Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про дозвільну систему

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 12 жовтня 1992 р. N 576
                Київ
 
          Про затвердження Положення
            про дозвільну систему
 
     ( Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 706 (  706-93-п ) від 07.09.93
      N 373 (  373-95-п ) від 31.05.95
      N 256 (  256-99-п ) від 22.02.99 
      N 1326 (  1326-99-п ) від 21.07.99 
      N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000 
      N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 
      N 1953 ( 1953-2002-п ) від 25.12.2002 
      N 648 ( 648-2007-п ) від 20.04.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
 
   Затвердити Положення про дозвільну систему, що додається, і
ввести його в дію з 15 жовтня 1992 року.
 
 
    Виконуючий обов'язки
   Прем'єр-міністра України             В.СИМОНЕНКО
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
   Iнд.29
 
 
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 жовтня 1992 р. N 576
 
              ПОЛОЖЕННЯ
            про дозвільну систему
 
      ( Чинність Положення про дозвільну систему,
       затвердженого цією постановою, у частині
       переліку об'єктів, на які поширюється
       дозвільна система, поширено на газові
       пістолети і револьвери та патрони до них,
       заряджені речовинами сльозоточивої  та
       дратівної дії, об'єкти виготовлення і
       реалізації    спеціальних   засобів
       самооборони,  заряджених   речовинами
       сльозоточивої та дратівної дії, згідно з
       Постановою КМ N 706 ( 706-93-п ) від
       07.09.93 )
 
           1. Загальні положення
 
   1. Дозвільна система - це особливий порядок виготовлення,
придбання, зберігання, перевезення, обліку  і  використання
спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин, а також
відкриття та функціонування окремих підприємств, майстерень і
лабораторій з метою охорони інтересів держави та безпеки громадян.
 
   2.  До  предметів,  матеріалів  і речовин, підприємств,
майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система,
належать: вогнепальна зброя (нарізна воєнних зразків, несучасна
стрілецька, спортивна, навчальна, охолощена, мисливська нарізна і
гладкоствольна), бойові припаси до неї, холодна зброя, (арбалети,
мисливські  ножі тощо), пневматична зброя калібру понад 4,5
міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду,
пристрої  вітчизняного  виробництва  для  відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони,
вибухові матеріали і речовини, сильнодіючі отруйні речовини I - II
класу безпечності, збудники інфекційних захворювань I - II групи
патогенності  і  токсини,  сховища, склади і бази, де вони
зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища, мисливсько-спортивні
стенди, а також підприємства і майстерні по виготовленню і ремонту
вогнепальної та холодної зброї, піротехнічні майстерні, пункти
вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил
поводження  з  ними  та  їх застосування, магазини, в яких
здійснюється  продаж  зброї  та  бойових  припасів  до неї,
штемпельно-граверні майстерні, печатки і штампи, організації, що
займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і лабораторії, що
проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють із збудниками
інфекційних захворювань I - II групи патогенності і токсинами*).
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 373
( 373-95-п ) від 31.05.95, N 256 ( 256-99-п ) від 22.02.99, N 1381
( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 575 ( 575-2001-п ) від
28.05.2001 )
 
   3. Міністерства та інші центральні  органи  державної
виконавчої  влади,  підприємства,  установи,  організації,
господарські об'єднання, а також громадяни  мають  право  у
встановленому порядку використовувати,  зберігати,  перевозити
предмети,  матеріали  і  речовини,  відкривати  підприємства,
майстерні та лабораторії, на які поширюється дозвільна система.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 373
( 373-95-п ) від 31.05.95 )
 
   4. Право на володіння вогнепальною зброєю посадовими особами
та громадянами і умови її застосування визначаються в порядку,
встановленому законодавством України.
 
   5. Укладання трудового договору на  виконання  робіт,
пов'язаних з виготовленням, придбанням, зберіганням, обліком,
охороною, перевезенням, використанням предметів, матеріалів і
речовин, на які поширюється дозвільна система, провадиться за
погодженням з органами міліції.
 
   *)Надалі - об'єкти дозвільної системи.
 
 
     II. Порядок виготовлення, придбання, зберігання,
      обліку, охорони, перевезення, використання
      предметів, матеріалів і речовин, відкриття
       підприємств, майстерень і лабораторій, на
         які поширюється дозвільна система
 
   6. Міністерства та інші центральні  органи  державної
виконавчої  влади,  підприємства,  установи,  організації,
господарські об'єднання, а також громадяни, яким у встановленому
порядку надано право  виготовляти,  придбавати,  зберігати,
перевозити і використовувати предмети, матеріали і речовини,
відкривати підприємства, майстерні та лабораторії,  на  які
поширюється дозвільна система, повинні забезпечити їх належну
охорону і правильне використання у господарській діяльності.
 
   7. Об'єкти дозвільної системи розміщуються у приміщеннях, які
забезпечують їх схоронність. Такі приміщення повинні мати належну
охорону і бути обладнаними сигналізацією, в них установлюється
пропускний режим.
 
   8. Прийняття до експлуатації сховищ, складів, баз і приміщень
для зберігання і використання предметів, матеріалів і речовин,
відкриття підприємств, майстерень і  лабораторій,  на  які
поширюється дозвільна система, здійснюється комісіями, до яких
входять представники органів міліції, заінтересованих підприємств,
установ і організацій і, залежно від виду об'єкта, органів
державного нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці),
санітарного, пожежного нагляду і нагляду з ядерної та радіаційної
безпеки.
 
   За результатами обстеження складається акт з викладенням
висновків, які враховуються при вирішенні питання про відкриття
об'єкта дозвільної системи.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   9. Видача дозволів на виготовлення, придбання, зберігання,
обліку, охорону, перевезення і використання предметів, матеріалів
і  речовин,  відкриття підприємств, майстерень і лабораторій
здійснюється: ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   на вогнепальну зброю (нарізну воєнних зразків, несучасну
стрілецьку, спортивну, навчальну, охолощену, мисливську нарізну і
гладкоствольну), бойові припаси до неї, холодну зброю, пристрої
вітчизняного  виробництва для відстрілу патронів, споряджених
гумовими  чи аналогічними за своїми властивостями метальними
снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони, сховища, склади
і бази, де вони зберігаються, стрілецькі тири і стрільбища,
мисливсько-спортивні стенди, а також підприємства і майстерні по
виготовленню  і  ремонту  вогнепальної  та  холодної  зброї,
піротехнічні  майстерні, пункти вивчення матеріальної частини
зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх
застосування, магазини, в яких здійснюється продаж зброї та
бойових припасів до неї, штемпельно-граверні майстерні, печатки і
штампи - у порядку, визначеному МВС; ( Абзац другий пункту 9 із
змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 256 ( 256-99-п ) від
22.02.99, N 1381 ( 1381-2000-п ) від 01.09.2000 )
 
   на вибухові матеріали і речовини, їх перевезення, а також
сховища та склади, де вони зберігаються, у порядку, визначеному
Держнаглядохоронпраці разом з МВС; ( Абзац третій пункту 9 в
редакції Постанови КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   на сильнодіючі отруйні речовини I, II класу безпечності,
збудники інфекційних захворювань I - II групи патогенності і
токсини,  сховища,  склади  і  бази,  де вони зберігаються,
організації, що займаються збутом сильнодіючих отруйних речовин, і
лабораторії, які проводять аналізи цих засобів і речовин, працюють
із збудниками інфекційних захворювань I - II групи патогенності і
токсинами, - у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів
України від 20 червня 1995 р. N 440 ( 440-95-п ) "Про затвердження
Порядку  одержання  дозволу  на  виробництво,  зберігання,
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію
отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів,
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів";
( Абзац четвертий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   ( Абзац п'ятий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   ( Абзац шостий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   10. Дозволи на виготовлення, зберігання та використання
предметів, матеріалів і речовин, відкриття та функціонування
підприємств,  майстерень  і  лабораторій, на які поширюється
дозвільна система, видаються на ім'я керівників підприємств,
установ і організацій, а також громадянам строком на 3 роки.
Дозволи на придбання та перевезення цих предметів, матеріалів і
речовин видаються на строк до 3 місяців. ( Пункт 10 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 373 ( 373-95-п ) від 31.05.95,
N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших
предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у
Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України
військових формуваннях Держспецзв'язку, а також у митних органах,
спеціалізованих митних установах та організаціях визначається
законами,  актами  Кабінету  Міністрів  України  та  іншими
нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших
центральних  органів  виконавчої  влади, які мають у своєму
підпорядкуванні    військові   формування   Адміністрації
Держспецзв'язку, і спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади в галузі митної справи.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1326
( 1326-99-п ) від 21.07.99, в редакції Постанов КМ N 1381
( 1381-2000-п ) від 01.09.2000, N 1953 ( 1953-2002-п ) від
25.12.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 648
( 648-2007-п ) від 20.04.2007 }
 
 
    III. Контроль за дотриманням порядку виготовлення,
      придбання, зберігання, обліку, перевезення і
      відкриття та  функціонування  підприємств, 
      майстерень і лабораторій, на які поширюється
            дозвільна система
 
   12. Контроль за дотриманням посадовими особами міністерств,
інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій, господарських об'єднань і  громадянами
встановленого порядку виготовлення, придбання, зберігання, обліку,
перевезення і використання предметів, матеріалів і  речовин,
відкриття та функціонування підприємств, майстерень і лабораторій,
на які поширюється дозвільна система, здійснюється безпосередньо
МВС, а також МОЗ, Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці.
( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
 
   13. Об'єкти, де зберігається 20 чи більше одиниць бойової,
спортивної (навчальної) вогнепальної зброї, а також базові склади
вибухових матеріалів обстежуються щомісячно.  Iнші  об'єкти
дозвільної системи - щоквартально.
 
   Незалежно від строку раніше проведених перевірок об'єкт
дозвільної системи у кожному випадку обстежується:
 
   при  оформленні  на новий строк дозволу на зберігання,
використання  предметів, матеріалів і речовин, функціонування
підприємств,  майстерень  і  лабораторій, на які поширюється
дозвільна система; ( Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 575 ( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   при  переоформленні  дозволу у зв'язку із зміною місця
зберігання чи використання зазначених предметів, матеріалів і
речовин, одиниць зберігання, місткості сховищ, баз, складів тощо,
а також керівника, на ім'я якого видано дозвіл. ( Абзац четвертий
пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   14. Дії та рішення посадових осіб органів МВС,  МОЗ,
Мінекоресурсів і Держнаглядохоронпраці, пов'язані з відмовою у
видачі дозволу, його анулюванням і вилученням підконтрольних
предметів, матеріалів і речовин, закриттям підприємств, майстерень
і лабораторій, виконанням інших функцій щодо здійснення дозвільної
системи,  може  бути  оскаржено у порядку встановленому для
оскарження неправомірних дій органів державного управління і
посадових осіб, які ущемляють права громадян.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 575
( 575-2001-п ) від 28.05.2001 )
 
   IV. Відповідальність за порушення порядку виготовлення,
     придбання,  зберігання,  обліку,  перевезення і
     використання  предметів,  матеріалів і речовин,
     відкриття і функціонування підприємств, майстерень
     і лабораторій, на які поширюється дозвільна система
 
   15. Посадові особи та громадяни, які порушили  порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення
і використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття і
функціонування підприємств, майстерень і лабораторій, на які
поширюється дозвільна система, несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка