Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Комплексної програми розвитку медичної промисловості на 1997-2003 роки

Страница 3 
Галещинська біофабрика,           4,39  2    2,39
смт Нова Галещина
Полтавської області
реконструкція
 виробництво біологічних
засобів захисту
тварин, млн.доз          40,6
технічне переозброєння
 виробництво біологічних
засобів захисту тварин та
діагностичних препаратів,          0,48   -   0,48
млн.доз               0,7
тис.наборів             0,5
 
 ** крім того, для
придбання імпортного
обладнання (1100
млн.рос.руб.), млн.гривень         0,37   -   0,37
(1,7 млн.доларів США),
млн.гривень                 3,4   -   3,4
 
Сумська біофабрика,
м.Суми
реконструкція                6,64   3   3,64
  виробництво
біологічних засобів
захисту  тварин, млн.доз 22   488,5
технічне переозброєння           0,74   -   0,74
  виробництво
біологічних засобів
захисту   тварин та
діагностичних препаратів,          -
млн.доз              16,3
тис.наборів             0,25
 ** крім того, для
придбання імпортного
обладнання (1400
млн.рос.руб.),
млн.гривень                 0,49   -   0,49
(2 млн.доларів США),
млн.гривень                 4    -   4
 
Корпорація
"Укрзооветпромпостач"-           1    -   1
усього
 
Плахтянський завод ветери-
нарних препаратів, с.Плах-
тянка Київської області
реконструкція                0,6   -   0,6
  виробництво
ветеринарних препаратів,  19   100
тонн
 
Новоград-Волинський завод
кормових антибіотиків,
м.Новоград-Волинський
Житомирської області
реконструкція
  виробництво       31   50    0,4   -   0,4
ветеринарних препаратів,
тонн
 
Мінпром - усього              14,2   6,24  7,96
 
ВАТ "Краситель", м.Рубіжне
Луганської області
реконструкція                7,9   3    4,9
 створення сировинної бази
для виробництва лікарських
засобів:
 ацетилсаліцилова кислота,
тонн            68   400
 димедрол, тонн      42    2,5
 
Черкаський завод хімічних
реактивів, м.Черкаси
реконструкція                6,06  3    3,06
 створення сировинної бази
для виробництва лікарських
засобів:
 пара-нітробензойна кислота,
тонн            56   250
 субстанції (11 найменувань),
тонн            22   19,74
 
НДІ "Хімтехнологія", м.Сєверо-
донецьк Луганської області
реконструкція
 створення сировинної бази
для виробництва лікарських
засобів          38        0,24  0,24   -
 створення модулів системи
кінцевої стадії субстанцій
(7 найменувань)
 
Український державний            7,3   2,7   4,6
консорціум "Екосорб"- усього
 
Лабораторно-виробничий   70        6,6   2,5   4,1
комплекс по виготовленню
медичних препаратів, с.Чайка
Київської області
розширення
 гемосорбційні колонки,      24
тис.штук
 ДНК-сорбенти, тис.штук      10
 сорбуючі пов'язки
"Деран", млн.штук          1,5
 вітамінізовані препарати,
млн.упаковок            5,5
 нові медичні препарати
 
Підприємство по виробництву
масла з плодової кісточки,
м.Жовті Води Дніпропетров-
ської області
реконструкція       80   92    0,7   0,2   0,5
 масло, тонн
 
Український державно-            1,1   0,68  0,42
акціонерний консорціум
"Укрфітотерапія" - усього
 
Радгосп "Колодіївський", с.Ко-
лодіївка Кам'янець-Поділь-
ського району Хмельницької
області          50        0,22  0,18  0,04
реконструкція
 організація сушильного
комплексу для лікарської
рослинної сировини, тонн      50
 
Радгосп "Радуга", с.Лікар- 50        0,28  0,2   0,08
ственне Сімферопольського
району Автономної Республіки
Крим
реконструкція
 організація сушильного
комплексу для лікарської
рослинної сировини з
використанням природного
газу, тонн             70
 
Радгосп "Семенівський",
с.Прогрес Семенівського
району Чернігівської області
реконструкція       60        0,6   0,3   0,3
 організація сушильного
комплексу для лікарської
рослинної сировини з викори-
станням природного газу, тонн
                  70
 організація комплексу для
очищення кореня валеріани,
тонн                70
 
Асоціація "Укрмедприлад" -         7,95  7,02  0,93
усього
 
 Т "Адвіс", м.Хмельницький 51        0,75  0,65  0,1
реконструкція
 виробництво медичного
інструменту, млн.гривень      0,95
 
ТОВ "Добробут ЛТД", м.Бро-
вари Київської області
розширення         50        0,6   0,52  0,08
 збирання та переробка
відпрацьованих медичних виро-
бів одноразового використання,
тонн               500
 
НВТ "Дніпро НТО", м.Київ  10        0,45  0,4   0,05
реконструкція
 виробництво низькотемпе-
ратурного медичного обладнан-
ня, млн.гривень           0,6
 
АТ "Медапаратура", м.Київ 15        1,3   1,2   0,1
розширення
 виробництво медичної апа-
ратури, млн.гривень         1,5
 
АТ "Космос", смт Козин
Київської області     80        0,75  0,65  0,1
розширення
 виробництво медичних
виробів одноразового вико-
ристання з полімерних мате-
ріалів, млн.гривень         2,6
 
СКБ діагностичної
апаратури, м.Київ     15        3,3   3    0,3
розширення
 виробництво медичної техні-
ки, млн.гривень           1,5
 
ТОВ "Львівелектроніка",  45        0,8   0,6   0,2
м.Львів
реконструкція
 виробництво лазерно-терапев-
тичної апаратури, млн.гривень    2,8
 
Мінмашпром - усього             2,4   2    0,4
 
Харківський науково-
дослідний інститут
радіотехнічних       49        2,4   2    0,4
вимірювань, м.Харків
розширення
 виробництво складної медич-
ної техніки, млн.гривень      3,75
 
Українське державне
науково-навчальне виробниче
об'єднання "Остеосинтез",
м.Київ           80       0,2   0,2
реконструкція
 розширення випуску медичного
інструментарію,
млн.гривень             0,5
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Усього      732,68 млн. гривень, у тому числі:
——————————————————————————————————————————————————————————————————
      Разом  1997  1998  1999  2000 2001  2002  2003
           рік  рік  рік  рік  рік  рік  рік
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Власні   390,39 101,99 60,97 113,39  41,8 13,46 40,53 8,25
кошти
підпри-
ємств і
органі-
зацій
 
Бюджетні  352,29 94,28 193,32 44,43  10,93 7,48  1,29 0,56
кошти
 
Усього   732,68 196,26 254,29 157,83  52,71 20,95 41,83 8,81
 
                  Продовження додатка N 1
————————————————————————————————————————————————————————————————
           У тому числі за роками
————————————————————————————————————————————————————————————————
1997 рік|1998 рік|1999 рік|2000 рік|2001 рік|2002 рік | 2003 рік
————————+————————+————————+————————+————————+—————————+—————————
  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  | 13
————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 196,26  254,29  157,83  52,71  20,95   41,83   8,81
 
 
 
 -    129,08
 
 
 
 45,03  11    87,28  28,49   3,77   36
 
 
 
 
 
 
 
 
 163,11  221,98  60,18  39,18  13,48   39,88   2,61
 
 
 
 
 -    129,08
 
 
 
 
 
 35,2    -     3,38   24     -    36
 
 
 
 
 
  7,64   5,23
 
 
 
 
 
 
 
  6,14
 
 
 
 
  9,8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11    11,5   12,5
 
 
 
  -    51,35
 
 
 
 
  5    5    6
 
 
 
 
 -    12,08
 
 
 
 
 
  0,7   1,9   2    0,8
 
 
 
 
 
  -    -    3,38
 
 
 
 
 
 
 10,24  10
 
 
 21    11    6,5   2    1
 
 
 
 
 
 
 
  1,3   1,4   1,1   1,1    -
 
 
 
 
 
  0,46   0,46           1,4    1,4
 
 
 
 
  0,12   0,45   0,47
 
 
 
 
 
 
 
 
  1,7   2    1,56
 
 
 
 
  -   22,75
 
 
 
 
  0,41   0,93   0,43  0,185  0,215   0,18   0,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  0,9
 
 
  1    1    0,57
 
               0,7   0,5
 
 
              24
                   0,5    0,5   0,2
 
 
                        20
                        1    0,5
 
                        16
 
 
 
 
 
  7    1,5
 
 
 
 
 
 
 
  3    1    0,4
 
 
 
 
  4    2,2
 
 
 
 
  -   42,9
 
 
 Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка