Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про порядок застосування Угоди про державну соціальну допомогу членам родин військовослужбовців, що загинули в Афганістані та інших державах, у яких велися бойові дії, і Протоколу до зазначеної Угоди (укр/рос)

               Протокол
      про порядок застосування Угоди про державну
    соціальну допомогу членам родин військовослужбовців,
      що загинули в Афганістані та інших державах,
       у яких велися бойові дії, і Протоколу
            до зазначеної Угоди
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання Україною:   9 вересня 1994 р.
   Набуття чинності для України: 9 вересня 1994 р.
 
   Глави урядів держав-учасниць Угоди про державну соціальну
допомогу  членам  родин  військовослужбовців,  що загинули в
Афганістані та інших державах, у яких велися бойові дії, від 24
вересня 1993 року ( 997_041 ) і Протоколу до зазначеної Угоди від
23 грудня 1993 року ( 997_958 ),
 
   домовилися про нижченаведене:
 
   вважати, що під категорією осіб, на яких поширюється дія
Угоди  про  державну  соціальну  допомогу  членам  родин
військовослужбовців, що загинули в Афганістані та інших державах,
у яких велися бойові дії, від 24 вересня 1993 року ( 997_041 ) і
Протоколу до зазначеної Угоди від 23 грудня 1993 року ( 997_958 ),
розуміються члени родин військовослужбовців, що загинули або
померли внаслідок поранень, контузій, захворювань, отриманих у
період бойових дій у Афганістані та інших державах, у яких велися
бойові дії, у період існування Союзу РСР (розрахунковий період -
до 1 січня 1992 року).
 
   Перелік осіб,  що  відносяться  до  членів   родини
військовослужбовця,  що  мають  право на соціальну допомогу,
визначається  відповідно  до  національного  законодавства
держав-учасниць Співдружності.
 
   Вчинено в місті Москві 9 вересня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала цей Протокол, його засвідчену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
 
   (підпис)                  (підпис)
 
               Протокол
    о порядке применения Соглашения о государственной
     социальной помощи членам семей военнослужащих,
     погибших в Афганистане и других государствах,
     в которых велись боевые действия, и Протокола
           к указанному Соглашению
 
         (Москва, 9 сентября 1994 года)
 
 
   Главы правительств  государств-участников  Соглашения  о
государственной социальной помощи членам семей военнослужащих,
погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись
боевые действия, от 24 сентября 1993 г. ( 997_041 ) и Протокола к
указанному Соглашению от 23 декабря 1993 г. ( 997_958 ),
   договорились о нижеследующем:
 
   считать, что под категорией лиц, на которых распространяется
действие Соглашения о государственной социальной помощи членам
семей  военнослужащих,  погибших  в  Афганистане  и  других
государствах, в которых велись боевые действия, от 24 сентября
1993 г. ( 997_041 ) и Протокола к указанному Соглашению от 23
декабря 1993  г.  (  997_958  ),  понимаются  члены  семей
военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранений, контузий,
заболеваний, полученных в период боевых действий в Афганистане и
других государствах, в которых велись боевые действия, в период
существования Союза ССР (расчетный период - до 1 января 1992 г.).
   Перечень лиц, относящихся к членам семьи военнослужащего,
имеющих право на социальную помощь, определяется в соответствии с
национальным законодательством государств-участников Содружества.
 
   Совершено в г. Москве 9 сентября 1994 г. в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое  направит  каждому
государству,  подписавшему настоящий Протокол, его заверенную
копию.
 
                             (Подписи)
      Азербайджан
      Армения
      Белоруссия
      Грузия
      Казахстан
      Киргизия
      Молдавия
      Россия
      Таджикистан
      Туркмения
      Узбекистан
      Украина
 
 Бюллетень международных договоров.
 1995. N 2. С. 30-31.
 Содружество. Информационный вестник Совета
 глав государств и Совета глав правительств СНГ.
 1994. N 2(15). С. 84
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка