Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку перетворення у процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 11 вересня 1996 р. N 1099
                Київ
     Про затвердження Порядку перетворення у процесі
     приватизації державних, орендних підприємств і
       підприємств із змішаною формою власності
         у відкриті акціонерні товариства
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
      N 377 ( 377-97-п ) від 22.04.97 
      N 865 ( 865-97-п ) від 08.08.97 
      N 298 ( 298-99-п ) від 01.03.99 )
   З метою впорядкування створення акціонерних товариств у
процесі приватизації    Кабінет    Міністрів    України
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок перетворення у процесі приватизації
державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою
власності у відкриті акціонерні товариства.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 1992 р. N 686 ( 686-92-п ) "Про
затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних
підприємств у  відкриті  акціонерні товариства" (ЗП України,
1992 р., N 12, ст. 297).
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.25
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 11 вересня 1996 р. N 1099
               Порядок
   перетворення у процесі приватизації державних, орендних
      підприємств і підприємств із змішаною формою
      власності у відкриті акціонерні товариства
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру перетворення у процесі
приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із
змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства.
   2. З боку  держави  засновниками  відкритих  акціонерних
товариств, створених на базі майна підприємств, зазначених у
пункті 1 цього Порядку, є Фонд державного майна, його регіональні
відділення  і  представництва  у  районах  і містах, органи
приватизації Автономної Республіки Крим (далі - державні органи
приватизації), а з боку орендаря - господарське товариство,
створене орендарями. ( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 865
( 865-97-п ) від 08.08.97 )
   3. Рішення про перетворення підприємств, зазначених у пункті
1 цього Порядку, у відкриті акціонерні товариства та затвердження
їх статутів  приймається  на  підставі  планів  приватизації
підприємств у десятиденний термін з дня їх затвердження: ( Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
865 ( 865-97-п ) від 08.08.97 )
   державними органами приватизації щодо державних підприємств;
   державними органами приватизації разом з іншими засновниками
щодо орендних підприємств і підприємств із змішаною  формою
власності.
   4. Керівник  підприємства  у  триденний  термін  з  дня
затвердження статуту відкритого акціонерного товариства подає до
органу,  який  здійснює  державну  реєстрацію  суб'єктів
підприємницької діяльності, документи відповідно до законодавства.
   5. Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів з
дня  надходження  відповідних  документів  здійснює  державну
реєстрацію відкритих акціонерних  товариств  у  передбаченому
законодавством порядку.
   Плата за державну реєстрацію відкритих акціонерних товариств,
створених відповідно до цього Порядку, не справляється.
   6. З моменту державної  реєстрації  відкрите  акціонерне
товариство стає правонаступником прав і обов'язків підприємства,
що приватизується.
   7. До  моменту  скликання  зборів  акціонерів  виконання
обов'язків голови та членів  виконавчого  органу  товариства
(правління) покладається:
   на керівника державного підприємства, що перетворюється у
відкрите акціонерне товариство згідно з цим Порядком, та посадових
осіб, визначених державним органом приватизації за  поданням
відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади;
   на керівника  орендного підприємства або підприємства із
змішаною формою власності та посадових осіб, визначених державним
органом приватизації разом з іншими засновниками відповідно до
установчих документів товариства.
   Збори акціонерів скликаються не пізніш як за два місяці з
моменту закінчення продажу акцій згідно з планом приватизації, але
не пізніше одного року з дати реєстрації відкритого акціонерного
товариства, створеного згідно з цим Порядком.
   Управління часткою акцій товариства, що належить державі,
здійснюється  Національним агентством з управління державними
корпоративними правами або уповноваженою ним особою. ( Абзац
п'ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 298 ( 298-99-п ) від
01.03.99 )
   8. Голова  правління  відкритого  акціонерного товариства
у тижневий термін з дня державної реєстрації цього товариства
подає в установленому порядку до реєструвального органу заяву та
документи для реєстрації випуску акцій та інформації про їх
випуск. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N
377 ( 377-97-п ) від 22.04.97 )
   9. Реєстрацію випуску акцій та інформації про випуск акцій
відкритого  акціонерного товариства, створеного згідно з цим
Порядком, здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку або її територіальні органи у тижневий термін з моменту
одержання ним відповідних документів. ( Пункт 9 із змінами,
внесеними згідно з Постановою  КМ N 377 ( 377-97-п ) від
22.04.97 )
   10. Рішення про  продаж  акцій,  що  належать  державі,
приймається державним органом приватизації у тижневий термін з дня
реєстрації  випуску акцій відкритого акціонерного товариства.
Зазначене  рішення  обов'язково  погоджується  з Національним
агентством з управління державними корпоративними правами. ( Абзац
перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 298 ( 298-99-п ) від 01.03.99 )
   Продаж акцій, що належать державі, здійснюється відповідним
державним органом приватизації згідно з планом приватизації.
   11. Відкрите акціонерне товариство  у  своїй  діяльності
керується  Законом  України  "Про  господарські  товариства"
( 1576-12 ), іншими актами законодавства.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка