Законы Украины

Новости Партнеров
 

Стосовно здійснення медичної практики


        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
               Л И С Т
         24.12.2002 N 4-431-1069/6927
 
       Стосовно здійснення медичної практики
 
   Державний комітет України з питань регуляторної політики та
підприємництва стосовно здійснення медичної практики повідомляє
таке.
   Провадження господарської  діяльності з медичної практики
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) підлягає ліцензуванню.
   Суб'єкт господарювання,  відповідно  до  цього  Закону
( 1775-14 ), - зареєстрована в установленому  законодавством
порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової та
форми власності, яка провадить господарську діяльність, крім
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а
також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності. Дія
цього Закону поширюється на всіх суб'єктів господарювання.
   Порядок отримання  ліцензії  регламентовано  статтею  10
зазначеного Закону ( 1775-14 ), документи, які подаються до органу
ліцензування для отримання ліцензії, визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 р. N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
   Відповідно до пункту 12 цієї постанови ( 756-2001-п ), для
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з
медичної практики необхідно подати,  зокрема,  засвідчені  в
установленому  порядку  копії  документів,  що  підтверджують
відповідність кваліфікації персоналу  вимогам  до  здійснення
медичної практики (диплом державного зразка про медичну освіту або
сертифікат лікаря-спеціаліста, виданий вищим медичним навчальним
закладом III - IV рівня акредитації, закладом післядипломної
освіти); посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної
кваліфікаційної  категорії  за  спеціальністю;  свідоцтво про
проходження підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших
медичних і фармацевтичних працівників, видане вищим медичним
навчальним закладом, закладом післядипломної освіти I - III рівня
акредитації.
   Згідно зі статтею 17 Закону України "Про ліцензування певних
видів  господарської  діяльності"  (  1775-14  ),  ліцензіат
зобов'язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний
протягом десяти робочих днів подати до органу  ліцензування
відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами або
їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені
зміни.
   Статтею 14 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) передбачено, що ліцензіат не
може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності.
   При здійсненні медичної практики слід керуватися Ліцензійними
умовами провадження господарської діяльності з медичної практики
( z0189-01 ), затвердженими спільним наказом Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва та
Міністерства охорони здоров'я України від 16.02.2001 р. N 38/63
( z0188-01 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 2
березня 2001 р. за N 189/5380 (із змінами, внесеними згідно з
наказом Держпідприємництва та МОЗ від 15.02.2002 р. N 23/57
( z0214-02 ).
   Розділом 2.2 цих Ліцензійних умов ( z0189-01 ) встановлюються
такі кваліфікаційні вимоги до суб'єктів  господарювання,  що
здійснюють медичну практику.
   Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про охорону
здоров'я ( 2801-12 ), медичною діяльністю можуть займатися особи,
які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним
кваліфікаційним  вимогам.  Такі  вимоги  встановлені  наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 р. N 359
( z0014-98 ) "Про подальше вдосконалення атестації лікарів",
зареєстрованим Міністерством  юстиції  України 14.01.98 р. за
N 14/2454 (зі змінами та доповненнями), та в переліку вищих
навчальних закладів першого - четвертого рівнів акредитації, що
затверджується Міністерством охорони здоров'я України.
   Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам
може засвідчуватись:
   1) дипломом державного зразка про медичну освіту;
   2) сертифікатом лікаря-спеціаліста, виданим вищими медичними
навчальними закладами, закладами післядипломної освіти III - IV
рівнів акредитації відповідно до Положення про порядок проведення
атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 19.12.97
р. N 359 ( z0014-98 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 14.01.98 р. за N 14/2454;
   3) посвідченням про присвоєння (підтвердження) відповідної
кваліфікаційної категорії за спеціальністю, виданим відповідно до
Положення про порядок проведення атестації лікарів, затвердженого
наказом МОЗ України від 19.12.97 р. N 359 ( z0014-98 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.98 р. за
N 14/2454;
   4) свідоцтвом про проходження підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних працівників,
виданим  вищими  медичними  навчальними  закладами (закладами
післядипломної освіти) I-III рівнів акредитації відповідно до
Положення про Свідоцтво про проходження підвищення кваліфікації та
перепідготовки молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів
( z0208-93 ), затвердженого наказом МОЗ України від 07.09.93 р.
N 198 ( z0206-93 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
31.12.93 р. за N 208;
   5) документом, що підтверджує стаж роботи за спеціальністю на
момент подачі заяви (копія трудової книжки з наявністю даних за
останні п'ять років або виписка з неї).
   Лікарі, які  не  працюють понад три роки за конкретною
лікарською спеціальністю, допускаються до медичної практики після
проходження стажування відповідно до наказу МОЗ України від
17.03.93 р. N 48 ( z0019-93 ) "Про порядок направлення на
стажування  лікарів  і  їх наступного допуску до лікарської
діяльності", зареєстрованого в Міністерстві  юстиції  України
01.04.93 р. за N 19.
   Фахівці, які пройшли медичну підготовку в навчальних закладах
іноземних країн, допускаються до професійної діяльності в Україні
після перевірки їх кваліфікації згідно з Порядком допуску до
медичної і фармацевтичної діяльності в Україні громадян, які
пройшли медичну або фармацевтичну підготовку в навчальних закладах
іноземних країн, затвердженим наказом МОЗ України від 19.08.94 р.
N 118-с  (  z0218-94  )  (зі  змінами  та доповненнями) та
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.09.94 р. за
N 218/428.
   Суб'єктам господарювання   забороняється  допускати  до
здійснення медичної практики осіб, які не відповідають  цим
кваліфікаційним вимогам.
 
 Заступник Голови                   С.Третьяков
 
 "Галицькі контракти - Документи для роботи",
 N 5, 3 лютого 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка