Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України

Страница 2   2.13.3. Бере участь в складанні зведених звітів з питань
кардіології, розробляє і аналізує їх.
   2.13.4. Проводить  разом  з управлінням охорони здоров'я
обласної  державної  адміністрації  статистичне   вивчення
захворюваності,  тимчасової  непрацездатності,  інвалідності,
летальності і смертності  від  серцево-судинних  захворювань,
віддалених результатів лікування.
   2.13.5. Готує статистичні дані про стан здоров'я населення,
кадри, мережу і діяльність кардіологічних закладів в області.
   2.13.6. Несе  відповідальність  за  якість  проведення
статистичного  обліку та звітності кардіологічних установ на
території діяльності диспансеру.
 
   3. Кардіологічний диспансер здійснює статистичний  облік,
розробку показників кардіологічної служби, готує і подає звіт по
формах і в строки, згідно державної звітності  України,  з
врахуванням внесених в 1991 році органами державної статистики
змін в статистичну звітність (опубліковані Міністерством охорони
здоров'я України за N МС 01/13 від 13.02.1992 р.).
   4. Структура типового обласного кардіологічного диспансеру на
240 ліжок.
   Типовий обласний кардіологічний диспансер на  240  ліжок
складається з:
   4.1. Спеціалізованого  відділення  для  хворих  інфарктом
міокарда з блоком інтенсивної терапії і реанімації на 60 ліжок.
   4.2. Відділення відновлювального лікування (реабілітації) на
30 ліжок.
   4.3. Відділення хронічної ішемічної хвороби серця на 60
ліжок.
   4.4. Відділення артеріальних гіпертензій на 60 ліжок.
   4.5. Відділення загальнокардіологічного профілю на 30 ліжок.
   4.6. Відділення функціональної діагностики.
   4.7. Лабораторій: клінічної, біохімічної та радіоізотопної.
   4.8. Рентгенологічного   відділення   (з   проведенням
ангіографії).
   4.9. Організаційно-методичного відділу з відділенням медичної
статистики, математичної групи з комп'ютером і медичним архівом.
   4.10. Диспансерно-поліклінічного  відділення  на  500-600
відвідувань протягом зміни, з кабінетами хронічної ішемічної
хвороби серця,  артеріальних  гіпертензій,  цереброваскулярних
хвороб, відновлювального лікування, лікувальної фізкультури і
психопрофілактики.
   4.11. Допоміжних служб:
   4.11.1. Служби приготування їжі.
   4.11.2. Патологоанатомічного відділення.
   4.11.3. Пральні і дезинфекційного відділення.
   4.11.4. Відділення централізованої стерилізації.
   4.11.5. Аптеки.
   4.11.6. Гаража для автомашин.
   4.11.7. Ремонтних майстерень.
   4.11.8. Пансіонату для хворих, які прибули з області не
консультацію та амбулаторне обстеження.
   4.11.9. Гуртожитку для медичних працівників, які прибули з
області для підвищення кваліфікації.
_____________
   Примітка: 1. Орієнтовна  структура  стаціонару  обласного
кардіологічного диспансеру на 200 ліжок така:
   1.1. Спеціалізоване відділення для хворих інфарктом міокарда
з блоком інтенсивної терапії і реанімації на 50 ліжок.
   1.2. Відділення реабілітації на 25 ліжок.
   1.3. Відділення хронічної ішемічної хвороби серця на 50
ліжок.
   1.4. Відділення артеріальних гіпертензій на 50 ліжок.
   1.5. Відділення загальнокардіологічного профілю на 25 ліжок.
 
   2. Орієнтовна структура стаціонару обласного кардіологічного
диспансеру на 120 ліжок така:
   2.1. Спеціалізоване відділення для хворих інфарктом міокарда
з блоком інтенсивної терапії і реанімації на 40 ліжок.
   2.2. Відділення хронічної ішемічної хвороби серця на 40
ліжок.
   2.3. Відділення артеріальних гіпертензій на 40 ліжок.
 
 Начальник Головного управління
 організації медичної допомоги
 і медичного страхування
 МОЗ України                      А.П.Картиш
 
 Головний кардіолог
 МОЗ України                      В.О.Бобров
 
                      Додаток 2
                      до наказу МОЗ України
                      від 30.12.1992 р. N 206
 
     Тимчасові штатні нормативи медичного персоналу
     типового обласного кардіологічного диспансеру
             на 240 ліжок*
 
______________
   * Будуть відкореговані після проведення нормування праці в
галузі.
 
           1. Лікарський персонал
 
   1.1. Посади лікарів-кардіологів встановлюються:
   1.1.1. В стаціонарі з розрахунку одна посада на:
   - 20 ліжок для хворих інфарктом міокарда;
   - 25 ліжок для інших кардіологічних хворих.
   1.1.2. В диспансерно-поліклінічному відділенні:
   1.1.2.1. Для  надання  планової  консультативної допомоги
населенню області - з розрахунку 0,08 посади на 100  тисяч
дорослого населення.
   1.1.2.2. Для надання екстреної та організаційно-методичної
допомоги населенню області - з розрахунку 0,04 посади на 100 тисяч
дорослого населення.
 
   1.2. Посади лікарів інших спеціальностей встановлюються з
розрахунку:
   1.2.1. Лікаря-офтальмолога - одна посада на 500 ліжок.
   1.2.2. Лікаря-невропатолога - одна посада на 400 ліжок в
стаціонарі та 0,5 посади для роботи в кабінеті цереброваскулярних
хвороб в поліклініці.
   1.2.3. Лікаря-лаборанта - одна посада на:
   - 120 ліжок (в стаціонарі);
   - 25 посад лікарів-кардіологів в полікліниці, призначених
згідно з п.п. 1.1.2.1 і 1.1.2.2 цього додатка.
   1.2.4. Лікаря-рентгенолога  при  наявності  відповідного
обладнання і апаратури - одна посада на:
   - 240 ліжок в стаціонарі;
   - 15-20 посад лікарів кардіологів в поліклініці.
   1.2.5. Лікаря функціональної діагностики - одна посада на:
   - 100 ліжок в стаціонарі;
   - на 8 лікарів-кардіологів в поліклініці.
   1.2.6. Лікаря-фізіотерапевта - одна посада на 240 ліжок.
   1.2.7. Лікаря лікувальної фізкультури - одна посада на 240
ліжок.
   1.2.8. Посада завідуючого відділенням встановлюється:
   1.2.8.1. В стаціонарі при наявності у відділенні не менше 60
ліжок. { Пункт 1.2.8.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 266 ( v0266282-96 ) від 16.08.96 -
втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 33 ( v0033282-00 ) від 23.02.2000 }
   1.2.8.2. В  поліклініці  при  наявності   4   посад
лікарів-кардіологів, 8 посад лікарів інших спеціальностей.
 
   1.2.9. Посади завідуючих лабораторіями, рентгенологічним та
фізіотерапевтичним  відділеннями  встановлюються  в  кожному
диспансері.
   1.2.10. Посади завідуючого організаційно-методичним відділом
(лікаря-методиста) та завідуючого відділенням медичної статистики
встановлюються в кожному диспансері.
 
         2. Середній медичний персонал
 
   2.1. Посада  медичних (палатних) сестер встановлюється з
розрахунку 1 цілодобовий пост на:
   - 15 ліжок для хворих інфарктом міокарда;
   - 25 ліжок для інших хворих,
   2.2. Посада медичних сестер процедурної встановлюється з
розрахунку 1 посада:
   2.2.1. В стаціонарі - на 60 ліжок.
   2.2.2. В диспансерно-поліклінічному відділенні - на 20 посад
лікарів-кардіологів.
 
   2.3. Посада  медичних  сестер  в  лікарських  кабінетах
встановлюється в кожному кабінеті.
   2.4. Посада лаборантів з середньою освітою встановлюється
розрахунку 1 посада на:
   - 120 ліжок;
   - 8 посад лікарів-кардіологів.
   2.5. Посада  фельдшерів-лаборантів встановлюється в межах
нормативів посад лаборантів,  передбачених  пунктом  2.4.,  в
співвідношенні з лаборантами 2:1.
   2.6. Посада рентген-лаборантів встановлюється відповідно до
посад лікарів-рентгенологів.
   2.7. Посади медичних сестер фізіотерапевтичного відділення
встановлюються  з  розрахунку 1 посада на 15 тисяч умовних
фізіотерапевтичних одиниць в рік.
   2.8. Посади   інструкторів   лікувальної   фізкультури
встановлюються з розрахунку 1 посада на 60 ліжок.
   2.9. Посади  медичних  сестер  відділення  (кабінетів)
функціональної діагностики встановлюються з розрахунку 2 посади на
кожну посаду лікаря, передбачену пунктом 1.3.5.
   2.10. Посади  медичних  сестер  прийомного  відділення
встановлюються з розрахунку 1 посада на 120 ліжок.
   2.11. Посади медичних статистиків  з  середньою  освітою
встановлюються в залежності від кількості лікарів-кардіологів:
   2.11.1. Від 5 до 10 - 0,5 посади.
   2.11.2. Понад 10 - 1 посада.
 
   2.12. Посади медичних реєстраторів встановлюються для:
   2.12.1. Довідкового бюро - 1 посада на 240 ліжок.
   2.12.2. Реєстратури - з розрахунку 1 посада на 5 посад
лікарів-кардіологів.
   2.13. Посади старших медичних сестер відділень встановлюються
відповідно до посад завідуючих відділень.
   2.14. Посада головної медичної сестри встановлюється при
наявності в диспансері 240 і більше ліжок.
 
         3. Молодший медичний персонал
 
   3.1. Посади молодших палатних сестер по догляду за хворими
встановлюються з розрахунку 1 цілодобовий пост на 30 ліжок.
   3.2. Посади санітарок-буфетниць встановлюються з розрахунку 1
посада на 30 ліжок.
   3.3. Посади  санітарок-прибиральниць  встановлюються  з
розрахунку 1 посада на 50 ліжок.
   3.4. Посади санітарок-банщиць встановлюються з розрахунку
1 посада на 80 ліжок.
   3.5. Посади санітарок процедурного кабінету встановлюються
відповідно до посад медичних сестер цього кабінету.
   3.6. Посади санітарок лікарських кабінетів встановлюються з
розрахунку 1 посада на 3 посади лікарів-кардіологів.
   3.7. Посади  санітарок  лабораторій  встановлюються  з
розрахунку 1 посада на 4 посади лікарів-лаборантів (включаючи
посаду завідуючого), фельдшерів-лаборантів і лаборантів.
   3.8.  Посади  санітарок  рентгенологічного  відділення
(кабінету) встановлюються з розрахунку одна посада на 240 ліжок.
   3.9. Посади  санітарок  фізіотерапевтичного  відділення
(кабінету) встановлюються з розрахунку 1 посада на 2 посади
медичних сестер по фізіотерапії.
   3.10. Посади санітарок для переносу та супроводження хворих
встановлюються з розрахунку 1 посада на 120 ліжок.
   3.11. Посади сестер-господарок встановлюються:
   3.11.1. В  стаціонарі  - відповідно до посад завідуючих
відділеннями.
   3.11.2. В диспансерно-поліклінічному відділенні - 1 посада на
10 і більше посад лікарів-кардіологів.
 
   4. Штатні нормативи медичного персоналу для блока інтенсивної
терапії та реанімації наведені в додатку 5 до цього наказу.
   5. Медичний     персонал     для    дистанційного
консультативно-діагностичного центру (кабінету):
   5.1. Лікарське     обслуговування     дистанційного
консультативно-діагностичного  центру  (кабінету)  здійснюється
штатними лікарями диспансеру.
   5.2. Посади медичних сестер, підготовлених по функціональній
діагностиці, встановлюються з розрахунку 1 посада в зміну роботи,
яка не укомплектована медичними сестрами згідно пункту 2.9 цього
додатка.
 
   6. Посади техніків та інженерів-програмістів для забезпечення
роботи  обладнання  і  апаратури  встановлюються  на  розсуд
адміністрації диспансеру залежно від обсягу і специфіки роботи.
   7. Персонал для оформлення медичної документації:
   7.1. Посади медичних реєстраторів для оформлення медичної
документації  з  застосуванням  звукозаписувальної  апаратури
(магнітофонів,  диктофонів)  з  виконанням машинописних робіт
встановлюються в межах загальної чисельності медичного персоналу з
розрахунку 1 посада:
   - на 75-100 ліжок (з урахуванням ліжок для новонароджених);
   - на 10 посад лікарів, які здійснюють амбулаторний прийом.
{ Пункт 7.1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я N 266
( v0266282-96 ) від 16.08.96 - втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства  охорони  здоров'я N 33 ( v0033282-00 )  від
23.02.2000 }
 
   8. Персонал відділення централізованої стерилізації:
   8.1. Посади старшої медичної сестри та посади санітарок
відділення   централізованої   стерилізації   встановлюються
адміністрацією диспансеру залежно від обсягу роботи в межах
загальної кількості посад медичного персоналу.
 
   9. Персонал аптеки (укомплектовується, коли диспансер не
обслуговується госпрозрахунковою аптекою):
   9.1. Посада завідуючого-провізора встановлюється в диспансері
на 100 і більше ліжок.
   9.2. Посади   провізорів-технологів   або   фармацевтів
встановлюються з розрахунку 1 посада на 120 ліжок.
   9.3. 0,5  посади  провізора-аналітика  встановлюється  в
диспансері при наявності не менше 240 ліжок.
   9.4. Посади санітарок-мийниць встановлюються з розрахунку 0,4
посади на кожну посаду провізора-технолога та фармацевта.
 
   10. Персонал кухні:
   10.1. Посади  службовців  і професійних робітників кухні
встановлюються згідно з діючими штатними нормативами.
 
 Начальник Головного
 управління організації
 медичної допомоги і
 медичного страхування
 МОЗ України                      А.П.Картиш
 
 Головний кардіолог
 МОЗ України                      В.О.Бобров
 
 Начальник Головного економічного
 управління МОЗ України                 Л.М.Кірик
 
                      Додаток 3
                      до наказу МОЗ України
                      від 30.12.1992 р. N 206
 
              Положення
     про спеціалізоване кардіологічне відділення для
     хворих інфарктом міокарда з блоком інтенсивної
            терапії і реанімації
 
   1. Спеціалізоване  кардіологічне  відділення  для  хворих
інфарктом   міокарда   є    структурним    підрозділом
лікувально-профілактичної  установи,  на  базі  якої  воно
організоване. В складі відділення організуються блок інтенсивної
терапії  і  реанімації, лабораторія для проведення екстрених
аналізів, приміщення для проведення реанімації.
   2. Основні завдання відділення і блоку є:
   2.1. Здійснення  висококваліфікованого  лікування  хворих
гострою коронарною недостатністю (ГМI) та інфарктом міокарда (IМ)
і небезпечними для життя порушеннями серцевого ритму.
   2.2. Підвищення рівня теоретичних знань та навчання персоналу
лікувальних установ практичним навикам по лікуванню і нагляду за
хворими  ГКН,  IМ, а також гострою недостатністю кровообігу
будь-якої  етіології,  в  тому  числі  способам  і  методам
кардіореанимації.
   2.3. Здійснення  науково-методичного  керівництва  роботою
спеціалізованих кардіологічних бригад станції швидкої медичної
допомоги, а також усіх інших лікарів швидкої допомоги, які беруть
безпосередню участь в поданні медичної допомоги цьому контингенту
хворих, з метою забезпечення послідовності висококваліфікованого
лікування на всіх етапах, включаючи догоспітальний.
 
   3. Блоки  інтенсивної терапії і реанімації в інфарктних
відділеннях лікарень і кардіологічних диспансерів приймають, з
метою надання швидкої і невідкладної медичної допомоги таких
ургентних хворих:
   3.1. Iнфарктом міокарда в перші 24 години після виникнення
захворювання та в пізніші строки при наявності таких ускладнень:
гострої серцевої недостатності, кардіогенного шоку, тромбоемболії
легенової артерії, рецидивуючого больового синдрому, небезпечних
для життя порушень серцевого ритму.
   3.2. Нестабільною прогресуючою стенокардією з ЕКГ-змінами.
   3.3. Реанімованих після зупинки кровообігу (в тому числі
раптової).
   3.4. Такими порушеннями серцевого ритму:
   3.4.1. Пароксизмальними шлуночковими тахікардіями.
   3.4.2.  Суправентрикулярними  тахікардіями  з  нестійкою
гемодінамікою.
   3.4.3. Гостро посталими повними AV-блокадами серця.
 
   3.5. В  синкопальному  стані,  обумовленому  порушеннями
серцевого ритму та провідності.
   3.6. Гіпертонічними кризами з ускладненим перебігом  (за
винятком гострого порушення мозкового кровообігу).
 
   4. У зв'язку з основними завданнями спеціалізованих відділень
його персонал проводить таку роботу:
   4.1. Здійснює діагностику і лікування хворих, що поступили у
відділення.
   4.2. Здійснює постійно оперативний зв'язок з станцією швидкої
медичної допомоги з метою вироблення і уточнення показання і
протипоказання для госпіталізації в спеціалізоване відділення,
повідомляє про наявність вільних місць у відділенні, а також в
деяких випадках надає консультативну допомогу бригадам швидкої
допомоги з питань діагностики і лікування хворих кардіологічними
захворюваннями.
   4.3. Проводить  учбові  заняття з медперсоналом з основ
кардіореанімації.
   4.4. Організує і проводить практичні конференції з питань
надання меддопомоги хворим ГКН і IМ.
 
   5. Відділення повинно мати:
   5.1. Спеціально  обладнаний  блок  інтенсивної терапії і
реанімації.
   5.2. Приміщення для проведення реанімації.
   5.3. Приміщення  для  проведення  операційних  втручань
(катетеризація серця та крупних судин, трахеотомія, ендокардіальна
стимуляція серця та інш.).
   5.4. Приміщення  для  зберігання  медичного  обладнання,
медикаментів, медичної документації.
   5.5. Незнижуваний  запас  медикаментів,  необхідних  для
проведення реанімації та інтенсивної терапії.
   5.6. Приміщення  для  організації  лабораторії  з  метою
проведення екстренних аналізів.
   5.7. Приміщення для відпочинку чергового персоналу.
 
   6. Кількість у відділенні ліжок визначається начальниками
управлінь охорони здоров'я обласних та Севастопольської міської
державних адміністрацій, відділом охорони здоров'я Республіки
Крим, департаменту охорони здоров'я Київської міської державної
адміністрації залежно від потреби в них, наявності підготовлених
кадрів, приміщень та спеціального медичного обладнання.
   7. Штати встановлюються у відповідності з діючими штатними
нормативами.
   8. Відділення можуть бути базою медінституту,  інституту
вдосконалення лікарів, науково-дослідного інституту, медучилища.
   9. Відділення очолюється завідуючим, який призначається і
звільняється згідно установленим порядком. Він керує відділенням
самостійно і безпосередньо підпорядковується керівникові установи
та його заступнику по медичній (лікувальній) частині.
 
 Начальник Головного
 управління організації
 медичної допомоги і
 медичного страхування
 МОЗ України                      А.П.Картиш
 
 Головний кардіолог
 МОЗ України                      В.О.Бобров
 
                      Додаток 4
                      до наказу МОЗ України
                      від 30.12.1992 р. N 206
 
            Орієнтовний перелік
     медичного обладнання кардіологічного відділення
     з блоком інтенсивної терапії і реанімації для
          хворих інфарктом міокарда
 
----------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Найменування обладнання            ¦ Кількість   ¦
¦п/п ¦                        ¦        ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦           I. Апарати та прилади             ¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦Система моніторного нагляду          ¦залежно від  ¦
¦  ¦                        ¦кількості ліжок¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 2. ¦Електрокардіограф - одноканальний портативний ¦ 3      ¦
¦  ¦         - багатоканальний      ¦ 1      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 3. ¦Дефібрилятор                  ¦ 3      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 4. ¦Апарат для штучної вентиляції легень      ¦ 1      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 5. ¦Ларингоскоп - універсальний          ¦ 1      ¦
¦  ¦      - зігнутий            ¦ 1      ¦
¦  ¦      - прямий             ¦ 1      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 6. ¦Апарат дихальний ручний            ¦ 2      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 7. ¦Бактерицидна лампа               ¦ 1      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 8. ¦Безтіньовий світильник пересувний       ¦ 1      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 9. ¦Апарат Боброва                 ¦ 3      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 10.¦Система індивідуального кисневого забезпечення ¦залежно від  ¦
¦  ¦                        ¦кількості ліжок¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 11.¦Набір для інтубації              ¦ 2      ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦
¦ 12.¦Електрокардіостимулятор для черезстравохідної ¦ 2      ¦
¦  ¦стимуляції                   ¦        ¦
¦----+-----------------------------------------------+---------------¦Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка