Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про забезпечення виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.09.2002 N 518-р


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
            20.12.2002 N 485
 
          Про забезпечення виконання
       розпорядження Кабінету Міністрів України
           від 09.09.2002 N 518-р
 
 


   З метою забезпечення  реалізації  розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 09.09.2002 N 518-р  ( 518-2002-р ) "Про
затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2003 році
Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року"
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити заходи Міністерства охорони здоров'я України
щодо виконання у 2003 році Основних напрямів соціальної політики
на період до 2004 року ( 717/2000 ) (далі заходи; додаються).
   2. Першим заступникам, заступникам Державного  секретаря,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити реалізацію заходів та щоквартально першого
числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати інформацію
про їх виконання до Головного управління освіти, науки  та
інформаційно-аналітичного забезпечення.
   3. Головному   управлінню   освіти,   науки    та
інформаційно-аналітичного  забезпечення  забезпечити підготовку
узагальненої інформації та її подання до Міністерства праці та
соціальної політики України.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   20.12.2002 N 485
 
               ЗАХОДИ
       Міністерства охорони здоров'я України
          щодо виконання у 2003 році
       Основних напрямів соціальної політики
        на період до 2004 року ( 717/2000 )
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------
| N |      Найменування заходу      |  Термін   |   Виконавці   |
|  |                     |  виконання  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|          МОЗ є основним виконавцем                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      I. Забезпечення розвитку народонаселення                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           Демографічна політика                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Організувати вивчення інформації     |  протягом  | Пономаренко В.М. |
|  | про стан здоров'я населення       |   року   | Жданова М.П.   |
|  |                     |        | Голубчиков М.В.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         Формування державної політики                   |
|       стосовно сім'ї, жінок, дітей і молоді                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Спільно з АМН забезпечити координацію  |  протягом  | Волосовець О.П.  |
|  | і контроль за проведенням наукових    |   року   | Жданова М.П.   |
|  | досліджень відповідно до Національної  |        |          |
|  | програми "Репродуктивне здоров'я     |        |          |
|  | 2001-2005" ( 203/2001 )         |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 3 | Спільно з МОН та Держкоміеформом     |  перше   | Пономаренко В.М. |
|  | організувати і провести пропагандистську |  півріччя  | Жданова М.П.   |
|  | кампанію до Всесвітнього дня здоров'я  |        | Волошин А.П.   |
|  | (7 квітня 2003 р.)            |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       II. Удосконалення трудових відносин                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      Охорона праці та безпечна життєдіяльність                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Спільно з Мінпраці затвердити гігієнічні |  IV квартал | Піщиков В.А.   |
|  | вимоги до облаштування та експлуатації  |        | Педченко Т.В.   |
|  | рентгенівських кабінетів і проведення  |        |          |
|  | рентгенологічних досліджень з метою   |        |          |
|  | посилення нагляду за безпекою на робочому|        |          |
|  | місці                  |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    III. Реформування системи соціального забезпечення             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     Реформування системи соціального страхування               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Спільно з зацікавленими Міністерствами  | у тримісячний | Педченко Т.В.   |
|  | та відомствами розробити проект     | термін після |          |
|  | Закону України "Про внесення змін    | прийняття   |          |
|  | до деяких законодавчих актів України"  | Закону України|          |
|  | з метою приведення            | "Про загально-|          |
|  | нормативно-правової бази у відповідність | обов'язкове  |          |
|  | із Законом України            | державне   |          |
|  | "Про загальнообов'язкове державне    | соціальне   |          |
|  | соціальне медичне страхування"      | медичне    |          |
|  |                     | страхування" |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      Удосконалення системи соціального захисту                |
|       інвалідів, ветеранів війни та праці                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Розробити комплексні заходи з      | II квартал  | Марунич В.М.   |
|  | профілактики та зниження рівня      |        | Жданова М.П.   |
|  | інвалідності серед працюючого населення |        | Педченко Т.В.   |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 7 | Підготувати та впровадити в практику   | IV квартал  | Марунич В.М.   |
|  | роботи медико-соціальних експертних   |        |          |
|  | комісій науково-методичні розробки щодо |        |          |
|  | надання трудових рекомендацій інвалідам |        |          |
|  | працездатного віку залежно від стану   |        |          |
|  | здоров'я, групи, причини інвалідності,  |        |          |
|  | умов та характеру праці на підприємствах |        |          |
|  | різних форм власності загального     |        |          |
|  | та спеціалізованого типу         |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 8 | Створити банк даних з проблем      |  2003-2005  | Марунич В.М.   |
|  | інвалідності               |   роки   |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 9 | Узагальнити та поширити досвід роботи  |  протягом  | Марунич В.М.   |
|  | Чернігівського центру медико-соціальної |   року   |          |
|  | експертизи з організації роботи щодо   |        |          |
|  | реабілітації інвалідів. Створити на базі |        |          |
|  | Центру школу передового досвіду     |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 10 | Спільно з Міноборони удосконалити порядок|  I квартал  | Марунич В.М.   |
|  | встановлення інвалідності колишнім    |        |          |
|  | військовослужбовцям           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           V. Гуманітарна сфера                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Спільно з зацікавленими міністерствами  |  протягом  | Пономаренко В.М. |
|  | та відомствами Розробити нову редакцію  |   року   |          |
|  | Закону України "Основи законодавства   |        |          |
|  | України про охорону здоров'я"      |        |          |
|  | ( 2801-12 )               |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 12 | Розвивати мережу закладів охорони    |  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | здоров'я, які надають первинну медико-  |   року   |          |
|  | санітарну допомогу на засадах сімейної  |        |          |
|  | медицини, з необхідним матеріально-   |        |          |
|  | технічним забезпеченням         |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 13 | Продовжити реформування первинної    |  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | медико-санітарної допомоги на засадах  |   року   |          |
|  | сімейної медицини, насамперед у сільській|        |          |
|  | місцевості; реорганізувати в лікарські  |        |          |
|  | амбулаторії не менше ніж третину     |        |          |
|  | фельдшерсько-акушерських пунктів у селах |        |          |
|  | з кількістю жителів 1000 і більше чоловік|        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 14 | Впровадити системи мобільного та     |  протягом  | Рощин Г.Г.    |
|  | супутникового зв'язку між закладами   |   року   |          |
|  | державної служби медицини катастроф   |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 15 | Створити банк даних про надзвичайні   |  IV квартал | Рощин Г.Г.    |
|  | ситуації та їх наслідки на території   |        | Жданова М.П.   |
|  | України і за її межами          |        | Бережнов С.П.   |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 16 | Спільно з зацікавленими міністерствами  |  протягом  | Александріна Т.А. |
|  | та відомствами забезпечити виконання   |   року   |          |
|  | Програми профілактики ВІЛ/СНІДу в Україні|        |          |
|  | на 2001-2003 роки ( 790-2001-п )     |        |          |
|  | з метою запобігання зараженню,      |        |          |
|  | зниження впливу негативних наслідків   |        |          |
|  | захворювання на ВІЛ/СНІД на суспільство |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 17 | Спільно з зацікавленими міністерствами  |  протягом  | Александріна Т.А. |
|  | та відомствами забезпечити виконання   |   року   |          |
|  | Національної програми боротьби з     |        |          |
|  | туберкульозом в Україні на 2002-2005 роки|        |          |
|  | ( 643/2001 ) з метою стабілізації    |        |          |
|  | епідемічної ситуації           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           МОЗ є співвиконавцем                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      I. Забезпечення розвитку народонаселення                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           Демографічна політика                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Підготувати та подати до Мінекономіки  |  грудень  | Пономаренко В.М. |
|  | пропозиції щодо удосконалення      |        |          |
|  | методологічних підходів до розроблення  |        |          |
|  | прогнозу демографічного розвитку регіонів|        |          |
|  | за даними Всеукраїнського перепису    |        |          |
|  | населення 2001 року           |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         Формування державної політики                   |
|       стосовно сім'ї, жінок, дітей і молоді                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | Спільно з Держкомсім'я сприяти створенню |  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | та розвитку при центрах соціальної служби|   року   | Марунич В.М.   |
|  | для молоді служб соціальної підтримки  |        | Александріна Т.А. |
|  | сімей "Родинний дім", психологічної   |        |          |
|  | допомоги "Телефон довіри", кризового   |        |          |
|  | центру соціально-психологічної допомоги, |        |          |
|  | центру соціально-психологічної      |        |          |
|  | реабілітації дітей та молоді з      |        |          |
|  | функціональними обмеженнями, вторинної  |        |          |
|  | зайнятості молоді, мобільних       |        |          |
|  | консультаційних пунктів соціальної    |        |          |
|  | роботи в сільській та гірській      |        |          |
|  | місцевості, консультаційних пунктів для |        |          |
|  | ін'єкційних споживачів наркотиків    |        |          |
|  | "Довіра", служби соціального       |        |          |
|  | супроводження молоді у військкоматах,  |        |          |
|  | виїзних консультаційних груп у військових|        |          |
|  | частинах, груп з питань роботи з молоддю,|        |          |
|  | яка знаходиться у місцях позбавлення волі|        |          |
|  | чи повернулася з місць позбавлення волі, |        |          |
|  | та інших                 |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 20 | Спільно з Міноборони та МОН організувати |  протягом  | Омецинський Б.Ф. |
|  | літнє оздоровлення та відпочинок дітей  |   року   | Жданова М.П.   |
|  | військовослужбовців, які загинули    |        |          |
|  | (померли) або отримали ступінь      |        |          |
|  | інвалідності в результаті виконання   |        |          |
|  | службових обов'язків та проходження   |        |          |
|  | військової служби, дітей         |        |          |
|  | військовослужбовців, які належать до   |        |          |
|  | категорії учасників бойових дій     |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 21 | Взяти участь у перегляді норм виділення |  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | коштів на утримання дітей-сиріт, які   |   року   |          |
|  | навчаються у військових ліцеях та ліцеях |        |          |
|  | з посиленою військово-фізичною      |        |          |
|  | підготовкою та подати відповідні     |        |          |
|  | пропозиції до Міноборони         |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|       II. Удосконалення трудових відносин                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|     Розвиток ринку праці та зайнятість населення               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Розробити та подати Мінпраці пропозиції |        |          |
|  | до Плану дій на 2004 рік щодо виконання |        |          |
|  | Державної програми зайнятості населення |        |          |
|  | на 2001-2004 роки ( 3076-14 )      |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
|22.1| Подати до Головного управління медичних |  грудень  | Лапушенко О.В.  |
|  | кадрів та державної служби пропозиції до |        | Жданова М.П.   |
|  | Плану дій на 2004 рік щодо виконання   |        | Волосовець О.П.  |
|  | Державної програми зайнятості населення |        |          |
|  | на 2001-2004 роки ( 3076-14 )      |        |          |
|  | (щодо створення нових робочих місць)   |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
|22.2| Узагальнити та подати Мінпраці пропозиції|  грудень  | Мельник Ю.В.   |
|  | до Плану дій на 2004 рік щодо виконання |        |          |
|  | Державної програми зайнятості населення |        |          |
|  | на 2001-2004 роки ( 3076-14 )      |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 23 | Спільно з Мінпраці та МОН організувати  |  протягом  | Лапушенко О.В.  |
|  | семінарські заняття працівників кадрових |   року   |          |
|  | служб підприємств з питань професійного |        |          |
|  | навчання кадрів на виробництві      |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        Регулювання міграційних процесів                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Взяти участь у приведенні національного |  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | законодавства з питань соціальної сфери |   року   | Піщиков В.А.   |
|  | у відповідність з нормами міжнародного  |        | Марунич В.В.   |
|  | права                  |        | Бережнов С.П.   |
|  |                     |        | Александріна Т.А. |
|  |                     |        | Бєлотєлов Н.Г.  |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 25 | Використовувати прогресивний зарубіжний |  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | досвід у соціальній сфері, залучати   |   року   | Піщиков В.А.   |
|  | міжнародні організації, державні і    |        | Марунич В.В.   |
|  | громадські структури інших країн до   |        | Бережнов С.П.   |
|  | участі у виконанні відповідних програм  |        | Александріна Т.А. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    Політика щодо доходів та реформування оплати праці             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 26 | Спільно з Мінпраці розробити та     |  протягом  | Мельник Ю.В.   |
|  | затвердити галузевий випуск Довідника  |   року   |          |
|  | кваліфікаційних характеристик професій  |        |          |
|  | працівників і запровадити його на    |        |          |
|  | підприємствах, в установах та      |        |          |
|  | організаціях               |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 27 | Спільно з Мінпраці розробити перелік   |  протягом  | Педченко Т.В.   |
|  | галузевих нормативів (норм) з праці, що |   року   |          |
|  | рекомендуються для застосування на    |        |          |
|  | підприємствах, в установах та      |        |          |
|  | організаціях               |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      Охорона праці та безпечна життєдіяльність                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | Розробити та подати до Мінпраці     | у тримісячний | Бережнов С.П.   |
|  | пропозиції до проекту нормативно-правових| термін після | Педченко Т.В.   |
|  | актів, спрямованих на реалізацію     | прийняття   | Жданова М.П.   |
|  | Законів України "Про внесення змін до  | відповідних  | Марунич В.В.   |
|  | Закону України "Про охорону праці"    | законів    | Піщиков В.А.   |
|  | ( 229-15 ), "Про поводження з      |        |          |
|  | вибуховими матеріалами"         |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 29 | Спільно з Мінпраці взяти учать у     |  протягом  | Лапушенко О.В.  |
|  | забезпеченні розвитку виробництва засобів|   року   |          |
|  | індивідуального захисту працюючих    |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 30 | Забезпечити виконання заходів,      |  протягом  | Педченко Т.В.   |
|  | спрямованих на реалізацію Концепції   |   року   |          |
|  | управління охороною праці        |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 31 | Взяти участь в виконанні зведеного плану |  протягом  | Педченко Т.В.   |
|  | розроблення (перегляду)         |   року   | Бережнов С.П.   |
|  | нормативно-правових актів про охорону  |        | Бєлотєлов М.Г.  |
|  | праці на 2003 рік з урахуванням вимог  |        |          |
|  | конвенцій Міжнародної організації праці |        |          |
|  | та директив Європейського Союзу     |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|         Захист трудових прав громадян                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | Спільно з Мінпраці взяти участь у    |  протягом  | Педченко Т.В.   |
|  | розробці проекту Трудового кодексу    |   року   | Бережнов С.П.   |
|  | України відповідно до норм міжнародного |        | Бєлотєлов М.Г.  |
|  | права, в якому передбачити правову основу|        |          |
|  | діяльності органів, на які покладаються |        |          |
|  | функції державного нагляду за дотриманням|        |          |
|  | законодавства про працю         |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        Розвиток соціального партнерства                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | Сприяти укладенню угод на галузевому і  |  протягом  | Піщиков В.А.   |
|  | регіональному рівні та колективних    |   року   | Лапушенко В.А.  |
|  | договорів на підприємствах, в установах і|        | Жданова М.П.   |
|  | організаціях усіх форм власності, а також|        | Бережнов С.П.   |
|  | приведенню їх положень у відповідність із|        | Волосовець О.П.  |
|  | законодавством та нормами Генеральної  |        | Мельник Ю.В.   |
|  | угоди між Кабінетом Міністрів України і |        | Педченко Т.В.   |
|  | Конфедерацією роботодавців України та  |        | Бєлотєлов М.Г.  |
|  | профспілковими об'єднаннями України   |        |          |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 34 | Удосконалити практику взаємодії органів |  протягом  | Лапушенко О.В.  |
|  | виконавчої влади з об'єднаннями     |   року   | Педченко Т.В.   |
|  | роботодавців та профспілок у сфері    |        | Жданова М.П.   |
|  | соціально-трудових відносин та      |        | Бережнов С.П.   |
|  | соціального партнерства         |        | Волосовець О.П.  |
|  |                     |        | Мельник Ю.В.   |
|  |                     |        | Бєлотєлов М.Г.  |
|----+------------------------------------------+---------------+-------------------|
| 35 | Передбачати у галузевій угоді розроблення|  протягом  | Жданова М.П.   |
|  | конкретного переліку норм часу,     |   року   | Піщиков В.А.   |
|  | виробітку, обслуговування, нормативів  |        | Лапушенко О.В.  |
|  | чисельності та умови регулювання     |        | Вовк М.Г.     |
|  | (зростання) фондів оплати праці     |        | Педченко В.М.   |
|  |                     |        | Бережнов С.П.   |
|  |                     |        | Волосовець О.П.  |
|  |                     |        | Александріна Т.А. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    III. Реформування системи соціального забезпечення             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      Реформування системи соціальної допомоги,                |
|    удосконалення системи надання адресної допомоги              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 36 | Внести до Мінпраці пропозиції щодо    |  протягом  | Вовк М.Г.     |
|  | впровадження пілотних проектів, що    |   року   | Жданова М.Г.   |
|  | стосуються заміни адресною грошовою   |        | Бережнов С.П.   |
|  | допомогою пільг з оплати житлово-    |        | Піщиков В.А.   |
|  | комунальних послуг, послуг зв'язку,   |        | Александріна Т.А. |
|  | проїзду на транспорті загального     |        |          |
|  | користування               |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      Удосконалення системи соціального захисту                |
|       інвалідів, ветеранів війни та праці                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Взяти участь у вивченні питання щодо   |  протягом  | Омецинський Б.Ф. |
|  | доцільності збереження мережі санаторно- |   року   | Вовк М.Г.     |
|  | курортних закладів Міноборони,      |        | Жданова М.П.   |
|  | їх бюджетного утримання і залучення до  |        |          |
|  | системи відновлення здоров'я та лікування|        |          |
|  | ветеранів війни             |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|        IV. Захист громадян як споживачів                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | Забезпечити державний нагляд за     |  протягом  | Бережнов С.П.   |
|  | додержанням норм і правил на всіх етапах |   року   |          |
|  | проходження продукції (товарів) від   |        |          |
|  | виробника, постачальника, продавця до  |        |          |
|  | споживача. Вживати дієвих заходів до   |        |          |
|  | вилучення з обігу продукції (товарів),  |        |          |
|  | що не відповідають зазначеним вимогам  |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
|           V. Гуманітарна сфера                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Розробити та внести до Держкомстату   | I квартал  | Пономаренко В.М. |
|  | пропозиції щодо розширення інформаційної |        | Голубчиков М.В.  |
|  | бази показників стану здоров'я населення;|        | Жданова М.П.   |
|  | підготувати аналітичну доповідь щодо   |        | Бережнов С.П.   |
|  | поширення серед населення анемії,    |        |          |
|  | спричиненої дефіцитом йоду та заліза в  |        |          |
|  | організмі людини (за матеріалами     |        |          |
|  | вибіркового соціомедичного обстеження)  |        |          |
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 Державний секретар                 Ю.В.Поляченко


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка