Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рамкова угода між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони Австрійської Республіки про співробітництво у військовій галузі

             Рамкова угода
        між Міністерством оборони України
        та Федеральним міністерством оборони
      Австрійської Республіки про співробітництво
            у військовій галузі
 
 
   Дата підписання: 21 листопада 1995 р.
   Набуття чинності: 21 листопада 1995 р.
 
   Міністерство оборони України  і  Федеральне  міністерство
оборони Австрійської Республіки, які надалі іменуються Сторонами,
 
   - в дусі змісту Віденського документа 1994 року, прийнятого
на переговорах по створенню довіри та безпеки, а також у дусі
рішень ОБСЄ,
 
   - у  прагненні  зміцнювати  довіру та безпеку згідно з
політикою, яка реалізує принцип двосторонніх відносин між Україною
і Австрійською Республікою,
 
   - бажаючи зміцнювати дружні зв'язки між Збройними Силами
України та Австрійською Армією для також взаємної вигоди,
 
   - з метою довгострокового та усвідомленого планування і
визначення напрямків співробітництва, а також його координації,
 
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ I
 
           Напрямки співробітництва
 
   Сторони налагоджуватимуть зв'язки і розвиватимуть подальше
співробітництво в таких основних напрямках:
 
   1. Втілення в життя рішень  Організації  з  безпеки  і
співробітництва в Європі (ОБСЄ) та завдань ООН по підтриманню
миру.
 
   2. Оборонні доктрини та військові питання політики безпеки.
 
   3. Галузь військових досліджень, особливо основи військової
стратегії.
 
   4. Військове   навчання  та  підвищення  кваліфікації
військовослужбовців.
 
   5. Військова економіка,  тилове  забезпечення,  військові
поставки, постачання, облік та зберігання військового майна.
 
   6. Навчання та підвищення кваліфікації в галузі громадської і
військово-політичної освіти та соціально правовий захист.
 
   7. Військова медицина.
 
   8. Захист навколишнього середовища військовими підрозділами
та допомога при катастрофах.
 
   9. Військова географія (військова топогеодезія).
 
   У разі необхідності напрямки співробітництва можуть бути
доповнені за взаємним погодженням.
 
              СТАТТЯ II
 
           Форми співробітництва
 
   Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься  в  таких
основних формах:
 
   - офіційні  або  робочі  візити  делегацій представників
міністерств оборони та збройних сил;
 
   - штабні переговори  і  переговори  фахівців  на  рівні
міністерств оборони і штабів збройних сил;
 
   - контакти між відповідними військовими установами;
 
   - обмін  викладачами  і  слухачами військових навчальних
закладів;
 
   - участь у курсах, семінарах, колоквіумах і симпозіумах.
 
   У разі необхідності ці форми співробітництва можуть бути
доповнені за взаємним погодженням.
 
              СТАТТЯ III
 
          Здійснення співробітництва
 
   Згідно з цією Угодою обидві Сторони визначатимуть порядок
співробітництва  в  деталях по основних напрямках в окремих
програмах двостороннього співробітництва. Програми співробітництва
підписуватимуться уповноваженими представниками Сторін.
 
   Згідно з цією Угодою програми двостороннього співробітництва
складатимуться на кожні два роки.
 
   Деталі двостороннього  співробітництва  викладатимуться  в
додатку. Необхідні доповнення та зміни вноситимуться Сторонами за
розпорядженнями начальника Генерального штабу Збройних Сил України
і генерального інспектора Австрійської Армії.
 
              СТАТТЯ IV
 
       Фінансове забезпечення співробітництва
 
   1. Сторона, що відряджає, братиме на себе витрати, пов'язані
з переїздом делегації до місця, визначеного Стороною, що приймає,
та поверненням назад, а також забезпечуватиме добовими членів
делегації і страхуванням від нещасних випадків.
 
   2.1. Сторона, що приймає, братиме на себе витрати, пов'язані
з переїздом делегацій, які приймаються по території її країни, а
також з їх розміщенням та харчуванням.
 
   2.2. У разі, коли делегація прибуватиме  цивільним  або
військовим  літаком,  Сторона,  що  приймає,  забезпечуватиме
безкоштовним розміщенням та харчуванням екіпаж літака.
 
   2.3. При посадці на військовий аеродром Сторона, що приймає,
братиме на себе в усіх випадках витрати на посадку, виліт та
розміщення літака на стоянці, його охорону і заходи щодо безпеки.
 
   Але ці  правила  не  діятимуть,  якщо  посадка  літака
здійснюватиметься на цивільний аеродром.
 
   2.4. Пально-мастильні  матеріали,  технічне обслуговування
літака та інші послуги надаватимуться в усіх випадках Стороною, що
приймає, за рахунок Сторони, що відряджає делегацію.
 
   3. Сторона, що приймає, забезпечуватиме, у разі необхідності,
безкоштовним медичним обслуговуванням членів делегації, а також
явно необхідним доглядом та лікуванням в одному з військових
лікувальних закладів, про що інформуватиметься Сторона,  яка
відряджає.  Витрати, пов'язані з транспортуванням хворих (на
батьківщину), братиме на себе Сторона, що відряджає.
 
   4. У разі, якщо в проведенні заходу зацікавлена тільки одна
із обох Сторін і при цьому є потреба в інфраструктурі, силах та
засобах іншої Сторони, це повинно обговорюватися в  кожному
окремому випадку, причому компенсація витрат регулюватиметься
окремою угодою.
 
               СТАТТЯ V
 
            Заключні положення
 
   1. Ця Угода не поширюється на питання, які знаходяться поза
сферою компетенції Міністерства оборони України та Федерального
міністерства оборони Австрійської Республіки.
 
   2. Ця Угода укладається на необмежений строк. Сторони можуть
у будь-який час письмово припинити чинність цієї Угоди. Угода
втрачає чинність через шість місяців після отримання повідомлення
про її припинення.
 
   3. Ця Угода набуває чинності в день її підписання.
 
   Підписано в  м.  Відні  21 листопада 1995 року у двох
примірниках, кожен українською та німецькою мовами. Кожний текст
має однакову силу.
 
 За Міністерство оборони        За Федеральне міністерство
 України                оборони Австрійської
                    Республіки
 
   (підпис)                  (підпис)
 
                   ДОДАТОК
                   до Рамкової Угоди
 
            ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
         ДВОСТОРОННЬОГО СПIВРОБIТНИЦТВА
 
   1. Сторони надсилатимуть одна одній свої пропозиції щодо
планування програми співробітництва на 2 роки.
 
   2. Узагальнення цих пропозицій  та  остаточне  складання
спільної дворічної програми здійснюватиметься надалі спільною
робочою групою Сторін, яке включатиме в себе уповноважених від
обох Сторін з питань координації та підписання по основних
напрямках, вказаних у статті I, по черзі в одній із країн.
 
   3. У  кожній  програмі  двостороннього  співробітництва
визначатимуться конкретні заходи на основі положень Рамкової
Угоди, а також їх форма, термін виконання, кількість учасників та
місце  проведення,  службова  установа, яка відповідатиме за
проведення і, в разі необхідності, подальші уточнення.
 
   4. Листування, необхідне для підготовки та  забезпечення
реалізації  заходів  співробітництва,  здійснюватиметься через
військових аташе.
 
   5. З  приводу  спільної  розробки  дворічної  програми
двостороннього  співробітництва  у  вересні відповідного року
оцінюватимуться результати співробітництва за попередні роки.
Результати цієї оцінки доповідатимуться начальникам генеральних
штабів.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка