Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження складу керівників комісій та бюро Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
            23.10.1997 N 320
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
                       охорони здоров'я
    N 79 ( v0079282-00 ) від 19.04.2000 )
      Про затвердження складу керівників комісій
       та бюро Комітету з питань гігієнічного
          регламентування МОЗ України
 
 


   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
13 червня 1995 р. N 420 ( 420-95-п ) "Про затвердження Положення
про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних
факторів  і  Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної
регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів" та з
метою  удосконалення  діяльності  з гігієнічної регламентації
небезпечних факторів  і  створення  їх  державного  реєстру
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити склад голів  комісій  Комітету  з  питань
гігієнічного регламентування  МОЗ  України  (далі - Комітет),
додаток 1.
   2. Затвердити склад бюро Комітету (додаток 2).
   3. Голові Комітету до 31.12.97 затвердити за поданням голів
комісій персональний склад та плани роботи комісій на 1998 рік.
   4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 14.02.96 р. N 27 ( v0027282-96 ) "Про
затвердження складу керівників комісій та бюро Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ України".
   Контроль за виконання наказу залишаю за собою.
 
 Головний державний
 санітарний лікар України -
 перший заступник Міністра              Л.С.Некрасова
 
 


                   Додаток 1
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   23.10.1997 N 320
 
               СКЛАД
         голів комісій Комітету з питань
          гігієнічного регламентування
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| |    Назва комісії    |  Прізвище, ім'я   | Назва установи за основним | Телефони |
| |              |  та по батькові   |    місцем роботи    |(службовий,|
| |              |           |              | домашній) |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 1|      2        |     3      |       4       |  5   |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 1|Комісія з питань      |Яворовський      |Національний        |441-49-47; |
| |гігієнічного регламентування|Олександр Петрович  |медичний університет    |412-03-89 |
| |хімічних речовин у повітрі |           |ім. О.О.Богомольця     |      |
| |робочої зони        |           |              |      |
| |              |Коршун        |Комітет з питань      |434-35-77; |
| |              |Михайло Миколайович  |гігієнічного        |483-74-82 |
| |              |           |регламентування МОЗ     |      |
| |              |           |України           |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 2|Комісія з питань      |Присяжнюк       |Український науковий    |559-25-90; |
| |гігієнічного регламентування|Володимир Євтихійович |гігієнічний центр МОЗ    |293-51-13 |
| |хімічних речовин      |           |України           |      |
| |в атмосферному повітрі   |           |              |      |
| |              |Янишева        |Український науковий    |559-34-45; |
| |              |Нінель Яківна     |гігієнічний центр МОЗ    |274-03-15 |
| |              |           |України           |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 3|Комісія з питань      |Прокопов       |Український науковий    |559-25-81; |
| |гігієнічного регламентування|Вячеслав Олександрович|гігієнічний центр МОЗ    |227-51-20 |
| |хімічних речовин у воді   |           |України           |      |
| |водоймищ          |           |              |      |
| |              |Волощенко       |Український науковий    |559-50-36; |
| |              |Олег Гнатович     |гігієнічний центр МОЗ    |272-03-10 |
| |              |           |України           |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 4|Комісія з питань      |Гончарук       |Національний        |441-49-41; |
| |гігієнічного регламентування|Євген Гнатович    |медичний університет    |441-49-05 |
| |хімічних речовин у грунті  |           |ім. О.О.Богомольця     |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Вашкулат       |Український науковий    |559-25-44; |
| |              |Микола Павлович    |гігієнічний центр МОЗ    |474-76-94 |
| |              |           |України           |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 5|Комісія з питань      |Трахтенберг      |Інститут медицини      |220-51-85; |
| |гігієнічного регламентування|Ісаак Михайлович   |праці АМН України      |      |
| |пестицидів та агрохімікатів |           |              |      |
| |              |Проданчук       |Інститут екогігієни і    |266-06-59; |
| |              |Микола Георгійович  |токсикології ім. Л.І.Медведя|      |
| |              |           |МОЗ України         |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 6|Комісія з питань      |Шафран        |Інститут медицини      |(0482)   |
| |гігієнічного регламентування|Леонід Мусійович   |ранспорту МОЗ України    |60-49-99; |
| |полімерних матеріалів    |           |              |44-08-57  |
| |та композицій        |           |              |      |
| |              |Сова         |Інститут екогігієни і    |261-78-78; |
| |              |Роман Юхимович    |токсикології ім. Л.І.Медведя|220-58-57 |
| |              |           |МОЗ України         |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Чекаль        |Український науковий    |559-34-22; |
| |              |Віктор Микитович   |гігієнічний центр МОЗ    |544-36-05 |
| |              |           |України           |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 7|Комісія з питань      |Омельянець      |Український науковий    |559-25-43; |
| |гігієнічного регламентування|Таїсія Григорівна   |гігієнічний центр МОЗ    |264-93-36 |
| |біологічних факторів    |           |України           |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Цапко         |Національний        |274-14-36; |
| |              |Валентин Григорович  |аграрний університет    |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 8|Комісія з питань      |Ліхтарьов       |Науковий центр       |213-71-92; |
| |гігієнічного регламентування|Ілля Аронович     |радіаційної медицини    |517-26-30 |
| |радіоактивних речовин    |           |АМН України         |      |
| |та радіаційних факторів   |           |              |      |
| |              |Карачов        |Український науковий    |559-56-54; |
| |              |Іван Іванович     |гігієнічний центр МОЗ    |558-99-27 |
| |              |           |України           |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
| 9|Комісія з питань      |Черніченко      |Український науковий    |559-34-45; |
| |гігієнічного регламентування|Ігор Олексійович   |гігієнічний центр МОЗ    |553-21-75 |
| |канцерогенних речовин    |           |України           |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Баглєй        |Інститут екогігієни     |261-32-78 |
| |              |Євген Ананійович   |і токсикології       |      |
| |              |           |ім. Л.І.Медведя МОЗ України |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|10|Комісія з питань      |Думанський      |Український науковий    |559-29-90; |
| |гігієнічного регламентування|Юрій Данилович    |гігієнічний центр МОЗ    |      |
| |фізичних факторів      |           |України           |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Карнаух        |Український НДІ       |(0564)   |
| |              |Микола Гаврилович   |промислової медицини    |53-02-75; |
| |              |           |та профзахворювань     |      |
| |              |           |МОЗ України         |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|11|Комісія з питань      |Навакатікян      |Інститут медицини      |220-43-05; |
| |фізіолого-гігієнічного   |Олександр Оганесович |праці АМН України      |      |
| |регламентування та обліку  |           |              |      |
| |показників важкості     |           |              |      |
| |та напруженості праці    |           |              |      |
| |              |Бузунов        |Науковий центр       |      |
| |              |Володимир Опанасович |радіаційної медицини    |      |
| |              |           |АМН України         |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|12|Комісія з питань методів  |Чернюк        |Інститут медицини      |220-44-22; |
| |контролю небезпечних    |Володимир Іванович  |праці АМН України      |      |
| |факторів          |           |              |      |
| |              |Александрова     |Інститут медицини      |220-41-88; |
| |              |Людмила Георгіївна  |праці АМН України      |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|13|Комісія з питань державної |Коршун        |Комітет з питань      |220-47-05; |
| |реєстрації небезпечних   |Михайло Миколайович  |гігієнічного        |      |
| |факторів          |           |регламентування       |      |
| |              |           |МОЗ України         |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Попов         |Комітет з питань      |220-47-05; |
| |              |Юрій Борисович    |гігієнічного        |      |
| |              |           |регламентування       |      |
| |              |           |МОЗ України         |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|14|Комісія по атестації установ|Кундієв        |Інститут медицини      |220-80-30; |
| |та організацій на право   |Юрій Ілліч      |праці АМН України      |228-28-52 |
| |проведення         |           |              |      |
| |токсиколого-гігієнічних,  |           |              |      |
| |медико-біологічних та інших |           |              |      |
| |досліджень щодо безпеки   |           |              |      |
| |продукції для здоров'я   |           |              |      |
| |людини та проведення    |           |              |      |
| |гігієнічного регламентування|           |              |      |
| |потенційно небезпечних   |           |              |      |
| |факторів хімічного,     |           |              |      |
| |біологічного та фізичного  |           |              |      |
| |походження         |           |              |      |
| |              |Трахтенберг      |Інститут медицини      |220-51-85; |
| |              |Ісаак Михайлович   |праці АМН України      |290-25-59 |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|15|Комісія з питань      |Ципріян        |Національний        |441-49-34; |
| |регламентування в гігієні  |Віктор Іванович    |медичний університет    |      |
| |харчування         |           |ім. О.О.Богомольця     |      |
| |              |           |              |      |
| |              |Передерій       |Інститут харчування     |      |
| |              |Вячеслав Григорович  |МОЗ України         |263-86-94; |
| |              |           |              |      |
| |              |Подрушняк       |Інститут екогігієни     |261-33-10; |
| |              |Анатолій Євгенович  |і токсикології       |263-28-23 |
| |              |           |ім. Л.І.Медведя       |      |
| |              |           |МОЗ України         |      |
|--+----------------------------+----------------------+----------------------------+-----------|
|16|Комісія з експертизи    |Кундієв        |Інститут медицини      |220-80-30; |
| |проектів "Плану державних  |Юрій Ілліч      |праці АМН України      |      |
| |випробувань пестицидів   |           |              |      |
| |і агрохімікатів"      |           |              |      |
| |та "Переліків пестицидів  |           |              |      |
| |і агрохімікатів, дозволених |           |              |      |
| |до використання в Україні" |           |              |      |
| |              |Гончарук       |Національний        |441-49-41; |
| |              |Євген Гнатович    |медичний університет    |441-49-05 |
| |              |           |ім. О.О.Богомольця     |      |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 


                   Додаток 2
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я України
                   23.10.1997 N 320
 
               СКЛАД
        бюро Комітету з питань гігієнічного
          регламентування МОЗ України
 
   1. Александрова Л.Г.
   2. Бобильова О.О.
   3. Вашкулат М.П.
   4. Вітер В.П.    - заступник голови Бюро
   5. Волощенко О.Г.
   6. Горбань Л.М.   - голова Бюро
   7. Гончарук Є.Г.
   8. Дунайський Ю.Д.
   9. Карачов І.І.
   10. Коршун М.М.   - заступник голови Бюро
   11. Кучерук Т.К.  - секретар Бюро
   12. Кундієв Ю.І.
   13. Ліхтарьов І.А.
   14. Медведєв В.І.
   15. Навакатікян О.О.
   16. Омельянець Т.Г.
   17. Передерій В.Г.
   18. Подрушняк А.Є.
   19. Присяжнюк В.Є.
   20. Проданчук М.Г.
   21. Прокопов В.О.
   22. Сова Р.Ю.
   23. Тимошина Д.П.
   24. Трахтенберг І.М.
   25. Цапко В.Г.
   26. Ципріян В.І.
   27. Чекаль В.М.
   28. Черніченко І.О.
   29. Чернюк В.І.
   30. Шафран Л.М.
   31. Яворовський О.П.


 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка