Законы Украины

Новости Партнеров
 

Нарахування пені зупинено


   ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
               Л И С Т
          18.12.2002 N 13606/18-046
 
          Нарахування пені зупинено
 
   Відповідно до статті 55 Закону України від 07.12.2000 року
N 2121-III ( 2121-14 ) "Про банки і банківську діяльність"
відносини банку з клієнтами регулюються законодавством України,
нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами
(договорами) між клієнтом та банком.
   Підприємство несе повну  відповідальність  за  дотримання
кредитних договорів і розрахункової дисципліни. У свою чергу банк
відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном відповідно
до законодавства.
   Листами від 03.01.2002 року N 115/7/24-1117 ( v0115225-02 )
та від 05.09.2001 року N 11981/7/19-1317 ( v1198225-01 ) ДПА
України щодо застосування пункту 16.5 статті 16 Закону України від
21.12.2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" в частині нарахування пені установам банків
роз'яснила, що з прийняттям рішення про ліквідацію банку АКБ
"Україна"  органи  державної  податкової  служби  проводять
інвентаризацію платіжних доручень платників податків на сплату
платежів до бюджету, складають акти звірення з підприємствами,
платежі яких не були перераховані до бюджету, та отримують звірені
в установленому порядку копії вказаних платіжних доручень з
відмітками банку та нараховують банку пеню.
   В особовому рахунку платника податків, платежі якого не
надійшли до бюджету з вини банку "Україна", нарахування пені на
суму, яка зазначена у невиконаному банком платіжному документі, на
підставі акта інвентаризації зупиняється з дня прийняття такого
платіжного документа установою банку по день сплати суми після
відкриття ліквідаційної процедури (16.07.2001 р.).
   У вашому випадку регіональним уповноваженим  ліквідатором
повідомлено  (лист  від  29.11.2001  р.  N 050-1-08/715, що
кредиторські вимоги податкового органу прийнято в сумі, в яку
входить плата за землю Володимирецького комбікормового заводу -
1318,00 грн.
   Відповідно до пп. 16.5.1 статті 16 Закону України  від
21.12.2000 р. N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" за порушення строків зарахування податків,
зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових
фондів, встановлених законодавством з вини банку, - такий банк
сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати у
розмірах, встановлених для відповідного платежу, а також несе іншу
відповідальність, передбачену цим Законом. У подальшому сплата
податкових  зобов'язань  та  нарахування пені здійснюється в
загальному порядку.
   Державна податкова  адміністрація  України  листом  від
13.02.2002 р. N 2578/7/24-1217 ( v2578225-02 ) зобов'язала при
розгляді заяв платників - клієнтів АКБ "Україна" на видачу
свідоцтв про сплату єдиного податку, а також патентів та ліцензій
на здійснення окремих видів підприємницької діяльності,  які
видаються органами державної податкової служби, не враховувати
суми податкового боргу, що виник внаслідок невиконання банком
платіжних доручень на день подання до ліквідаційної комісії
кредиторських вимог і залишився непогашеним до цього часу.
   Додатково повідомляємо, що пп. 5.2.2 Закону України від 21
грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" передбачено: у разі, якщо платник податків
вважає, що контролюючий орган прийняв будь-яке рішення,  що
суперечить законодавству з питань оподаткування, такий платник
податків має право звернутися до контролюючого органу зі скаргою
про перегляд цього рішення протягом 10 календарних днів, наступних
за днем отримання платником рішення контролюючого органу.
   У разі отримання рішення про повне або часткове незадоволення
його скарги такий платник податків має право звернутися протягом
10 календарних днів, наступних за днем отримання відповіді, з
повторною скаргою до контролюючого органу вищого рівня, а при
повторному повному або частковому незадоволенні скарги - до вищого
контролюючого органу з дотриманням зазначеного  десятиденного
строку для кожного випадку оскарження та двадцятиденного терміну
для відповіді на нього.
   Остаточне рішення вищого (центрального) контролюючого органу
за  заявою  платника  податків  не  підлягає  подальшому
адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене у судовому
порядку. У вашому випадку терміни оскарження до контролюючих
(податкових органів) прострочено.
   Крім того, варто зазначити, що згідно з підпунктом "и" пп.
4.4.2 Закону  України  від  21 грудня 2000 року N 2181-III
( 2181-14 ) податкові роз'яснення можуть надаватися виключно
центральним податковим органом України.
 
 Заступник Голови ДПА
 в Рівненській області                    О.Гуц
 
 "Урядовий кур'єр", N 16, 28 січня 2003 р.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка