Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників регіональних (обласних) управлінь з питань банкрутства


        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            20.12.2002 N 375
 
    Про затвердження Положення про порядок преміювання
     працівників регіональних (обласних) управлінь
            з питань банкрутства
 
 


   З метою  стимулювання  праці  працівників  регіональних
(обласних) управлінь з питань банкрутства Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції України залежно від їх
ініціативи  та  особистого  вкладу  в  загальні  результати
роботи Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок преміювання працівників
регіональних (обласних) управлінь з питань банкрутства згідно з
додатком.
   2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2003 року.
 
 Державний секретар                    В.Першин
 
 


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   20.12.02 N 375
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок преміювання працівників
   регіональних ( обласних) управлінь з питань банкрутства
 
           1.  Загальні положення
   1.1. Преміювання  працівників  регіональних  (обласних)
управлінь з питань банкрутства (далі - управління) Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції України (далі -
Міністерство) здійснюється згідно з пунктом 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 13 грудня 1999 року N 2288 ( 2288-99-п )
"Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої  влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів".
   1.2. Працівники управління преміюються за якісне, своєчасне і
в повному обсязі виконання функцій (обов'язків), встановлених
положеннями про управління та посадовими інструкціями, а також з
урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати
роботи за підсумками роботи за місяць.
   1.3. В окремих випадках за наказом керівника управління за
виконання  особливо  важливої  роботи* працівникам може бути
виплачена одноразова премія в межах наявних коштів.
 
---------------
   * Зміст особливо важливої роботи визначається відповідним
наказом начальника управління до початку виконання цієї роботи.
       2. Порядок визначення фонду преміювання
   2.1. Кошти  на  преміювання  працівників   управління
передбачаються в загальному фонді оплати праці управління, який
затверджується і  доводиться  Міністерством  після  прийняття
Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України на
відповідний рік. Доведення показників з оплати праці працівників
управлінь здійснюється Міністерством у терміни, визначені чинним
законодавством.
   2.2. На створення річного фонду преміювання спрямовуються
кошти управління у розмірі тримісячного фонду оплати праці та
економії фонду оплати праці, що утворилася з початку поточного
року.
         3. Розмір і порядок преміювання
   3.1. Головний бухгалтер управління до закінчення  місяця
розраховує:
   суму фонду  оплати  праці, яка може бути спрямована на
преміювання, та визначає можливий розмір премії за результатами
роботи за місяць;
   відсоток премії в цілому по управлінню - в процентному
відношенні фонду преміювання до посадових окладів з урахуванням
доплати за ранг;
   фонд преміювання по структурному підрозділу - шляхом множення
нарахованого фонду заробітної плати по посадових окладах  з
урахуванням  доплати за ранг за фактично відпрацьований час
працівниками підрозділу на розмір відсотка премії по управлінню.
   Розмір премії  начальнику  управління визначається шляхом
множення посадового окладу з урахуванням доплати за ранг за
фактично відпрацьований час на відсоток премії в цілому по
управлінню та погоджується з Міністерством за умови подання звіту
про виконану роботу. Премія начальнику управління виплачується
після отримання письмового дозволу Міністерства на її виплату.
   Керівникам структурних підрозділів розмір премії визначає
начальник управління в межах фонду преміювання по структурному
підрозділу.
   Кожному працівникові  розмір  премії  визначає  керівник
структурного підрозділу залежно від особистого вкладу працівника в
загальні результати роботи, без обмеження індивідуальної премії
максимальним розміром, в межах фонду преміювання по структурному
підрозділу і погоджує з начальником управління.
   3.2. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, період
підвищення кваліфікації, відряджень тривалістю понад 30 діб премії
не виплачуються.
   3.3. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який
проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком
працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за станом здоров'я
або згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП України ( 322-08 ).
      4. Підготовка документів та виплата премій
   4.1. Головний  бухгалтер управління до закінчення місяця
проводить необхідні розрахунки згідно з п. 3.1 цього Положення та
передає довідку-розрахунок за  встановленою формою (додається)
до 25 числа поточного місяця керівникам структурних підрозділів, а
також начальнику управіння для подальшого оформлення.
   4.2. Керівники структурних підрозділів:
   погоджують з начальником управління розмір своєї премії в
процентному відношенні в межах фонду преміювання структурного
підрозділу;
   розподіляють між  працівниками  визначену по структурному
підрозділу суму премії, погоджують розрахунок з  начальником
управління та до 26 числа поточного місяця подають довідку в
бухгалтерію для підготовки наказу про преміювання.
   4.3. Головний бухгалтер управління:
   узагальнює подані довідки-розрахунки та готує наказ щодо
преміювання працівників управління;
   до 28 числа поточного місяця передає Міністерству факсом
довідку-розрахунок за встановленою формою для погодження розміру
премії начальнику управління.
 
 Начальник управління фінансування,
 бухгалтерського обліку та контролю          А.Чубинський
 
 


                   Додаток
                   до Положення про порядок
                   преміювання працівників
                   регіональних (обласних)
                   управлінь з питань
                   банкрутства
 
            Довідка-розрахунок
       розміру премії працівників управління
    __________________________________________________
        в _________________________ 2003 р.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
N п/п|Прізвище та| Посада |К-сть |Заробітна плата за факт.|Показник|  Фонд  | Розмір премії|Примітка
   | ініціали |     |відпр.|  відпрац. час    |відсотка|  премії | працівникам |
   |      |     | днів |------------------------|премії %| управління|--------------|
   |      |     |   | посад,|доплата| разом |    |      |сума | %  |
   |      |     |   | оклад |за   |    |    |      |   |до з/п |
   |      |     |   |    |ранг  |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
 1 |   2   |   3  |  4 |  5  |  6  |  7  |  8  |   9   | 10 |  11 |  12
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
 1 | ......... |начальник | 22 | 240 | 130 | 370.00 |  X  |   X   |259.00|  70 |
   |      |управління|   |    |    |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
   | ......... |..........| ... |    |    |    |  X  |   X   |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
 2 | ......... |начальник | 22 | 207 | 100 | 307.00 |  X  |   X   |184.2 |  60 |
   |      |відділу  |   |    |    |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
   |      |     |   |    |    |    |    |      |   |    |
 3 | ......... |головний | 15 |113.85 | 61.36 | 175.21 |  X  |   X   |87.61 |  50 |
   |      |спеціаліст|   |    |    |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
   |      |     |   |    |    |    |    |      |   |    |
 4 | ......... |головний | 22 | 167 | 90  | 257.00 |  X  |   X   |123.36|  48 |
   |      |спеціаліст|   |    |    |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
   |      |     |   |    |    |    |    |      |   |    |
 5 | ......... |провідний | 20 |131.80 | 72.73 | 204.53 |  X  |   X   |114.54|  56 |
   |      |спеціаліст|   |    |    |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
 6 | ......... |спеціаліст| 22 | 127 | 70  | 197.00 |  X  |   X   |137.9 |  70 |
   |      |1     |   |    |    |    |    |      |   |    |
   |      |категорії |   |    |    |    |    |      |   |    |
-----+-----------+----------+------+-------+-------+--------+--------+-----------+------+-------+--------
   | УСЬОГО:  |     |   | 986.65| 524.09| 1510.74|  60  | 906.44  |906.60|  60 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   Примітка:
   1. Графи 1-9 заповнюються головним бухгалтером управління
   2. Графи 10-11 заповнює начальник управління


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка