Законы Украины

Новости Партнеров
 

Регламент роботи у період завершення звітного року


          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
               Л И С Т
         20.12.2002 N 12-111/1359-7993
                   Територіальним управлінням
                   НБУ
                   Головним управлінням
                   НБУ по м. Києву та області
                   та в Автономній Республіці
                   Крим
                   Банкам України
                   Асоціації українських банків
                   ОПЕРу НБУ
                   Установам НБУ
                   Центральній розрахунковій
                   палаті
                   Державному казначейству
                   України
                   Департаменту інформатизації
                   Управлінню
                   телекомунікаційних систем
 
             Регламент роботи
        у період завершення звітного року
 
   З метою своєчасного завершення розрахунків відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2002 року
N 705-р ( 705-2002-р ) "Про перенесення робочих днів у 2002 і 2003
роках" встановлюється особливий порядок роботи банків 28 - 30
грудня 2002 ро у та 2 - 4 січня 2003 року.
   З метою забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та
інших платежів соціального характеру за строками, що припадають на
вихідні та святкові дні 30 - 31 грудня 2002 року, 1 - 2 січня 2003
року, дозволяється виплату проводити достроково, починаючи з 23
грудня поточного року. Виплати за 5, 6, 7 січня 2003 року
проводити у встановленому порядку 3 - 4 січня 2003 року.
   Для забезпечення виплат необхідно до 29.12.2002 включно:
   - територіальним управлінням Національного банку  України
здійснювати  підкріплення  операційних кас банків готівкою в
необхідних розмірах;
   - банкам  -  отримати  в  територіальних  управліннях
Національного банку України готівку в підкріплення операційних
кас;
   - здійснити розрахунки за готівку.
              РЕЖИМ РОБОТИ
   банків 28-30 грудня 2002 року та 2 січня 2003 року
   Робота 28 грудня 2002 року
   Банки працюють в режимі подовженого дня
   У цей день повинні бути завершені всі розрахунки з Державним
та місцевими бюджетами, а також усі трансакції з іншими клієнтами.
   Відповідно до спільного листа Державного казначейства України
N 06-09/1238-11786 від 19 грудня 2002 року, Національного банку
України N 12-211/1357-7973 від 20 грудня 2002 року, в термін до
15-00 години необхідно  забезпечити  виконання  розрахункових
документів розпорядників/одержувачів бюджетних коштів.
   Відповідно до  статті  57  Бюджетного  кодексу  України
( 2542-14 ) залишки коштів загального фонду Державного бюджету
України у національній валюті, що обліковуються за рахунками,
відкритими  безпосередньо  на  ім'я  розпорядників/одержувачів
бюджетних коштів за балансовими рахунками 2512, 2520, 2523, 2570,
2571 Плану рахунків  бухгалтерського  обліку  банків  України
( va493500-97 ) та рахунками 3512, 3520, 3523 Плану рахунків
бухгалтерського обліку Національного банку України, за станом на
кінець операційного дня підлягають перерахуванню (на підставі
доручень власників рахунків) за такими платіжними реквізитами:
   Одержувач - Державний бюджет України
   Код за ЄДРПОУ - 20055032
   Банк одержувача - Державне казначейство України
   Код органу - 820172
   Рахунок N 31120000000001
   В полі "призначення платежу" додатково зазначається "Стаття
57".
   Всі клієнтські платежі повинні бути відправлені до СЕП до 21
години.
   Робота 29 грудня 2002 року
   Банки відкривають  операційний  день  з  поточною  датою
29.12.2002 і виконують внутрішньобанківські операції та операції з
обслуговування клієнтів.
   СЕП працює в особливому режимі з датою 29.12.2002. З 09-00 до
14-00 учасники системи електронних платежів можуть здійснювати
міжбанківські операції між суб'єктами господарювання.
   Розрахунки між органами Державного казначейства України по
завершенню бюджетного року за балансовим рахунком 3240 Плану
рахунків бухгалтерського обліку  Національного  банку  України
( va493500-97 ) з використанням СЕП НБУ будуть виконуватись без
клієнтів до 16-00 години за окремим регламентом.
   Залишків за транзитними технічними рахунками  банків  та
органів Державного казначейства України на кінець банківського дня
у СЕП не допускається.
   Електронна пошта НБУ працює до завершення всіх робіт в
системі електронних платежів.
   Робота 30 грудня 2002 року
   Банки працюють без клієнтів і відкривають операційний день з
поточною датою 30.12.2002 та виконують операції по завершенню
міжбанківських розрахунків та розрахунків з Національним банком
України до 13-00 години.
   Робота 2 січня 2003 року
   Банки працюють без клієнтів  і  забезпечують  необхідний
комплекс робіт, пов'язаний з початком нового звітного року.
   У разі   необхідності,   банки   здійснюють   касові
(валютно-обмінні) операції 30 - 31 грудня 2002 року, 1 - 2 січня
2003 року. Щоденний баланс за 2 січня 2003 року (файл 01) не
надається.
   Національний банк України надає банкам, органам Державного
казначейства України та ліквідатору банку АК "Україна" інформацію
про стан їх технічних кореспондентських рахунків. Міжбанківські
розрахунки через СЕП Національного банку України в цей день не
здійснюються. Електронна пошта Національного банку України працює
до 19 години.
   Робота 3 січня 2003 року
   Система електронних платежів Національного банку України та
банківська система працюють 3 січня 2003 року у звичайному режимі.
   Робота 4 січня 2003 року
   Система електронних платежів Національного банку України та
банківська система працюють 4 січня 2003 року у звичайному режимі.
           СТРОКИ НАДАННЯ ЗВІТНОСТІ
   1. 30 грудня 2002 банки - юридичні особи формують щоденний
баланс за 29 грудня 2002 року (файл 01) в обласному розрізі та
надсилають територіальним управлінням НБУ до 14-30 години, а
територіальні управління НБУ в свою чергу надсилають баланси на
Центральну розрахункову палату до 16-30 години.
   За 30 грудня 2002 року банки складають два щоденних баланси.
   2. Щоденний баланс за 30 грудня 2002 року (форма 1Д, файл 01
зі звітною датою 02.01.2003) банки складають із залишками на
рахунках 6 та 7 класів та надсилають  через  територіальні
управління Національного банку України на Центральну розрахункову
палату 2 січня 2003 року.
   3. Банки - юридичні особи надсилають 3 січня 2003 року через
територіальні управління Національного банку України на Центральну
розрахункову палату щоденний баланс за 30 грудня 2002 року (ф. 1Д,
файл 01 зі звітною датою 03.01.2003) без залишків на рахунках 6, 7
класів.
   4. Банки працюють 4 січня 2003 року у звичайному режимі,
надсилають вихідні залишки за 3 січня 2003 року файлом 01 зі
звітною датою 04.01.2003.
   Банки - юридичні особи формують в обласному розрізі  і
надсилають на Центральну розрахункову палату через територіальні
управління Національного банку України баланси:
   місячний - 23 січня 2003 року (файл 02);
   річний - 24 січня 2003 року (файл 25).
   Територіальні управління  Національного  банку  України
самостійно встановлюють банкам - юридичним особам термін подання
02 та 25 файлів.
   5. Звітний місячний баланс за станом на 1 січня 2003 року
форма N 1 (файл 02) банки - юридичні особи надсилають 23 січня
2003 року з врахуванням всіх проведених коригуючих проводок, але
із залишками за рахунками 6, 7 класу.
   6. Звітний річний баланс за станом на 1 січня 2003 року (25
файл) банки - юридичні особи надсилають 24 січня 2003 року без
залишків за рахунками 6, 7 класів.
   Звітний баланс (файл 25) за станом на 01.01.2003 року має
бути основою для складання річного фінансового звіту.
       СТРОКИ НАДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ
   1. Статзвітність за формами 747 (щоденна) за 29 грудня 2002
року та за формою 748 (місячна) "Звіт про касові обороти"
надається територіальними управліннями НБУ 2 січня 2002 року за
встановленими строками.
   2. Звітність, що формується із файлів 07 та 14 передається на
Центральну розрахункову палату 24 січня 2003 року. Строк передачі
файлу 08 переноситься на 27 січня 2003 року.
   Контроль за дотриманням даного регламенту покладається на
керівників банків.
 
 В.о. Голови                       П.М.Сенищ
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка