Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорт спеціальності 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика


         ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
 N 23-08/9 від 08.11.2000
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   постановою президії
                   ВАК України
                   08.11.2000 N 23-08/9
 
           Паспорт спеціальності
 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
 
          I. Формула спеціальності:
   Галузь науки і техніки, яка займається  теоретичними  й
експериментальними  дослідженнями  механізмів,  закономірностей
тепломасоперенесення, розвитком теорії та методів дослідження
проблем  тепломасообміну,  процесів  отримання,  перетворення,
передачі та використання теплової енергії палив і теплоносіїв
різних  типів  в  енергетичних  установках, тепломасообмінних
технологічних процесах та апаратах, розробленням методів  їх
розрахунку, конструювання й інтенсифікації.
           II. Напрямки досліджень:
   - Створення нових, удосконалення наявних методів аналізу,
розрахунку  й  інтенсифікації  тепломасообміну  в  одно-  та
багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в
установках для виробництва й використання теплової  енергії,
технологічних пристроях і апаратах.
   - Дослідження конвективного теплообміну й течії в однофазних
середовищах. Розроблення теоретичних і експериментальних методів
розрахунку процесів перенесення теплоти з потоками рідини й газу в
елементах енергетичних машин і технологічних пристроїв.
   - Дослідження теплообміну й течії при кипінні, плавленні,
кристалізації та конденсації. Аналіз структури двофазних потоків у
трубах і каналах  енергетичних  і  технологічних  пристроїв,
удосконалення методів розрахунку тепломасообмінних процесів у них.
Розроблення та дослідження механізмів створення неізотермічних
процесів у дисперсних газопотоках.
   - Розвиток теорії сушіння, дослідження процесів сушіння,
розроблення методів їх розрахунку й інтенсифікації, підвищення
ефективності сушильного обладнання.
   - Створення  нових  ефективних,  удосконалення  наявних
теплотехнічних апаратів та установок, систем  охолодження  й
теплового захисту елементів промислових енергетичних установок,
тепломасообмінного обладнання.
   - Розроблення   технологічних   основ   автоматизації
теплотехнічних процесів та установок.
   - Розроблення  наукових основ і технології раціонального
використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва й
споживання теплової енергії, у промислових процесах і агрегатах.
   - Розроблення і дослідження методів комбінованого виробництва
теплової та електричної енергії.
   - Розроблення та дослідження методів перетворення в роботу
низькопотенціальної теплоти, підвищення її потенціалу в теплових
машинах.
   - Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних
властивостей робочих тіл теплотехнічних пристроїв.
   - Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих
речовин; розроблення методів екологічної безпеки при експлуатації
енергетичних і теплотехнічних установок.
   - Дослідження  і  створення  засобів  енергозбереження у
промислових агрегатах і процесах.
   - Дослідження  процесів  очищення  газів  промислових
теплоенергетичних установок.
   - Дослідження  процесів нагріву матеріалів з урахуванням
термічних напружень, хімічних і фазових перетворень.
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
   технічні науки.
 
 "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України",
 N 7, 2002 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка