Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден у зонах локальних воєнних конфліктів (укр/рос)

               Рішення
        про забезпечення безпеки польотів
        цивільних повітряних суден у зонах
          локальних воєнних конфліктів
              (укр/рос)
 
 
   Дата підписання Україною:     24.09.1993 
   Дата набуття чинності для України: 24.09.1993 
 
   У зв'язку з випадками знищення цивільних повітряних суден
протиборними сторонами в зонах локальних воєнних конфліктів, що
призвело до загибелі ні в чому не винних людей, розуміючи
недопустимість  загрози  життю  і  здоров'ю  громадян,  які
використовують повітряний  транспорт,  незалежно  від  їхньої
національної  і  державної  належності,  керуючись принципами
Чиказької  Конвенції (1944 р.) про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ), а також зобов'язаннями держав, що випливають з
міжнародних договорів, Рада глав урядів Співдружності Незалежних
Держав і Уряд Республіки Грузія
 
   вирішили:
 
   доручити компетентним органам держав-учасниць Співдружності і
Республіки Грузія спільно з Міждержавним авіаційним комітетом
вжити   невідкладних   заходів  правового,  воєнного  та
організаційно-технічного характеру щодо  забезпечення  безпеки
діяльності цивільної авіації, маючи на увазі встановлення в зонах
локальних воєнних конфліктів районів потенційної небезпеки для
польотів цивільних повітряних суден, із введенням у встановленому
порядку обмежень і заборон на польоти у зазначених районах, а
також недопущення таких дій сторін у воєнних конфліктах, які
наражають на небезпеку цивільні об'єкти і осіб, які не беруть
участі у воєнних діях.
 
   Здійснено в місті Москві 24 вересня 1993 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
   (підпис)                  (підпис)
 
               Решение
        об обеспечении безопасности полетов
        гражданских воздушных судов в зонах
          локальных военных конфликтов
 
         (Москва, 24 сентября 1993 года)
 
 
   В связи  с  имевшими место за последнее время случаями
уничтожения гражданских  воздушных  судов  противоборствующими
сторонами в зонах локальных военных конфликтов, приведшими к
гибели ни в чем неповинных людей, понимая недопустимость угрозы
жизни  и здоровью граждан, использующих воздушный транспорт,
независимо от их национальной и государственной принадлежности,
руководствуясь  принципами  Чикагской  конвенции (1944 г.) о
международной гражданской  авиации  (  995_038  ),  а  также
обязательствами  государств,  вытекающими  из  международных
договоров, Совет глав  правительств  Содружества  Независимых
Государств и Правительство Республики Грузия решили:
   поручить компетентным   органам   государств-участников
Содружества и Республики Грузия совместно с Межгосударственным
авиационным комитетом принять неотложные меры правового, военного
и организационно-технического характера по обеспечению безопасной
деятельности гражданской авиации, имея в виду установление в зонах
локальных военных конфликтов районов потенциальной опасности для
полетов гражданских воздушных судов, с введением в установленном
порядке ограничений и запретов на полеты в указанных районах, а
также недопущение таких действий сторон в вооруженных конфликтах,
которые  подвергают опасности гражданские объекты и лиц, не
участвующих в военных действиях.
 
   Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном
подлинном  экземпляре  на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит  государствам,  подписавшим  настоящее  Решение, его
заверенную копию.
 
                             (Подписи)
 
   Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия,  Молдавия,  Россия,  Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
 
 Информационный вестник Совета глав государств и
 Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 4, 199
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка