Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1-С (проплати) та інструкції по її складанню


         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            12.07.1996 N 209
 
   Про затвердження форми державної статистичної звітності
     N 1-С (проплати) та інструкції по її складанню
 
 


   1. За поданням Державної акціонерної холдингової компанії
"Укргаз" затвердити форму державної статистичної звітності N 1-С
(проплати) "Звіт про обсяг проплат (виручка) за природний газ в
газозбутових організаціях" (квартальна, піврічна, 9 місяці, річна)
та інструкцію по її заповненню і ввести їх в дію зі звіту за
I півріччя 1996 року.
   2. Розповсюдити форму статистичної звітності N 1-С (проплати)
на всі газозбутові організації, що знаходяться на самостійному
балансі.
   3. Взяти до відома, що забезпечення бланками  форм  та
інструкціями  про порядок складання звіту, збір та розробка
інформації за формою N 1-С (проплати) здійснюється Державною
акціонерною холдинговою компанією "Укргаз".
 
 Заступник Міністра                 О.В.Гашицький
 
 


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінстату України
                   12.07.1996 N 209
 
              ІНСТРУКЦІЯ
   про порядок складання державної статистичної звітності
    по формі 1-С (проплати) газозбутовими організаціями
 
           1. Загальні положення
   1.1. Статистична звітність по формі N 1-С (проплати) -
квартальна (I квартал, I півріччя, 9 місяців, рік) "Звіт про обсяг
проплат (виручка) за природний газ в газозбутових організаціях"
складається всіма газозбутовими організаціями, які реалізують
природний газ і знаходяться на самостійному балансі.
   1.2. Статистична звітність  складається  за  встановлений
календарний період часу і подається своїй вищестоящій організації
в строки, вказані на формі.
   1.3. Всі показники звіту мають грунтуватися на достовірних
даних первинного обліку і подаються в одиницях виміру, визначених
формою.
   1.4. Неподання  статистичних  даних  або  подання  їх
недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану
первинного  обліку  тягнуть  за  собою   адміністративну
відповідальність, відповідно до статті 186 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
     2. Заповнення показників статистичної звітності
   2.1. По рядку 01 в графах 3 і 4 відображаються  суми
розрахункових  проплат  постачальнику  за  фактично отриманий
природний газ для відпуску його населенню, комунально-побутовим
підприємствам та бюджетним організаціям і установам, визначених
шляхом множення отриманого природного газу на ціну газу на
внутрішньому ринку  (за 1000 куб. м) за мінусом суми необхідної
дотації на різницю в цінах для населення, пільг, субсидій та
витрат по транспортуванню газу газозбутовими підприємствами, а
також сум дотацій передбачених на оплату газу комунально-побутовим
підприємствам, бюджетним організаціям і установам (при наявності
довідки фінуправління).
   В графах 5 і 6 відображаються суми  фактичних  проплат
постачальнику за фактично спожитий природний газ населенням,
комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями і
установами,  що  дорівнюють обсягам коштів, які надійшли на
транзитні рахунки.
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат постачальнику в
%% (гр. 5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   2.2. По  рядку 02 в графах 3 і 4 відображаються суми
розрахункових проплат постачальнику за фактично спожитий природний
газ населенням, визначених шляхом множення отриманого природного
газу на ціну газу на внутрішньому ринку  (за 1000 куб. м) за
мінусом суми необхідної дотації на різницю в цінах для населення,
пільг, субсидій та витрат по транспортуванню газу газозбутовими
підприємствами.
   В графах  5  і 6 відображаються суми фактичних проплат
постачальнику за фактично відпущений природний газ населенням, що
дорівнюють обсягам коштів, які надійшли на транзитні рахунки.
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат постачальнику в
%% (гр. 5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   2.3. По рядку 03 в графах 3 і 4 відображаються  суми
розрахункових проплат постачальнику за фактично спожитий природний
газ комунально-побутовими  підприємствами,  визначених  шляхом
множення отриманого природного газу на ціну газу на внутрішньому
ринку (за 1000 куб. м) за мінусом витрат по транспортуванню газу
газозбутовими підприємствами а також сум дотацій, передбачених на
оплату газу комунально-побутовим підприємствам (при наявності
довідки фінуправління).
   В графах 5 і 6 відображаються суми  фактичних  проплат
постачальнику   за   фактично   спожитий  природний  газ
комунально-побутовими підприємствами,  що  дорівнюють  обсягам
коштів, які надійшли на транзитні рахунки.
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат постачальнику в
%% (гр. 5 : гр. 3 і гр. 6 : гр.4).
   2.4. По  рядку 04 в графах 3 і 4 відображаються суми
необхідних проплат постачальнику за фактично спожитий природний
газ бюджетними організаціями і установами, визначених шляхом
множення отриманого природного газу на ціну газу на внутрішньому
ринку (за 1000 куб. м) за мінусом витрат по транспортуванню газу
газозбутовими підприємствами, а також сум дотацій, передбачених на
оплату газу бюджетним організаціям і установам (при наявності
довідки фінуправління).
   В графах 7 і 8 відображається рівень проплат постачальнику в
%% (гр. 5 : гр. 3 і гр. 6 : гр. 4).
   В графах  5  і 6 відображаються суми фактичних проплат
постачальнику  за  фактично   спожитий   природний   газ
комунально-побутовими  підприємствами,  що  дорівнюють обсягам
коштів, які надійшли на транзитні рахунки.
   При відключенні від газопостачання відповідних споживачів,
розрахункова сума проплат по цих споживачах зменшується.
   Суми розрахункових  і  фактичних  проплат визначаються в
національній валюті України по курсу долара США на кінець звітного
періоду.
   3. Показником обсягу робіт в газозбутових організаціях, який
застосовується для регулювання розрахункового фонду оплати праці,
є сума проплат (виручки) за спожитий природний газ, що надходить
від населення, комунально-побутових  споживачів  та  бюджетних
установ.
   4. Підставою для визначення сум проплат (виручки) є дані
статистичної звітності, яка складається відповідно до затвердженої
форми 1-С (проплати), згідно додатка.
   5. Розрахункова сума проплат визначається шляхом множення
обсягу  спожитого  в  даному  періоді  газу  населенням,
комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями і
установами на ціну природного  газу  на  внутрішньому  ринку
(за 1000 куб. м) за мінусом суми необхідної дотації на різницю в
цінах для населення, компенсацій: пільг, субсидій та витрат на
транспортування газу газозбутовими організаціями, а також сум
дотацій, передбачених  на  оплату  газу  комунально-побутовим
підприємствам, бюджетним організаціям і установам (при наявності
довідки фінуправління).
   При відключенні від газопостачання відповідних споживачів
розрахункова сума проплат по цих споживачах зменшується.
   Фактична сума проплат дорівнює обсягам коштів, що надійшли на
транзитні рахунки.
   Сума проплат визначається в національній валюті України по
курсу долара США на кінець звітного періоду.
   6. По закінченні поточного кварталу газозбутові організації
корегують розрахунковий фонд оплати праці, визначений відповідно
до п. 5, на рівень проплат за спожитий природний газ за слідуючою
схемою:
 
---------------------------------------------
|Рівень проплат за | Рівень корегування  |
|спожитий природний | розрахункового фонду |
|газ (%%)      | оплати праці (%%)  |
|-------------------+-----------------------|
|  90 і вище   |     100      |
|   80-89    |     90      |
|   70-79    |     80      |
|   60-69    |     70      |
|   50-59    |     60      |
|   до 50    |     50      |
---------------------------------------------
   7. З урахуванням особливостей  газопостачання  (категорій
споживачів, їх питомої ваги в загальному обсязі споживання газу
тощо) Державною акціонерною холдінговою компанією "Укргаз" можуть
встановлюватись інші розміри корегування.
                   Відділ зведених показників
                   та прогнозування діяльності
                   ДАХК "Укргаз"
 
 


                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Мінстату України
                   12.07.1996 N 209
 
Кому подається ________________    Форма 1-С (проплати)
_______________________________
_______________________________    Поштова - квартальна,
                   I квартал, I півріччя,
Підприємство, організація _____    9 місяців, рік
_______________________________
_______________________________    Подають газозбутові
                   організації, які реалізують
Форма власності _______________    природний газ, не пізніше
_______________________________    10 числа місяця, наступного
                   за звітним періодом
                   Державній акціонерній
                   холдінговій компанії
                   "Укргаз"
 
 


                ЗВІТ
       про обсяг проплат (виручка) за природний
         газ в газозбутових організаціях
           за _____________ 199_ р.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Показники  |NN рядка| Сума проплат (виручка), млрд. крб.      |           |
|        |    |----------------------------------------------| Рівень проплат, %%  |
|        |    |  Розрахункова     |  Фактична     |           |
|        |    |------------------------+---------------------+----------------------|
|        |    | за звітний | з початку |за звітний| з початку| за звітний|з початку |
|        |    | квартал  |  року  |квартал  |  року  | квартал  | року   |
|---------------+--------+------------+-----------+----------+----------+-----------+----------|
|   1    |  2  |   3   |  4   |  5   |   6  |   7   |  8   |
|---------------+--------+------------+-----------+----------+----------+-----------+----------|
|Усього     |    |      |      |     |     |      |     |
|по підприємству| 1   |      |      |     |     |      |     |
|---------------+--------+------------+-----------+----------+----------+-----------+----------|
|- населенням  | 2   |      |      |     |     |      |     |
|---------------+--------+------------+-----------+----------+----------+-----------+----------|
|- комунально- |    |      |      |     |     |      |     |
|побутовими   |    |      |      |     |     |      |     |
|підприємствами | 3   |      |      |     |     |      |     |
|---------------+--------+------------+-----------+----------+----------+-----------+----------|
|- бюджетними  |    |      |      |     |     |      |     |
|організаціями |    |      |      |     |     |      |     |
|і установами  | 4   |      |      |     |     |      |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 
 Головний бухгалтер


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка