Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ республіки

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 19 листопада 1992 р. N 627
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 707 ( 707-2007-п ) від 12.05.2007 }
 
      Про внесення змін до Положення про порядок і
      умови державного обов'язкового особистого
      страхування осіб рядового, начальницького та
      вільнонайманого складу органів і підрозділів
          внутрішніх справ республіки
 
    { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
     N 165 ( 165-95-п ) від 09.03.95
     N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 }
   
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести зміни до Положення про порядок і умови державного
обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького
та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ
республіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів УРСР від
29 червня 1991 р. N 59 ( 59-91-п ), виклавши його у редакції
згідно з додатком.
 
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           I.ЮХНОВСЬКИЙ
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
   Iнд.29
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 червня 1991 р. N 59
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                від 19 листопада 1992 р. N 627)
 
             ПОЛОЖЕННЯ
      про порядок і умови державного обов'язкового
    особистого страхування осіб рядового, начальницького
     та вільнонайманого складу органів і підрозділів
           внутрішніх справ України
 
 
   1. Страхові платежі з державного обов'язкового особистого
страхування осіб рядового, начальницького та  вільнонайманого
складу органів і підрозділів внутрішніх справ України, включаючи
витрати Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА" на 
його проведення в розмірі 6 процентів загальної  суми  цих
платежів, перераховуються МВС України на спеціальний рахунок
Національної акціонерної страхової компанії "ОРАНТА".
 
   Страхові платежі, не використані в поточному році на виплату
страхових сум, підлягають зарахуванню в рахунок чергових платежів,
а кошти, яких не вистачає, доплачуються МВС України.
 
   МВС України здійснює розрахунки з Національною акціонерною
страховою компанією "ОРАНТА" за сплатою  страхових  платежів
щомісячно до 25 числа централізовано з розрахунку 1/12 річної
потреби.
 
   Управління внутрішніх справ Республіки Крим, областей та міст
Києва і Севастополя, інші органи і підрозділи внутрішніх справ,
безпосередньо підпорядковані МВС України, а також його самостійні
головні управління щомісячно до 20 числа перераховують на поточний
рахунок МВС України 1/12 суми платежу із страхування  осіб
рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і
підрозділів внутрішніх справ, що утримуються за рахунок місцевих
бюджетів, коштів міністерств і відомств.
 
   Розміри  страхових  платежів  установлюються  щорічно
Національною  акціонерною  страховою  компанією  "ОРАНТА"  за
погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний рік.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
 
   2. Національна  акціонерна  страхова  компанія  "ОРАНТА"
виплачує страхові суми:
 
   а) особам рядового, начальницького та вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ (їхнім спадкоємцям) у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних при виконанні  службових  обов'язків,
пов'язаних з безпосередньою участю в охороні громадського порядку
і громадської безпеки, боротьбі із злочинністю:
 
   у разі одержання застрахованим тяжкого поранення (контузії,
травми або каліцтва) - в розмірі чотиримісячного  грошового
утримання, легкого поранення - в розмірі двомісячного грошового
утримання за останньою посадою, яку він займав;
 
   у разі встановлення застрахованому інвалідності, що настала у
період служби (роботи), але не пізніш як через 3 місяці після
звільнення зі служби (роботи) чи після закінчення цього строку,
але внаслідок захворювання чи нещасного випадку, що мали місце при
виконанні службових обов'язків:
 
   інвалідові I групи - в розмірі п'ятирічного  грошового
утримання;
 
   інвалідові II групи - в розмірі чотирирічного грошового
утримання;
 
   інвалідові III групи - в  розмірі  трирічного  грошового
утримання;
   у разі загибелі (смерті) застрахованого його спадкоємцям
(після подання свідоцтва про право на спадщину) - в розмірі
десятирічного грошового утримання  загиблого  (померлого)  за
останньою посадою, яку він займав.  Виплата страхових сум 
здійснюється з розрахунку грошового утримання, передбаченого 
чинним законодавством за останньою посадою на день  виплати
страхової суми.
( Підпункт "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 165 ( 165-95-п ) від 09.03.95 )
 
   б) особам рядового, начальницького та вільнонайманого складу
органів і підрозділів внутрішніх справ (їхнім спадкоємцям) у разі
загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва),
захворювання, одержаних у період проходження служби, - у розмірах,
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня
1992 р. N 488 ( 488-92-п ).
 
   Виплата зазначених у підпунктах "а" і "б" цього пункту
страхових сум у зв'язку з настанням страхової події провадиться за
вирахуванням раніше виплачених страхових сум (з цього  виду
страхування) за цю ж саму страхову подію. При цьому страхова сума
виплачується незалежно від виплат з інших видів страхування і
виплат, здійснюваних у порядку відшкодування збитків.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
 
   3. Вимоги про виплату страхової суми застрахований або його
спадкоємці можуть пред'явити Національній акціонерній страховій
компанії "ОРАНТА" протягом трьох років з дня страхової події.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
 
   4. Виплата страхових сум провадиться у семиденний строк з дня
отримання Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА"
усіх необхідних документів від застрахованого (в разі загибелі -
від його спадкоємців) та органів (підрозділів) внутрішніх справ.
 
   У разі відмови у  виплаті  страхових  сум  Національна
акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у семиденний строк письмово
повідомляє про це застрахованого  або  його  спадкоємців  і
відповідні органи (підрозділи) внутрішніх справ із зазначенням
причин відмови.
 
   Спори між застрахованим (його спадкоємцями) і Національною
акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхових
сум вирішуються в установленому законодавством порядку.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
 
   5. При настанні страхових подій, передбачених пунктом 2 цього
Положення, виплата  страхових  сум  провадиться  Національною
акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за місцем проживання
(прописки) застрахованого шляхом їх перерахування на особистий
рахунок одержувача в установі банку, видачі чека банку або
переказу грошей поштою за рахунок одержувача.
 
   Неповнолітньому одержувачу виплата страхової суми провадиться
лише шляхом перерахування на його особистий рахунок в установі
банку за місцем проживання з одночасним повідомленням про це
відповідного органу опіки і піклування.
( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
 
   6. Якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма,
каліцтво) або захворювання застрахованого пов'язані із учиненням
ним навмисних чи інших провинних дій, відповідні  документи
органами (підрозділами) внутрішніх справ не  оформляються  і
страхові суми не виплачуються.
 
   7.  Визначення  ступеня  тяжкості  одержаного  поранення
(контузії, травми, каліцтва) провадиться військово-лікарськими
комісіями на підставі переліку поранень, контузій, травм  і
каліцтв, що належать до тяжких або легких.
 
   При одержанні застрахованим у період проходження служби
поранення (контузії, травми, каліцтва), за наслідками якого він не
підлягає звільненню зі служби через хворобу або обмежений стан
здоров'я, відповідними  військово-лікарськими  комісіями,  які
визначають придатність до служби на підставі акта про обставини
одержання поранення (контузії, травми, каліцтва) після медичного
обстеження, йому видається довідка про поранення  (контузію,
травму, каліцтво).
 
   У разі втрати застрахованим довідки про поранення (контузію,
травму, каліцтво) військово-лікарською комісією при його зверненні
видається дублікат цієї довідки із зазначенням у правому верхньому
куті "Дублікат взамін загубленої"
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка