Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо оподаткування ПДВ операцій з поставки житла (об'єктів житлового фонду) у першому півріччі 2004 р.

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
           18.11.2004 N 20-35-288
 
 
         Щодо оподаткування ПДВ операцій
        з поставки житла (об'єктів житлового
        фонду) у першому півріччі 2004 р.
 
 
   На лист  від  03.11.2004 р.  N  12303/5/15-2316  щодо
оподаткування ПДВ операцій з поставки житла (об'єктів житлового
фонду) Мін'юст України повідомляє.
   Згідно з пп. 5.1.20 ст. 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) (в редакції Закону України від
02.03.2000 р. N 1523-III ( 1523-14 ) звільнялись від оподаткування
операції з продажу або передачі у власність новозбудованого житла
фізичним особам для його використання як місця проживання.
   Відповідно до п. 49 ст. 80 Закону України "Про Державний
бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) з метою покриття ризиків
втрат бюджету, пов'язаних з проведенням податкової реформи, та
досягнення реальності і збалансованості державного та місцевих
бюджетів дію пп. 5.1.20 ст. 5 Закону України "Про податок на
додану вартість" ( 168/97-ВР ) на 2004 рік було зупинено.
   Згідно з п. 4 розділу I Закону України від 15.06.2004 р.
N 1782-IV ( 1782-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
податок на додану вартість" (щодо поставки житла та землі)"
пп. 5.1.20 ст. 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР ) викладено в новій редакції, відповідно до якої
звільняються від оподаткування операції з поставки житла (об'єктів
житлового фонду), крім їх першої поставки.
   Для цілей цього підпункту під першою поставкою житла (об'єкта
житлового фонду) розуміється:
   а) перше передання готового новозбудованого житла (об'єкта
житлового фонду) у власність покупця  або  поставка  послуг
(включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із
спорудження такого житла за рахунок замовника;
   б) перший  продаж  реконструйованого  або  капітально
відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є
особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його
з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або
капітальним ремонтом, або поставка послуг (включаючи вартість
придбаних за рахунок виконавця матеріалів) з такої реконструкції
чи капітального ремонту за рахунок замовника.
   Норми цього підпункту поширюються також на першу поставку
дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів
власності, зареєстрованих згідно із законодавством як  житло
(житловий фонд), індивідуальних гаражів чи індивідуальних місць на
гаражних стоянках.
   Цей  Закон  ( 1782-15 )  набрав  чинності з  дня  його
опублікування та поширений на податкові періоди починаючи з
01.01.2004 р. (пункт 1 розділу II "Прикінцеві положення").
   Разом з цим, згідно з пунктом 26 розділу I Закону України від
17.06.2004 р. N 1801-IV ( 1801-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" внесено зміни
до п. 49 ст. 80 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ),  якими, зокрема, визначено, що з метою
покриття  ризиків  втрат  бюджету,  пов'язаних з проведенням
податкової реформи, та досягнення реальності і збалансованості
державного та місцевих бюджетів зупинено на 2004 рік, зокрема, дію
пп. 5.1.20 ст. 5 Закону України "Про податок на додану вартість"
( 168/97-ВР )  (крім  продажу  або  передачі  у  власність
новозбудованого житла фізичним особам для його використання як
місця проживання, якщо до 01.01.2004 р. житло було передано у
власність покупця або були розпочаті роботи з будівництва такого
житла під зобов'язання покупця або інвестора та при цьому покупець
або інвестор сплатив внесок, не менший ніж тридцять відсотків від
вартості загальної площі такого житла, визначеної за цінами, що
діяли на дату такої сплати).
   Цей Закон ( 1801-15 ) набрав чинності з дня опублікування,
крім абзаців другого, третього і четвертого п. 2, п. 7, абзаців
восьмого та дев'ятого п. 17 та абзацу дев'ятого п. 26, які введені
в дію з 01.01.2004 р., та абзаців  шостого,  одинадцятого  і
п'ятнадцятого п. 26, які введені з 01.07.2004 р. (п. 1 розділу II
"Прикінцеві положення").
   Вказаний Закон  ( 1801-15 ) опубліковано 01.07.2004 р. в
газеті "Урядовий кур'єр" (N 121).
   При цьому згідно з частиною першою ст. 3 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ) бюджетний  період  для всіх бюджетів, що
складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який
починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж
року.
   Також частиною другою ст. 4 цього  Кодексу  ( 2542-14 )
визначено,  що  при здійсненні бюджетного процесу в Україні
положення нормативно-правових актів застосовуються лише в частині,
в якій  вони  не  суперечать  положенням Конституції України
( 254к/96-ВР ), цього Кодексу та закону про Державний бюджет
України ( 1344-15 ).
   Крім того, пп. 4.4.1 ст. 4 Закону України  "Про  порядок
погашення  зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) встановлено, що у разі
коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на
підставі закону, або коли норми різних законів  чи  різних
нормативно-правових  актів припускають неоднозначне (множинне)
трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих
органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь
як платника податків, так і контролюючого  органу,  рішення
приймається на користь платника податків.
   З огляду на викладене, на нашу думку, з 1 січня по 30 червня
2004 р.  оподаткування  операцій  з поставки житла (об'єктів
житлового фонду) ПДВ має здійснюватися відповідно до п. 49 ст. 80
Закону України від 27.11.2003 р. N 1344-IV ( 1344-15 ) "Про
Державний бюджет України на 2004 рік", а з 1 липня по 31 грудня
2004 року - відповідно до вказаного пункту ст. 80 цього Закону (в
редакції Закону України від 17.06.2004 р. N 1801-IV  ( 1801-15 )
"Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України
на 2004 рік").
 
 Заступник Міністра                   Л.Єфіменко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка