Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про перегляд первинної медичної облікової документації


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 206 від 15.09.93
   м.Київ
 
 vd930915 vn206
 
   Про перегляд первинної медичної облікової документації
 
   В медичних  закладах  України  використовується  облікова
статистична документація зразка 1980 року, бланки  якої  не
уніфіковані для автоматизованої обробки. За останні роки вона
зазнала деяких змін  і  уточнень.  Введено  ряд  додаткових
статистичних форм, частина з яких не затверджена в установленому
порядку. Потребує вдосконалення система обробки облікових форм на
різних рівнях медичних закладів.
   З метою перегляду, уніфікації та перекладу на українську мову
існуючої облікової статистичної документації Н А К А З У Ю:
   1. Створити в міністерстві групу експертів по перегляду,
уніфікації первинної  облікової  статистичної   документації
(додаток 1).
   2. Для надання консультативної  допомоги  при  перегляді
облікової медичної документації залучити головних позаштатних
спеціалістів Міністерства.
   3. Доручити Українському НДІ соціальної гігієни і управління
охороною здоров'я перегляд, уніфікацію і переклад на українську
мову первинної медичної облікової документації.
   3.1. Директору інституту М.Г.Проданчуку підготувати кошторис
витрат на проведення робіт по перегляду первинної облікової
медичної документації і подати його  Головному  економічному
управлінню до 20.09.93 р.
   4. Начальнику головного економічного управління Л.М.Кірик
передбачити  відповідні  асигнування інституту для проведення
згаданих робіт.
   5. Головному   санітарно-епідеміологічному   управлінню
(А.В.Моісєєва), головному бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України  (Ю.П.Щупик) організувати перегляд існуючої облікової
статистичної документації санітарно-профілактичних закладів  і
закладів  судово-медичної  експертизи  та  подати  її зразки
Українському НДІ соціальної гігієни і управління охороною здоров'я
до 30.12.93 р. для подальшого опрацювання. П Р О П О Н У Ю:
   1. Начальникам  управлінь  охорони  здоров'я  Вінницької,
Дніпропетровської,  Донецької,  Запорізької,  Закарпатської,
Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської,
Хмельницької, Черкаської обласних та Київської міської державних
адміністрацій,  завідуючому  відділом  охорони  здоров'я Ради
Міністрів Республіки Крим створити групи експертів по перегляду
первинної облікової документації, враховуючи функції медичних
закладів. До складу експертів необхідно залучити кваліфікованих
спеціалістів (додаток 2).
   1.1. Зауваження і пропозиції  щодо  перегляду  облікової
документації та зразки форм подати Українському НДШ соціальної
гігієни і управління охороною здоров'я до 30.12.93 року.
   6. Контроль  за  виконанням  цієї  вказівки покласти на
начальника Центру медичної статистики А.Н.Міщенка.
 
 Заступник міністра                В.Ф.Марієвський
                          Додаток 1
                       до наказу МОЗ України
                       від 15.09.93 N 206
    Центральна група експертів по перегляду і уніфікації
     облікової статистичної документації в медичних
             закладах України
   1. Картиш А.П.    - начальник головного управління
              організації медичної допомоги
              і медичного страхування
   2. Гойда Н.Г.    - начальник головного управління
              організації медичної допомоги
              дітям і матерям
   3. Моісєєва А.В.   - начальник головного санепідуправління
   4. Міщенко А.Н.   - начальник Центру медичної статистики
   5. Коваленко В.М.  - головний терапевт
   6. Шалімов О.О.   - головний хірург
   7. Бережний В.В.   - головний педіатр
   8. Венцковський Б.М. - головний акушер-гінеколог
   9. Нагорна А.М.   - заступник директора Українського НДІ
              соцгігієни і управління охороною
              здоров'я
   10. Кравчук Н.Г.   - зав.відділом Центру медстатистики
   11. Якименко О.М.  - зав.відділом Центру медстатистики
   12. Спасіченко В.Ф. - зав.відділом Центру медстатистики
   13. Когут Т.С.    - зав.відділом Центру медстатистики
                          Додаток 2
                       до наказу МОЗ України
                       від 15.09.93 р. N 206
               Перелік
      медичних закладів для яких створюються групи
      експертів по перегляду первинної облікової
          статистичної документації
   I група  - Медична   облікова   документація,   яка
        використовується в стаціонарах. В групу експертів
        входять: заступник головного лікаря по медичній
        частині,  зав.відділеннями,  лікарі ординатори,
        лікарі статистики.
   II група  - Медична облікова документація в поліклініках
        (амбулаторіях).  В  групу  експертів  входять:
        заступник  головного  лікаря  по  поліклініці,
        головний  лікар  самостійної поліклініки, зав.
        поліклінікою,  лікарі  поліклініки,   старша
        медсестра, лікар-статистик.
   III група - Медична   облікова   документація,   яка
        використовується  в стаціонарах і поліклініках
        (амбулаторіях).  В  групу  експертів  входять
        спеціалісти, які входять до груп I і II.
   IV група  - Медична облікова  документація  інших  типів
        лікувально-профілактичних  закладів.  В  групу
        експертів входять: заступник головного лікаря ЦРЛ
        по  оргметодроботі,  головні лікарі дільничних
        лікарень, амбулаторій, завідуючі ФАП,  головні
        лікарі і  зав.відділеннями  швидкої  медичної
        допомоги.
   V група  - Медична   облікова   документація,   яка
        використовується  в  закладах  судово-медичної
        експертизи. В групу експертів входять відповідні
        спеціалісти цих закладів.
   VI група - Медична   облікова   документація,   яка
        використовується  в  лабораторіях  в  складі
        лікувальнопрофілактичних  закладів.  В  групу
        експертів входять відповідні спеціалісти.
   VII група - Медична     облікова      документація
        лікувально-діагностичних відділень (кабінетів). В
        групу експертів входять відповідні спеціалісти цих
        закладів.
   VIII група - Облікова   медична    документація    а
        санітарно-епідеміологічної  служби.  В  групу
        експертів входять відповідні  спеціалісти  цих
        закладів.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка