Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. N 1369 та від 13 грудня 2001 р. N 1658

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 26 грудня 2003 р. N 2039
                Київ
 
      Про внесення змін до порядків, затверджених
       постановами Кабінету Міністрів України
         від 29 липня 1999 р. N 1369 та
          від 13 грудня 2001 р. N 1658
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 880 ( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Порядку призначення на посади та звільнення з посад
перших  заступників, заступників голів та керівників апарату
обласних,  Київської  і  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 29 липня 1999 р. N 1369 ( 1369-99-п ) (Офіційний  вісник
України,  1999 р.,  N 30, ст. 1544; 2000 р., N 34, ст. 1437;
2001 р., N 48, ст. 2141; 2003 р., N 30, ст. 1546), та Порядку
розгляду  питань,  пов'язаних  з  призначенням на посади та
звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних
органів виконавчої влади, урядових органів державного управління,
державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих
державних  адміністрацій,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів  України від 13 грудня 2001 р. N 1658 ( 1658-2001-п )
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2275: 2002 р., N 13,
ст. 665, N 27, ст. 1271, N 30, ст. 1421; 2003 р., N 30, ст. 1546),
зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 19
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 26 грудня 2003 р. N 2039
 
               ЗМIНИ,
       що вносяться до порядків, затверджених
       постановами Кабінету Міністрів України
      від 29 липня 1999 р. N 1369 ( 1369-99-п )
     та від 13 грудня 2001 р. N 1658 ( 1658-2001-п )
 
 
   { Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 880
( 880-2007-п ) від 26.06.2007 }
 
 
   { Пункт 2 втратив чинність в частині розгляду питань,
пов'язаних з призначенням на посаду та звільненням з посади
керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої
влади,  керівників  торговельно-економічних  місій  у  складі
закордонних дипломатичних установ України, державних підприємств
та їх об'єднань, голів місцевих держадміністрацій на підставі
Постанови КМ N 880 ( 880-2007-п ) від 26.06.2007 } 2. У Порядку
розгляду  питань,  пов'язаних  з  призначенням на посади та
звільненням з посад керівників, заступників керівників центральних
органів виконавчої влади, урядових органів державного управління,
державних підприємств та їх об'єднань, а також голів місцевих
державних  адміністрацій,  затвердженому  постановою  Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1658 ( 1658-2001-п ):
 
   1) у пункті 5:
 
   доповнити пункт після абзацу шістнадцятого новим абзацом
такого змісту:
 
   "рекомендаційний лист за формою, що додається".
 
   У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцятим;
 
   абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:
 
   "До подання щодо призначення на посади державних службовців
додається письмова згода кандидатів на проведення відповідно до
Указу Президента  України від 19 листопада 2001 р. N 1098
( 1098/2001 ) "Про обов'язкову спеціальну перевірку відомостей,
що подають кандидати на зайняття посад державних службовців"
обов'язкової спеціальної перевірки стосовно відомостей, що ними
подаються. У разі відсутності такої згоди перевірка не проводиться
і  питання  про  призначення особи на відповідну посаду не
розглядається";
 
   2) пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   "7. Після  проведення  співбесід  Департамент  кадрового
забезпечення та персоналу Секретаріату Кабінету Міністрів України:
 
   доукомплектовує особову справу кандидата на зайняття посади у
центральному органі виконавчої влади, призначення на яку та
звільнення з якої здійснюється Президентом України, і разом з
поданням, яке підписує Прем'єр-міністр України, та проектом акта
Президента  України  надсилає її до Адміністрації Президента
України;
 
   подає для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів України
матеріали щодо призначення голови місцевої держадміністрації та у
разі прийняття позитивного рішення надсилає подання, яке підписує
Прем'єр-міністр  України,  разом з документами, передбаченими
пунктом 5 цього Порядку, до Адміністрації Президента України".
 
 
                      Додаток
               до Порядку призначення на посади та
              звільнення з посад перших заступників,
              заступників голів та керівників апарату
               обласних і Севастопольської міської
                державних адміністрацій, а також
               заступника голови Київської міської
               державної адміністрації та керівника
                     її апарату
 
            РЕКОМЕНДАЦIЙНИЙ ЛИСТ
       до подання щодо погодження призначення
        на посаду ________________________
                (назва посади)
 
 
Прізвище, ім'я, по батькові
 
Число, місяць, рік народження
 
Громадянство
 
Освіта, спеціальність
 
Науковий ступінь, вчене звання
 
Посада, яку займає у даний час (з якого часу)
 
Досвід роботи на господарській роботі
 
Досвід роботи на державній службі
 
Характеристика професійних якостей
 
Оцінка рівня обізнаності із станом справ
у відповідній галузі господарського комплексу
(соціально-економічною ситуацією в регіоні)
 
Знання законодавства, що регламентує діяльність
місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування
 
Перебування у кадровому резерві
 
Відомості про підвищення кваліфікації,
стажування
 
Державні нагороди та відомчі відзнаки
 
Чи обирався народним депутатом України,
депутатом до місцевих рад
 
Політична орієнтація
 
Сімейний стан
 
Характеристика моральних якостей
 
Відомості про стягнення
 
Відомості про перебування під слідством, судимість
 
Посадові особи, які рекомендують кандидата
для призначення на зазначену посаду
 
 
___________________ ________________ ________________________
 (посада керівника)   (підпис)    (ініціали та прізвище)
 
_______ _______________ 200__ р.
 
 
                     Додаток
             до Порядку розгляду питань, пов'язаних з
             призначенням на посади та звільненням з
             посад керівників, заступників керівників
              центральних органів виконавчої влади,
             урядових органів державного управління,
              державних підприємств та їх об'єднань,
               а також голів місцевих державних
                    адміністрацій
 
            РЕКОМЕНДАЦIЙНИЙ ЛИСТ
       до подання щодо погодження призначення
        на посаду ________________________
                (назва посади)
 
 
Прізвище, ім'я, по батькові
 
Число, місяць, рік народження
 
Громадянство
 
Освіта, спеціальність
 
Науковий ступінь, вчене звання
 
Посада, яку займає у даний час (з якого часу)
 
Досвід роботи на господарській роботі
 
Досвід роботи на державній службі
 
Характеристика професійних якостей
 
Оцінка рівня обізнаності із станом справ у
відповідній галузі господарського
комплексу (соціально-економічною ситуацією
в регіоні)
 
Знання законодавства, що регламентує
діяльність органів державної влади,
органів місцевого самоврядування
 
Перебування у кадровому резерві
 
Відомості про підвищення кваліфікації,
стажування
 
Державні нагороди та відомчі відзнаки
 
Чи обирався народним депутатом України,
депутатом до місцевих рад
 
Політична орієнтація
 
Сімейний стан
 
Характеристика моральних якостей
 
Відомості про стягнення
 
Відомості про перебування під слідством,
судимість
 
Посадові особи, які рекомендують
кандидата для призначення на зазначену
посаду
 
 
____________________ ___________ ________________________
 (посада керівника)   (підпис)  (ініціали та прізвище)
 
_______ _______________ 200__ р
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка