Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, керівників торговельно-економічних м...

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 грудня 2001 р. N 1658
                Київ
 
 { Постанова втратила чинність у частині розгляду питань,
  пов'язаних з  призначенням на посаду та звільненням з
  посади  керівників, заступників  керівників  центральних
  органів виконавчої влади, керівників торговельно-економічних
  місій у складі закордонних дипломатичних установ України,
  державних  підприємств та їх об'єднань, голів місцевих 
  держадміністрацій  на  підставі  Постанови КМ  N 880
  ( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }
 
      Про затвердження Порядку розгляду питань,
       пов'язаних з призначенням на посади та
      звільненням з посад керівників, заступників
     керівників центральних органів виконавчої влади,
       урядових органів державного управління,
    керівників торговельно-економічних місій у складі
      закордонних дипломатичних установ України,
     державних підприємств та їх об'єднань, а також
       голів місцевих державних адміністрацій
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 380 ( 380-2002-п ) від 28.03.2002
      N 897 ( 897-2002-п ) від 01.07.2002
      N 1046 ( 1046-2002-п ) від 25.07.2002
      N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003
      N 2039 ( 2039-2003-п ) від 26.12.2003
      N 776 ( 776-2004-п ) від 16.06.2004
      N 553 ( 553-2005-п ) від 12.07.2005
      N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1.  Затвердити  Порядок  розгляду  питань, пов'язаних з
призначенням  на  посади та звільненням з посад керівників,
заступників  керівників центральних органів виконавчої влади,
урядових   органів   державного   управління,   керівників
торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних
установ України, державних підприємств та їх об'єднань, а також
голів місцевих державних адміністрацій (додається). ( Пункт 1 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 776 ( 776-2004-п ) від
16.06.2004 )
 
   2. Керівникам  міністерств,  інших  центральних  органів
виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, головам обласних та Севастопольської міської державної
адміністрації, керівникам державних підприємств та їх об'єднань,
які  призначаються  на  посади  Кабінетом Міністрів України,
забезпечити добір компетентних претендентів для призначення на
відповідні  посади,  якісну  підготовку та своєчасне подання
документів до Секретаріату Кабінету Міністрів України. { Пункт 2
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950 ( 950-2006-п )
від 10.07.2006 }
 
   3.  Секретаріату  Кабінету Міністрів України забезпечити
належний рівень підготовки документів, необхідних для призначення
претендентів  на  посади  керівників,  заступників керівників
центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного
управління, керівників торговельно-економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств
та їх об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 776
( 776-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
   4.  Головному  управлінню  державної  служби запровадити
централізований облік звільнених з посад керівників, заступників
керівників центральних органів виконавчої влади, урядових органів
державного управління, керівників торговельно-економічних місій у
складі  закордонних  дипломатичних установ України, державних
підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих державних
адміністрацій з метою можливого включення їх до кадрового резерву.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 776
( 776-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
   5. Визнати такими, що втратили чинність:
 
   постанову Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р.
N 732 ( 732-98-п ) "Про затвердження Порядку розгляду питань,
пов'язаних з призначенням на посади та звільненням з посад
керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої
влади, а також голів місцевих державних адміністрацій" (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 21, ст. 763);
 
   пункт 3 доповнень, що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 30 грудня 1998 р. N 2095 ( 2095-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 52, ст. 1955);
 
   пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 листопада
1999 р. N 2081 ( 2081-99-п ) "Про внесення доповнень до Порядку
розгляду  питань,  пов'язаних  з  призначенням на посади та
звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних
органів  виконавчої влади, а також голів місцевих державних
адміністрацій" (Офіційний  вісник  України,  1999  р., N 46,
ст. 2269).
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КIНАХ
 
   Iнд. 19
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 грудня 2001 р. N 1658
 
               ПОРЯДОК
    розгляду питань, пов'язаних з призначенням на посади
  та звільненням з посад керівників, заступників керівників
     центральних органів виконавчої влади, урядових
      органів державного управління, керівників
    торговельно-економічних місій у складі закордонних
  дипломатичних установ України, державних підприємств та їх
  об'єднань, а також голів місцевих державних адміністрацій
 
  { Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 776
   ( 776-2004-п ) від 16.06.2004 }
 
 { У тексті Порядку слова "Департамент кадрового забезпечення та
  персоналу" і "Управління  експертизи та  аналізу розвитку
  територій" в усіх  відмінках замінено відповідно словами
  "Управління кадрового забезпечення та персоналу" і "Управління
  регіональної політики"  у відповідному відмінку згідно з
  Постановою КМ N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
 
   1. Цей Порядок застосовується під час розгляду питань щодо
призначення на посади та звільнення з посад перших заступників та
заступників міністрів, керівників, заступників керівників інших
центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного
управління, керівників торговельно-економічних місій у складі
закордонних дипломатичних установ України, керівників, заступників
керівників державних підприємств та їх об'єднань у разі, коли ці
особи відповідно до законодавства призначаються на посади та
звільняються з посад Кабінетом Міністрів України (далі - керівники
підприємств), а також голів місцевих держадміністрацій. { Пункт 1
із змінами, внесеними  згідно  з  Постановами  КМ N  1106
( 1106-2003-п ) від 17.07.2003, N 776 ( 776-2004-п ) від
16.06.2004, N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   2. Питання про призначення на відповідні посади та звільнення
з посад розглядається за оформленим у встановленому порядку
поданням, документами особової справи та результатами співбесід з
урахуванням інформації про результати обов'язкової спеціальної
перевірки відомостей, що подають кандидати на зайняття посад
державних службовців. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 897 ( 897-2002-п ) від 01.07.2002, N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   3. Документи для розгляду питань щодо призначення на посади
та звільнення з посад перших заступників та заступників міністрів,
керівників інших центральних органів виконавчої влади, керівників
підприємств  готує за дорученням Міністра Кабінету Міністрів
України Управління кадрового забезпечення та персоналу разом з
відповідними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України,
а голів обласних та Севастопольської міської держадміністрації -
за дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Управління
кадрового забезпечення та персоналу і Управління регіональної
політики Секретаріату Кабінету Міністрів України. { Абзац перший
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   Iнформацію про результати обов'язкової спеціальної перевірки
відомостей, що подаються кандидатами на зайняття посад державних
службовців,  Головдержслужба надає посадовій особі, яка дала
доручення на проведення такої перевірки. { Пункт 3 доповнено
абзацом  згідно з Постановою КМ N 897 ( 897-2002-п ) від
01.07.2002, в редакції Постанови КМ N 950 ( 950-2006-п ) від
10.07.2006 }
 
   До доручення на проведення спеціальної перевірки додаються
письмова згода на це кандидата на зайняття посади та копії
документів, передбачених абзацами третім, п'ятим, шостим, сьомим,
восьмим, дев'ятим, дванадцятим і тринадцятим пункту 5 цього
Порядку. ( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 897
( 897-2002-п ) від 01.07.2002 )
 
   Iнші пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з
посад подаються:
 
   перших  заступників та заступників міністрів, керівників
урядових органів державного управління - відповідними міністрами;
( Абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
 
   ( Абзац шостий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 )
 
 
   перших  заступників  та  заступників  керівників  інших
центральних  органів виконавчої влади, заступників керівників
підприємств - відповідно керівниками інших центральних органів
виконавчої влади та керівниками підприємств; ( Абзац пункту 3 в
редакції Постанов КМ N 380 ( 380-2002-п ) від 28.03.2002, N 776
( 776-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
   перших заступників та заступників керівників урядових органів
державного управління - міністрами, керівниками інших центральних
органів виконавчої влади за погодженням з керівниками урядових
органів державного управління; ( Абзац восьмий пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 776 ( 776-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
   керівників торговельно-економічних місій у складі закордонних
дипломатичних установ України - Мінекономіки за погодженням з МЗС;
( Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 776
( 776-2004-п ) від 16.06.2004 )
 
   голів районних, районних у м. Севастополі держадміністрацій -
головами  відповідних  обласних  та  Севастопольської міської
держадміністрації; { Абзац десятий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   голів районних  держадміністрацій в Автономній Республіці
Крим - Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим.
 
   3-1. Під час підготовки документів для розгляду питань щодо
призначення на посади та звільнення з посад Голови та заступників
Голови  Державної  судової  адміністрації  України Управління
кадрового  забезпечення  та  персоналу  Секретаріату Кабінету
Міністрів  України за дорученням Міністра Кабінету Міністрів
України готує для погодження з Радою суддів України відповідні
документи щодо претендентів на зазначені посади та звільнення з
посад. { Абзац перший пункту 3-1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   У разі надходження рекомендації від з'їзду суддів України
щодо звільнення з посади Голови Державної судової адміністрації
України  Прем'єр-міністр  України  дає  відповідну  вказівку
Управлінню  кадрового  забезпечення та персоналу Секретаріату
Кабінету Міністрів України.
( Порядок доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1046
( 1046-2002-п ) від 25.07.2002 )
 
   3-2.  Документи  для  погодження  з Президентом України
кандидатур на посади перших заступників і заступників Міністра
оборони  та  Міністра  закордонних  справ  і  керівника
торговельно-економічної місії у складі закордонної дипломатичної
установи України, а також матеріали, необхідні для розгляду
Кабінетом Міністрів України питань щодо призначення на посади та
звільнення з посад зазначених посадових осіб, готує за дорученням
Міністра  Кабінету  Міністрів  України  Управління  кадрового
забезпечення  та  персоналу  Секретаріату  Кабінету Міністрів
України. { Порядок доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ
N 776 ( 776-2004-п ) від 16.06.2004, в редакції Постанови КМ N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   4. У поданні  на  ім'я  Прем'єр-міністра  України  щодо
призначення  претендента  на  відповідну  посаду зазначаються
прізвище, ім'я та по батькові, дата народження претендента,
громадянство,  займана  ним посада, а також посада, на яку
рекомендується, та її функціональний напрям, рівень фахової і
професійної підготовки, відомості про перебування в кадровому
резерві, спроможність забезпечити доручену ділянку роботи, ділові
та інші якості, наявність судимості або перебування під слідством.
 
   У разі коли претендент не перебував у кадровому резерві на
відповідну посаду, у поданні зазначається, чому не рекомендуються
особи, зараховані до кадрового резерву на цю посаду.
 
   5. До подання щодо призначення на посаду (крім керівників
державних підприємств та їх об'єднань) додаються згідно з вимогами
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 травня 1998 р. N 731 ( 731-98-п ), такі документи:
 
   заява претендента на зайняття посади;
 
   особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 
   три фотокартки розміром 4 х 6 сантиметрів;
 
   біографічна довідка, скріплена підписом керівника кадрової
служби та печаткою;
 
   копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання,
підвищення  кваліфікації,  засвідчені нотаріусом або кадровою
службою;
 
   копія першої та другої сторінок паспорта, засвідчена кадровою
службою;
 
   копія військового квитка (для військовозобов'язаних);
 
   декларація (копія декларації) про доходи за минулий рік та
зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном,
претендента і членів його сім'ї, а для осіб, які претендують на
зайняття посади державного службовця першої та другої категорій,
також відомості про належне їм та членам їх сімей нерухоме і цінне
рухоме майно, вклади у банках і цінні папери;
 
   довідка про попередження стосовно встановлених законодавством
обмежень  для  державних  службовців,  підписана особою, яка
рекомендується на посаду, та кадровою службою;
 
   довідка про ознайомлення із Загальними правилами поведінки
державного службовця;
 
   довідка встановленої форми про наявність допуску до державної
таємниці;
 
   медична довідка про стан здоров'я;
 
   висновок Головдержслужби щодо претендентів на посади перших
заступників  та  заступників  керівників  центральних органів
виконавчої  влади, які відповідатимуть за роботу апарату та
кадрових служб; ( Абзац чотирнадцятий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 553 ( 553-2005-п ) від
12.07.2005 )
 
   висновок  Управління  регіональної  політики Секретаріату
Кабінету Міністрів України щодо діяльності відповідної місцевої
держадміністрації (для претендентів на посади голів місцевих
держадміністрацій), довідка Мінекономіки про соціально-економічну
ситуацію в регіоні (для претендентів на посади голів обласних та
Севастопольської міської держадміністрації); { Абзац п'ятнадцятий
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   проект рішення  про  призначення  претендента на посаду,
завізований керівником відповідного органу;
 
   рекомендаційний лист за формою, що додається. ( Пункт 5
доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Постановою КМ N 2039
( 2039-2003-п ) від 26.12.2003 )
 
   До подання щодо призначення на посади державних службовців
додається письмова згода кандидатів на проведення відповідно до
Указу Президента  України від 19 листопада 2001 р. N 1098
( 1098/2001 ) "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей,
що подають кандидати на зайняття посад державних службовців"
обов'язкової спеціальної перевірки стосовно відомостей, що ними
подаються. У разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться
і  питання  про  призначення особи на відповідну посаду не
розглядається. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 897 ( 897-2002-п ) від 01.07.2002, в редакції Постанови КМ
N 2039 ( 2039-2003-п ) від 26.12.2003 )
 
   До подання щодо призначення на посаду керівників підприємств
та їх об'єднань додаються документи, зазначені в цьому пункті,
крім абзаців десятого, одинадцятого і чотирнадцятого.
 
 
   { Абзац двадцятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
 
   6. Документи особової справи претендента на відповідну посаду
опрацьовуються Управлінням кадрового забезпечення та персоналу
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
   За дорученням Міністра Кабінету Міністрів України Управління
кадрового забезпечення  та  персоналу  Секретаріату  Кабінету
Міністрів України організовує проведення співбесід претендентів на
посади перших заступників та заступників міністрів, керівників
інших центральних органів виконавчої влади, їх перших заступників
та заступників, керівників урядових органів державного управління,
їх   перших   заступників   та  заступників,  керівників
торговельно-економічних місій у складі закордонних дипломатичних
установ України, керівників підприємств та їх заступників з
Прем'єр-міністром України, іншими членами  Кабінету  Міністрів
України та відповідними посадовими особами Секретаріату Кабінету
Міністрів України. { Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003,
N 776 ( 776-2004-п ) від 16.06.2004, в редакції Постанови КМ N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   Співбесіди  претендентів  на  посади  голів обласних та
Севастопольської міської, районних, районних у м. Севастополі
держадміністрацій  з  Прем'єр-міністром  України  організовує
Управління кадрового забезпечення та персоналу, з іншими членами
Кабінету Міністрів України та відповідними посадовими особами
Секретаріату Кабінету Міністрів України - Управління регіональної
політики. { Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   Співбесіда з претендентом на відповідну посаду проводиться з
метою  з'ясування  його  досвіду роботи, професійного рівня,
організаторських здібностей, відповідності посаді, на яку він
рекомендується, рівня правової підготовки тощо.
 
   Висновки про  результати  співбесід заносяться до картки
погодження.
 
   7.  Після  проведення  співбесід  Управління  кадрового
забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України:
 
   доукомплектовує особову справу кандидата на зайняття посади,
призначення на яку та звільнення з якої здійснюється Кабінетом
Міністрів України,  і  разом  з  поданням,  яке  підписує
Прем'єр-міністр України, та проектом акта подає для розгляду на
засіданні Кабінету Міністрів України; { Абзац другий пункту 7 в
редакції Постанови КМ N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   подає для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України
матеріали щодо призначення голови місцевої держадміністрації та у
разі прийняття позитивного рішення надсилає подання, яке підписує
Прем'єр-міністр  України,  разом з документами, передбаченими
пунктом 5 цього Порядку, до Секретаріату Президента України.
( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 2039 ( 2039-2003-п ) від
26.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 553
( 553-2005-п ) від 12.07.2005 )
 
   7-1.  За дорученням Міністра Кабінету Міністрів України
Управління  кадрового  забезпечення та персоналу Секретаріату
Кабінету  Міністрів  України готує подання, проект постанови
Верховної Ради України, особову справу кандидата у члени Кабінету
Міністрів України (крім Міністра оборони та Міністра закордонних
справ) та кандидата на зайняття посади у центральному органі
виконавчої  влади, призначення на яку та звільнення з якої
здійснюється  Верховною  Радою  України,  і після підписання
Прем'єр-міністром України надсилає матеріали до Апарату Верховної
Ради України. { Порядок доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою
КМ N 950 ( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   8. Особові справи осіб, які призначаються на посади та
звільняються з посад Кабінетом Міністрів України, а також копії
документів з особових справ, що надсилаються до Апарату Верховної
Ради України чи Секретаріату Президента України, зберігаються у
Управлінні  кадрового  забезпечення та персоналу Секретаріату
Кабінету Міністрів України. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 553 ( 553-2005-п ) від 12.07.2005, N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   9. У разі внесення пропозицій щодо повторного призначення
осіб, особові справи яких уже є в Секретаріаті Кабінету Міністрів
України,  разом з поданням надсилаються біографічна довідка,
декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру за
попередній рік відповідно до статті 13 Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) та інші документи згідно з вимогами
Порядку ведення особових справ державних службовців в органах
виконавчої влади ( 731-98-п ).
 
   10. У разі внесення пропозицій про звільнення з посади у
поданні на ім'я Прем'єр-міністра України обгрунтовуються причини
неможливості перебування особи на займаній посаді. До подання
додаються  проект  акта  про  звільнення,  заява особи, яка
звільняється за власним бажанням, або пояснення особи,  яка
звільняється за порушення трудової дисципліни, медична довідка,
висновок Головдержслужби щодо звільнення з посад працівників, які
відповідають за роботу кадрової служби, у разі потреби - матеріали
службового розслідування, інші  документи,  що  безпосередньо
стосуються справи.
 
   У разі відставки з посад, на які працівники призначаються
Президентом  України  чи  Кабінетом  Міністрів  України,  до
Секретаріату Кабінету Міністрів України подається їх письмова
заява та інші документи про причину відставки.
 
   11.  На  підставі рішень про призначення на посаду чи
звільнення з посади за місцем роботи особи видається наказ
(розпорядження),  в якому фіксується дата початку роботи на
відповідній посаді або дата припинення роботи. { Абзац перший
пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   Копії наказів (розпоряджень) у триденний термін надсилаються
до Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Президента України
та Секретаріату Кабінету Міністрів України; для осіб, призначення
на посади і звільнення з посад яких здійснюється Кабінетом
Міністрів України, - лише до Секретаріату Кабінету Міністрів
України. { Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 553 ( 553-2005-п ) від 12.07.2005, N 950
( 950-2006-п ) від 10.07.2006 }
 
   Копії наказів (розпоряджень) про призначення на посаду чи
звільнення з посади працівників, які відповідають за роботу
кадрової служби, надсилаються також до Головдержслужби.
 
 
                     Додаток
             до Порядку розгляду питань, пов'язаних з
             призначенням на посади та звільненням з
             посад керівників, заступників керівників
              центральних органів виконавчої влади,
             урядових органів державного управління,
              державних підприємств та їх об'єднань,
               а також голів місцевих державних
                    адміністрацій
 
            РЕКОМЕНДАЦIЙНИЙ ЛИСТ
       до подання щодо погодження призначення
        на посаду ________________________
                (назва посади)
 
 
Прізвище, ім'я, по батькові
 
Число, місяць, рік народження
 
Громадянство
 
Освіта, спеціальність
 
Науковий ступінь, вчене звання
 
Посада, яку займає у даний час (з якого часу)
 
Досвід роботи на господарській роботі
 
Досвід роботи на державній службі
 
Характеристика професійних якостей
 
Оцінка рівня обізнаності із станом справ у
відповідній галузі господарського
комплексу (соціально-економічною ситуацією
в регіоні)
 
Знання законодавства, що регламентує
діяльність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування
 
Перебування у кадровому резерві
 
Відомості про підвищення кваліфікації,
стажування
 
Державні нагороди та відомчі відзнаки
 
Чи обирався народним депутатом України,
депутатом до місцевих рад
 
Політична орієнтація
 
Сімейний стан
 
Характеристика моральних якостей
 
Відомості про стягнення
 
Відомості про перебування під слідством,
судимість
 
Посадові особи, які рекомендують
кандидата для призначення на зазначену
посаду
 
 
____________________ ___________ ________________________
 (посада керівника)   (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
_______ _______________ 200__ р.
 
( Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 2039
( 2039-2003-п ) від 26.12.2003 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка