома країнами і, зокрема, збільшенню
італійського експорту засобів виробництва, промислових підприємств
та інших товарів українським імпортерам, включаючи малі та середні
підприємства, я маю підтвердити, що:
 
   1. Повноважні органи Iталійської Республіки згодні сприяти
такій  італійській  середньостроковій  кредитній установі або
установам ("Кредитори"),  які  того  побажають,  щоб  надати
українському банку, що вважається SACE як такий, що має державний
характер ("Український банк"), строкові позики на загальну суму до
150000000000 лір (сто п'ятдесят мільярдів італійських лір) або
еквівалентну суму в екю,  доларах  США,  німецьких  марках,
швейцарських франках, австрійських шилінгах ("інші валюти") для
закупівлі підприємств, обладнання, устаткування та інших засобів
виробництва, зроблених в Iталії, разом з запасними частинами та
всім відповідним обслуговуванням (технологія виробництва, ноу-хау,
ліцензії, технічні  консультації),  товарів  широкого  вжитку
довгострокового користування, хімікалій, текстильних та металевих
виробів відповідно до італійського закону N 227 від 24 травня 1977
року з поправками.
 
   Сторони цим  визнають  можливість  використання  частини
строкових позик для фінансування контрактів на покриття товарів і
послуг,  постачаємих  малими  та  середніми  італійськими
підприємствами.
 
   Еквівалент в італійських лірах щодо інших валют визначається
на основі відповідних курсів обміну валют, діючих в Iталії, за два
дні до укладення угод про кредити між українськими банками та
кредиторами ("Угоди про кредити") або, в разі контрактів "під
ключ", за два дні до укладення таких контрактів.
 
   2. Вищеназвана загальна сума 150 мільярдів лір (або її
еквівалент в інших валютах) буде забезпечена згідно з умовами угод
про кредити. Обумовлені кредитні лінії відносно контрактів "під
ключ" ("Обумовлені кредитні лінії") здійснюються до 30 червня 1994
року для контрактів, підписаних до 31 грудня 1993 року. Відкриті
кредитні лінії відносно контрактів на постачання інших товарів та
послуг ("відкриті кредитні лінії") можуть бути здійснені до 31
грудня 1994 року для контрактів, підписаних до 30 червня 1994
року.
 
   Прохання українських  банків  до кредиторів про будь-яке
продовження вищезазначених строків будуть передаватись кредиторами
повноважним італійським органам для ухвали. Такі прохання можуть
прийматися без Угоди.
 
   3. Угоди про кредити:
 
   a) не  є  меншими,  ніж  на суму 2,5 мільярда лір чи її
еквівалента в одній з інших валют в випадку відкритих кредитних
ліній та 3 мільярдів лір в випадку обумовлених кредитних ліній,
 
   b) забезпечують фінансування не більше 85% вартості кожного
контракту при домовленості, що решту український імпортер сплачує
готівкою в період між датою замовлення (не менш ніж 5%) і
постачанням, і що вартість будь-яких неіталійських товарів та
послуг, поставлених відповідно до умов будь-якого контракту з
технічних причин, не перевищує суми готівкою, що повинна бути
сплачена українським імпортером. Стосовно хімікалій, текстильних
та металевих виробів і товарів широкого вжитку довгострокового
користування, угоди про кредити могли б забезпечувати  100%
фінансування вартості кожного контракту,
 
   c) передбачають сплату процентів по курсу, що відповідає
італійським зобов'язанням згідно з  міжнародною  Угодою  про
Консенсус, що діє на день укладення відповідного контракту.
 
   Вищезазначений курс буде застосовуватись:
 
   (i) в  разі обумовлених кредитних ліній, при умові, що
відповідна кредитна угода була підписана не пізніше ніж через
шість місяців після укладення контракту;
 
   (ii) в разі відкритих кредитних ліній при умові, що запит на
включенні будь-якого контракту до фінансування  був  поданий
кредиторам не пізніше, ніж через три місяці після укладення
контракту. В разі якщо будь-який запит на включення подається
пізніше зазначеного строку, застосовується курс, що діє на день
отримання запиту.
 
   Проценти на заборгованість сплачуються піврічними платежами,
починаючи з дати кожної виплати італійським експортерам, крім
випадків, передбачених пунктом f) і v) цього документа;
 
   d) при згоді між кредиторами та українським банком, угоди про
кредити можуть замість консенсусного курсу передбачати проценти по
звичайним ринковим курсам, що є визнаними для італійської ліри
(або інших валют залежно від випадку;
 
   e) встановлюють витрати по страхуванню кредитів, що мають
бути сплачені українським банком.
 
   Кредитний страховий внесок визначається SACE по найкращій
ставці  для  фінансування,  яка  надається згідно з умовами
міжурядових угод, які застосовуються для України, що є діючими на
день забезпечення обсягу страхової відповідальності по кожній
кредитній угоді і сплачується в тій валюті, в якій визначена
відповідна кредитна лінія.
 
   f) забезпечує такі мінімальні контрактні вартості товарів і
строки виплат:
 
   (i) промислові підприємства: 3 мільярди лір або еквівалент в
одній з інших валют, в 10 рівних послідовних внесках щопівроку,
перший з яких має бути через шість місяців після поставки
підприємства, як зазначено, в контракті на постачання; будь-яке
продовження строку кредиту, максимально до 8,5 років, підлягає
міжнародній консультації;
 
   (ii) машинне устаткування та інші засоби виробництва: 500
мільйонів лір або еквівалент в одній з інших валют, максимально до
10 рівних послідовних внесків щопівроку, перший з яких має бути до
30 вересня з оплатою рахунків, виставлених в першому півріччі
поточного року і до 31 березня з оплатою рахунків, виставлених в
другому півріччі переднього року;
 
   (iii) запасні частини, компоненти та промислове приладдя: 200
мільйонів лір, в шести рівних послідовних внесках щопівроку,
перший з яких має бути через шість місяців після  кожного
виставленого рахунку;
 
   (iv) хімікалії, текстильні, металеві вироби, товари широкого
вжитку довгострокового користування: 100 мільйонів лір,  або
еквівалент в одній з інших валют в строки, передбачені Бернським
Союзом, тобто в 4 рівних послідовних внесках щопівроку, перший з
яких мав бути через 6 місяців після кожного виставленого рахунку.
Проте, виплата всієї суми контракту може бути здійснена одноразово
на протязі 24 місяців після кожного виставленого рахунку.
 
   4. Всі технічні та фінансові питання кредитних угод будуть
погоджені між українським банком і кредиторами.
 
   5. Iталійські експортери та українські імпортери укладають
контракти між собою і погоджують всі технічні та комерційні
питання щодо них.
 
   Цими документами український банк та кредитори погоджуються,
що контракти (визначені в лірах або одній з інших валют) не
передбачають будь-якого попереднього встановлення курсу обміну і
включаються в Угоду про кредити для фінансування, визначену в тій
самій валюті, як того вимагав пункт 2 цього документа.
 
   Контракти, підписані в період між датою цієї Угоди і датою,
позначеною в статті 2, можуть підлягати фінансуванню згідно з
умовами кредитних ліній, як позначено в пункті 2 цього документа.
 
   Український банк надає окремий запит кредиторам для включення
контрактів  до фінансування згідно з умовами цієї Угоди, і
кредитори можуть  тоді  самі  включити  такі  контракти  до
фінансування, за умовою переконання, що їх умови узгоджуються з
цією Угодою і за умовою забезпечення - при необхідності -
будь-яких ліцензій, що потребуються для окремих категорій товарів.
 
   Iталійська та Українська делегації регулярно зустрічаються
для визначення стану щодо балансу кредиту, що випливає з цієї
Угоди.
 
   Ця Угода набуває чинності при умові і після повідомлення
кожною Стороною іншої Сторони про закінчення відповідних процедур
згідно з законодавством і нормами кожної країни, і залишається в
силі до закінчення основних і додаткових виплат і виплат по
процентам згідно з умовами кредитних угод.
 
   Я був  би  вдячним,  Вашій Високоповажності, якщо б Ви
підтвердили, що Ваш Уряд згоден з вищезазначеним".
 
   Я маю честь підтвердити згоду мого Уряду із вищезгаданим
листом.
 
   Щиро Ваш,            ВАЛЕНТИН ЛАНДИК
                   Віце-прем'єр міністр України
 
                       (підпис)
 
          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
   м. Київ 29 червня 1993 р.
   N 40-1380/7
 
                      Його Високоповажності
                      ВIТТОРIО СУРДО
                      Надзвичайному і
                      Повноважному Послу
                      Iталійської Республіки
                      в Україні
 
   Ваша Високоповажність,
 
   В зв'язку з листами, якими ми обмінялися сьогодні, я маю
честь повідомити Вам, що Українська сторона, в випадку, якщо між
НБУ і "Поліграфіко делло Стато" не буде досягнуто іншої угоди,
планує використати суму, про яку домовляться вищезгадані сторони
(яка, в будь-якому випадку, не може бути більшою, ніж 29,3 млрд.
італійських лір) на купівлю монет в "Поліграфіко делло Стато" для
введення їх в грошовий обіг в Україні, підписавши з цією метою
угоду про обумовлену кредитну лінію.
 
   Я був би Вам щиро вдячний, якщо Ви змогли б підтвердити свою
згоду з текстом вищезазначеного листа.
 
   Щиро Ваш,            ВАЛЕНТИН ЛАНДИК
                   Віце-прем'єр міністр України
 
                       (підпис)
 
   Посольство Iталії в Україні
 
                    м. Київ, 29 червня 1993 р.
                    Його Високоповажності
                    Віце-прем'єр міністру
                    України
                    Валентину Iвановичу
                    Ландику
 
   Ваша Високоповажність,
 
   Я маю честь підтвердити отримання Вашого листа від 29 червня
1993 р. наступного змісту:
 
   "В зв'язку з листами, якими ми обмінялися сьогодні, я маю
честь повідомити Вам, що Українська сторона, в випадку, якщо між
НБУ і "Поліграфіко делло Стато" не буде досягнуто іншої угоди,
планує використати суму, про яку домовляться вищезгадані сторони
(яка, в будь-якому випадку, не може бути більшою ніж 29,3 млрд.
італійських лір) на купівлю монет в "Поліграфіко делло Стато" для
введення їх в грошовий обіг в Україні, підписавши з цією метою
угоду про обумовлену кредитну лінію.
 
   Я був би Вам щиро вдячний, якщо Ви змогли б підтвердити свою
згоду з текстом вищезазначеного листа".
 
   Я маю честь підтвердити згоду мого Уряду із вищезгаданим
листом.
 
   Щиро Ваш,               ВIТТОРIО СУРДО
                      Надзвичайний і
                      Повноважний Посол
                      Iталійської Республіки
                      в Україні
 
                         (підпис)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка