Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки

Страница 12 
 
 
 
 
біофабрики України     2001  0,08   0,08       5
 
 
 
 
 
 
Інститут          1997-  0,05   0,05       5
ветеринарної        2003
медицини, м. Київ
 
 
 
 
 
 
 
ВАТ "Трипільський     1997-  0,6   0,6        5
біохімзавод", м.      1999
Обухів Київської
області
 
 
 
 
   -          1997  0,65   0,2   0,45   5
 
   -          1997-  0,6   0,2   0,4   5
              1999
 
 
   -          -"-   0,4   0,4        5
 
 
 
 
   -          -"-   0,2            5
 
 
 
   -          -"-   0,5   0,15   0,35   5
 
   -          -"-   0,3   0,3        5
 
   -          1999-  0,2**  0,2**       5
              2003
 
 
   -          -"-   0,3**  0,3**       5
 
 
   -          -"-   0,2**  0,2**       5
 
   -          -"-   0,3**  0,3**       5
   -          -"-   0,2**  0,2**       5
 
 
 
 
науковий          1999  0,04   0,04       5
біотехнологічний
центр "Ензифарм",
м.Ладижин
Вінницької області
 
 
 
 
спільне підприємство    1997  0,2   0,2        2
"Біотех", м. Обухів
Київської області
 
 
спільне підприємство    1998  0,2   0,2        2
"Біотех", м. Обухів
Київської області
 
 
  - " -          -"-   0,1   0,1        2
 
 
Державний науковий     1997-  0,2   0,2        9
центр лікарських      2003
засобів, м. Харків
 
 
  - " -          1997  0,01   0,01       9
 
 
 
Державний науковий     1997-  0,25   0,25       2
центр лікарських      1999
засобів, м. Харків
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Державний науковий     1999  0,05   0,05       1
центр лікарських
засобів, м. Харків
асоціація виробників
натуральної
продукції та
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
 
 - " -          -"-   0,05   0,05       1
 
 
 
 
Державний науковий     1999       0,05       1
центр лікарських
засобів, м. Харків
асоціація виробників
натуральної
продукції і
лікарських засобів
"Вітафарм", м.Київ
 
Державний науковий     1999-  2,5   2,5        1
центр лікарських      2003
засобів, м. Харків
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АТ "Гемопласт",      1997  0,05   0,05       6
м. Бєлгород-Дністров-
ський Одеської
області
 
 
 
 
українські фабрики     1997-  0,1   0,1        6
нетканих матеріалів    2003
 
 
 
 
 
 
 
 
Житомирська фабрика    -"-   0,1   0,1        6
нетканих матеріалів
 
 
 
 
 
ВО "Роза", м. Київ     -"-   0,35   0,35       6
ВО "КРЕТО", м.
Кременчук
Полтавської області
 
 
 
  - " -          1997-  0,07   0,07       6
              1999
 
 
ВО "Роза", м. Київ     1997-  1,2   1,2        6
ВО "КРЕТО", м.       2003
Кременчук
Полтавської області
ВАТ "Лубнифарм",
м. Лубни Полтавської
області
 
 
 
 
 
АТ "Вітал",        1997-  0,2   0,2        6
м.Хмельницький       1998
 
 
 
 
 
АТ "Гемопласт",      1997-  0,2   0,2        6
м. Бєлгород-Дністров-   2000
ський Одеської
області
 
              1997-  0,6   0,6        6
     -         2000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АТ "Полімет", м.      1997-  0,6   0,6        6
Бєлгород-         2001
Дністровський
Одеської області
 
 
 
 
              1997  0,02            6
    -
 
 
 
НДІ "Еластик", м.     1998  0,05            6
Київ
 
 
АТ "Гемопласт",      1997-  0,2            6
м. Бєлгород-Дністров-   1999
ський Одеської
області
 
 
 
 
 
    - " -       1999-  0,5            6
              2002
 
 
 
 
 
фармацевтична фірма    1997-  0,16            6
"Дарниця", м. Київ     1998
Полтавський завод
медскла
                   Додаток N 3
            до Комплексної програми розвитку медичної
            промисловості України на 1997 - 2003 роки
               Завдання
  з виконання конструкторських робіт і серійного виробництва
      спеціального технологічного обладнання для
   потреб галузі та забезпечення введення в дію об'єктів
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Найменування    Призначення   Виконавці дослідно-
обладнання             конструкторських робіт
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Лінія для     миття,     Інститут машин і
розливання     сушіння,    систем, м.Харків
розчинів у     стерилізація,  Науково-дослідний
флакони      наповнення,   конструкторсько-
          закриття,    технологічний
          пакування,   інститут
          контроль    спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
 
Барабанні     підготовка      -"-
обволікаючі    суспензії,
установки     нанесення
          покриття на
          таблетки,
          контроль
 
Лінія з      виробництво,  Інститут машин і
виробництва ліків наповнення,   систем, м.Харків
у капсулах     пакування    Державний науковий
          капсул,     центр лікарських
          контроль    засобів, м.Харків
 
Змішувач -     змішування,   Інститут машин і
гранулятор з    грануляція   систем, м.Харків
системою CNC    таблетмаси   Державний науковий
                  центр лікарських
                  засобів, м.Харків
 
Обладнання для   пакування    Інститут машин і
пакування ампул  ампул      систем, м.Харків
з ін'єкційним           Науково-дослідний
розчином              конструкторсько-
                  технологічний
                  інститут
                  спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
                  Український науково-
                  дослідний інститут
                  машин для переробки
                  пластичних мас,
                  м.Київ
 
Обладнання для   пакування
пакування     таблеток,       -"-
таблеток, капсул  капсул
 
Комплект      чисті      Інститут машин і
обладнання для   приміщення для систем, м.Харків
створення "чистих виробництва   Державний науковий
приміщень"     високоякісних  центр лікарських
          ГЛЗ       засобів, м.Харків
                  науково-дослідний
                  конструкторський
                  інститут
                  "Хартрансмашпроект",
                  м.Харків
                  науково-виробниче
                  товариство
                  "Полікор", м.Львів
 
Лінія для     виготовлення,  Інститут машин і
виготовлення ам-  наповнення,   систем, м.Харків
пул із скляної   запаювання,   державний науковий
сировини та    маркування,   центр лікарських
наповнення їх   пакування    засобів, м.Харків
рідкими      ампул,
лікарськими    контроль
засобами
 
Лінія для     виготовлення      -"-
виготовлення    флаконів
флаконів
 
 
 
 
 
 
Комплект      фасування,   Науково-дослідний
технологічного   укупорка,    конструкторсько-
обладнання для   етикетування  технологічний
виробництва            інститут
супозиторіїв            спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
                  Державний науковий
                  центр лікарських
                  засобів, м.Харків
 
Технологічне    укладання бліс- Науково-дослідний
обладнання для   терів у пачки, конструкторсько-
укладання     групове     технологічний
блістерів у пачки пакування    інститут
та їх групового          спецобладнання,
пакування             м.Маріуполь
                  Донецької області
 
Технологічне    пакування    Науково-дослідний
обладнання для   таблеток у   конструкторсько-
пакування таблеток безчарункову  технологічний
у безчарункову   контурну    інститут
контурну упаковку упаковку    спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
 
 
 
 
 
 
 
 
Запасні частини  заміна     Інститут машин і
до технологічно-  зношених    систем, м.Харків
го обладнання   запасних    Науково-дослідний
медичної      частин     конструкторсько-
промисловості           технологічний
                  інститут
                  спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
                  завод технологічного
                  обладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
 
 
 
 
Комплект      виробництво   Науково-дослідний
обладнання для   лейкопластирів конструкторсько-
виробництва            технологічний
лейкопластирів           інститут
                  спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
                  Державний науковий
                  центр лікарських
                  засобів, м.Харків
                  АТ "Здоров'я",
                  м.Харків
 
Комплект      нанесення    Науково-дослідний
обладнання для   лейкомаси,   конструкторсько-
виробництва    сушіння,    технологічний
гірчичників    пакування    інститут
                  спецобладнання,
                  м.Маріуполь
                  Донецької області
                  Державний науковий
                  центр лікарських
                  засобів, м.Харків
                  АТ "Здоров'я",
                  м.Харків
 
Автоматизований  складування   науково-виробниче
і механізований  сировини та   об'єднання
склад сировини та готової     "Оргтехавто-
готової продукції продукції    матизація",
          згідно з    м.Сімферополь
          правилами GMPПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка