Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державної телерадіомовної компанії України

        КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 8 серпня 1991 р. N 132
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 129 ( 129-95-п ) від 20.02.95 }
 
   { Дію Постанови відновлено у зв'язку з виданням 
    Розпорядження КМ N 106-р ( 106-93-р ) від 17.02.93 }
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 72 ( 72-93-п ) від 30.01.93 }
 
            Питання Державної
         телерадіомовної компанії України
 
     { Iз змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 768 ( 768-94-п ) від 11.11.94 }
 
 
 
   З метою забезпечення діяльності Державної телерадіомовної
компанії  України  Кабінет  Міністрів  Української   РСР
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Передати  Державній  телерадіомовній  компанії України
(надалі - Укртелерадіокомпанія) основні фонди та інше державне
майно, що перебувало за станом на 1 липня 1991 р. у віданні
колишнього Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню
та підвідомчих йому обласних комітетів, підприємств і організацій.
 
   Зберегти за Укртелерадіокомпанією функції, права і обов'язки
Державного комітету УРСР по телебаченню і радіомовленню  та
покласти на неї завдання по розробці й реалізації разом з
Державним комітетом УРСР по зв'язку програми розвитку телебачення
і радіомовлення на Україні, здійснення державної політики в цій
галузі.
 
   Укртелерадіокомпанії безпосередньо підпорядковуються обласні
телерадіомовні об'єднання, в які перетворюються обласні комітети
по телебаченню і радіомовленню.
 
   2. Зобов'язати Державний комітет УРСР по зв'язку надавати
Укртелерадіокомпанії в оренду технічні засоби радіо і телебачення
у пріоритетному порядку за угодами на основі соціально-творчого
замовлення.
 
   Установити, що технічні засоби телевізійного і звукового
мовлення у вільний від програм Укртелерадіокомпанії час можуть
надаватися іншим замовникам лише за її згодою.
 
   Укртелерадіокомпанія та  підвідомчі  їй  підприємства  і
організації провадять оплату всіх видів послуг державних органів
зв'язку   (включаючи   послуги  по  трансляції  замовної
телерадіопродукції) та інших підприємств  і  організацій  за
державними цінами і тарифами.
 
   3. Установити, що керівництво роботою Укртелерадіокомпанії
здійснюють  президент  і  віце-президенти,  які призначаються
Кабінетом Міністрів УРСР.
 
   Президент при виконанні покладених на Укртелерадіокомпанію
завдань  і  обов'язків користується правами, наданими чинним
законодавством  керівникам  центральних  органів  державного
управління УРСР.
 
   4. Дозволити Укртелерадіокомпанії мати 4 віце-президентів, у
тому числі одного першого, та програмно-адміністративну раду
(колегію) в кількості 15 чоловік.
 
   Поширити на    президента    та    віце-президентів
Укртелерадіокомпанії умови матеріально-побутового забезпечення і
медичного обслуговування, передбачені відповідно для міністрів і
заступників міністрів УРСР.
 
   5. Зберегти за Укртелерадіокомпанією нормативи бюджетного
фінансування і умови діючого господарського механізму.
 
   Республіканським економічним органам при плануванні розвитку
народного   господарства   УРСР   передбачати   діяльність
Укртелерадіокомпанії окремим рядком, а також забезпечувати її
матеріально-технічними ресурсами в порядку, встановленому для
колишнього  Державного  комітету  УРСР  по  телебаченню  й
радіомовленню.
 
   6. Надати Укртелерадіокомпанії, її програмно-адміністративній
раді, підвідомчим підприємствам і організаціям право в межах
коштів, що спрямовуються на оплату праці, самостійно визначати і
встановлювати своїми рішеннями посадові оклади (ставки), розміри
надбавок, доплат, премій та інших виплат стимулюючого характеру
всім   категоріям   працівників,   включаючи   керівників
Укртелерадіокомпанії, а також структуру і штати без урахування
чисельності працівників різних категорій.
 
   Запровадити в Укртелерадіокомпанії контрактну форму приймання
на роботу керівників, творчих  працівників,  спеціалістів  і
висококваліфікованих  службовців. { Абзац другий пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 768 ( 768-94-п ) від 11.11.94 }
 
   7. Дозволити Укртелерадіокомпанії  в  межах  коштів,  що
спрямовуються на оплату праці, самостійно визначати розміри і
порядок виплати  авторської,  постановочної  та  виконавської
винагороди за створення літературно-художніх творів, оригінальних
літературних сценаріїв, музики до повнометражних телефільмів;
проводити    у   встановленому   порядку   тарифікацію
художньо-виробничого, артистичного і художнього персоналу.
 
   8. Дозволити Укртелерадіокомпанії не проводити в 1991 році
відрахувань до державного валютного фонду Української РСР від
надходження валютної виручки за експорт товарів і робіт (послуг).
 
   9. Надати  Укртелерадіокомпанії  та  підвідомчим   їй
підприємствам і організаціям право встановлювати ціни на створену
ними за замовленням телерадіопродукцію і тарифи на послуги, що
надаються, у радянських карбованцях та іноземній валюті.
 
   10. Надати  Укртелерадіокомпанії  та  підвідомчим  їй
підприємствам і організаціям право укладати бартерні угоди на
придбання техніки для створення телерадіопрограм, кіно- та відео-
плівки,  телерадіопродукції  та  одержання  послуг  іноземних
телерадіоорганізацій   за   рахунок   продажу   виробленої
телерадіопродукції, надання часу для реклами та забезпечення
іноземних  телерадіокомпаній  транспортом, зв'язком, радіо- і
телевізійною технікою, перекладачами та надання інших послуг.
 
   11. Установити, що Укртелерадіокомпанія і підвідомчі  їй
підприємства  і  організації  оплачують  проживання іноземних
громадян, які прибувають в Україну за їх запрошенням, в радянських
карбованцях,  а  також провадять розрахунки в карбованцях з
авіапідприємствами Українського об'єднання "Авіалінії України" за
перевезення іноземних громадян по внутрісоюзних лініях, якщо їх
перебування в республіці забезпечується за рахунок української
сторони.
 
   12. Установити,  що  за  працівниками,  переведеними  до
Укртелерадіокомпанії та підвідомчих їй підприємств і організацій з
ліквідованого  Державного  комітету  УРСР  по  телебаченню і
радіомовленню та підвідомчих йому підприємств і організацій,
зберігаються на період роботи на новій посаді умови медичного
обслуговування, якими вони користувалися за попереднім місцем
роботи.
 
 
   Прем'єр-міністр УРСР                 В.ФОКIН
 
   Державний Секретар
   Кабінету Міністрів УРСР               В.ПЄХОТА
 
   Iнд. 28
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка