Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про утворення Організаційного комітету для проведення в Україні Міжнародного року сім'ї

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 19 березня 1993 р. N 164-р
                Київ
 
    ( Iз змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 28-р ( 28-95-р ) від 26.01.95 )
 
 
 
 
   Підтримуючи рішення  Генеральної  Асамблеї  Організації
Об'єднаних Націй про проголошення 1994 року Міжнародним роком
сім'ї та проведення в 1995 році IV Всесвітньої конференції ООН з
становища жінок:
 
   1. Утворити Організаційний комітет для проведення в Україні
Міжнародного року сім'ї, IV Всесвітньої конференції  ООН  з
становища  жінок  і  реалізації  Всесвітньої  декларації  по
забезпеченню виживання, захисту і розвитку дітей в 90-і роки у
складі згідно з додатком.
 
   2. Організаційному комітету до 1 червня ц. р. розробити і
затвердити заходи щодо проведення в Україні Міжнародного року
сім'ї, підготовки до IV Всесвітньої конференції ООН з становища
жінок та виконання Плану дій по реалізації Всесвітньої декларації
по забезпеченню виживання, захисту і розвитку дітей ( 995_075 ) в
90-і роки.
 
   3. Мінфіну в установленому порядку профінансувати витрати,
пов'язані з проведенням в Україні зазначених міжнародних заходів.
 
   4. Рекомендувати Раді Міністрів Республіки Крим, обласним,
Київській  та  Севастопольській  міським,  районним державним
адміністраціям і виконкомам міських, районних у містах  Рад
народних депутатів утворити відповідні оргкомітети для проведення
Міжнародного року сім'ї за участю громадських організацій.
 
 
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
 
   Iнд.28
 
                   Додаток
          до розпорядження Кабінету Міністрів України
             від 19 березня 1993 р. N 164-р
 
               СКЛАД
    Організаційного комітету для проведення в Україні
    Міжнародного року сім'ї, IV Всесвітньої конференції
     ООН з становища жінок та реалізації Всесвітньої
     декларації по забезпеченню виживання, захисту і
          розвитку дітей в 90-і роки
 
 
   КУРАС           - Віце-прем'єр-міністр України
Iван Федорович          (голова)
 
   ЄЩЕНКО          - народний депутат України, голова
Валентина Миколаївна       Комісії Верховної Ради України
                 у справах жінок, охорони сім'ї,
                 материнства і дитинства (заступ-
                 ник голови, за згодою)
 
   МАЛИШ           - заступник Міністра праці (заступ-
Надія Максимівна         ник голови)
 
   ВИНОГРАДОВА        - зав. сектором у справах жінок,
Людмила Дмитрівна        охорони сім'ї, материнства і
                 дитинства відділу з питань
                 освіти, культури, охорони
                 здоров'я і соціального забез-
                 печення Кабінету Міністрів
                 України (відповідальний
                 секретар)
 
   ВЕГЕРА          - заступник Міністра соціального
Світлана Анатоліївна       захисту населення
 
   БАРАБАШ          - перший заступник Міністра у
Володимир Васильович       справах молоді і спорту
 
   ГЕРМАНЧУК         - заступник Міністра фінансів
Петро Кузьмич
 
   ГОЙДА           - начальник Головного управління
Ніна Григорівна         організації медичної допомоги
                 дітям і матерям Міністерства
                 охорони здоров'я
 
   ДРАЧ           - голова Міжнародної організації
Марія Михайлівна         "Жіноча громада" (за згодою)
 
   ЄВМИНОВА         - головний спеціаліст Мінчорнобилю
Людмила Олександрівна
 
   ДОНЧИК          - заступник глави Київської міської
Віталій Григорович        державної адміністрації, голова
                 департаменту з гуманітарних
                 питань
 
   МАЗУР           - головний редактор журналу "Жінка"
Лідія Юріївна
 
   МАКАРЕВИЧ         - заступник Міністра закордонних
Микола Петрович         справ
 
   ЛУК'ЯНОВА         - директор Українського науково-
Олена Михайлівна         дослідного інституту педіатрії,
                 акушерства і гінекології
                 Міністерства охорони здоров'я,
                 академік
 
   МОРОЗ           - заступник Міністра освіти
Олексій Григорович
 
   ОРЛИК           - голова спілки жінок України
Марія Андріївна         (за згодою)
 
   ОСТРОУЩЕНКО        - народний депутат України, голова
Світлана Вікторівна       підкомісії з питань охорони
                 сім'ї і материнства Комісії Вер-
                 ховної Ради України у справах
                 жінок, охорони сім'ї, материнства
                 і дитинства (за згодою)
 
   ПАШКО           - голова союзу Українок
Атена Василівна         (за згодою)
 
   СЕЛIХОВ          - виконавчий директор Фонду соці-
Михайло Гнатович         ального страхування
 
   СТЕШЕНКО         - зав. відділом демографії та від-
Валентина Сергіївна       творення трудових ресурсів
                 Iнституту економіки Академії
                 наук України, кандидат еконо-
                 мічних наук
 
   УСЕНКО          - голова правління Дитячого фонду
Валентина Володимирівна     України (за згодою)
 
   ФРИДРАК          - перший віце-президент Укртеле-
Ярема Миколайович        радіокомпанії
 
   ХАЙНАЦЬКА         - заступник Міністра статистики
Iрина Володимирівна
 
   ШЕВЧУК          - начальник відділу демографії та
Віктор Омелянович        сімейної політики управління
                 рівня життя, соціальних гарантій
                 та демографії Мінпраці
 
   ЯКОВИНА          - перший заступник Міністра
Микола Михайлович        культури
 
   ЯНУШЕВИЧ         - народний депутат України, член
Станіслава Антонівна       підкомісії з питань охорони сім'ї
                 і материнства Комісії Верховної
                 Ради України у справах жінок,
                 охорони сім'ї, материнства і
                 дитинства (за згодою)
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 28-р
( 28-95-р ) від 26.01.95 )
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка