Законы Украины

Новости Партнеров
 

Декларація Міністра закордонних справ України Геннадія Удовенка і Міністра закордонних справ Республіки Болгарія Георгія Піринського

              Декларація
        Міністра закордонних справ України
       Геннадія Удовенка і Міністра закордонних
     справ Республіки Болгарія Георгія Піринського
 
 
   Дата підписання:    20 листопада 1995 р.
   Дата набуття чинності: 20 листопада 1995 р.
 
   На запрошення Міністра закордонних справ Республіки Болгарія
Георгія Піринського 19-20 листопада 1995 року з офіційним візитом
в Республіці Болгарія перебував Міністр закордонних справ України
Геннадій Удовенко.
 
   Міністр Геннадій Удовенко був прийнятий Президентом Желю
Желєвим, Головою Народних Зборів, академіком Благовестом Сендовим
та Прем'єр-міністром Жаном Віденовим.
 
   В ході візиту, який пройшов в атмосфері взаєморозуміння,
Міністри закордонних справ обговорили широке коло питань, що
становлять спільний інтерес. Було підкреслено, що Договір про
дружні відносини і співробітництво між Україною та Республікою
Болгарія від 5 жовтня 1992 року ( 100_003 ), результати офіційного
візиту Президента Желю Желєва в Україну в грудні 1994 року, а
також інші двосторонні документи являють собою солідну базу для
висхідного розвитку відносин між двома країнами. Було відзначено,
що подальша активізація та поглиблення цих відносин обумовлюються
як географічною і культурно-історичною близькістю, так і схожістю
чи співпадінням цілей і прагнень народів Болгарії та України
побудувати сучасні демократичні суспільства як невід'ємну частину
європейської родини.
 
   В ході бесіди була висловлена спільна впевненість в успішному
розвитку  процесів  демократизації і в утвердженні принципів
ринкової економіки в обох країнах. Болгарська сторона підтвердила
свою  підтримку  зовнішньої політики, яку проводить Україна,
спрямованої на збереження миру і стабільності в Європі.
 
   Українська сторона  дала  високу  оцінку  миролюбній  та
конструктивній зовнішній політиці Болгарії, утвердженню її як
стабілізуючого фактора на Балканах, значному внеску Болгарії у
розвиток регіонального та трансрегіонального співробітництва.
 
   В ході візиту був підписаний ряд міжурядових документів, а
саме, Угоди про торговельно-економічне співробітництво ( 100_683 )
та спільну експлуатацію поромної переправи між портом Iллічівськ
(Україна) та портом Варна (Болгарія) ( 100_501 ), Конвенцію про
уникнення подвійного оподаткування ( 100_008 ), Протокол про
товарообіг в 1995-1996 рр. Між Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків  і  торгівлі  України та Міністерством торгівлі та
зовнішньоекономічного  співробітництва  Республіки  Болгарія
підписано Угоду про співробітництво.
 
   Обидва Міністри висловили впевненість, що підписані документи
будуть сприяти подальшому розвитку, динамізації та поглибленню
відносин,  зокрема,  в  торговельно-економічній  та фінансовій
галузях.
 
   Особливу увагу було приділено встановленню нових,  більш
ефективних форм співробітництва, що відповідають сучасним вимогам,
на базі більш повноцінного використання потенціалу традиційних
зв'язків і ринків. Була підкреслена необхідність в стимулюванні
створення спільних виробничих, торговельних і фінансових структур,
розробку  і  реалізацію інвестиційних програм, що становлять
взаємний інтерес, в тому числі й у галузі паливно-енергетичного
комплексу та інфраструктур. Сторони підтвердили свої наміри щодо
прискореного вирішення проблем по реалізації спільних проектів
будівництва  об'єктів на територіях обох країн на виконання
відповідних рішень Урядів України та Республіки Болгарія, а також
транзитних  перевезень  товарів  через  їхні території. Була
висловлена готовність сприяти більш повній реалізації і розвитку
контактів між представниками малого і середнього бізнесу обох
країн. Міністри вважають, що активізація діяльності Міжурядової
комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного
співробітництва,  зіграє  позитивну  роль  у  розвиткові
українсько-болгарських відносин.
 
   Міністри відзначили, що духовна і культурна близькість між
народами України і Болгарії є запорукою збереження і збагачення
спільних традицій та історичної спадщини. Болгарська сторона
висловила задоволення  створеними  українським  законодавством
умовами для збереження національної самосвідомості, самобутності і
культури етнічних болгар, які постійно проживають в Україні.
Обидві сторони домовилися про створення умов для пошуків нових
форм стимулювання контактів між людьми і спілкування в духовній
сфері.  Вони підтримали ідею створення болгарського осередку
культури, інформації та ділових контактів у Болграді в Україні. В
ході переговорів обговорювалася можливість створення національних
інформаційно-культурних центрів в обох країнах.
 
   Сторони ґрунтовно обговорили ряд актуальних регіональних і
міжнародних  питань взаємного інтересу, участь обох країн у
будівництві  нової  європейської  архітектури,  безпеки  і
співробітництва.
 
   Були констатовані схожість і, у великій мірі, співпадіння
поглядів та позицій з питань миру і безпеки в Європі та у всьому
світі,  приєднання до європейських політичних та економічних
структур, участь в  регіональних  системах  і  проектах  по
співробітництву.
 
   Міністри відзначили, що архітектура європейської безпеки може
бути побудована тільки на основі справжнього партнерства, тісної
координації і взаємного доповнення дій як держав, так і діючих у
галузі безпеки європейських та євроатлантичних структур. При цьому
підкреслювалося, що важливо не допустити в Європі виникнення нових
розмежувальних ліній.
 
   Iз задоволенням відзначалося, що обидві сторони  успішно
взаємодіють, і в ряді випадків виходять із спільними ініціативами
в міжнародних організаціях та на міжнародних форумах із цих
питань.
 
   Міністри розглянули комплекс проблем, пов'язаних з кризою в
колишній Югославії, і знову висловилися за якнайскоріше її мирне,
справедливе  і надійне розв'язання. Вони підтримують зусилля
міжнародного співтовариства в цьому напрямку і висловлюють свої
надії на успіх зусиль, які здійснюють США, а також і інші учасники
Контактної групи. Як країни, що потерпають від  неухильного
дотримання санкцій проти СРЮ, вони підтвердили свою готовність до
взаємодії з метою подолання їх негативних наслідків  шляхом
пріоритетної участі в міжнародних програмах повоєнного відновлення
регіонів, які постраждали від воєнних дій.
 
   Міністри підкреслили значення Декларації з питань про санкції
прийнятої ними спільно з Міністрами закордонних справ Греції,
Румунії та Молдови 14 квітня 1995 року в Афінах.
 
   Україна підтримала запропоновану Болгарією Резолюцію на 50-ій
сесії ГА ООН у питанні подолання негативних наслідків у результаті
чіткого дотримання санкцій щодо колишньої Югославії.
 
   Обидві сторони домовилися розглянути і при  необхідності
увійти до Ради Безпеки ООН із спільним зверненням у питанні про
санкції.
 
   Було заявлено, що ініціатива України щодо розробки заходів по
зміцненню довіри у військово-морській галузі на Чорному морі є
частиною спільних зусиль, спрямованих на зміцнення миру, безпеки і
співробітництва в регіоні.
 
   Сторони вважають, що Семінар, який закінчив свою роботу 17
листопада ц. р. в Софії під егідою ОБСЄ  на  тему  "Роль
транс'європейської інфраструктури в стабільності і співробітництві
у Чорноморському регіоні", створює можливість для конструктивного
обміну думками і накреслює перспективи плідного співробітництва в
галузі побудови регіональної інфраструктури як частини спільної
транс'європейської мережі. Україна вітає болгарську ініціативу про
зустріч у Софії в 1996 році країн ЦЄI та ЧЕС, підкресливши її
важливість і необхідність.
 
   Сторони підтвердили  свою  зацікавленість  в  активізації
конкретних проектів співробітництва і в забезпеченні умов для
започаткування  діяльності  Чорноморського  банку  торгівлі і
розвитку.
 
   Міністри висловилися за необхідність суворого  дотримання
Конвенції стосовно режиму проток, підписаної в Монтрьо в 1936 р.
( 995_228 ), та інших міжнародних норм, що регулюють судноплавство
в Чорноморських протоках. Вони переконані в тому, що проблеми
судноплавства в протоках можуть і повинні розв'язуватися на
багатосторонній основі.
 
   Відбувся обмін думками відносно перспектив співробітництва в
Дунайській комісії і була висловлена готовність по регулярному
проведенні консультацій між обома країнами з питань, пов'язаних з
її діяльністю.
 
   Міністри розглядають ЦЄI як важливий політичний форум і
зручну форму для багатостороннього економічного співробітництва,
що сприяє розвиткові європейських інтеграційних процесів.
 
   Українська сторона висловила вдячність Болгарії за підтримку,
яку Болгарія надала в процесі прийняття України до Ради Європи.
Обидві країни як члени Ради Європи висловили готовність активно
співпрацювати для зміцнення демократичної безпеки на континенті.
 
   Відбувся ґрунтовний обмін думками з деяких основних питань
реформування ООН, а також стосовно можливостей співпраці обох
країн в рамках цієї Всесвітньої організації.
 
   Була висловлена впевненість у тому, що взаємини між Україною
і Болгарією розвиватимуться та поглиблюватимуться і надалі в
інтересах обох народів, миру, безпеки та співробітництва в Європі
і в усьому світі.
 
   У рамках офіційного візиту відбулися також робочі зустрічі
між  членами  делегацій - керівниками і представниками ряду
міністерств і відомств двох країн.
 
   Міністр закордонних  справ  України  запросив  Міністра
закордонних  справ  Республіки  Болгарія відвідати Україну з
офіційним візитом у зручний для нього час. Запрошення було
прийняте з вдячністю.
 
   Софія, 20 листопада 1995 року.
 
 Міністр закордонних           Міністр закордонних
 справ України              справ Республіки Болгарія
 
   (підпис)                  (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка