Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні на 2003 рік

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
        Про заходи щодо реалізації Стратегії
       реформування системи державної служби
           в Україні на 2003 рік
 
 
   1. Схвалити заходи щодо реалізації Стратегії реформування
системи державної служби в Україні ( 599/2000 ) на 2003 рік
(додаються).
 
   2. Кабінету  Міністрів України забезпечити в установлені
строки виконання заходів, зазначених у статті 1 цього Указу.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 24 грудня 2002 року
     N 1211/2002
 
 
                       СХВАЛЕНО
                  Указом Президента України
                від 24 грудня 2002 року N 1211/2002
 
               ЗАХОДИ
     щодо реалізації Стратегії реформування системи
       державної служби в Україні на 2003 рік
 
 
   1. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України законопроект про систему  підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців,
посадових осіб місцевого самоврядування.
 
               Кабінет Міністрів України
 
               Травень 2003 року
 
   2. Удосконалити  форми і методи підготовки кадрів вищої
кваліфікації для державної служби на факультеті вищих керівних
кадрів та в Iнституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
Української Академії державного управління  при  Президентові
України.
 
               Українська Академія державного
               управління при Президентові України,
               Головдержслужба, МОН України
 
               Травень 2003 року
 
   3. Розробити  і  запровадити  критерії  ліцензування  та
акредитації вищих навчальних закладів, що здійснюють навчання і
професійну підготовку державних службовців.
 
               Державна акредитаційна комісія,
               МОН, Головдержслужба України,
               Українська Академія державного
               управління при Президентові України
 
               Березень 2003 року
 
   4. Запровадити стратегічне планування професійного навчання
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 
               Головдержслужба України,
               Українська Академія державного
               управління при Президентові України
 
               Вересень 2003 року
 
   5. Підготувати пропозиції щодо організації вивчення ділових і
професійних  якостей кандидатів на заміщення вакантних посад
державних службовців.
 
               Головдержслужба, МОН України,
               Українська Академія державного
               управління при Президентові України
 
               Червень 2003 року
 
   6. Розробити порядок надання державним  службовцям,  які
відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов,
безвідсоткового кредиту на індивідуальне і кооперативне житлове
будівництво або для придбання квартир чи індивідуальних житлових
будинків ( 182-2004-п ).
 
               Кабінет Міністрів України
 
               Березень 2003 року
 
   7. Розробити проект концепції з адаптації інституту державної
служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.
 
               Головдержслужба, Мін'юст України
 
               Грудень 2003 року
 
   8. Розробити та подати на затвердження Президентові України
заходи щодо реалізації Стратегії реформування системи державної
служби в Україні на 2004 рік.
 
               Кабінет Міністрів України
 
               Жовтень 2003 року
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  В.МЕДВЕДЧУ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка