Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Латвійської Республіки про порядок передачі й транзитного перевезення осіб, які взяті під варту

               Угода
      між Міністерством внутрішніх справ України
     та Міністерством внутрішніх справ Латвійської
     Республіки про порядок передачі й транзитного
       перевезення осіб, які взяті під варту
 
 
   Дата підписання: 21 листопада 1995 р.
   Набуття чинності: 21 листопада 1995 р.
 
   Міністерство внутрішніх  справ  України  та  Міністерство
внутрішніх справ Латвійської Республіки, далі "Сторони",
 
   надаючи важливе  значення  міжнародному співробітництву в
боротьбі із злочинністю та бажаючи з цією метою сприяти якомога
ширше один одному й підвищувати ефективність співробітництва в цій
області, враховуючи відповідні конвенції і резолюції Організації
Об'єднаних Націй, а також рішення інших міжнародних організацій
щодо боротьби із злочинністю та приймаючи до уваги Договір між
Україною й Латвійською Республікою про правову допомогу і правові
відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах  від
23.05.1995 року ( 428_627 ),
 
   погодились про таке:
 
               СТАТТЯ 1
 
   Сторони зобов'язуються забезпечувати охорону, конвоювання та
етапування осіб, які взяті під варту, до передачі їх представникам
Сторони, що запитує, в прикордонних, а за взаємною згодою також в
інших пунктах.
 
   Сторона, що запитує, зобов'язується протягом доби підтвердити
отримання повідомлення про затримання розшукуваної особи або
взяття її під варту і в десятиденний термін після отримання
дозволу на видачу підтвердити готовність прийняти цю особу у
Сторони, що запитує, при цьому мають бути зазначені місце й час
передачі.
 
               СТАТТЯ 2
 
   Кожна Сторона за рішенням компетентного органу своєї держави
здійснює транзитне перевезення по території своєї держави осіб, що
передаються третій державі.
 
   У невідкладних випадках, а також при неможливості здійснити
перевезення іншими видами транспорту, за взаємною домовленістю
Сторін перевезення може здійснюватись їх представниками прямими
авіаційними маршрутами.
 
   У разі відсутності таких третя Сторона за домовленістю з
Стороною, що запитує, в пунктах пересадки (прильоту) забезпечує
охорону й тимчасове (до трьох діб) утримання конвойованих осіб, а
також сприяє подальшій їх відправці за призначенням.
 
   Клопотання про дозвіл такого перевезення розглядається в тому
ж порядку, що й запит про передачу.
 
               Стаття 3
 
   Підставою для конвоювання й етапування осіб, які взяті під
варту, з території держави іншої Сторони є рішення компетентного
органу держави Сторони, що запитує, яке укладається до особистої
справи конвойованої особи. Орган-відправник у довідці про особисту
справу робить відмітку "Прямує до ... (держава призначення)" й
завіряє її підписом та гербовою печаттю.
 
   Під час передачі особи представникам Сторони, що приймає,
подається розпорядження Сторони, що запитує. Передача особи, яка
взята під варту, здійснюється за актом. Акт складається в трьох
примірниках, з яких два примірники (в тому числі оригінал) - для
представника Сторони, що запитує, і один - для представника
Сторони, яку запитують.
 
   Форми розпорядження, акта й списку складу конвою додаються.
 
               СТАТТЯ 4
 
   Сторони в термін до трьох місяців з дня вступу цієї Угоди в
силу спільно визначають пункти, в яких здійснюються передача й
прийняття осіб, які взяті під варту, в тому числі при їх
транзитному перевезенні.
 
               СТАТТЯ 5
 
   Витрати, пов'язані з передачею, несе Сторона, на території
держави якої вони виникли, а витрати, пов'язані з транзитним
перевезенням, - Сторона, яка звернулась з клопотанням про таке
перевезення, якщо законодавством не встановлений інший порядок.
 
               СТАТТЯ 6
 
   Структурні підрозділи Сторін, що здійснюють  конвоювання,
етапування й передачу осіб, які взяті під варту, можуть в межах
своєї компетенції встановлювати безпосередні контакти.
 
               СТАТТЯ 7
 
   У випадку виникнення спорів між Сторонами відносно тлумачення
або  використання  положень  цієї  Угоди зацікавлені Сторони
консультуються між собою з метою врегулювання таких спорів.
 
   У разі потреби може бути створена погоджувальна комісія з
повноважних представників Сторін. Протокол погоджувальної комісії,
підписаний повноважними представниками Сторін, передається до
виконання Сторонами.
 
               СТАТТЯ 8
 
   Сторони при здійсненні співробітництва на підставі положень
цієї Угоди користуються російською мовою. У разі використання
інших мов Сторони забезпечують усний та письмовий переклад на
російську мову або, за взаємною згодою Сторін, на іншу мову.
 
               СТАТТЯ 9
 
   Ця Угода не перешкоджає Сторонам у розробці й розвитку інших
взаємоприйнятних форм співробітництва.
 
              СТАТТЯ 10
 
   Ця Угода  не  торкається  зобов'язань  Сторін  по інших
міжнародних договорах.
 
              СТАТТЯ 11
 
   За взаємною згодою Сторін в цю Угоду можуть вноситися зміни
та доповнення.
 
              СТАТТЯ 12
 
   Ця Угода вступає в силу з моменту підписання та буде чинною
протягом п'яти років. Якщо одна із Сторін у письмовій формі за
шість місяців до закінчення терміну дії Угоди не повідомить про
намір вийти з цієї Угоди, то термін дії Угоди автоматично
продовжується на новий п'ятирічний період.
 
   Здійснено в  м.  Києві  21 листопада 1995 року в двох
примірниках українською, латвійською та російською мовами, причому
всі тексти є автентичними.
 
 Міністр внутрішніх справ         Міністр внутрішніх справ
 України                 Латвійської Республіки
 
 Юрій КРАВЧЕНКО              Яніс АДАМСОНС
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка