Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження норм витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та спеціальних машин

Страница 1


Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
     УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА КОРПОРАЦІЯ ПО БУДІВНИЦТВУ,
       РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
              "УКРАВТОДОР"
              Н А К А З
            29.12.2000 N 406
 
     Про затвердження норм витрат паливно-мастильних
      матеріалів на роботу дорожньо-будівельних
            та спеціальних машин
 
 


   З метою впровадження у виробництво прогресивних технічно і
економічно обгрунтованих норм витрат паливно-мастильних матеріалів
у системі корпорації "Укравтодор" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити та ввести в дію з 02.01.2001 норми витрат
паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та
спеціальних машин (додаються).
   2. Підприємству    "Укрдортехнологія"   (Мельничук Г.С.)
забезпечити тиражування норм у необхідних обсягах, Управлінню
інженерної підтримки виробництва (Оксенюк О.Д.) довести їх до
організацій і підприємств, що входять до складу корпорації.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Управління
інженерної підтримки виробництва (Оксенюк О.Д.).
 
 Перший заступник
 голови корпорації                   М.Д.Климпуш
 
 


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ Української державної
                   корпорації по будівництву,
                   ремонту та утриманню
                   автомобільних доріг
                   "Укравтодор"
                   Міністерства транспорту
                   України
                   29.12.2000 N 406
 
               НОРМИ
        витрат паливно-мастильних матеріалів
        на роботу дорожньо-будівельних машин
     (доповнення 2 до норм Н218. "Укравтодор" 043-96)
 
                   Вводиться з 02.01.2001 р.
            Загальні положення
   1.1. Норми витрат паливно-мастильних матеріалів встановлюють
витрату палива на нові дорожні і спеціальні машини, що не ввійшли
в норми Н218. "Укравтодор" 043-96 та доповнення 1 до норм від
01.10.1997 р.
   1.2. Норми розроблені згідно вимог ДБН В.2.8-12-2000 "Типові
норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації
техніки в будівництві".
   1.3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів для дорожніх
машин та спецавтомобілів призначені для  планування  потреби
підприємств,  організацій та установ (далі - підприємств) в
паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення
звітності,  запровадження  режиму  економії  і  раціонального
використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для
розроблення питомих норм витрат палива.
   1.4. Нормування витрат палива - це встановлення допустимої
міри його споживання в певних умовах експлуатації дорожніх машин
та спецавтомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми,
встановлені  по  моделях  (модифікаціях)  дорожніх  машин  і
спецавтомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів,
які дозволяють враховувати виконану роботу, кліматичні, дорожні та
інші умови експлуатації.
   1.5. Нормування витрат моторних масел та мастил здійснюється
пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.
   1.6. Приведені в збірнику норми витрат визначені згідно
Методичних вказівок по визначенню індивідуальних норм витрат
автомобільного  бензину  та  дизельного  палива  на  роботу
дорожньо-будівельних  машин  Держбуду  Російської  Федерації,
Методичних рекомендацій по нормуванню витрат палива спеціальними
автомобілями Держплану Російської Федерації та  Норм  витрат
пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті
Департаменту автотранспорту Мінтрансу України.
   1.7. При визначенні кількості палива для роботи машин в
перебігу зміни необхідно витрату палива на машино-годину роботи
помножувати на тривалість зміни.
   Змінний час  включає  тривалість  виконання  операцій
технологічного процесу виробництва робіт, пересування машини своїм
ходом по фронту робіт (в границях одного будівельного об'єкта) чи
з одного об'єкта на другий (в границях будівельної площі),
технологічних перерв в роботі машини, підготовка машини до роботи
в  початку  зміни  чи  здачі  в кінці зміни, або технічне
обслуговування протягом зміни.
   1.8. При необхідності перерахунку норми витрат палива з
машино-години роботи машини на мото-годину необхідно витрату
палива на машино-годину розділити на коефіцієнт використання
двигуна по часу за зміну.
   Коефіцієнт використання двигуна по часу для різних машин
наведений у додатку 2.
   1.9. При роботі машин в зимовий час при температурі повітря
нижче 0 град. C норми витрат палива підвищуються до 10%.
   Тривалість періоду використання зимових норм витрат палива
встановлюється  рішенням  обласних  адміністрацій  Автономної
Республіки Крим та міст Києва і Севастополя.
   1.10. Витрати  бензину  для  запуску  дизельних двигунів
пусковими двигунами дорожніх машин приймаються до 3% в літній час
та 4,5% в зимовий час від витрати дизельного палива.
   1.11. Норми витрат пального при експлуатації автомобілів та
дорожніх машин після капітального ремонту та нових при пробігу
перших 1000 км підвищуються до 10%.
   1.12. При перерахунку маси палива в об'ємні одиниці (л) та
зворотньо (кг) приймаються середні значення щільності автобензину
- 0,74, дизельного палива - 0,825.
   1.13. Норми витрат палива в вагових одиницях визначені для
планових розрахунків.
   Норми витрат палива для  нових  машин  визначаються  за
розрахунково-аналітичним методом, як тимчасові.
     Методичні вказівки по визначенню індивідуальних
    норм витрати бензину та дизельного палива на роботу
          дорожніх і спеціальних машин
   Методика розробки індивідуальних норм витрати палива, яка
пропонується,  грунтується  на  "Методических  указаниях  по
определению индивидуальных норм расхода автомобильного бензина и
дизельного топлива  на  работу  строительно-дорожных  машин",
розроблених ЦНИИОМТП  та  узгоджених з Держпланом СРСР (лист
від 30 червня 1988 р. N КМ-250/4-485) та затверджених будівельним
комітетом СРСР 20 липня 1988 р. N 32-Д.
   Індивідуальна норма (H ) витрати палива визначається  по
              i
формулі, наведеній нижче:
                    -3
           H = q x N x C x 10 ,
           і  e  e
 
де  H - індивідуальна норма витрати палива дорожньої машини,
   і  кг/маш. х год. (враховує середні умови експлуатації
     дорожніх машин протягом робочої зміни);
   q - питома витрата палива при нормальній потужності двигуна,
   e г/кВт х год. (приймається по даних інструкції по
     експлуатації заводу-виготовлювача дорожньої машини),
     наведена у додатку 3;
   N - номінальна потужність двигуна дорожньої машини, кВт,
   e приймається по даних інструкції по експлуатації
     заводу-виготовлювача дорожньої машини;
   C - інтегральний коефіцієнт, який враховує середні умови
     експлуатації машини протягом робочої зміни та
     визначається по формулі, наведеній нижче;
    -3
   10  - перевідний коефіцієнт грамів в кілограми.
   Визначення інтегрального нормативного коефіцієнта
         C = К x К  x К  x К ,
            ДВ  ДN  TN  ТЗ
 
де  К - коефіцієнт використання двигуна в часі (додаток 2);
   ДВ
   К -  коефіцієнт  використання двигуна  по  потужності
   ДВ  (додаток 2);
   К - коефіцієнт, що враховує зміни питомої витрати палива в
   TN залежності від ступеня використання  двигуна  по
     потужності (додаток 3);
   К - коефіцієнт, який враховує витрату палива на запуск і
   ТЗ регулювання  роботи  двигуна,  а  також  щомісячне
     технічне обслуговування машин на початку зміни, дорівнює
     1,03.
   Використовуючи показники,  які вказані у додатках 2, 3,
визначається індивідуальна норма витрати рідкого палива на роботу
дорожньої машини.
      Норми витрат палива на машино-годину роботи
          дорожньо-будівельної техніки
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Тип дорожньої машини| Країна-виробник | Тип  | Потужність | Витрата палива, |Питома витрата|
|п/п|          |дорожньої техніки|двигуна |двигуна, кВт| л/маш. х годину |палива, г/кВт |
|  |          |         |     |  (к.с.)  |          | х годину  |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 1 |     2     |    3    |   4  |   5   |     6     |   7    |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 1.|Асфальтоукладач АБГ |Фірма VOGELE   |  -  |  132,4  |    20,0    |   -    |
|  |"Тітан-423"     |Німеччина    |     |  (180,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 2.|Асфальтоукладач   |Німеччина    |DEUTZ  |  170,0  |    48,3    |   -    |
|  |SUPER 2000     |         |FBL413  |  (231,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 3.|Асфальтоукладач   |Фірма VOGELE   | BF6M  |  160,0  |    41,0    |   -    |
|  |SUPER 2100     |Німеччина    |1013EC  |  (218,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 4.|Асфальтоукладач   |Фірма VOGELE   | BF6M  |  209,0  |    54,0    |   -    |
|  |SUPER 2500     |Німеччина    | 1015  |  (284,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 5.|Комбінований    |Швеція, базова  |  -  |   -   |Автомобіль МАЗ   |   -    |
|  |асфальто- і щебене- |машина МАЗ 53371 |     |      |53371 -      |       |
|  |розподілювач для  |         |     |      |23,0 л/100 км;   |       |
|  |поверхневої обробки |         |     |      |дизельний     |       |
|  |дорожнього покриття |         |     |      |двигун - 16,4,   |       |
|  |SAVALCO HP27    |         |     |      |горілка -     |       |
|  |          |         |     |      |зріджений газ-   |       |
|  |          |         |     |      |пропан -      |       |
|  |          |         |     |      |0,46 кг/маш.    |       |
|  |          |         |     |      |х год.       |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 6.|Машина для ямкового |Швеція, базова  |  -  |  190,0  | 27,0 л/100 км  |   -    |
|  |ремонту дорожнього |машина VOLVO,  |     |  (258,0) |          |       |
|  |покриття SAVALCO  |шасі 2-х осне  |     |      |          |       |
|  |SR800        |         |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 7.|Фреза для холодного |Wirtgen,     |BF6M   |  185,0  |    31-46    |   -    |
|  |фрезерування    |Німеччина    |1013CP  |  (252,0) |          |       |
|  |дорожнього покриття |         |     |      |          |       |
|  |W 100 F       |         |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 8.|Фреза для холодного |BITELLI, Італія |DEUTZ  |  150,0  |    25-37    |  200,0   |
|  |фрезерування    |         |BF6M   |  (204,0) |          |       |
|  |дорожнього покриття |         |1013   |      |          |       |
|  |VOLPE SF 101    |         |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
| 9.|Одноковшовий    |Компанія MELROE, |DEUTZ  |   55,0  |Повне       |       |
|  |навантажувач    |Англія      |BF4AM  |  (75,0) |навантаження    |       |
|  |з бортовим поворотом|         |1011   |      |(робота з фрезою, |       |
|  |"Бобкет-863Н"    |         |     |      |пневмодробаркою,  |       |
|  |          |         |     |      |дисковою фрезою,  |       |
|  |          |         |     |      |роторним      |       |
|  |          |         |     |      |снігоочисником) - |       |
|  |          |         |     |      |11,0-12,4     |       |
|  |          |         |     |      |Високе       |       |
|  |          |         |     |      |навантаження    |       |
|  |          |         |     |      |(робота з     |       |
|  |          |         |     |      |екскаватором) -  |       |
|  |          |         |     |      |10,0-11,0     |       |
|  |          |         |     |      |Середнє      |       |
|  |          |         |     |      |навантаження    |       |
|  |          |         |     |      |(робота з ковшом, |       |
|  |          |         |     |      |вантажно-     |       |
|  |          |         |     |      |розвантажувальні  |       |
|  |          |         |     |      |роботи) -     |       |
|  |          |         |     |      |7,0-7,4      |       |
|  |          |         |     |      |Мале навантаження |       |
|  |          |         |     |      |(переніс та    |       |
|  |          |         |     |      |штовхання     |       |
|  |          |         |     |      |вантажу) - 6,7-6,9 |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|10.|Підмітально-    |Фірма "Марсель  | VM 59  |   97,0  |  12,0 л/100 км  |   -    |
|  |всмоктуюча машина  |Бошунг-АГ",   | A/3  |  (132,0) |          |       |
|  |"БОШУНГ СМ-420"   |Швейцарія    |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|11.|Різальник      |ОАО КМЗ     | ДМ-1к  |   4,4  |   2,4     |   -    |
|  |асфальтобетону   |"Магістраль"   |     |   (6,0) |          |       |
|  |(фреза ручна)    |         |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|12.|Віброплита ручна  |Німеччина    |GX-120  |   2,6  |   0,8     |   -    |
|  |Модель AVP 1240   |         |Хонда  |   (3,5) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|13.|Маркувальна машина |         | АДЕ  |   56,0  |   10,0     |   -    |
|  |HOFMANN       |         |     |  (76,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|14.|Маркувальна машина |Німеччина    |двигун  |   25,0  |   7,2     |   -    |
|  |HOFMANN 33-HC-1   |         |бензи-  |  (34,0) |          |       |
|  |(самохідна)     |         |новий  |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|15.|Маркувальна машина |Німеччина    |двигун  |   20,0  |   6,2     |   -    |
|  |HOFMANN H26-2    |         |дизель- |  (27,0) |          |       |
|  |(самохідна)     |         |ний   |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|16.|Маркувальна машина |Німеччина    |  -  |   -   |   7,0     |   -    |
|  |для розмітки    |         |     |      |          |       |
|  |автомобільних доріг |         |     |      |          |       |
|  |"Гідрокобра"    |         |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|17.|Мотокоток      |         | BF4M  |  129,0  |   17,5     |       |
|  |Hamn НД110К     |         | 1013E  |  (175,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|18.|Підмітально-    |США       |  -  |   -   |   7,0     |       |
|  |прибиральна машина |         |     |      |          |       |
|  |"BRODDWAY SENIOR"  |         |     |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|19.|Машина для     |    -    |  -  |   -   |Автомобіль MAN   |       |
|  |поверхневої обробки |         |     |      |двигун 364,0 кВт - |       |
|  |дорожнього покриття |         |     |      |40 л/100 км;    |       |
|  |"ШЕФФЕР"      |         |     |      |- 4,0 "Шеффер"   |       |
|  |          |         |     |      |- дизель 2-х    |       |
|  |          |         |     |      |циліндровий - 33,0 |       |
|  |          |         |     |      |кВт - 8,0 і 12,0  |       |
|  |          |         |     |      |Горілка "RIELO" - |       |
|  |          |         |     |      |10,0 і 21,0    |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|20.|Трактор Т-150,   |    -    |DEUTZ  |  125,0  |   16,1     |  252,0   |
|  |ХТЗ-17021      |         |ФРН   |  (170,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|21.|Трактор Т-150    |         |Двигун  |  132,0  |   13,0     |  238,0   |
|  |          |         |ЯМЗ-236 |  (180,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|22.|Трактор Т-150    |    -    |СМД-60, |  121,4  |   12,0     |  238,0   |
|  |          |         |62    |  (165,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|23.|Навісний плужний  |    -    |  -  |   -   |Автомобіль КрАЗ-256|       |
|  |відвал на шасі   |         |     |      |дизельний двигун  |       |
|  |автомобіля КрАЗ-256,|         |     |      |ЯМЗ-238 176,5 кВт -|       |
|  |КрАЗ-6510      |         |     |      |48,9 л/100 км   |       |
|  |          |         |     |      |Робота плужним   |       |
|  |          |         |     |      |відвалом при    |       |
|  |          |         |     |      |снігоочищенні -  |       |
|  |          |         |     |      |70,0 л/100 км   |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|24.|Навантажувач ТО-28А |    -    |Двигун  |  114,0  |   13,0     |       |
|  |          |         |Д-260-1 |  (155,0) |          |       |
|  |          |         |- 114  |      |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|25.|Навантажувач ТО-28, |    -    |А01МКС  |   99,0  |   12,85     |  238,0   |
|  |ТО-18Б       |         |     |  (135,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|26.|Навантажувач ТО-18Д |    -    | Д-245  |   73,5  |   8,62     |  220,0   |
|  |          |         |     |  (100)  |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|27.|Навантажувач UN-053 |Словаччина    |"Зетор" |   47,5  |   6,45     |  265,0   |
|  |          |         |72.01.91 |  (64,6) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|28.|Навантажувач 40484 |Білорусь     |ЯМЗ-238Б |  220,0  |   29,5     |  224,0   |
|  |          |         |     |  (300,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|29.|Колісний бульдозер |Білорусь     |ЯМЗ-238Б |  220,0  |   26,2     |  238,0   |
|  |МоАЗ-40489     |         |     |  (300,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|30.|Дисковий бензоріз  |Компанія Форест, |     |   5,8  |   2,5     |       |
|  |Husqvarna 312ОК   |Швеція      |     |   (8,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|31.|Бензопила 365    |Husqvarna    |  -  |   -   |   1,48     |   -    |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|32.|Бензопила 371 XP  |Husqvarna    |  -  |   3,9  |   1,58     |   -    |
|  |          |         |     |   (5,3) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|33.|Бензопила 394 XP  |Husqvarna    |  -  |   5,2  |   2,37     |   -    |
|  |          |         |     |   (7,1) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|34.|Кущоріз 250 R    |Husqvarna    |  -  |   2,4  |   1,00     |   -    |
|  |          |         |     |   (3,3) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|35.|Кущоріз 245 R    |Husqvarna    |  -  |   2,0  |   0,87     |   -    |
|  |          |         |     |   (2,7) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|36.|Висоторіз (сікатор) |Husqvarna    |  -  |   1,3  |   1,0     |   -    |
|  |250 PS       |         |     |   (1,8) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|37.|Бульдозер на    |         |СМД-20Т. |   95,6  |   9,35     |  233,0   |
|  |тракторі Т-150Д   |         |06.   |  (130,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|38.|Навантажувач на   |         |ЯМЗ-240НБ|  220,6  |   20,4     |  238,0   |
|  |тракторі К-701   |         |     |  (300,0) |          |       |
|---+--------------------+-----------------+---------+------------+-------------------+--------------|
|39.|Навантажувач на   |         |ЯМЗ-238НБ|  158,0  |   14,6     |  238,0   |
|  |тракторі К-700   |         |     |  (215,0) |          |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


     Норми витрат пального на роботу спецавтомобілів
       з бензиновими та дизельними двигунами
 
 
----------------------------------------------------------------------------------
|NN |   Тип   |Тип двигуна|Потужність двигуна,|  Норма витрат пального   |
|п/п|спецавтомобіля|      |  кВт (к.с.)   |-----------------------------|
|  |       |      |          |на 100 км |  на роботу   |
|  |       |      |          |пробігу, л| спецобладнання, |
|  |       |      |          |     |  л/100 км   |
|  |       |      |          |     | л/маш. x год.  |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 1 |   2    |   3   |     4     |   5  |    6     |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 1.|ЗІЛ-130    | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  39,0 |    -     |
|  |з причепом  |      |          |     |         |
|  |ГКБ-8328   |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 2.|ЗІЛ-441510  | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  47,7 |    -     |
|  |з причепом  |      |          |     |         |
|  |ОДАЗ-885   |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 3.|ЗІЛ-441510  | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  43,4 |    -     |
|  |з причепом  |      |          |     |         |
|  |ОДАЗ-9357   |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 4.|ЗІЛ-441510  | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  39,8 |    -     |
|  |з причепом  |      |          |     |         |
|  |ОДАЗ-93571  |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 5.|ЗІЛ-130    | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  37,0 |    -     |
|  |з вантажним  |      |          |     |   ___     |
|  |крюком    |      |          |     |   3,0     |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 6.|ЗІЛ-130    | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  42,0 |    -     |
|  |з вантажним  |      |          |     |   ___     |
|  |крюком та   |      |          |     |   3,0     |
|  |причепом   |      |          |     |         |
|  |ГКБ-8328   |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 7.|ЗІЛ-ММЗ-554; | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  40,7 |    -     |
|  |ЗІЛ-ММЗ-45021 |      |          |     |         |
|  |з причепом  |      |          |     |         |
|  |"БРОДВЕЙ"   |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 8.|МДК-133Д4С  | КАМАЗ-740|  154,4 (210,0)  |  31,5 |    -     |
|  |з причепом  |      |          |     |         |
|  |"БРОДВЕЙ"   |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
| 9.|МАЗ-537    | Д-12А  |  275,7 (375,0)  |  110,0 |   -      |
|  |з напівприче- |      |          |     |         |
|  |пом 4МЗАП-9990|      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
|10.|Комбінована  | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  34,0 |- пересування з  |
|  |дорожня машина|      |          |     | водою і полив - |
|  |КО-713-01   |      |          |     |   64,6    |
|  |       |      |          |     |   ____     |
|  |       |      |          |     |    -     |
|  |       |      |          |     |- пересування з  |
|  |       |      |          |     | водою і мийка - |
|  |       |      |          |     |   71,0    |
|  |       |      |          |     |   ____     |
|  |       |      |          |     |    -     |
|  |       |      |          |     |- снігоочистка  |
|  |       |      |          |     |  щіткою -   |
|  |       |      |          |     |   71,0    |
|  |       |      |          |     |   ____     |
|  |       |      |          |     |    -     |
|  |       |      |          |     |- снігоочистка  |
|  |       |      |          |     |плугом і щіткою - |
|  |       |      |          |     |   74,5    |
|  |       |      |          |     |   ____     |
|  |       |      |          |     |    -     |
|  |       |      |          |     |         |
|  |       |      |          |     |         |
|---+--------------+-----------+-------------------+----------+------------------|
|11.|Комбінована  | ЗІЛ-130 |  110,3 (150,0)  |  34,0 | - перевезення  |
|  |дорожня машина|      |          |     |  піску     |
|  |КО-713-02,  |      |          |     | і посипка -   |
|  |КО-713-06   |      |          |     |   43,0     |
|  |       |      |          |     |   ____    |
|  |       |      |          |     |    -     |

Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка