Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо податкового обліку витрат на ремонт основних фондів, що перебувають в оперативній оренді


       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
          20.12.2002 N 8656/6/15-2116
 
       Щодо податкового обліку витрат на ремонт
         основних фондів, що перебувають
            в оперативній оренді
 
   Державна податкова адміністрація України розглянула  лист
<...> щодо нарахування амортизації на витрати по ремонту та
віднесенню залишкової вартості об'єкта оренди до валових витрат, і
повідомляє.
   Відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-вр ) лізингова  (орендна)  операція  -
господарська операція фізичної чи юридичної особи (орендодавця),
що передбачає надання основних фондів або землі у користування
іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) за орендну плату та
на визначений строк.
   Поточний та капітальний ремонт, реконструкція, модернізація,
технічне  переозброєння класифікуються як поліпшення основних
фондів, і порядок відображення таких витрат у податковому обліку
визначено пп. 8.7.1 і 8.7.2 п. 8.7 ст. 8 Закону ( 334/94-вр ).
   Відповідно до п. п. 8.7.1 п. 8.7 ст. 8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-вр ) платники податку
мають право протягом звітного року віднести до валових витрат
будь-які витрати, пов'язані з поліпшенням основних фондів, у сумі,
що не перевищує п'ять відсотків сукупної балансової вартості груп
основних фондів на початок звітного року.
   Витрати, що перевищують зазначену суму,  відносяться  на
збільшення балансової вартості груп 2 і 3 (балансової вартості
окремого об'єкта основних фондів  групи  1)  та  підлягають
амортизації за нормами, передбаченими для відповідних основних
фондів.
   Крім  того, згідно з п. п. 8.8.1 п. 8.8. ст. 8 Закону
( 334/94-вр ) у разі, коли договір лізингу (оренди) зобов'язує або
дозволяє орендарю здійснювати поліпшення об'єкта оперативного
лізингу (оренди), орендар може збільшити (створити) балансову
вартість відповідної групи основних фондів на вартість фактично
проведених поліпшень такого об'єкта. При цьому орендарем не
враховується балансова вартість об'єкта оперативного  лізингу
(оренди) за винятком вартості фактично проведених його поліпшень
при застосуванні пункту 8.7 Закону.
   Таким чином, вартість ремонту основних засобів, орендованих
за договором оперативного лізингу (оренди), яким передбачена
можливість поліпшення  таких  основних  засобів,  відноситься
орендарем до валових витрат на суму, що не перевищує п'яти
відсотків сукупної балансової вартості груп основних  фондів
орендаря на початок звітного року. При цьому у вказаній сумі не
враховується балансова вартість об'єкта оперативного  лізингу
(оренди). Витрати, що перевищують вказану суму, відносяться на
збільшення (створення) балансової вартості відповідної  групи
основних фондів та підлягають амортизації згідно з нормами, які
передбачені для таких основних фондів.
   Відповідно до п. п. 8.3.7 п. 8.3 ст. 8 Закону ( 334/94-вр ),
амортизація  окремого  об'єкта  основних фондів першої групи
провадиться до досягнення балансовою вартістю такого об'єкта ста
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (або 1700 грн.).
Залишкова вартість такого об'єкта відноситься до складу валових
витрат  за  результатами відповідного податкового періоду, а
вартість такого об'єкта прирівнюється до нуля.
   Виходячи з вищевикладеного, якщо балансова вартість всіх
поліпшень  основних  фондів  першої групи, що перебувають в
оперативній оренді, досягла 1700 грн., то такі витрати орендар
може віднести до складу валових витрат згідно з підпунктом 8.3.7
пункту 8.3 статті 8 Закону ( 334/94-вр ).
 
 Заступник Голови                    Г.Оперенко
 
 "Податки та бухгалтерський облік",
 N 9, 30 січня 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка