Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо забезпечення функціонування Державної служби з охорони прав на сорти рослин


       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
            27.11.2002 N 366
 
      Про заходи щодо забезпечення функціонування
     Державної служби з охорони прав на сорти рослин
 
   На виконання Закону України від 17 січня 2002 р. N 2986-III
( 2986-14) "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав
на сорти рослин" та постанови Кабінету Міністрів України "Про
затвердження Положення про Державну службу з охорони прав на сорти
рослин" від 19 серпня 2002 р.  N  1182  (  1182-2002-п  )
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити План заходів щодо забезпечення функціонування
Державної служби з охорони прав на сорти рослин, що додається.
   2. Державній  службі  з  охорони  прав на сорти рослин
(В.В.Волкодав), керівникам державних департаментів, Українській
академії аграрних наук (за згодою) забезпечити виконання Плану
заходів щодо забезпечення функціонування Державної служби  з
охорони прав на сорти рослин в установлені терміни.
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Яковенко В.П.
 
 Міністр                          С.Рижук
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Мінагрополітики
                   27.11.2002 N 366
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
    щодо забезпечення функціонування Державної служби
         з охорони прав на сорти рослин
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
| N |     Назва заходу     |     Виконавці     |  Термін  |
|п/п |               |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 1 |       2        |       3       |   4   |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 1 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент |  2002  |
|  |Кабінету Міністрів України  |міжнародної інтеграції,   |      |
|  |проект Закону України "Про  |інвестиційної політики та  |      |
|  |внесення змін до Закону    |розвитку аграрного бізнесу, |      |
|  |України "Про приєднання    |Юридичне управління,    |      |
|  |України до Міжнародної    |Українська академія аграрних|      |
|  |конвенції по охороні нових  |наук (за згодою)      |      |
|  |сортів рослин"        |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 2 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 01.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |міжнародної інтеграції,   |      |
|  |проект Закону України "Про  |інвестиційної політики та  |      |
|  |внесення змін до Митного   |розвитку аграрного бізнесу, |      |
|  |кодексу України"       |Юридичне управління,    |      |
|  |               |Українська академія аграрних|      |
|  |               |наук (за згодою)      |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 3 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |міжнародної інтеграції,   |      |
|  |проект Закону України "Про  |інвестиційної політики та  |      |
|  |внесення змін до Закону    |розвитку аграрного бізнесу, |      |
|  |України, "Про Єдиний митний  |Юридичне управління,    |      |
|  |тариф"            |Українська академія аграрних|      |
|  |               |наук (за згодою)      |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 4 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |кадрової політики, аграрної |      |
|  |проект Закону України "Про  |освіти та науки, Юридичне  |      |
|  |внесення змін до Закону    |управління, Українська   |      |
|  |України "Про державні нагороди|академія аграрних наук   |      |
|  |України"           |(за згодою)         |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 5 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |стратегії розвитку аграрної |      |
|  |проект Закону України "Про  |економіки, Управління    |      |
|  |внесення змін до Закону    |реформування управління АПК |      |
|  |України "Про пріоритетність  |та соціально-трудових    |      |
|  |соціального розвитку села та |відносин, Юридичне     |      |
|  |агропромислового комплексу в |управління, Українська   |      |
|  |народному господарстві"    |академія аграрних наук   |      |
|  |               |(за згодою)         |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 6 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Юридичне  | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |управління, Українська   |      |
|  |проект Закону України "Про  |академія аграрних наук   |      |
|  |внесення змін до Закону    |(за згодою)         |      |
|  |України "Про ліцензування   |              |      |
|  |певних видів господарської  |              |      |
|  |діяльності"          |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 7 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |фінансово-кредитної та   |      |
|  |проект Закону України "Про  |податкової політики,    |      |
|  |внесення змін до Декрету   |Юридичне управління,    |      |
|  |Кабінету Міністрів України  |Українська академія аграрних|      |
|  |"Про прибутковий податок з  |наук (за згодою)      |      |
|  |громадян"           |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 8 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |фінансово-кредитної та   |      |
|  |проект Закону України "Про  |податкової політики,    |      |
|  |внесення змін до Декрету   |Юридичне управління,    |      |
|  |Кабінету Міністрів України  |Українська академія аграрних|      |
|  |"Про державне мито"      |наук (за згодою)      |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 9 |Розробити проект постанови  |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |фінансово-кредитної та   |      |
|  |"Про внесення змін до     |податкової політики     |      |
|  |постанови Кабінету Міністрів |              |      |
|  |України від 2 квітня 2001 р. |              |      |
|  |N 314 "Про встановлення ліміту|              |      |
|  |легковим автомобілів, що   |              |      |
|  |обслуговують державні органи",|              |      |
|  |а саме: у позиції       |              |      |
|  |"Мінагрололітики" цифру "8"  |              |      |
|  |замінити цифрою "9"     |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 10 |Розробити проект постанови  |Держсортслужба, Юридичне  | 15.12.2002 |
|  |Кабінету Міністрів України  |управління         |      |
|  |"Про перелік деяких постанов, |              |      |
|  |що втратили чинність"     |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 11 |Розробити та подати до    |Держсортслужба, Департамент | 01.05.2003 |
|  |Кабінету Міністрів України  |міжнародної інтеграції,   |      |
|  |проект Указу Президента    |інвестиційної політики та  |      |
|  |України "Про внесення змін до |розвитку аграрного бізнесу, |      |
|  |Указу Президента України   |Юридичне управління,    |      |
|  |"Про представника України і  |Українська академія аграрних|      |
|  |його заступника у Раді    |наук (за згодою)      |      |
|  |Міжнародного союзу з охорони |              |      |
|  |нових сортів рослин" від   |              |      |
|  |12.10.1995 р. N 952      |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 12 |Розробити та затвердити типову|Держсортслужба, Департамент | 01.04.2003 |
|  |угоду про співробітництво в  |міжнародної інтеграції,   |      |
|  |галузі  випробування та   |інвестиційної політики та  |      |
|  |охорони прав на сорти рослин |розвитку аграрного бізнесу, |      |
|  |між Мінагрополітики та    |Юридичне управління,    |      |
|  |відповідним міністерством   |Українська академія аграрних|      |
|  |іншої держави         |наук (за згодою)      |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 13 |Розробити заходи по співпраці |Держсортслужба, Департамент | 01.03.2003 |
|  |з Бюро по сортах рослин    |міжнародної інтеграції,   |      |
|  |Європейського Союзу щодо   |інвестиційної політики та  |      |
|  |гармонізації законодавства  |розвитку аграрного бізнесу, |      |
|  |України до відповідного    |Юридичне управління,    |      |
|  |законодавства ЄС       |Українська академія аграрних|      |
|  |               |наук (за згодою)      |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 14 |Підготувати накази      |Держсортслужба, Департамент | 01.06.2003 |
|  |Мінагрополітики та подати їх |ринків продукції      |      |
|  |на державну реєстрацію до   |рослинництва та розвитку  |      |
|  |Міністерства юстиції України |насінництва, Українська   |      |
|  |щодо:             |академія аграрних наук   |      |
|  |- затвердження Порядку    |(за згодою), Юридичне    |      |
|  |проведення перевірки     |управління         |      |
|  |збереженості сортів рослин;  |              |      |
|  |- розробки та затвердження  |              |      |
|  |Правил:            |              |      |
|  |а) проведення кваліфікаційної |              |      |
|  |експертизи заявки на сорт   |              |      |
|  |рослин            |              |      |
|  |б)експертизи назви сорту   |              |      |
|  | рослин;           |              |      |
|  |- розробки та затвердження  |              |      |
|  |нормативно-правових      |              |      |
|  |документів, пов'язаних з   |              |      |
|  |набуттям прав на сорти рослин,|              |      |
|  |згідно з додатком 1      |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 15 |Підготувати накази      |Держсортслужба, Департамент | 01.02.2003 |
|  |Мінагрополітики про:     |ринків продукції      |      |
|  |- Порядок  затвердження   |рослинництва та розвитку  |      |
|  |нормативно-правових      |насінництва, Юридичне    |      |
|  |документів, Держсортслужби,  |управління         |      |
|  |пов'язаних з набуттям прав на |              |      |
|  |сорти рослин, згідно з    |              |      |
|  |додатком 2, їх реєстрацію та |              |      |
|  |реалізацію;          |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
|  |- делегування повноважень   |Держсортслужба, Департамент | 01.01.2002 |
|  |Держсортслужбі, які      |ринків продукції      |      |
|  |передбачені Законом України  |рослинництва та розвитку  |      |
|  |"Про внесення змін до Закону |насінництва, Департамент  |      |
|  |України "Про охорону прав на |реформування сільського   |      |
|  |сорти рослин" ( 2986-14 );  |господарства, Управління  |      |
|  |               |державною власністю та   |      |
|  |               |приватизації, Департамент  |      |
|  |               |фінансово-кредитної та   |      |
|  |               |податкової політики,    |      |
|  |               |Юридичне управління     |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
|  |- затвердження Положення "Про |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |перелік родів і видів рослин, |ринків продукції      |      |
|  |що підлягають державному   |рослинництва та розвитку  |      |
|  |випробуванню з метою     |насінництва, Юридичне    |      |
|  |визначення їх придатності для |управління, Українська   |      |
|  |поширення в Україні";     |академія аграрних наук   |      |
|  |               |(за згодою)         |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
|  |- розробку та затвердження  |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Правил ведення каталогу    |ринків продукції      |      |
|  |(реєстру, переліку) сортів  |рослинництва та розвитку  |      |
|  |рослин, які отримали патент; |насінництва, Юридичне    |      |
|  |               |управління, Українська   |      |
|  |               |академія аграрних наук   |      |
|  |               |(за згодою)         |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
|  |- порядок створення, ведення, |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |збереження і користування   |ринків продукції      |      |
|  |колекцією сортів-еталонів   |рослинництва та розвитку  |      |
|  |               |насінництва, Юридичне    |      |
|  |               |управління, Українська   |      |
|  |               |академія аграрних наук   |      |
|  |               |(за згодою)         |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 16 |Затвердити Положення про   |Держсортслужба, Департамент | 15.12.2002 |
|  |Реєстр сортів рослин     |ринків продукції      |      |
|  |               |рослинництва та розвитку  |      |
|  |               |насінництва, Юридичне    |      |
|  |               |управління         |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 17 |Розробити курс навчальних   |Держсортслужба, Департамент | 01.01.2003 |
|  |програм з чесної морфології  |кадрової політики, аграрної |      |
|  |культур, що вирощуються в   |освіти і науки       |      |
|  |Україні з метою перепідготовки|              |      |
|  |та підготовки польових    |              |      |
|  |експертів на обороноздатність |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 18 |Розглянути питання організації|Держсортслужба, Департамент | 01.01.2003 |
|  |спеціалізованого навчального |кадрової політики, аграрної |      |
|  |закладу (коледжу) з підготовки|освіти і науки       |      |
|  |молодших експертів      |              |      |
|  |(бакалаврів), а також     |              |      |
|  |спеціалізації при Національній|              |      |
|  |аграрній академії в      |              |      |
|  |магістратурі з підготовки   |              |      |
|  |державних експертів вищої   |              |      |
|  |категорії з питань експертизи |              |      |
|  |сортів та сортової      |              |      |
|  |сертифікації         |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 19 |Розробити програму з     |Держсортслужба, Українська | 01.03.2003 |
|  |підготовки гербарних колекцій |академія аграрних наук   |      |
|  |еталонного фонду сортів    |(за згодою ), Департамент  |      |
|  |рослин, що охороняються    |кадрової політики, аграрної |      |
|  |               |освіти та науки       |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 20 |Забезпечити затвердження і  |Держсортслужба, Українська | 01.02.2003 |
|  |перевидання методичних    |академія аграрних наук   |      |
|  |матеріалів щодо        |(за згодою), Департамент  |      |
|  |сортовипробування на поширення|кадрової політики, аграрної |      |
|  |сортів в Україні та проведення|освіти та науки       |      |
|  |експертизи на         |              |      |
|  |обороноспроможність      |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 21 |Розробити та затвердити    |Держсортслужба, Українська | 01.01.2003 |
|  |наукові програми, плани    |академія аграрних наук   |      |
|  |науково-дослідної роботи   |(за згодою), Департамент  |      |
|  |Українського інституту    |кадрової політики, аграрної |      |
|  |експертизи сортів рослин   |освіти та науки       |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 22 |Передбачити в річних планах  |Держсортслужба, Українська | 01.01.2003 |
|  |Мінагрополітики щорічне    |академія аграрних наук   |      |
|  |навчання та підвищення    |(за згодою), Департамент  |      |
|  |кваліфікації спеціалістів   |кадрової політики, аграрної |      |
|  |Держсортслужби        |освіти та науки       |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 23 |Проводити систематичну    |Держсортслужба       | Постійно |
|  |перепідготовку кадрів     |              |      |
|  |державної системи охорони прав|              |      |
|  |на сорти рослин        |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 24 |Внести клопотання       |Департамент         | 01.03.2003 |
|  |Мінагрополітики про випуск  |науково-технічної політики, |      |
|  |машин та обладнання для    |Держсортслужба       |      |
|  |проведення експертизи заявки |              |      |
|  |на сорт рослин        |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 25 |Передбачати щорічне виділення |Департамент ринків продукції| 01.01.2003 |
|  |коштів по програмі "Селекція і|рослинництва та розвитку  |      |
|  |насінництво"  на часткові  |насінництва, Департамент  |      |
|  |відшкодування за проведення  |фінансово-кредитної та   |      |
|  |експертизи випробування    |податкової політики,    |      |
|  |               |Держсортслужба       |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 26 |Розробити та затвердити    |Держсортслужба, Департамент | 01.01.2003 |
|  |державну науково-технічну   |кадрової політики, аграрної |      |
|  |програму експертизи нових   |освіти та науки       |      |
|  |сортів рослин та відповідність|              |      |
|  |вимогам Закону України "Про  |              |      |
|  |охорону прав на сорти рослин" |              |      |
|  |( 3116-12 )          |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 27 |Передбачити для Держсортслужби|Департамент ринків продукції| 15 12.2002 |
|  |виділення коштів з бюджету на |рослинництва та розвитку  |      |
|  |виконання наукових програм у |насінництва, Департамент  |      |
|  |сфері охорони прав на сорти  |кадрової політики, аграрної |      |
|  |рослин, що подаються     |освіти та науки,      |      |
|  |Держсортслужбою, як      |Держсортслужба       |      |
|  |першочергових         |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 28 |Звернутися до Національного  |Департамент кадрової    | 01.03.2003 |
|  |аграрного університету України|політики, аграрної освіти та|      |
|  |з клопотанням щодо створення |науки, Департамент ринків  |      |
|  |спільно з Держсортслужбою   |продукції рослинництва та  |      |
|  |спеціалізованого коледжу по  |розвитку насінництва,    |      |
|  |підготовці фахівців середнього|Держсортслужба       |      |
|  |рівня для єдиної системи з  |              |      |
|  |охорони прав на сорти рослин |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 29 |Звернутися до Вищої      |Департамент кадрової    | 15.12.2002 |
|  |атестаційної комісії України з|політики, аграрної освіти та|      |
|  |клопотанням додати до переліку|науки, Держсортслужба    |      |
|  |спеціалізації в галузі    |              |      |
|  |сільськогосподарських наук  |              |      |
|  |нову спеціальність з охорони |              |      |
|  |прав на сорти рослин (наказ  |              |      |
|  |ВАК від 10 червня 1999 "Про  |              |      |
|  |затвердження Переліку     |              |      |
|  |спеціальностей, за якими   |              |      |
|  |проводиться захист дисертацій |              |      |
|  |на здобуття наукових ступенів |              |      |
|  |кандидата наук і доктора наук,|              |      |
|  |присудження наукових ступенів |              |      |
|  |і присвоєння вчених звань"  |              |      |
|  |( z0425-99 )         |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 30 |Розробити програму      |Держсортслужба, Департамент | 01.03.2003 |
|  |інформаційного забезпечення  |стратегії розвитку аграрної |      |
|  |державної системи з охорони  |економіки          |      |
|  |прав на сорти рослин     |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 31 |Забезпечити підключення    |Держсортсдужба       | 01.01.2003 |
|  |Держсортслужби до       |              |      |
|  |інформаційної мережі Internet |              |      |
|  |за допомогою супутникового  |              |      |
|  |зв'язку. Придбати для цього  |              |      |
|  |необхідне обладнання     |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 32 |Створити в інформаційній   |Держсортслужба       | 01.03.2003 |
|  |мережі Internet байт     |              |      |
|  |Держсортслужби та розробити  |              |      |
|  |програмне забезпечення його  |              |      |
|  |обслуговування        |              |      |
|----+------------------------------+----------------------------+------------|
| 33 |Щорічно передбачати в проектах|Департамент         |  Щорічно |
|  |бюджету на 2003-2005 роки   |фінансово-кредитної та   |      |
|  |кошти для повернення позики  |податкової політики,    |      |
|  |Світового банку на реалізацію |Держсортслужба       |      |
|  |проекту з розвитку насінництва|              |      |
|  |в Україні за рахунок коштів  |              |      |
|  |спеціального фонду      |              |      |
|  |Держсортслужби        |              |      |
-------------------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 1
                   до наказу
                   "Про заходи щодо
                   функціонування
                   Державної служби з охорони
                   прав на сорти рослин"
 
            ПЕРЕЛІК ПРОПОЗИЦІЙ
       до розробки нормативно-правових актів
            щодо Закону України
     "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ),
        на які необхідно підготувати накази
       Мінагрополітики України та подати їх на
      реєстрацію до Міністерства юстиції України
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |           Нормативний акт           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1  |Положення про Реєстр заявок                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2  |Положення про Реєстр патентів               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3  |Положення про Реєстр сортів                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4  |Положення про форму і порядок ведення офіційного видання |
|   |Державної служби з охорони прав на сорти рослин      |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5  |Положення про свідоцтво про авторство на сорт рослин   |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6  |Положення про деклараційний патент на сорт рослин     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7  |Порядок перевірки збереженості сортів рослин       |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 8  |Порядок розгляду заперечень третіх осіб проти надання прав|
|   |на сорт                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9  |Порядок дострокового припинення чинності майнового права |
|   |на сорт та його відновлення                |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 10 |Порядок обміну авторських свідоцтво на сорти колишнього  |
|   |СРСР та авторських свідоцтв України на свідоцтво про   |
|   |авторство на сорт                     |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 11 |Інструкція про розгляд та реєстрацію договору про передачу|
|   |права на сорт та ліцензійного договору про використання  |
|   |сорту                           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 12 |Інструкція про порядок ознайомлення з матеріалами заявки |
|   |на сорт та відомостями, що занесені до Державного реєстру |
|   |прав власників сортів рослин               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 13 |Інструкція про порядок участі заявника у розгляді питань, |
|   |що виникли під час проведення експертизи         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 14 |Порядок поширення в Україні сорту, на який не       |
|   |розповсюджується право власника сорту           |
------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток 2
                   до наказу
                   "Про заходи щодо
                   функціонування Державної
                   служби з охорони
                   прав на сорти рослин"
 
            ПЕРЕЛІК ПРОПОЗИЦІЙ
       до розробки нормативно-правових актів
            щодо Закону України
     "Про охорону прав на сорти рослин" ( 3116-12 ),
        на які необхідно підготувати накази
           Мінагрополітики України
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |           Нормативний акт           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 1  |Положення про апеляційну раду               |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 2  |Положення про Каталог сортів рослин, придатних для    |
|   |поширення в Україні                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 3  |Положення про комісію з атестації представників з питань |
|   |інтелектуальної власності на сорти рослин         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 4  |Правила проведення кваліфікаційної експертизи сорту    |
|   |рослин                          |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 5  |Правила формування, зберігання та обробки інформації по  |
|   |сортах в експертизі                    |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 6  |Правила проведення кваліфікаційної експертизи сортів, що |
|   |не підлягають державному випробуванню           |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 7  |Порядок надання зразків посадкового матеріалу сорту разом |
|   |з заявкою                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 8  |Порядок ознайомлення з Матеріалами заявки         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 9  |Інструкція про внесення в матеріали заявки виправлень і  |
|   |уточнень                         |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 10 |Перелік родів і видів рослин, сорти яких підлягають    |
|   |державному випробуванню                  |
|-----+----------------------------------------------------------|
| 11 |Методики проведення польових випробувань сорту на     |
|   |придатність до правової охорони і поширення сорту     |
------------------------------------------------------------------
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка