Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про чергову службу Державного митного комітету України

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 130 від 22.06.92
   м.Київ
 
 
     Про затвердження Положення про чергову службу
        Державного митного комітету України
 
 
 
   З метою удосконалення управління, забезпечення оперативного
реагування на зміну обстановки в пунктах пропуску через державний
кордон України, підтримання  постійного  зв'язку  між  Митним
комітетом та митними установами Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  "Положення  про чергову службу Державного
митного комітету України" (згідно з додатком).
   2. Управлінню  справами  (Ящук  В.I.)  обладнати  робоче
приміщення, Управлінню   матеріально-технічного   забезпечення
(Терещенко М.Г.), технічному відділу (Шумар В.Г.) забезпечити
технічне оснащення чергової служби засобами зв'язку та іншою
оргтехнікою, необхідною для нормального функціонування служби.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління організації митного контролю Петрова О.П.
 
 Голова Комітету
 Дійсний державний радник митної служби          О.Коваль
 
                         Додаток
                   до наказу Державного митного
                   комітету України N 130 від
                   22 червня 1992 року
 
              Положення
   про чергову службу Державного митного комітету України
 
           1. Загальні положення
   1.1. Чергова  служба Державного митного комітету України
входить у склад Управління організації митного контролю.
   1.2. Чергову службу очолює головний інспектор.
   1.3. В своїй роботі чергова служба  керується  законами
України, Митним кодексом ( 1970-12 ), нормативними актами та цим
Положенням.
 
            2. Основні завдання
   2.1. Основними завданнями чергової служби Митного комітету є:
   - організація і забезпечення збору оперативної інформації з
митних установ з питань митного контролю осіб,  транспортних
засобів, вантажів та іншого майна, що переміщується через митний
кордон України;
   - аналіз і узагальнення одержаної інформації для доповіді
керівництву Комітету;
   - забезпечення своєчасного доведення поточних вказівок та
розпоряджень керівництва Комітету до митних установ.
 
              3. Обов'язки
   Чергова служба виконує такі обов'язки:
   3.1. Забезпечує оперативний прийом інформації з митниць у
таких випадках:
   а) виникнення в митних установах та їх оточенні надзвичайних
подій чи непередбачених ситуацій, таких як:
   - загибель або тяжке травмування персоналу під час виконання
службових обов'язків чи поза службою;
   - пожежа чи стихійне лихо та його наслідки;
   - вчинення з боку підконтрольних або інших осіб дій, що
становлять загрозу життю, здоров'ю чи принижують честь і гідність
співробітників при виконанні ними своїх службових обов'язків;
   - застосування митниками зброї  чи  спеціальних  засобів
захисту;
   - пограбування майна митниці чи майна, що знаходиться на
відповідальному збереженні митниці;
   - викрадення автотранспортних засобів;
   - втрата зброї чи спеціальних засобів захисту;
   - грубі порушення працівниками митних органів митних правил;
   - притягнення  працівників  митниць  до  кримінальної
відповідальності;
   - порушення  громадського  порядку  в  митних  установах
громадянами;
   - втрата особистих штампів, печаток і пломбувачів та інше;
   б) виявлення  таких  предметів  контрабанди,  як  зброя,
наркотики, вибухівка, отруйні речовини, матеріальні цінності у
великих розмірах;
   в) виникнення конфліктних ситуацій, що мали місце під час
митного оформлення громадян, які користуються в Україні митними
пільгами;
   г) затримка в пропуску через державний кордон транспортних
засобів, якщо вона мала місце з вини митної установи і призвела до
порушення розкладу руху;
   д) зміна режиму роботи пунктів пропуску на державному кордоні
(закриття пунктів на підставі рішень місцевих органів влади,
припинення або відновлення митного оформлення певної категорії
громадян і т.п.).
   3.2. Забезпечує оперативну  передачу  в  митні  установи
розпоряджень і вказівок керівництва Комітету з питань організації
та матеріально-технічного забезпечення митного контролю.
   3.3. В неробочий час, у випадках, що потребують необхідності
негайного реагування, по узгодженню з  керівництвом  Комітету
передає розпорядження з питань контролю і пропуску через митний
кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого
майна.
   3.4. Постійно взаємодіє з черговими службами Держкомкордону,
МВС, Міністерства оборони, Служби національної безпеки та іншими
міністерствами і відомствами з питань, що мають відношення до
міжнародних сполучень з метою забезпечення своєчасного пропуску
через кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та
іншого майна.
   3.5. В неробочий час приймає урядову пошту з подальшою її
передачею до канцелярії.
   3.6. Здійснює цілодобове чергування по Митному комітету.
   3.7. Складає щодобове зведення оперативної обстановки по
митним установам  для доповіді керівництву, а в надзвичайних
ситуаціях доповідає керівництву Митного комітету негайно.
   3.8. По заявках керівництва Комітету забезпечує виділення
автотранспорту згідно із встановленим порядком.
 
               4. Права
   Чергова служба має право:
   4.1. Передавати митним установам обов'язкові для виконання
розпорядження керівництва Комітету з питань митного контролю та
пропуску через держкордон України осіб, транспортних засобів,
вантажів та інших предметів.
   Для вирішення питань, що виходять за рамки  компетенції
чергової служби,  доповідати відповідним начальникам управлінь
Комітету або особам, що їх заміщають.
   4.2. Вимагати і одержувати від митних установ необхідні дані
про стан митного контролю, оперативну обстановку та іншу службову
інформацію згідно з розпорядженнями керівництва Комітету.
   4.3. За  дорученням  керівництва  Комітету  передавати
розпорядження, вказівки та рекомендації посадових осіб Комітету та
митним установам.
Примітка: Розпорядження та вказівки керівництва Комітету з питань
     пропуску через митний кордон  України  транспортних
     засобів, товарів та інших предметів, а також предметів,
     валюти і  цінностей  громадян  або  їх  затримання
     передаються черговою службою в митниці при наявності
     письмової резолюції керівництва.
   4.4. Використовувати  для  забезпечення  збору даних про
обстановку на місцях, передачі розпоряджень в митні установи і для
підтримки взаємодії всі засоби зв'язку, що є у розпорядженні
Митного комітету.
 
            5. Відповідальність
   Працівники чергової служби несуть відповідальність за:
   5.1. Виконання обов'язків, передбачених цим Положенням  і
посадовими інструкціями.
   5.2. Виконання розпоряджень керівництва ДМКУ, підтримання в
належному стані службової документації.
   5.3. Збереження майна, що  знаходиться  в  розпорядженні
чергової служби.
   5.4. Якість і повноцінність інформації, що надходить  з
митниць або запитується і збирається черговою службою.
   5.5. Повноту і достовірність інформації, що  передається
черговою службою у митниці, міністерства, відомства та державні і
інші органи.
   5.6. Достовірну передачу вказівок і розпоряджень керівництва
Митного комітету України у митниці.
   5.7. Своєчасність  доведення  отриманої  інформації  до
керівництва Комітету.
 
 Начальник Управління організації
 митного контролю                     О.Петров
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка