Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про роз"яснення порядку застосування положень чинного законодавства про електроенергетику


  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
               Л И С Т
          23.12.2002 N 05-39-13/3949
          На N 01/1951 від 13.11.2002
                   Полтавське обласне
                   територіальне відділення
                   Антимонопольного комітету
                   України
 
           Про роз'яснення порядку
      застосування положень чинного законодавства
           про електроенергетику
 
 


   Національна комісія регулювання електроенергетики України
розглянула Ваш лист і повідомляє таке.
   1. Відповідно до Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 ( z0417-96 ) в
редакції постанови НКРЕ від 22.08.02 N 928 ( z0903-02 ) (далі -
Правила), перевищення договірних (граничних) величин визначається
за  оперативними документами споживача і електропередавальної
організації та фіксується відповідним актом. П'ятикратна вартість
різниці між обсягами фактично спожитої і договірної (граничної)
величин електричної енергії, а також п'ятикратна вартість різниці
між найбільшою величиною потужності, що зафіксована протягом
розрахункового періоду, та договірною  (граничною)  величиною
потужності  зараховуються на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання  постачальника  електричної  енергії  за
регульованим тарифом (п. 7.26).
   Законом України "Про електроенергетику"  (  575/97-вр  )
встановлено,  що  споживач  енергії несе відповідальність за
порушення умов договору  з  енергопостачальником  та  правил
користування електричною і тепловою енергією та виконання приписів
державних інспекцій з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної та теплової енергії згідно із законодавством України.
Споживачі (крім населення) у випадку споживання  електричної
енергії понад договірну величину за розрахунковий період сплачують
енергопостачальникам  п'ятикратну  вартість  різниці  фактично
спожитої і договірної величини. У випадку перевищення договірної
величини  потужності  споживачі  (крім  населення)  сплачують
енергопостачальникам п'ятикратну вартість різниці між найбільшою
величиною потужності, що зафіксована протягом  розрахункового
періоду, та договірною величиною потужності.
   Згідно з Положенням про порядок проведення розрахунків за
електричну енергію, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 19.07.2000 N 1136 ( 1136-2000-п ), кошти, що надходять
від споживачів (крім населення) за споживання електричної енергії
понад договірну величину за розрахунковий період у  розмірі
п'ятикратної вартості різниці між фактично спожитою та договірною
величиною, і кошти, що надходять від споживачів (крім населення)
за  перевищення  договірної  величини  потужності  у розмірі
п'ятикратної вартості різниці між її  найбільшою  величиною,
зафіксованою  протягом  розрахункового періоду, та договірною
величиною потужності, зараховуються енергопостачальнику виключно
на його поточний рахунок із спеціальним режимом використання.
   Відповідно  до пункту 11 Порядку постачання електричної
енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24.03.99 N 441 ( 441-99-п ) (далі  -  Порядок
постачання), за підсумками місяця гранична величина споживання
електричної енергії для споживачів коригується до рівня фактично
сплаченої за цей місяць величини її споживання.
   2. Договір на постачання електричної енергії, укладений із
споживачем може включати години максимуму навантаження, проте ці
показники є загальними для всієї сукупності електричних мереж, і
включення цієї інформації до договору не є обов'язковим. Але вона
обов'язково має бути доведена споживачеві до відома.
   Згідно з пунктом 6.3. Правил ( z0417-96 ), Договір про
постачання електричної енергії містить такі умови, що є істотними
та обов'язковими для цього виду угод: договірна (гранична),
дозволена та приєднана потужність, договірна (гранична) величина
споживання електричної енергії та потужності.
   Відповідно  до  Порядку  постачання,  граничні  величини
споживання  електричної  енергії та потужності доводяться до
споживачів як договірні величини у терміни, обумовлені договором
між  місцевою  енергопостачальною організацією та споживачем.
Повідомлення про ці величини є невід'ємною частиною договору
(п. 11).
   3. Поняття "розрахунковий період" та "календарний місяць"
можуть бути прирівняними тільки у випадку, якщо це передбачено у
договорі  між  споживачем  та  постачальником електроенергії.
Щомісячна зміна тарифів не є підставою для такого прирівнювання.
   Пунктом 7.9. Правил ( z0417-96 ) встановлено, що у тому разі,
коли дата зміни тарифу не збігається з датою початку (закінчення)
розрахункового періоду і встановлена автоматизована система обліку
не дає змоги визначити обсяги споживання електричної енергії за
днями місяця, за згодою сторін, розрахунки здійснюються за однією
з таких схем: обсяг спожитої (переданої) електричної енергії між
датами зняття показів засобів обліку розкладається відповідно до
тривалості дії протягом розрахункового періоду кожного з тарифів,
після чого величина  коштів,  які  має  сплатити  споживач,
визначається як сума добутків тарифів на відповідні їм обсяги
електричної енергії; період між датами зняття показів засобів
обліку прирівнюється до розрахункового періоду і величина коштів,
які має сплатити споживач, визначається як  добуток  обсягу
електричної  енергії, спожитої (переданої) між датами зняття
показів засобів обліку, на тариф,  який  діяв  на  початок
розрахункового періоду. Обрана схема обов'язково зазначається у
договорі і не може бути змінена до закінчення терміну дії
договору.
   4. Згідно з пунктом 7.8. Правил ( z0417-96 ) тривалість
періоду для оплати отриманого рахунку зазначається у договорі або
на платіжному повідомленні і має не перевищувати 5 операційних
днів з дня отримання рахунку для споживачів, які оплачують
електричну енергію самостійно, і 10 операційних днів з дня
отримання рахунку для споживачів, які здійснюють розрахунки через
свою територіально відокремлену головну організацію.
   Відповідно до Порядку ( 441-99-п ) постачання споживачам, які
не здійснюють поточні платежі у терміни, встановлені договором,
або не дотримуються узгоджених графіків погашення заборгованості,
граничні  величини  споживання  електричної  енергії  не
встановлюються, а споживачі підлягають відключенню від електричних
мереж (п. 7).
 
 Член Комісії                     Л.Гончарова


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка